ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  2018-жылдын  5-октябры  № 165/25-4  “Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө киргизилген  өзгөртүүлөр жана Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 17008,9 миң сом өлчөмүндөгү максаттуу трансферттерди  багыттоо жөнүндө”

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 2018-жылдын  5-октябры  № 165/25-4

                                                                                                                                                                                                                                                                        

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

 КЕЗЕКСИЗ XXV СЕССИЯСЫ

 “Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө киргизилген  өзгөртүүлөр жана Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 17008,9 миң сом өлчөмүндөгү максаттуу трансферттерди  багыттоо жөнүндө”

Токмок ш.мэриясынын берилген материалдарды карап чыгып  жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 10-сентябрындагы жана 20-сентярбрындагы отурумунун протоколдорунун  негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөр №1 жана №2 тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке келген 17008,9 миң сом өлчөмүндөгү максаттуу трансфертти №3 тиркемеге ылайык бөлүнүп берилишине макулдук берилсин.

 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                                                            Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 5-октября  2018 года     № 165/25-4

XXV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений в расходную часть местного бюджета города Токмок, и о направлении целевых трансфертов, поступивших  из республиканского бюджета в местный бюджет города в сумме 17008,9 тыс.сом

Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протоколов заседаний постоянной депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций от 10.09.2018 года и 20.09.2018 года, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень изменений расходной части местного бюджета за счет передвижек бюджетных ассигнований согласно приложений №1 и №2;

2. Дать согласие на направление поступивших  целевых трансфертов  из республиканского бюджета в местный бюджет г. Токмок в сумме 17008,9 тыс.сом согласно приложения  №3;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                                                          Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *