ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 27-июну № 145/22-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКСИЗ ХХII СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  27-июну   № 145/22-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ ХХII СЕССИЯСЫ

 

Токмок шаардык кеңешинин токтомдорун аткарылышынын жүрүшү

жана  көзөмөлдөн алып салуу жөнүндө

 

Токмок шаардык кеңешинин жооптуу катчысы С.А.Кабаеванын  «Токмок шаардык кеңешинин токтомдорунун аткарылышынын жүрүшү жана көзөмөлдөн алып салуу тууралуу маалыматын угуп жана талкуулап «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ :

 

  1. Токмок шаардык кеңешинин жооптуу катчысынын Токмок шаардык кеңешинин токтомдордун аткарылышы тууралуу маалыматы эске алынсын.
  2. Токмок шаардык кеңешинин аткарылган токтомдору көзөмөлдөн алып салынсын.

—  №5 орто мектебинин  айланасына тосмо орнотуу жөнүндө долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2016-жылдын 29-декабры  №43/9-4

—  Колхоз көчөсүнүн асфальтбетон менен төшөөгө  орточо оңдоо жөнүндөгө долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2016 –жылдын 29 декабры № 44/9-4

— №7 орто мектебинин жылытуу тутумун оңдоо жөнүндө долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2016 жылдын 29 декабры № 45/9-4

— № 13 орто мектебинин аянтына кичи-футбол талаасынын курулушу жөнүндө долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2016 жылдын 29-декабры № 46/9-4

— Ленин, С.Ибраимов, Фрунзе көчөлөрү жана Манап бий сейил багы  боюнча (Ромашка тирөөчтөрү боюнча) жарыктандыруу лампасын алмаштыруу жөнүндө долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2016 жылдын 29-декабры № 47/9-4

— Токмак, Мира, Дубовицкий, Шашы, 50 лет Киргизии, Гагарин, Совет, С.Ибраимов, Жантаев көчөлөрү боюнча жарыктандыруу лампасын алмаштыруу жөнүндө долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2016 жылдын 29-декабры № 48/9-4

— Ленина көч, тратурарын оңдоо( Комсомол көч. Ибраимовага чейин жана Сарбагышева көч. Шамшы көч. чейин) долбоорду кошо каржылоо жөнүндө  2017 — жылдын  21 –декабры № 98/15-4

— Ленина көчөсүнүн тратуарларын оңдоо (Шамшы көч. Комсомол  көч.  чейин) долбоорду кошо каржылоо жөнүндө 2017 –жылдын 21- декабры №99/15-4

— Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетине республикалык бюджеттин эсебинен берилүүчү каражаттарды республикалык бюджетти калына келтирүүгө (киреше жоготууну жана каржылык ажырымдарды жабууну компенсациялоо) макулдук берүү жөнүндө 2017 жылдын 13- майы № 75/13-4

— “Токмок Жылуулук” Муниципалдык ишканасы үчүн 3 (үч) жылдык мөөнөткө 70 000 000,0 (жетимиш миллион) сом өлчөмүндө республикалык бюджеттен бюджеттик насыя алууга макулдук берүү жөнүндө 2017-жылдын 6-июлу  № 76/14-4

—  “Токмок Жылуулук” Муниципалдык ишканасына “Газпром Кыргызстан” ЖЧКнын алдындагы карыздарын жоюуга 15 000 000,0 (он беш миллион) сом өлчөмүндө акча каражаттарын бөлүүгө макулдук берүү жөнүндө 2017-жылдын 6-июлу  № 79/14-4

—  Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 15 000 000,0 (он беш миллион) сом жана 8 000 000,0 (сегиз миллион) сом өлчөмүндөгү максаттуу трансферттерди “Токмок Жылуулук” муниципалдык ишканасынын  “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсынын  алдында, колдонулган жаратылыш газына болгон кредитордук карыздарын жоюу үчүн жөнөтүүгө макулдук берүү жөнүндө2017-жылдын 21-декабры   № 112/15-4

—  Республикалык бюджеттен 1600 000,0 (бир миллион алты жүз миң) сом өлчөмүндө алынган каражаттарды үлүштүк (дем берүүчү гранттардын) эсебинен бекитилген долбоорлорду каржылоону жүзөгө ашырууга   жөнөтүүгө макулдук берүү жөнүндө.

  1. Токмок шаардык кеңешинин калган токтомдорунун аткарылышы кийинки сессияда каралсын.

 

Төрага                                                                                  Т.А.Солтобаев

 

 

 

 

 

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от  27- июня  2018 г.     № 145/22-4

 

XXII  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 

О ходе выполнений  и о снятии с контроля постановлений

 Токмокского городского кенеша

 

Заслушав информацию ответственного секретаря «О ходе выполнений постановлений Токмокского городского кенеша» , Токмокский городской кенеш

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Информацию ответственного секретаря Токмокского городского кенеша о ходе выполнения постановлений  принять к сведению.
  2. Снять с контроля исполненные постановления Токмокского городского кенеша:

— О софинансировании проекта об устройстве ограждения территории СШ № 5 от 29-декабря 2016 года  за №43/9-4.

— О софинансировании проекта о среднем по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Колхозная от 29-декабря 2016  года  за № 44/9-4.

— О софинансировании проекта по ремонту системы отопления СШ № 7 от 29-декабря 2016 года  за № 45/9-4.

— О софинансировании проекта о строительстве мини футбольного поля на территории СШ №13  29-декабря 2016 года № 46/9-4

— О софинансировании проекта по замене ламп уличного освещения по улицам Ленина, С.Ибраимова, Фрунзе и парка Манап Бий (по опорам Ромашка) г.Токмок. 29-декабря 2016 года № 47/9-4

— О софинансировании проекта по замене ламп уличного освещения  по улицам Жантаева, С. Ибраимова, Советская, Гагарина, 50 лет Киргизии, Шамшинская, Дубовицкого, Мира, Токмокская. 29-декабря  2016 года № 48/9-4

— О софинансировании проекта по ремонту тротуаров ул. Ленина (от ул. Комсомольской до ул. Ибраимова  и от ул. Сарбагышева  до ул. Шамшинская  21-декабря 2017 года  №98/15-4

— О софинансировании проекта по ремонту тротуаров  ул. Ленина (от ул. Шамшинской до ул. Комсомольской  21- декабря 2017 года  №99/15-4

— О даче согласия на восстановление  республиканского бюджета за счет поступивших средств передаваемых из республиканского бюджета в местный бюджет города Токмок (компенсации выпадений доходов и покрытия финансового разрыв  13- мая 2017 года № 75/13-4

— О даче согласия на получение бюджетного кредита из республиканского бюджета в сумме 70 000 000 (семьдесят миллионов) сомов, сроком на 3 (три) года для Муниципального предприятия  «Токмок  Жылуулук». 6-июля 2017 года № 76/14-4

—  О даче согласия на выделение денежных средств в сумме 15 000 000,0 (пятнадцать миллионов) сомов Муниципальному предприятию «Токмок Жылуулук» на погашение задолженности перед ОсОО «Газпром Кыргызстан»  6-июля 2017 года № 79/14-4

— О даче согласия на направление целевых трансфертов, поступивших  из республиканского бюджета в местный бюджет в сумме 15 000 000,0 (пятнадцати миллионов) сом и 8 000 000,0 (восьми миллионов) сом на погашение кредиторской задолженности МП  “Токмок Жылуулук” перед ОсОО “Газпром Кыргызстан”  за потребленный природный газ”  21-декабря 2017 года №112/15-4

—  О даче согласия на направление полученных из республиканского бюджета денежных средств в сумме 1 600 000,0 (один миллион шестьсот тысяч) сомов на осуществление финансирования утвержденных проектов за счет долевых (стимулирующих грантов) 21-декабря 2017 года №113/15-4.

  1. Выполнение остальных постановлений Токмокского городского кенеша рассмотреть на очередной сессии.

 

Председатель                                                                                  Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *