7 очередная сессия

2021-жылдын   13-октябры №14/6-5 Токмок шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын үнөмдөлгөн акча каражаттарынын эсебинен бюджеттик ассигнованиелерди жылдыруу жүргүзүүгө макулдук берүү жɵнүндɵ

2021-жылдын 13-октябры №13/6-5 Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 39000,0 миң сом ѳлчѳмүндѳгү максаттуу трансферттерди “Токмок Жылуулук” муниципалдык ишканасынын  калкты жылуулук менен камсыздоо  үчүн кетирген чыгымдарын компенсациялоо максатына багыттоого макулдук берүү жѳнүндѳ

VI внеочередная сессия Токмокского городского кенеша

Заседание постоянной депутатской комиссии

6 внеочередная сессия

Приложение к постановлению №11/5-5

№11/5-5 токтомуна тиркеме