ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 4- июлу № 154/23-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКСИЗ XXIII СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  4- июлу № 154/23-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXIII СЕССИЯСЫ\

 

Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

2018-жылдын 25-июнундагы №973/1-4 Токмок шаарынын мэриясынын катын карап чыгып жана 2018-жылдын 3-июлундагы Токмок шаардык кеңешинин экономика,бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүүөз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн өзгөртүүлөрүнүн тизмеси бюджеттик ассигнованиелерди жылдырууларынын эсебинен, №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдүк жүргүзүү, Токмок шаардык кеңешинин экономика,бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлөт.

 

Төрага                                                                             Т.А.Солтобаев

 

 

 

 

 

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 4- июля  2018 г.     № 154/23-4

 XXIII  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 

“О внесении изменений в расходной части

 местного бюджета г.Токмок”

 

Рассмотрев письмо мэрии г.Токмок №973/1-4 от 25.06.2018 года и на основании протокола заседания постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций Токмокского городского кенеша от 03.07.2018г., в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить перечень изменений расходной части местного бюджета за счет передвижек бюджетных ассигнований согласно приложений №1.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского Кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

 

Председатель                                                                            Т.А.Солтобаев

 

 

2 кр

1 ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *