Первая сессия депутатов 5 созыва

2021-жылдын 9-августунда саат 10до Токмок шаардык мэриясынын чоң залында Токмок шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын депутаттарынын биринчи сессиясы өтөт.

Шаардык кеңештин аппараты.


9 августа 2021 года, в 10 часов, в большом зале мэрии состоится первая сессия депутатов 5 созыва Токмокского городского кенеша.

Аппарат городского кенеша.