ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 4- июлу № 149/23-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКСИЗ XXIII СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын   4- июлу   № 149/23-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXIII СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын Коммуналдык ишканалар комбинатынын балансына “Токмок Жылуулук” МИнын аймагында жайгашкан жалпы аянты 1904,6чарчы метр, “В” жана “Г” күнөскана объектилерин өткөрүп берүүгө макулдук берүү жөнүндө

Токмок шаарынын мэриясынан келип түшкөн “Токмок Жылуулук” МИнын аймагында жайгашкан ”В” жана “Г” күнөөскана объектилерин жалпы аянты 1904,6чарчы метр, Токмок шаарынын КИКнын балансына өткөрүп берүү жөнүндө” катын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” жана “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдары жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаарынын Коммуналдык ишканалар комбинатынын балансына “Токмок Жылуулук” МИнын аймагында жайгашкан жалпы аянты 1904,6чарчы метр, “В” жана “Г” күнөөскана объектилерин өткөрүп берүүгө макулдук берилсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдүк жүргүзүү, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлөт.

 

Төрага                                                                                             Т.А.Солтобаев

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  4- июля  2018 г.     № 149/23-4

 

XXIII  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 

О даче согласия  на передачу объектов теплиц под литерами «В» и «Г»

общей площадью 1904,6кв м, расположенные на территории  МП «Токмок

Жылуулук» на баланс ККП г.Токмок

 

Рассмотрев  поступившее письмо от мэрии г. Токмок «о рассмотрении вопроса о передачи объектов теплиц под литерами «В» и «Г» общей площадью 1904,6кв м, расположенные на территории  МП «Токмок Жылуулук» на баланс ККП г.Токмок, и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей»,  Токмокский городской кенеш

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Передать с баланса МП «Токмок Жылуулук» на баланс ККП г. Токмок объектов теплиц под литерами «В» и «Г» общей площадью 1904,6кв м, расположенные на территории  МП «Токмок Жылуулук».
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

 

Председатель                                                                     Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *