ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 4- июлу № 153/23-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКСИЗ XXIII СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  4- июлу  № 153/23-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

 КЕЗЕКСИЗ XXIII СЕССИЯСЫ

 

Токмок шаарынын 1 жана 3 кичи райондорунун

аксакалдар сотунун курамын бекитүү жөнүндө

 

Токмок шаарынын 1-3 кичи районундагы  аксакалдар сотунун төрагасынын кайрылуусун жана мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча комиссиясынын чечимин карап, «Аксакалдар соттору жөнүндө» мыйзамдын 11 беренесине ылайык,  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Токмок шаарынын 1-3 кичи райондорунун аксакалдар соту төмөнкү курамда бекитилсин:

Ф.А.А. Туулган жылы Адреси
1 Курамаев Талант Джекшеналиевич 1958 1 кичи р. 2 үй 27 б.
2 Озол Валентина Викторовна 1964 3 кичи р. 72 үй  4 б.
3 Акрамов Вагиз Галиаскарович 1951 1 кичи р. 25 үй 73 б.
4 Меркинбаева Раиса Сагыновна 1952 1 кичи р. 2 үй 50 б.
5 Имакеев Рустам Асанбекович 1963 3 кичи р. 5 үй  68 б.
6 Чалгынбаев Азизбек 1954 1 кичи р. 11үй  4б.
7 Асанкулов Нурлан Сансызович 1968 3 кичи р. 33үй 61б.
8 Скворцова Галина Николаевна 1959 1 кичи р. 25үй 21б
9 Тишин Михаил Федорович 1942 1 кичи р. 11үй 38б.

 

  1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу  Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрага                                                                                      Т.А.Солтобаев

 

 

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  4-июля  2018 г.     № 153/23-4

 

XXIII  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 

Об утверждении  состава суда аксакалов 1 и 3 мкр г. Токмок

Рассмотрев обращение председателя суда аксакалов 1-3 мкр г.Токмок и решение комиссии по мандатам, по этике депутатов  и становлению местного самоуправления , в  соответствии со ст. 11  Закона «О судах аксакалов»,   руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить следующий состав суда аксакалов 1-3 мкр г.Токмок
Ф.И.О. Год рождения Адрес
1 Курамаев Талант Джекшеналиевич 1958 1 мкр дом 2 кв.27
2 Озол Валентина Викторовна 1964   3 мкр дом 72 кв.4
3 Акрамов Вагиз Галиаскарович 1951   1 мкр дом 25 кв.73
4 Меркинбаева Раиса Сагыновна 1952 1 мкр дом 2 кв.50
5 Имакеев Рустам Асанбекович 1963 3 мкр дом 5 кв 68
6 Чалгынбаев Азизбек 1954   1 мкр дом11кв. 4
7 Асанкулов Нурлан Сансызович 1968   3мкр дом 33кв. 61
8 Скворцова Галина Николаевна 1959  1мкр дом 25 кв.21
9 Тишин Михаил Федорович 1942  1мкр дом 11 кв 38

 

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по мандатам, по этике депутатов и становлению местного самоуправления.

 

Председатель                                                                     Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *