Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдык 26-декабрындагы № 253/31-4 токтомуна тиркеме