ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2017-жылдын 21-декабры    № 111/15-4  “№5 мектеп-гимназиясынын филиалын (№13 мурунку толук эмес орто мектебин) бөлүүгө макулдук берүү жөнүндө” 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017-жылдын 21-декабры    № 111/15-4        

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XV СЕССИЯСЫ

“№5 мектеп-гимназиясынын филиалын (№13 мурунку толук эмес орто мектебин) бөлүүгө макулдук берүү жөнүндө”

“№5 мектеп-гимназиясынын филиалынын (№13 мурунку толук эмес орто мектебин) окуучуларынын ата-энелеринин 19.06.2017-ж. кайрылуусун карап чыгып, Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2017-жылдын 13-июлундагы протоколунун негизинде, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен,

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат:

  1. “№5 мектеп-гимназиясынын филиалын (№13 мурунку толук эмес орто мектебин) бөлүүгө макулдук берилсин.
  2. Токмок шаардык кеңешинин 2015-жылдын 14-майындагы №158/20-3 токтомунун 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.
  3. Токмок ш. мэриясы Чүй-Токмок билим берүү бөлүмү менен биргеликте №13 толук эмес орто мектебинде 10-11-класстарды ачуу боюнча тиешелүү иштери жүргүзүлсүн.
  4. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                    Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21-декабря 2017 г.    № 111/15-4                                                                                                                                                                                         

ОЧЕРЕДНАЯ  ХV СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО                     

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

“О даче согласия на отделение филиала школы-гимназии №5

(бывшей неполной средней школы №13)”

Рассмотрев обращение родителей школьников филиала школы-гимназии №5 (бывшей неполной средней школы №13) от 19.06.2017 г., на основании протокола заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского Кенеша по социальным вопросам от 13 июля 2017 года, руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” и “О статусе местных кенешей”

Токмокский городской кенеш постановляет:

  1. Дать согласие на отделение филиала школы-гимназии №5 (бывшей неполной средней школы №13).
  2. Пункт 2 постановления Токмокского городского кенеша от 14 мая 2015 года №158/20-3 признать утратившим силу.
  3. Мэрии г.Токмок совместно с Чуй-Токмокским отделом образования вести необходимую работу по открытию в неполной средней школе №13 10-11 классов.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского кенеша по социальным вопросам.

 Председатель                                      Т.А.Солтобаев

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *