В планы внесены коррективы

2021- жылдын 10-июну №322/42-4   Токмок шаарынын кварталдык комитеттери жөнүндө” жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

2021-жылдын 10-июну №321/42-4  Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бɵлүгүнɵ ɵзгɵртүүлɵрдү киргизүү жɵнүндɵ

2021- жылдын  10-июну №320/42-4  Токмок шаардык кеңешинин 2021-жылдын 24-февралындагы  №312/40-4  токтому менен бекитилген тизмеге өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү  жөнүндө

2021-жылдын 10- июну №319/42-4 Токмок шаарынын участкалык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтʏлгөн талапкерлердин тизмесин кароо жана  бекитүү жөнүндө

42-я внеочередная сессия

2021-жылдын 24-майы №318/41-4  Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 14-августундагы № 163/24-4 «П-1 зонасынан Ж-2 зонасына жер участогун турак жай үйдү курууга өткөрүп берүү жөнүндө”  токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

2021-жылдын 24- майы  №317/41-4 Токмок шаарынын  аймактык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтʏлгөн талапкерлердин тизмесин кароо жана  бекитүү жөнүндө