ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2017-жылдын  21-декабры  № 107/15-4 Чүй облустук өнүктүрүү фонду аркылуу Токмок ш. “Жеңиш Скверинин тышкы жарыктандырунун түзүлүшү” долбоордун конкурсуна катышууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017-жылдын  21-декабры  № 107/15-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XV СЕССИЯСЫ

Чүй облустук өнүктүрүү фонду аркылуу Токмок ш. “Жеңиш Скверинин тышкы жарыктандырунун түзүлүшү” долбоордун конкурсуна катышууга макулдук берүү жөнүндө

Токмок ш. биринчи вице-мэри Н.Б.Келдибековдун 06.11.2017-ж. чыг.№1984/1-4 катын карап жана талкуулап чыгып жана өнөр жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак жай-коммуналдык кызматтар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2017-жылдын 16-ноябрындагы протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен,

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат:

  1. Чүй облустук өнүктүрүү фонду аркылуу Токмок ш. “Жеңиш Скверинин тышкы жарыктандырунун түзүлүшү” долбоордун конкурсуна катышууга макулдук берилсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак жай-коммуналдык кызматтар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок ш. биринчи вице-мэрине (Н.Б.Келдибеков) жүктөлсүн.

Төрага                                         Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21-декабря  2017 года    № 107/15-4

ОЧЕРЕДНАЯ XV СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на участие в конкурсе проекта “Устройство

наружного освещения Сквера Победы” в г.Токмок через

Чуйский областной фонд развития

Рассмотрев и обсудив письмо первого вице-мэра г.Токмок Келдибекова Н.Б. от 06.11.2017г. № 1984/1-4 и согласно протокола постоянной депутатской комиссии по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам от 16 ноября 2017 г., руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей»,

Токмокский городской кенеш постановляет:

  1. Дать согласие на участие в конкурсе проекта “Устройство наружного освещения Сквера Победы” в г.Токмок через Чуйский областной фонд развития.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам и первому вице-мэру г.Токмок (Келдибеков Н.Б.).

Председатель                            Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *