ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2017-жылдын 21-декабры №108/15-4 “Токмок Водоканал” Муниципалдык ишканасынын суу түтүгү менен суу берүү жана агынды (канализация) сууларын кабыл алуу, тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн бааларынын прейскурантын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017-жылдын 21-декабры №108/15-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XV СЕССИЯСЫ

“Токмок Водоканал” Муниципалдык ишканасынын суу түтүгү менен суу берүү жана агынды (канализация) сууларын кабыл алуу, тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн бааларынын прейскурантын бекитүү жөнүндө

“Токмок Водоканал” МИнин директорунун 15.08.2017-ж. №448 катын карап жана талкуулап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин 2017-жылдын 16-ноябрыдагы өнөр жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак жай-коммуналдык кызматтар боюнча жана 2017-жылдын 21-ноябрындагы экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссияларынын протоколдоруна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен,

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат:

1.“Токмок Водоканал” Муниципалдык ишканасынын суу түтүгү менен суу берүү жана агынды (канализация) сууларын кабыл алуу, тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн бааларынын прейскуранты бекитилсин (тиркеме).

2.Токмок шаардык кеңешинин 02.10.2014-ж.№123/16-3 токтому өз күчүн жоготту деп эсептелсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак жай-коммуналдык кызматтар боюнча жана экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.

Төрага                                       Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21-декабря 2017 г. № 108/15-4

ОЧЕРЕДНАЯ XV СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении прейскуранта тарифов на услуги по поставке водопроводной воды, приему и очистке сточных вод (канализация) Муниципального предприятия “Токмок Водоканал”

Рассмотрев и обсудив письмо директора МП “Токмок Водоканал” от 15.08.2017г. №448 и согласно протоколов постоянных депутатских комиссии Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам от 16 ноября 2017г. и по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций от 21 ноября 2017 года, руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей»,

Токмокский городской кенеш постановляет:

  1. Утвердить прейскурант тарифов на услуги по поставке водопроводной воды, приему и очистке сточных вод (канализация) Муниципального предприятия «Токмок Водоканал» (приложение).
  2. Считать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша №123/16-3 от 2 октября 2014 года.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянные депутатские комиссии Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам и по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                       Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *