ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  2018-жылдын  5-октябры  № 168/25-4  Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 2018-жылдын  5-октябры  № 168/25-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

 КЕЗЕКСИЗ XXV СЕССИЯСЫ

 Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

Токмок ш. биринчи вице-мэринин К.К.Чотбаевдин үлүштүк (дем берүүчү) гранттарды алууга конкурска катышуу үчүн долбоорлорду тандоо боюнча комиссияны түзүү жөнүндө кайрылуусунунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015- жылдын 21-апрелиндеги № 230  “Үлүштүк (дем берүүчү ) гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу  жөнүндө” мыйзамдарын  жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаардык кеңешинин 2017-жылдын 6-июлундагы №89/14-4 “Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

2. “Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамы төмөнкү түрдө бекитилсин:

-Батырбек уулу Арнур –Токмок шаардык кеңешинин депутаты, комиссиянын төрагасы;

-Эсеналиев Мирбек  Таалайбекович- Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин Чүй башкармалыгынын каржы-бюджет координация бөлүмүнүн башкы адиси, комиссиянын катчысы.

Комиссиянын мүчөлөрү:

-Бейшеналиева Айнура Таштанбековна- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн регионалдык өнүгүү бөлүмүнүн башкы адиси;

-Макешов Мухтар Курманбекович – Муниципалдык менчик башкармалыгынын начальниги;

-Есенбаев Усөнбек Есенбаевич —  “Есенбаевдердин үй-бүлөсү” кайрымдуулук фондунун төрагасы;

-Эшенов Элчибек Акматбекович- “Адилеттүү келечек” Коомдук фондунун жергиликтүү менеджери;

-Табалдиев Миран Аманбаевич – Жарандык  активист;

-Лавринович Ольга Викторовна- “Карнелиус коому” коомдук фондунун төрайымы;

-Киртенов Жамангуль Камчибекович- “Жетинчи апрельдин Баатырлары” Коомдук бирикмесинин  мүчөсү;

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок шаарынын биринчи вице мэри К.К.Чотбаевге жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                    Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5-октября  2018 г.     № 168/25-4

XXV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении состава комиссии по отбору проектов на софинансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов

На основании обращения первого вице-мэра г.Токмок Чотбаева К.К. о создании комиссии по отбору  проектов для участия в конкурсе на получение стимулирующих (долевых) грантов, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2015 года №230 “Об утверждении Положения по отбору и финансировании проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов”, руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” и “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша №89/14-4 от 6 июля 2017 года  “Об утверждении состава комиссии по отбору проектов на софинансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов”.

2. Утвердить состав комиссии по отбору проектов на софинансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов в следующем виде:

-Батырбек уулу Арнур –депутат Токмокского городского кенеша, председатель комиссии;

-Эсеналиев Мирбек  Таалайбекович- главный специалист отдела финансово-бюджетной координации Чуйского управления Министерства Финансов Кыргызской Республики секретарь комиссии.

Члены комиссии:

-Бейшеналиева Айнура Таштанбековна- главный специалист отдела регионального развития АПППКР в Чуйской области;

-Макешов Мухтар Курманбекович – начальник УМС г.Токмок;

-Есенбаев Усөнбек Есенбаевич – председатель благотворительного фонда “Семьи Есенбаевых”.

-Эшенов Элчибек Акматбекович- местный менеджер Общественного фонда “Адилеттүү келечек”

-Табалдиев Миран Аманбаевич – гражданский активист;

-Лавринович Ольга Викторовна-председатель Общественного фонда “Общество Карнелиуса”;

-Киртенов Жамангуль Камчибекович-член Общественного объеденения “Герои седьмого апреля”;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиции и на первого вице мэра г.Токмок К.К.Чотбаева.

Председатель                                                                      Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *