ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ     2018-жылдын 14-августу  № 159/24-4     ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2018-жылдын 14-августу  № 159/24-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

 Мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышынын иши жөнүндө

Токмок шаарынын МСКБнын башчысы Т.К. Майтиковтун “2018-жылдын бюджеттинин киреше бөлүгүнүн аткарылышынын иши жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаарынын МСКБнын башчысы Т.К. Майтиковтун 2018-жылдын 6 айындагы бюджеттик киреше бөлүгүнүн аткарылышынын иши жөнүндөгү отчету эске алынсын.

Төрага                                          Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14-августа  2018 г.     № 159/24-4

XXIV ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О работе УГНС по выполнению доходной части бюджета

Заслушав отчет начальника УГНС по г.Токмок Майтикова Т.К.  по выполнению доходной части бюджета на 2018год, руководствуясь Законами  Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Отчет УГНС по г.Токмок Майтикова Т.К. по выполнению доходной части бюджета и сбору налогов за 6 месяцев 2018 года принять к сведению.

Председатель                                         Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *