ЖОБО №274/35-4

 “Бекитилген”
Токмок шаардык кеңешинин
2020-жылдын 7
№274/35-4 токтому менен

“Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү социалдык шаарча” долбоору боюнча Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунан турак-жай бөлүп берүүнүн тартиби жөнүндө

ЖОБО

  1. Жалпы Жобо

1.1. Бул Жобо Токмок шаардык мэриясы жана “АС-САФА борбору” коомдук бирикмесинин ортосунда  Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле Меморандумга ылайык түзүлгөн жана Токмок шаарынын Парковая көчөсүндө жайгашкан “Социалдык шаарча” долбоору боюнча (мындан ары — Социалдык шаарча) шаардын адистештирилген турак-жай фондунан жарандарга турак жай үйлөрүн (батир) бөлүп берүү принциптерин аныктайт.

1.2. Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун турак-жай үйлөрү социалдык жактан коргоого муктаж болгон  айрым категориядагы жарандарга арналган.

1.3. Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун турак-жай үйлөрү Социалдык шаарчада жайгашкан төрт батирлүү 25 үйлөрдөн жеке батир  түрүндө берилет.

  1. Үйлөрдү берүүнүн тартиби

2.1. Социалдык шаарчанын адистештирилген  турак-жайларындагы батирлерди берүү жөнүндө чечим адистештирилген турак-жай фондунун батирлерин берүү боюнча атайын түзүлгөн комиссия тарабынан кабыл алынат.

Комиссиянын чечими Токмок шаардык мэриясы менен макулдашылат жана Токмок шаардык кеңеши  тарабынан бекитилет.

2.2. Токмок шаардык мэриясы менен “АС-САФА борбору” коомдук бирикмесинин ортосунда түзүлгөн Меморандумга ылайык, Социалдык шаарчадан батирлерди алууга  өз карамагында эки же андан көп балдары бар жесир аялдар,  майып балдары бар жалгыз бой энелер жана беш же андан көп бадары бар жалгыз бой энелердин артыкчылыктуу укутары бар. Анын ичинде өз карамагында эки же андан көп, же болбосо  майып балдары бар жесир калган билим берүүнүн беш жана медицинадан беш  кызматкер.

2.3. Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун батирлери Токмок шаарында беш жылдан кем эмес жашаган жана каттоодо турган жарандарга, ошол эле учурда Токмок шаарынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында социалдык паспорту бар жана турак-жайы, же курулуш жер тилкеси жоктугун тастыктаган маалымкаты барларга берилет.

2.4. Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунан батир алуу үчүн керектелүүчү документтер:

-арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

-күйөөсүнүн каза болгондугу тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

-балдарынын төрөлгөндүгү  жөнүндө күбөлүктөрү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

— жашаган жери тууралуу жана үй-бүлө мүчөлөрү  тууралуу маалымкат;

— жашоо шарттарын текшерүү актысы;

-бирдиктүү мамлекеттик реестрден аны менен  кыймылсыз мүлккө укукту мамлекеттик каттоону жүргүзгөн органдан анын, же үй-бүлө мүчөлөрүнүн колдонуудагы, же башта колдонууда болгон кыймылсыз мүлккө укуктары жөнүндө маалымкат;

— баланын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелегендигин аныктаган медициналык социалдык эксперттик комиссиянын маалымкатынын  көчүрмөсү;

— учурда жашаган жеринен үй-бүлө мүчөлөрүнүн жалпы түшкөн сүрөтү (ошондой эле электрондук түрдө).

  1. “Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү Социалдык шаарча” долбоорунун алкагындагы Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун турак-жай бөлүп берүү комиссиясынын курамы жана милдеттери

3.1. “Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү Социалдык шаарча” долбоорунун боюнча Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун турак-жай бөлүп берүү боюнча комиссиясынын курамына кирет:

-Комиссиянын төрагасы — Токмок шаарынын вице-мэри;

-Комиссиянын төрагасынын орун басары — комиссия курамынын мүчөлөрүнөн ачык добуш берүү жолу менен комиссиянын биринчи отурумунда шайланат;

-Комиссиянын катчысы — Токмок шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын адиси (добуш берүүгө укугу жок);

Комиссиянын мүчөлөрү:

  • Токмок шаардык мэриясынын социалдык саясат, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана дене тарбия секторунун адиси;
  • Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
  • коомдук уюмдун өкүлү;
  • “АС-САФА борборунун” үч өкүлү;
  • Токмок шаарынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлү.

Комиссиянын чечими, комиссиянын курамынында кворум 3/2 болсо  жалпы комиссия мүчөлөрүнүн  жөнөкөй көпчүлүк  добушу менен  кабыл алынат. Комиссиянын чечиминин добуштары тең болсо, комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

3.2. Комиссия төмөнкү милдеттерди аткарат:

— жарандардын кайрылууларын  каттоочу жана эсепке алуучу адистештирилген турак-жай фондунун каттоо журналын жүргүзөт;

— адистештирилген турак-жай (Социалдык шаарча) фондуна түшкөн арыздарды тиркелген документтери менен карайт;

-“Парковая көчөсүндөгү Социалдык шаарчасынан” турак-жай бөлмөсүн алууга жарандардын каттоодон чыгуу жөнүндөгү маселесин карайт;

-Социалдык шаарчадан турак-жай алууга жарандардын тизмесин толуктап, Токмок шаардык мэриясы менен макулдашууга жана Токмок шаардык кеңеши тарабынан бекитүүгө жиберет.

3.3. “Парковая көчөсүндөгү Социалдык шаарча”  батирлерин бөлүп берүү жөнүндө арыздар кулактандыруу “Менин шаарым Токмок” гезитинде, ошондой эле Токмок шаарынын мэирясынын расмий сайтында жарыяланган күндөн баштап, салынып жаткан шаарчанын пайдаланууга берилген күнүнө чейин каралат. Кабыл алынган чечим жөнүндө  жаранга кат түрүндө билдирилет.

3.4. Жаранга турак жай бөлмөсүн берүү жөнүндө мурда белгисиз болгон жагдай  аныкталып, турак-жай  алуунун чечимине таасир берсе, Комиссиянын чечими кайрадан каралышы мүмкүн.

  1. “Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү Социалдык шаарча” долбоору боюнча шаардын адистештирилиген турак жай фондунун турак жай бөлмөлөрү боюнча маселелерди кароо боюнча Комиссиянын ишинин тартиби

4.1. Комиссиянын уюштуруу иштерин камсыздоону Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгы ишке ашырат.

4.2. Комиссия өз ишин отурум түрүндө жүргүзөт, отурумдардын жыйынтыктары протокол түрүндө комиссиянын отурумга катышкан мүчөлөрүнүн колдору коюлуу менен даярдалат.

4.3. Отурумдардын мезгилдүүлүгү Комиссиянын төрагасы тарабынан аныкталат.

4.4. Комиссиянын отурумун анын төрагасы алып барат, ал жок болгон учурларда отурумду комиссиянын төрагасынын орун басары алып барат.

4.5. Комиссиянын катчысы төмөнкү милдеттерди аткарат:

-комиссиянын кароосуна кабыл алынган документтерди каттоону жүргүзөт жана документтердин белгиленген талаптарга ылайык келерлигин алгачкы текшерүүдөн өткөрөт.

-Комиссиянын отурумуна  зарыл болгон документтерди даярдайт.

-Комиссиянын отурумунун күн тартибин түзүп, макулдаштырып,   комиссиянын мүчөлөрүнө маалымдайт.

-Комиссиянын отурумунун  протоколун жүргүзөт жана белгиленген тартипке ылайык келтирет.

-Комиссиянын төрагасынын тапшырмасы боюнча башка мыйзамдуу милдеттерди аткарат жана ал жок болгон учурда Комиссиянын ишмердүүлүгүнүн алкагында Комиссиянын төрагасынын орун басарынын тапшырмаларын аткарат.

4.6. Комиссиянын отурумунун протоколдору жана Комиссиянын ишмердүүлүгүнө байланышкан башка материалдар Токмок шаарынын Муниципалдык мэнчик башкармалыгынын архивинде сакталат.

Токмок шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                         С. А. Кабаева