ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 5-октябры  № 169/25-4 Токмок шаарынын мэриясынын жана Токмок шаардык кеңешинин жааматтык келишимин бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 5-октябры  № 169/25-4                                                                                                                                                                                                                                                                       

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXV СЕССИЯСЫ                                                                                                                                                                          

Токмок шаарынын мэриясынын жана Токмок шаардык кеңешинин

жааматтык келишимин бекитүү жөнүндө

Муниципалдык кызматкерлерге материалдык колдоо көрсөтүү максатында, Токмок шаарынын мэриясынын жана Токмок шаардык кеңешинин кызматкерлердин профсоюздук комитетинин төрагасынын жааматтык келишими жөнүндө маалыматын угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”,  “Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Жамааттык келишимдер жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ :

1. Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 18-январында Токмок шаарынын мэриясынын жана Токмок шаардык кеңешинин кызматкерлердин жааматтык келишимин бекитүү жөнүндө №118/16-4 токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Токмок шаарынын мэриясынын жана Токмок шаардык кеңешинин кызматкерлердин жааматтык келишимини бекитилсин (тиркеме).

3. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу жана социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясияларына жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                                Т.А. Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5-октября 2018 г.     №169/25-4

XXV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении коллективного договора мэрии г.Токмок

и Токмокского городского кенеша

Заслушав и обсудив информацию председателя профсоюзного комитета работников о коллективном договоре мэрии г.Токмок и Токмокского городского кенеша, в целях материальной поддержки муниципальных служащих, руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, “О Коллективных договорах”,  Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

  1. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша №118/16-4 от 18 — января  2018 года  “Об утверждении коллективного договора работников мэрии и Токмокского городского кенеша.
  2. Утвердить Коллективный договор работников мэрии г.Токмок и Токмокского городского кенеша (приложение).
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций и по социальным вопросам Токмокского городского кенеша.

Председатель                                                                                          Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *