ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2017-ж. №55/11-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XI СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017-ж.    №55/11-4                                                                                                                                                                                                             TОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XI СЕССИЯСЫ

Токмок ш.2016-ж.социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн

жыйынтыктары жана 2017-жылга милдеттери жөнүндө

 

Токмок ш.мэринин “Токмок ш.2016-ж. социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2017-жылга милдеттери жөнүндө” баяндамасын угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен,

 

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат:

 

1.Токмок ш.мэринин “Токмок ш. 2016-ж. социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2017-жылга милдеттери жөнүндө” баяндамасы эске алынсын (тиркелет).

2.Токмок ш. 2017-жылга социалдык-экономикалык өнүгүү планы бекитилсин (тиркелет).

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаарынын мэриясынын жетекчилигине жана Токмок шаардык кеңешинин профилдик депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                        Т.А.Солтобаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

28.02.2017г.    №55/11-4                                                                                                                                                                                                                                                                        

XI СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 

Об итогах социально-экономического развития г.Токмок

за 2016г. и задачах на 2017г.

 

Заслушав и обсудив доклад мэра г.Токмок “Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2016г. и задачах на 2017г.”, руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”,

 

Токмокский городской кенеш постановляет:

 

1.Принять к сведению доклад мэра г.Токмок “Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2016г. и задачах на 2017г.” (прилагается).

2.Утвердить “План социально-экономического развития г.Токмок на 2017г.” (прилагается).

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на руковдство мэрии г.Токмок и профильным депутатским комиссиям Токмокского городского кенеша.

 

 

Председатель                                                                       Т.А.Солтобаев

 

Токмок ш. социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн

2016- жылдын жыйынтыктары жана 2017-жылга карата милдеттери жөнүндө

 

 

Токмок  ш. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бардык шаардык жамааттын түздөн-түз  катышуусу менен 2013-2017-ж.ж. мезгилинде Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнүн Улуттук стратегиясынын негизинде иштелип чыккан,  2013-2017-ж.ж. мезилинде Токмок ш. өнүгүү Стратегиясын  ишке ашыруунун алкагында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин   30.12.2015-ж.  №286  ПЖ “2016-жылды Тарых жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндө”  Жарлыгын, 2016-жылдын  отчеттук мезгили  үчүн, токмок ш. 2016-жылдагы социалдык –экономикалык өнүгүүсүнүн Планында бекитилген максаттарга жана алдыдагы милдеттерге жетүү боюнча белгиленген иштер жүргүзүлдү.  

 

ӨНӨР ЖАЙ

 

2016-жылдын жыйынтыктары боюнча шаарда  өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 4222,8 млн. сомду,  же номиналдык өсүү темпи 130,3 % түздү.

Отчеттук мезгилдин жыйынтыктары боюнча, заттык көлөмдүн индекси 2015-жылдын отчеттук мезгилине салыштырганда 108,4 пунктту түздү.

ЕврАзЭС биримдигине кирүүнүн башталыш этабында Токмоктогу бир топ ишканаларда өндүрүш процесси токтоп калган, «КазГрейн»ЖЧКсы,  «Бока» ЖЧКсы,  «Токмок Буллс» ЖЧКсы жана  «Виватекс» ЖЧКсында даяр өндүрүмдү сатып өткөрүүгө байланыштуу кыйынчылыктар өндүрүштүн көлөмүн азайтууга алып келген.

Жаңы күч-кубаттуу ишканаларды ишке киргизүү максатында “Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКсында толугу менен ишке киргизүү иш-чараларын аяктоодо.

«Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКсында  жеңил бензиндин изомеризациялоо агрегатын чогултуу (монтаждоо) боюнча иш-чаралар аяктоодо, бул бизге АИ-93, АИ-95 бензин маркаларын, изомердик бензинди,  түз иштетилүүчү бензинди, кургак газды, парафинди өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Андан тышкары долбоордун сметалык документтерин ылайыкташтыруу максатында иш-чаралар аяктап, Мамлекеттик экотехинспекцияга долбоор экспертизага берилди.

Россия Федерациясынын компаниялары менен жыл сайын 200,0 миң тн нефти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.

Токтоп турган ишканаларды ишке киргизүү жана жаңы ишканаларды түзүү үчүн мүмкүнчүлүгү бар инвесторлорду издөө улантылууда.

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы  инвестиция жылдыруу Агенсттиги менен биргелешип “СССР АС” ЖЧКсына Украинанын Кыргыз Республикасындагы элчиси болуп катышуулар уюштурулду, андан тышкары Индия мамлекетинен 2 бизнесмен, Голландиядан 3 делегация, Россиядагы май чыгаруучу «ЭФКО» компаниядан, Казахстан Республикасынан 1 делегация жана ата мекендик бизнесмендер барып көрүшкөн.

2016-жылы“СССР АС” ЖЧКсына жана “ТзКСМ” ААКка дүйнөдөгү 10 өлкөдөн 17 делегациянын   катышуулары уюштурулган.

2017-жылдын отчеттук мезгилинде «Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКсын толук ишке киргизүү менен   өнөр-жай өндүрүшүнүн көлөмүн 4,3 млрд.сомго же 102,5% өсүш темпине жеткизүү зарыл.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-токтоп турган ишканаларды иштетүү боюнча иштер күчөтүлсүн;

-«Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКны 2016-жылдын аягына чейин ишке киргизилишине көмөк көргөзүлсүн.

-өнөр жай ишканаларынын жетекчилери тарабынан өндүрүштүн көлөмүнүн өсүү темпин камсыздоо боюнча, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн технологиялык жабдууларды модернизациялоо жана  өндүрүлгөн продукциянын өздүк наркын төмөндөтүү, өндүрүштү диверсификациялоо боюнча максаттуу иштер улантылсын жана жаңы сатуу базарларын издөө боюнча  маселелер  каралсын.

 

КУРУЛУШ

 

2016-жылдын ичинде капиталдык салымдардын  көлөмү шаар боюнча (алдын ала маалыматтар боюнча) 1387,8 млн. сомду түздү, өсүү темпи өткөн жыл менен салыштырганда 224,2 % түздү.

Отчеттук мезгилде жалпы аянты 5,7 миң ч.м. болгон 50 жеке турак үйлөр пайдаланууга берилген, өткөн жылы жалпы аянты 10,5 миң ч.м. болгон 67 жеке турак үйлөр пайдаланууга берилген. Өсүү темпи 54,7 % түздү.

Бул көрсөткүчтөрдүн төмөндөшүнө дүйнөлүк экономикалык кризиси, Советтик өлкөлөрдүн, атап кетсек- Россия Федерациясы жана Казакстан,  экономикаларына түздөн –түз таасирин тийгизди.

Инфляция процесси жана улуттук валютанын курсунун төмөндөшү  көрсөтүлгөн өлкөлөрдө иштеген, Кыргыз Республикасынын жарандарынын кирешесине   түздөн –түз таасир берди.

Мурун улуттук валюта сомдун рубльга тиешелүү ченеми 1,0 жана 1,5 курсуна ылайык келгенде, үй-бүлөлөрүнө жиберилген эмгек маяналары негизинен курулушка жана Кыргыз Республикасынын аймагында кыймылсыз мүлктү сатып алууга колдонулган.

Бирок, тилекке каршы, азыркы убактагы кырдаал башкача, берилүүчү каражаттар негизинен үй-бүлөнүн жашоо-тиричилигине колдонулууда.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

*кыргыз Республикасынын ИИМге өткөрүлүп берилген 5 кабаттуу 40 батирлүү турак үйдү колдонууга киргизүүгө көмөк көрсөтүлсүн;

*курулуп жаткан жалпы аянты 4368 ч.м. болгон, 56 батирлүү “Социум” котедждик шаарчасынын курулушунун аякталышына жана  пайдаланууга берилишине көмөк көрсөтүлсүн.

 

УНАА

 

Шаардын унаа уюмдары жана жеке ишкерлер тарабынан 2016-жылдын ичинде 837,8 миң тн. жүк ташылды, же өткөн жылга салыштырмалуу 102,0 % түздү. Мындан тышкары, жүк айлануу 16,7 млн.тн/км,  бул 102,0% ылайык болду.

2016-жылдын отчеттук мезгилинде жүргүнчүлөрдү ташуу 417,6 млн. жүрг./км түздү, бул өткөн жылдын деңгээлине ылайык 100,0 % түздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы (финансы полициясы) экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча Мамлекеттик  кызматты тартууга чейин, жергиликтүү бюджетке салыктардын түшүүсүн жогорулатуу максатында жеке жеңил жана жүк ташуучу таксилерди патентөө иштери улантылсын;

-каттам таксилеринин айдоочуларынын пенсионерлер жана жеңилдик алуучу категориядагы жарандарды  тейлөө маданиятын жакшыртуу боюнча иштер  улантылсын.

 

БАЙЛАНЫШ

 

2016-жылдын жыйынтыгы менен 12 айылдын ичинде  35,0 млн. сом тарифтик  кирешелер  алынган, бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 107,3 % жогорулаган. Калкка көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү 24,4 млн. сомду түздү, бул тиешелүү пайыздын 105,6 % ылайык.

Отчеттук мезгилдин ичинде  санариптик  байланыштын 560 телефон аппараты коюлду.

Оптоволокно кабельдерине туташтыруу долбоор аякталып МУЦА университети, жаңы конуш району, борбордук базар жана Шамшы, Т-Молдо, Жантаев көчөлөрүндөгү абоненттер кошулган.

Отчеттук мезгилинде Интернетке 1056 абонент кошулду.

Кабельдик  байланыш линияларын 4,54 ч.м. капиталдык оңдоо иштери 1804,5 миң.сомго жана учурдагы 113,6 ч.м.  оңдоолору 1380,9 миң сомго жасалган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

* оптоволокно кабельдерине туташтыруу долбоор боюнча иш-чаралар Татарская жана Трясин көчөлөрүндө улантылсын (2000 абонент);

* иштеп жаткан станцияларды жаңы заманбап  «MCAN» станцияга которулсун.

 

СООДА ЖАНА КЫЗМАТТАР

 

2016-жылдын ичинде чекене товар жүгүртүү  4971,9 млн. сомду  түздү, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу, иш жүзүндө баалар боюнча өсүү темпи  102,3 % түздү.

Отчеттук мезгилинде экономикалык  ишмердиктин түрлөрү  боюнча  акы төлөнүүчү тейлөөлөрдүн  көлөмү 450,0 млн. сомду, бул өткөн жылдын деңгээлине  салыштырмалуу иш жүзүндө баалардын өсүү темпи  100,8 %  түздү,

Иштеп жаткан базарларды ыңгайлаштыруу боюнча сатуучулар жана сатып алуучулар үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн иш-чаралар улантылууда.

                  

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-соода чөйрөсүндө, керектөөчүлөрдүн базарынын жана көрсөтүлүүчү тейлөөлөрдү мамлекеттик-укуктук жөнгө салуунун сакталышына  туруктуу негизде көзөмөл жүргүзүү улантылсын;

-иштеп жаткан базарларды ыңгайлаштыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү улантылсын.

 

ИШКЕРДҮҮЛҮК

 

2016-жылдын 12 айдын ичинде ЧОБдун  субъектилеринин өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 1681,9 млн. сомду түздү, өнүгүү темпи 167,1 % түздү.

Отчеттук мезгилде ЧОБдун 35 субъектиси колдонууга берилди жана 204 жаңы жумуш орундары түзүлдү.

            2016-жылдын жыйынтыктары боюнча чакан насыялар 1401,8 млн. сомго, (9885 адам) бул өткөн  жылдын ушул мезгилине салыштырганда 1233,7 млн.сомду (9880 адам), өсүү темпи 113,6 % түздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

— Токмок ш. Ишкерлер биримдиги жана Жаш ишкерлер  ассоциациясы менен бизнес түзүү, жүргүзүү маселесин колдоо жана кеңеш берүү, окутуу маселеси кирген семинарларды, конференцияларды өткөрүү жана уюштуруу боюнча иштер улантылсын;

-керектөөчүлөрдүн укуктарын толук көлөмдө камсыздоо боюнча иш-чаралар улантылсын.

 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ

 

2016-жылдын январь-ноябрь айларында Токмок ш. тышкы соода жүгүртүүсү  АКШнын 54,1 млн. долларын түздү. Импорттун көлөмү АКШнын 36,5 млн.доллар, ал эми экспорттун көлөмү — АКШнын 17,6 млн. долларын түзгөн.

Отчеттук  мезгилдин ичинде  тышкы соода жүгүртүүнүн терс сальдосу   АКШнын 8,8 млн. долларын түздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-экономиканын  артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүү, жергиликтүү чийки заттарды (сырье) жана материалдык ресурстарды колдонуу менен иштеп жаткан экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу   өндүрүштү чыңдоо жана колдоо боюнча иштер улантылсын.

 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ

 

2016-жылдын жыйынты менен мамлекеттик бюджет 100,3 % аткарылды, план боюнча каралган 323,9 млн.сом болсо, 324,7 млн.сом чогултулду, же бюджетке 811,0 миң.сом ашыгы менен түшкөн.

Анын ичинен, республикалык бюджет 98,4 % аткарылды, план боюнча 185,5 млн. сом болсо, 182,4 млн. сом чогултулду, же 3,0 млн.сом түшпөй калды. Жергиликтүү бюджет 102,8 % аткарылды, план боюнча 138,4 млн. сом болсо, 142,2 млн. сом чогултулду, же бюджетке 3,8 млн.сом ашыгы менен түшкөн.

2016-жылдык мезгилде алынган расмий трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алуу менен жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү 92,8 %  аткарылды, такталган план боюнча 226,9 млн. сом болсо,  иш жүзүндө 210,7 млн. сомду  түздү, же 16,2 млн. сом түшпөй калды.

2016-жылы “Интергласс” ЖЧКсы жана “Брент” ЖЧКсы (КР МСКалдындагы ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо боюнча башкармалыгы (УККН) жетектеген ишкана) боюнча бюджетке салыктардан жана төлөмдөрдөн 15,3 млн.сом түшкөн, бул пландагы 33,3 млн.сомдун 36,4% тузүп бюджетке 17,9 млн.сом түшпөй калган.

Бюджеттин киреше бөлүгү төмөнкү салыктардын жана төлөмдөрдүн түрлөрү боюнча аткарылган жок:

— пайдадан түшкөн салык 67,9% же бюджетке 3686,7 мин сом түшпөй калган;

— бирдиктүү салык негизинде түшүүлөр 86,5 % же бюджетке 367,6 миӊ сом түшкөн жок;

-өндүрүштүк ишмердүүлүктү ишке ашырууда колдонулбаган  кыймылсыз мүлккө  салык- 74,8 %, же 51,1 миң сомго аткарылган жок;

-унаа каражаттарынын ээлеринен түшкөн салык -93,3% түзгөн, же 819,4 миң сомго аткарылган эмес;

— айыл чарба жерлердин пайдалануу үчүн жер салыгы 82,2 % же бюджетке 13,3 миң сом түшкөн жок;

-импортко КНС (ндс)-80,7% же бюджетке 8,8 млн.сом түшкөн жок.

— имараттардын ижара акысы-97,2% же бюджетке 48,6 миң.сом түшкөн жок.

-унаа токтотмо үчүн чогултуу-98,3% же бюджетке 11,0 миң.сом түшкөн жок.

Айрым салык түрлөрүнүн аткарылбагандыгынын себептери төмөнкүлөр:

Пайдадан түшкөн салык боюнча- ЕврАзЭС биримдигинин башталыш этабында Токмоктогу «КазГрейн» ЖЧК, «Бока» ЖЧК, «Токмок Буллс» ЖАК жана «Виватекс» ЖЧК ишканаларда өндүрүш процесси токтоп калгандыгына байланыштуу даяр продукциялардын сатылышына кыйынчылыктарды алып келди.

Импортко салынган КНС – унду кийин жеткирүү жана импортчулар тарабынан кайра иштетүүгө дайындалган дан эгиндерин сырттан ташып киргизүүнү ишке ашырган  ишканалар боюнча бюджеттик жоготуулар байкалууда, КРСКга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу “Каз-Грейн”ЖЧК боюнча  бюджетке  түшпөй калганы 73,2 млн.сомду түзгөн.. “Бока” ЖЧКсы боюнча (көмүр сатуу) —  2015-жылы Кант цементно-шифер заводуна көмүрдүн ири партиясы, ал эми үстүбүздөгү жылы сатыктын жоктугунан жана  көмүрдүн баасы азайгандыгына байланыштуу калкка бир аз гана  бөлүгү сатылган.  “Токмок Дан”ЖЧКсы  чыгарган продукциянын сатыгынын жоктугунан дан эгиндерин сактоо үчүн жайларын ижарага берүүдө.

Сатуудан түшкөн салык — КРСКга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу КР Салык кодексинин 319-беренесинде, Сатуудан түшкөн салыктын ставкасы “О” % өлчөмүндө товарларды сатууда, жумуштарга  жана тейлөөлөргө салык алынуучу КНС (НДС) же КНСтен бошотулган акчасыз формада  төлөгөндөр белгиленип, бюджетке түшпөй калганы  13,0 млн.сомду түздү, ошондой эле экспорттук алып келүүлөр боюнча  3,2 млн.сом. Бардыгы болуп жыл башынан сатуудан түшкөн салыктан жоготуулар 16,2 млн. сомду, анын ичинде жергиликтүү бюджеттеги жоготуулар 8,1 млн.сомду түздү.

 

2017-жылдын 1 -январында салык төлөмдөрү боюнча түшпөй калган каражаттар 6,9 млн. сом түзгөн, бул карыз жылдын башынан бери 405,1 миң сомго кыскартылган. Анын ичинен жергиликтүү бюджеттин салыктар жана төлөмдөр боюнча калдыгы 2,4 млн.сомду түзгөн, бул өткөн жылдагы 5,1 сомго карата,  же 2,6 млн.сомго  кыскарган.

Отчеттук мезгилде көмүскө экономикасынын деңгээлин төмөндөтүү максатында Токмок ш. боюнча МСКБ менен биргелешип 64 рейддер жүргүзүлүп, уруксат документтери жок иштеген 177 ЧОБ субъектери аныкталган.

Бюджетке салык төлөмдөргө шарт түзүү жана тездетүү максатында шаар боюнча 25 салык терминалдар колдонууга коюлган.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү расмий алынган трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алуу менен  92,0% аткарылды, же такталган планда 228,2 млн. сом болсо,  иш жүзүндө 209,9 млн. сом каржыланды, анын ичинде:

-атайын каражаттар-86,1% аткарылды же такталган план боюнча 19,5 млн.сом, иш жүзүндө 16,8 млн.сом колдонулган;

— бюджеттик  каражаттар 92,5 % колдонулду же план боюнча 208,8 млн. сом болсо, иш жүзүндө 193,0 млн.сом  сарпталды.

2017-жылдын 01-январына карата шаардын бюджеттик мекемелеринин кредитордук карыздары 24,1 млн.сомду түздү,  анын ичинде:

-коммуналдык төлөмдөр-13,9 млн.сом (анын ичинде жылуулук энергиясына -12,8 млн. сом);

-жолдорду оңдоого-5,9 млн. сом;

-башка чыгашалар-4,2 млн.сом.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-ай сайын мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттердин салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнүн жыйымдарынын планынын аткарылышы камсыздалсын;

-салык калдыктарынын өсүшүнө жол бербөө  жана алардын кийинки  төмөндөшүн камсыздоо боюнча толук чаралар көрүлсүн;

-бюджеттик уюмдардын кредитордук карыздарын кыскартуу боюнча,  биринчи кезекте чыгашалардын корголгон беренелери боюнча зарыл чаралар кабыл алынсын;

-рейддерди жүргүзүү менен көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүү боюнча иштер улантылсын.

КИРЕШЕЛЕР  ЖАНА  КАЛКТЫ  ИШКЕ  ОРНОШТУРУУ

 

Шаардагы эмгек акынын орточо айлыгы 2016-жылдын январь-ноябрь айлары боюнча 11487,4 сомду түздү, мында номиналдык өсүү темпи 105,0 % түздү.

2017-жылдын 01-январына карата Токмок шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында жумушсуз  429 адам катталган.

Отчеттук мезгилде 446 адам жумушка орноштурулду. Коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга 25 киши, немецтердин техникалык борборунун колдоосу менен кесиптик окууга 50 киши багытталган.

№23 кесиптик лицей, ТИПК, КЛ №61 жумушсуз жарандарды окутушат. Окутуу төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт: чач тарач, газоэлектроширетүүчү, токарь, тракторист, тигүүчү, ашпозчу, шыбакчы, гипсокартончу, ПКны колдонуучу, бычуучу жана тигүүчү.

Отчеттук мезгилдин ичинде 68 адамга жумушсуздук боюнча жөлөк пул 48,8 миң сом суммасына төлөнүп берилди.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

— кадрлардын жетишсиздик көйгөйлөрүн жоюу жана багытын алмаштыруу боюнча иштер керектүү сандагы адистерди окутууга тапшырыктарды аткаруу аркылуу жаңы ишканаларды ачууну эсепке алуу менен улантылсын;

-жумушсуз адамдарды максималдуу ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү;

 

КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК КОЛДОО

 

2016-жылында мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын бардыгы 1291 адам. Отчеттук мезгилде республикалык бюджеттен төмөнкүдөй каржыланды:

-мамлекеттик жөлөк пул 28,7 млн.  сом суммасына;

-акчалай компенсациялар  13,9 млн. сом суммасына.

Республикалык бюджеттен алынуучу 2016-жылдын 9-айынында жөлөк пул жана акчалай компенсацияларды төлөө боюнча карыздар жок.

Отчеттук мезгилде жеңилдик алуучу категориядагы  жарандардын жана аз камсыз болгон калк катмарларын жергиликтүү бюджеттен каржылоо көлөмү 2,3 млн. сомду түздү.

Калктын социалдык корголбогон катмарларына материалдык, гуманитардык жана демөөрчүлүк жардамдар көрсөтүлүүдө. 2016-жылдын ичинде жергиликтүү бюджеттен 6995 адам жалпы суммасы 3787,1 миң сом болгон, УАМСтын катышуучулары жана оорукун эмгекчилери 35 адам-198,5 миң сом, гуманитардык жардамды 180 адам, жалпы суммасы  90,0 миң сомго  алышты.

2016-жылдын ичинде жол киреге жеңилдик  1575 адам 916,2 миң сомго, 360 сомдон социалдык стипендияны 2500 адам, тиш салууга 3 адам 3,0 миң сомго жана  17 майып адам майып коляскаларын  145,2 миң сомго алышты,  195 адамга жылуулукка 40,0% женилдөөгө 169,3 миң.сом, жана көмүргө компенсация 109 адамга 381,5 миң сом берилген.

Социалдык мейманкананын тейлөөсү менен 7 адам, “Түнөк” жайсыз адамдар үчүн социалдык жардам борборунун тейлөөсүн 49 адам колдонду.

2016-жылдын ичинде Токмок ш. боюнча 2213 үй-бүлөгө социалдык паспорттору, жакырчылыктын себептери жана андан чыгуу жолдорун көрсөтүү менен толтурулган. Жакырчылык деңгээли 10,8 % түздү, жакырчылыктын чегинен 57 үй-бүлө чыгарылды.

2016-жылдын ичинде ата-энесинин кароосуз калган 91 бала аныкталган, 16 жашы жете электерге камкордук бекитилген, үй-бүлөгө  тарбиялоого  30, жатак мекемелерине 19 бала багытталган, окууга 6 бала кайтарылган жана  балдардын жатак мекемелеринен биологиялык үй-бүлөсүнө -2 бала кайтарылды.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-муктаж болгондорго берилүүчү жеңилдиктердин жана тейлөөлөрдүн сапатын, түрүн, формасын кеңейтүү боюнча иштер, мамлекет тарабынан жеңилдик баалары боюнча биринчи зарыл продуктыларын даректүү берүү менен улантылсын;

-өтө муктаж болгон жарандарга жана аз камсыз болгон калктын катмарына демөөрчүлүк жардам тартуу иштери күчөтүлсүн;

-жеңилдиги бар жарандарга жана аз камсыз болгон калктын катмарына жергиликтүү бюжеттен өз убагында каржылоо камсыздалынсын;

-СӨБдүн каттосунда турган адамдардын акчалай компенсациясын банктардын карта тутумуна которуу иштери улантылсын.

 

 

ПЕНСИЯЛЫК КАМСЫЗДОО

 

2016-жылдын ичинде 361,7 млн. сом суммасында  камсыздандыруу төлөмү чогулду, бул планда  357,3 млн. сом болсо, аткаруу 101,3 % түздү.

Социалдык фонддун башкармалыгы алдындагы камсыздандыруу төлөмү боюнча карыздар 01.01.2017–жылга карата (ыкчам маалыматтар боюнча) 114,2 млн. сомду түздү, анын ичинде банкрот ишканаларынын карыздары – 92,3 млн. сом, чарбалык субъекттер- 19,6 млн.сом жана кайтарылбас карыздар- 2,3 млн. сом.

2016-жылдын ичинде камсыздандыруу төгүмү  боюнча карыздарды кайтаруу максатында 175 билдирме 26,1 млн. сомго жиберилген, анын ичинен 10,7 млн.сом бюджетке түшүрүлгөн. Сотко 153 жеке ишкерлер 1129,3 миң сомго өткөрүлгөн, 263,4 миң сом келип түштү.

Шаар боюнча 6189 бар, пенсионерлерди толук бир айлык пенсия  менен камсыздоо үчүн  муктаждык 35,6 млн. сомду түзөт.

2016-жылдын ичинде пенсияны төлөөгө 353,6 млн.сом каржыланган. Пенсиянын орто өлчөмү 5396 сомду түзөт. 01.01.2017-жылга карата пенсияны төлөп берүү боюнча карыздар жок.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-камсыздандыруу төлөмүн жана төлөмдөрдү толук көлөмдө  чогултуу камсыздалынсын;

-пенсияны өз убагында  жана толук көлөмдө төлөп берүүнү камсыздоо  боюнча иштер улантылсын;

-учурдагы камсыздандыруу жыйымын чогултуу боюнча иштер  карыздардын суммасын ай сайын  5,0% кыскартуу менен  күчөтүлсүн.

 

САЛАМАТТЫК САКТОО

 

2016-жылдын ичинде  8763 миң адам ооруканага жаткырылды, жеңилдиктери бар адамдардын саны 5544, бул 63,2 % түздү.

Отчеттук мезгилинде төрөлүүнүн 1000 адамга карата өсүү темпи 1,3% жогорулады, бул 1454 баланы түздү, өткөн жылдын ушул мезгилине карата 1426 адам түзгөн.

Жалпы өлүм коэффициенти 2,3 % төмөндөдү, бул 423 кишини түздү, былтыр ушул убакта 435 киши деңгээлин түзгөн.

Калктын табигый өсүүсү 16,5 пунктка, бул 1031 адамды түздү, былтыркы жылы 991 адам деңгээлине караганда.

Наристелердин өлүмү 2,3% азайган, же 100 ымыркайга санаганда быйыл 14 окуя катталса, былтыр 17 окуя катталган. Негизги себеп болуп наристелердин өлүмү перинаталдуу патология болуп саналат.

Ай сайын, ҮБДБнын дарыгерлер контингенти тарабынан энелердин өлүмүнө жол бербөө жана наристелердин өлүмүн кыскартуу боюнча талдоолор жүргүзүлөт.

Санитардык эпидемиологиялык абал отчеттук мезгилде туруктуу болду.

Шаарда кургак учук менен 150 оорулуу бар, былтыркы жылдын 64 оорулуу болгон,   анын ичинде өпкө формасы менен 49 оорулуу катталган. Кургак  учук менен калктын ооругандары 100,0 миң адамга өткөн жылга 109,8 салыштырмалуу 102,5 түздү,  Жаңы төрөлгөн наристелерди эмдөөгө жана туберкинодиагностикага көп көңүл бурулууда. Отчеттук мезгилдин ичинде эмдөөгө балдардын  96,3 % тартылган.

2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында  мамлекеттик санитардык –эпидемиологиялык борбору тарабынан кара тумоо, холера, сибирь жарасы, кызамыктын  бир да окуясы катталган жок.

2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында  Токмок ш. өткөн жылдын отчеттук мезгилине  салыштырмалуу жугуштуу оорулар жана мите оорулар 4987 окуя катталган, өткөн жылдын отчеттук мезгилинде 3389 окуя катталса, 1598 окуяга жогорулуган.Бул көрсөткүчтүн себеби сасык тумоо жана ОРВИ болгон.

Мамлекеттик санитардык –эпидемиологиялык борбору жана жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери тарабынан жугуштуу оорулардын алдын алуу иш-чараларына так көзөмөл жүргүзүлүүдө.

            2016-жылы 1040 объект текшерилди, 52 текшерүү рейддери жүргүзүлгөн. Иликтенген объектер боюнча 2373 бузуулар жана  244 сан. көрсөтүүлөр аныкталды. Токмок ш. мамлекеттик санитардык дарыгеринин токтому менен убактылуу 40 объект жабылды. 61 жаза пул 149,8 миң сомго жазылды, анын ичинен 51 айып 122,8 мин сомго кармап калынган. Медикалык кароодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу 123 адам жумуштан чектелди.

2016-жылдын ичинде ТАОнун бөлүмүндө   учурдагы оңдоолор 3658,5 миң сомго жүргүзүлгөн.

Мындан тышкары, Токмок аймактык ооруканасы тарабынан, ҮБДБнын имаратына капиталдык оңдоо жүргүзүү үчүн  Түрк өкмөтүнүн “Тико” гранты  1800,0 миң сом суммасына грант утуп алынган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражатына жумшак жана катуу шаймандар (инвентарь) сатылып алынган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-калкка сапаттуу медициналык  тейлөө көрсөтүү жана   жугуштуу ооруларды алдын алуу, медперсоналдын кадрдык курамын бекемдөө жана колдоо, ошондой эле медициналык мекемелердин жабдылышын жана ыңгайлаштырылуусун жогорулатуу боюнча иштер улантылсын;

-мамлекеттик санитардык — эпидемиологиялык көзөмөлдү өнүктүрүүнүн натыйжалуулугун өркүндөтүү жана жогорулатуу боюнча иштер күчөтүлсүн;

-саламаттык сактоо мекемелеринде коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар күчөтүлсүн;

-шаардын калкын толук камтууну камсыздоо менен алдын алуу жана эпидемияларга каршы иш-чараларды жүргүзүлүшүнө көзөмөл күчөтүлсүн;

-гранттарды жана демөөрчүлүк жардамдарды тартуу максатында долбоорлорду издөө боюнча иштер жандандырылсын.

 

БИЛИМ БЕРҮҮ

 

2016-2017-окуу жылынын башталышына 12 шаардын мектептери жана бир филиалы  жалпысынан 14065 окуучу камтыган 467 класс-комплектери  толтурулган.

Билимдин сапаты 36,3% түздү. Педагогикалык кадрлар менен камсыздоо 94,4% түздү. Шаардын мектептеринде китептер менен комплектациялоо кыргыз тил  боюнча 82,4%, орус тил боюнча 58,0%.

Шаардын билим берүү бөлүмү тарабынан окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча иштер улантылууда.

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жетишүү (успеваемость) 100% түздү.

Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча Токмок шаарындагы командасы 1 орунду ээлеп 31 приздүү орундуга ээ болду, анын ичинде I орундан-13; II орундан- 11; III орундан-6. Андан тышкары республикалык олимпиада 13 адам катышкан, анын ичинде I орундан-1; II орундан- 2; III орундан-1 адам. Өзгөчө белгилеп кетсек анын ичинде 12 орто мектептен Камбаралиева Жылдыз математикадан 1 орунду ээлеп, Гонконгдогу Эл аралык олимпиаданын катышуучулардын тизмесине киргизилди. Токмок шаары боюнча мурдагыдай эле олимпиада кыймылында алдыдагы лидер болуп Ж.Баласагын атындагы Токмок лицеи (1-орун, байгелүү орун), №1 Гимназия мектеп (2-орун, 11-байгелүү орун) жана № 9 орто мектеп (3-орун, 11-байгелүү орун) ошондой эле “Ак-Бата” христиандык мектеп жана техникалык лицей-мектеп №11, орто мектеп №2,7 жакшы көрсөткүчтөрду көрсөтө алган.

Билим берүү уюмунун “Жылдыз” Элдик наамын алган бий тобу өз жетишкендиктери менен Токмок ш. атын чыгарды.

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тартыштык маселесин чечүү үчүн, Өкмөттүн аз натыйжалуу оптимизациялоо жана колдонуу боюнча токтомун жетекчиликке алуу менен, шаардын тургундарынын суранычы боюнча №4 орто мектептин имараты багытын өзгөртүп ББМ №1 “Балажан” деп аталды. Бала бакчада 120 бала орундук түзүлдү.

2016-жылы КР билим берүү жана илимий министрлигине караштуу инвестиция тартуу Департаментинин каражатынын эсебинен № 1жана 2 орто мектепке 26,6 млн.сомго капиталдык ремонт жасалган. Республиканын бюджетинен 1,1 млн.сом жана жергиликтүү бюджеттен 564,5 мин сом бөлүнгөн.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-шаардын билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу боюнча демөөрчүлөрдүн жана меценаттардын каражаттарын, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана бейөкмөт фонддордун, гранттардын каражаттарын тартуу үчүн долбоорлорду даярдоого чаралар кабыл алынсын;

-билим берүү мекемелерде окутуу-тарбиялоо процесстеринин жүрүшүнө, укук бузуулардын алдын алуу,  педагогикалык чеберчиликти жогорулатуу, санитардык гигиеналык абалын сактоо иштерине дайыма көзөмөл жүргүзүү камсыздалынсын;

-шаардын мектептеринде, АООЖдордо жана ЖОЖдордо окуучулардын билиминин сапатын жогорулатуу жана окуунун дэңгээлин жогорулатуу боюнча иштер улантылсын;

-гранттарды жана демөөрчүлүк жардамдарды тартуу максатында долбоорлорду издөө боюнча иштер жандандырылсын.

 

МАДАНИЯТ

 

Шаардын маданий мекемелеринин иши бекитилген иш-чаралардын күн барактык планына ылайык жүргүзүлүүдө. 2016-жылдын  ичинде  100 пландаштырылган иш-чаралар өткөрүлдү, анын ичинде 30 маанилүү иш-чаралар, алар төмөнкүлөргө арналган: Тарых жана маданият жылына, Чүй облусунун 90 жылдыгына, Кыргыз АССРинин 90 жылдыгына, Кыргыз ССРинин 80 жылдыгына,  1916-жылдагы Үркүндүн 100 жылдыгына, Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына, КР 25-жылдык  эгемендүлүүгүнө, Мамлекеттик тил күнүнө жана карылардын күнүн өткөрүүгө караштуу жана башка майрамдарга арналган иш чаралар.

Сокулук  районундагы Күн –Туу айылында өткөрүлгөн Чүй областынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына,  Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына, Ысык –Көл областындагы «Кырчын» жайлоосунда өткөрүлгөн Бүткүл Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыштык,  ошондой эле китеп-кербени «Жаштык — Китеп Кербени 2016» «Билим  жарманкеси” темасында өткөрүлдү.

Андан тышкары маанилүү иш-чаралардан болуп Сокулук районунун Кун-Туу айылында Чүй облусунун 90 жылдыгына арналган аземге даярдык көрүү жана катышуу. Чүй районунда өткөн Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жана Иссык-Куль облусундагы Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарга караштуу “Кырчын” жайлоодо иш-чараларды алпаруу. Ошондой эле “Жаштык-Китеп Кербени 2016” аймакта библио кербени “Билим жарманкеси” темасында өткөрүлдү.

Н.Байтемиров атындагы маданият үйүндө шаардыктардын эс алуусун уюштуруу боюнча чоң иштер жүргүзүлүүдө.

Жаштар менен маданий-эс алуу жана өсүп келе жаткан муун менен массалык иштерди уюштуруу боюнча ШМҮ (ГДК)  социалдык –маданий борбору болот.

Н.Байтемиров атындагы маданият үйүндө “Баласагын”, “Айымдар элечеги” фольклордук топтору, “Славянка” ардагерлер хору, балдар менен “Жаштык”, Биримдик” чыгармачылык бий топтору иштейт.

Ден-соолугунун  мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын  жашоосун жакшыртуу максатында  Чүй облустук ооруканада  жана атайы жабдуулары менен камсыздалган  окуу курсу жана  жеке адабий  сааттар  өткөрүлдү.  Адабиятка  эркин жетишүү учүн  WI-FI зонасы  ачык жана эркин.  Китеп жана тематикалык көрсөтмөлөр, семинарлар, маектешүүлөр  ангемешүүлөр, пикир алмашуулар жана  ар кандай темаларга  уюштурулуп өткөрүүлүдө.

Жалпысынан, маданият мекемелеринин бардык иши шаардыктардын жан дүйнөсүнүн руханий жана эстетикалык талаптарын канааттандырууга багытталган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-мазмундуу фестивалдарды, кароо-сынактарды, көргөзмөлөрдү ж.б. иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кесиптик аткаруучуларды тарбиялоо менен шаардыктардын жалпы көркөм-чыгармачылыгын мындан ары өркүндөтүү боюнча иштер улантылсын;

-калктын көп санын камтыган кызыкчылыктары боюнча клубдарды, ийримдердин санын кеңейтүү боюнча иштер улантылсын;

-шаардагы өткөрүлүүчү  жалпы-маданий жана эс алуу иш -чараларынын сапаты жогорулатылсын.

 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТТУ ӨНҮКТҮРҮҮ

 

2016-жылдын ичинде ДТ жана спорт бөлүмү тарабынан бекитилген иштер планына жана календардык иш планына ылайык бардык жалпы-спорттук  31 дене тарбия – чыңдоочу иш-чаралар өткөрүлдү.

2000 ашык шаардын тургундары- балдар жана улуу муундардын өкүлдөрү дайыма спорт секцияларында машыгышат. Шаарда спорттун 15 түрү боюнча ийримдер иштейт.

Биздин шаардын спортчулары көптөгөн байгелүү орундарды ээлеген- 32 эл аралык жана 38 республикалык, 17 облустук мелдештерге жана турнирлерге катышты жана 5 окутуу-машыгуучу чогултуулар  өткөрүлдү.

Ошондой эле Токмок шаарынын спортчулары Иссык-куль облусундагы XVI эл аралык «Азия кызматташтык жана тынчтык региону» атындагы спорт оюндары өткөрүлгөн.

Токмок шаардык 6 спортчулар түрлүү оюндар боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасына кирип, Дүйнөлүк жана Азия чемпионат оюндарына катышкан, анын ичинен:

-Мияров Куттубек -2016-жылы (Германияда) таэквандо  боюнча Дүйнөнүн чемпиону болду;

-Усеналиев Азат -2016-жылы (КЭР) Куян ш. бокс боюнча “Азия жана Океания”  турниринде Үчүнчү призер болгон;

Гончаров Павел-2016-жылы (Туркменистанда) – самбо боюнча  Коло  медалдын жана Кипрде  өткөн студенттер арасындагы чемпионатта Күмүш медалдын ээси болду,

Баратов Акрам -2016-жылы (Ирландияда) кикбоксинг боюнча Дүйнөнүн чемпиону болду;

Маслянов Дильшат-2016-жылы (Ирландияда) кикбоксинг боюнча чемпионатта Күмүш медалдын ээси  болду;,

Кадыров Каниет -2016-жылы (Ирландияда) кикбоксинг боюнча чемпионатта Коло медалдын ээси  болду.

 

Спорт объектилерин  санын көбөйтүү боюнча иш-чаралардын алкагында “Газпром” компаниясынын катынын негизинде Токмок ш. мэриясы тарабынан жер участкасы 2,0 га аянтында  спорт комплексинин курулушу үчүн бөлүндү.Учурда архитектура бөлүмү менен жер участкасынын планы (ЖУП) иштелип чыгууда.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-бир катар жалпы билим берүү мектеринде, атайын орто окуу жайларда жан башка мекемелерде жаңы  дене тарбия жана спорт секцияларын түзүү улантылсын;

-тургундар арасында жалпы чуркоо, спорттук үй-бүлөлөр, короолор командасы арасында  мелдештер, мектептердин жана мекемелердин ар түрдүү турнилери  катары массалык-дене тарбия жана ден соолугун чыңдоочу бир нече иш-чаралар даярдалып, өткөрүлсүн.

 

ӨКМ

 

ӨКМдин Токмок ш. бөлүмү тарабынан өткөн жылдын ичинде  2016-жылга карата  бекитилген Жарандык Коргоону даярдоо планына ылайык иштерди жүргүздү. Отчеттук мезгилде бардык пландаштырылган иш-чаралар, окуулар ж.б.жүргүзүлдү.

2016-жылдын ичинде Токмок ш. аймагында 89 өрт чыкты, материалдык зыян 2,3 млн. сомду түздү, 3 адам каза болгон, андан тышкары 19 жол кырсык болуп 3 адам каза болгон.

Метеобекеттин метеорологиялык байкоосунун маалыматы боюнча 2016-жылдын 15-июнунда түндүк-батыш багытында шамал секундасына 14 метр күчү менен өттү, мезгили менен секундасына 29 метрге жетти,  чагылгандар менен коштолгон нөшөрлөгөн жаан өттү. 1,5 саатын ичинде 55,9 мм жаан-чачын жаады. ӨКМ тарабынан жапа чеккендерге 124 даана шифер 37,2 миң сом суммасына  берилди.

2016-жылдын 17-июнунда жаан-чачындын көптүгүнөн “Осмон- Алыш” каналы толуп кетип Сахзавод айылын каптап кеткен. ӨК жоюуга “Токмокводоканал” МИнин жана Токмок ш. КИКтин техникасы тартылды. Жыйынтыгында  турак жай үйлөр жана чарба курулуштары жапа чекпегендиги аныкталды. Өзгөчө кырдаалды жоюуга жергиликтүү бюджеттен 140 литр дизель май бөлүнгөн.

Иликтөөнүн жыйынтыгында турак жай үйлөр жана чарбалык курулуштар ураган жок.

Текшерүүнүн  натыйжасында,  турак үйлөр жана  чарбалык курулуштар жабырланган жок.13 көчөнү коргоо максатында СПЛМ  (өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш- чаралары) жергиликтүү бюджеттен  иш- чаралар өткөрүлдү. Бардык аткарылган иштердин көлөмү 1500м.п. жерге  созулгандыгы боюнча 1400 м3түздү, же 380,7миң.сомду түздү.

Жергиликтүү бюджеттен 5- көчөнү бузуу жүргүзүлгөн.  500,0мин.сом, 1500 литр дизель май,  “Шнос” жана  “Султан”  май куючу бекеттеринин жоопкерчилиги менен  сакталган  көрөнгөдөн бөлүнгөн.  Токмок ш. ыкчам даярдык  иш-чаралар өткөрүлдү. 2016-ж  бекитилген план боюнча чарбалык объектилеринин жана окуу жайлар даярдыгын  жогорлатуу максатында, жаратылыш жана техноген  мүнөзүнө   байланыштуу, өзгөчө кырдаал жана коркунуч шарттарында ЖК  (ГЗ)  комплекстүү текшерүүсү  өткөрүлдү: автоунаа кызмат, комуналдык-техникалык кызмат,  Токмок ш.  коомдук  коопсуздук  коргоо кызматы,  Токмок  ш.  МСЭКБ.

Жаратылыш жана  техногендик мүнөздөмөсү,  өзгөчө кырдаал шарттында, калктын аракети боюнча 10 000 буклет даярдоого жергиликтүү бюджеттен 26,5 мин.сом каралган. Буклеттер окуу жайларга жана чарбалык субъектилерине таратылып берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2016-жылдын 11-январындагы №1-б “2016-жылга карата  тургундар жайгашкан пунктарды жана жашоону камсыздоочу объектерди коргоо, жер алдындагы суулардын деңгээлин төмөндөтүү,  ташкын  суулардын  алдын алуу жана жоюу боюнча чаралар жөнүндө” буюрмасын аткаруу максатында ӨКМдин бөлүмү “Токмок -Водоканал” муниципалдык ишканасы менен биргелешип Токмок ш. суу чарбасынын объектерин жана суу менен камсыздоо чарбаларын  изилдөө жүргүзүлгөн.

Ошондой эле  өзгөчө кырдаалдан калкты жана аймакты коргоо боюнча ӨКМ бөлүмү КИК менен биргелешип табигый-жаратылыш  көрүнүштөрү алып келүүчү жана алдын алуу иш-чараларын өз убагында аткаруу максатында шаардын коллектордук-дренаждык тутумуна иликтөө жүргүздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-өтмө кырдаалдардын алдын алуу боюнча жер алдындагы суулардын көтөрүлгөн деңгээлине мониторинг туруктуу негизинде жүргүзүлсүн;

-активизировать работу по снижению уровня грунтовых вод с проведением мероприятий по ликвидации последствий их поднятия;

-коомдук имараттардын жана курулуштардын сейсмотуруктуулукка иликтөө боюнча иштер улантылсын;

-эски жана авариялык үйлөрдө жашагандарды көчүрүү жолу менен калктын турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча иш-чаралар улантылсын.

 

МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИК БАШКАРМАЛЫГЫ

 

2016-жылдын жыйынтыгы менен  Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын киреше бөлүгү 113,9 % аткрылды же  такталган план боюнча 9,9 млн.сом болсо, же иш жүзүндө 11,3 млн. сом чогулду, же пландан тышкары 1,3 млн.сом түштү.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн жерлерди ижарага берүү бөлүгү 164,0 % аткарылды, план боюнча 3150,0 миң сом болсо, иш жүзүндө 5166,2 миң сом түштү.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн муниципалдык жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага бөлүгү 144,3 % аткарылды, план боюнча 1185,0 миң сом болсо, иш жүзүндө 1709,8 миң сом түштү.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн айыл чарбалык эмес жерлерди сатуу бөлүгү 400,4 % түздү, план боюнча 462,5 миң сом болсо, иш жүзүндө 1851,7 миң сом түштү, бюджетке ашыгы менен 1389,2 миң сом түшкөн.

Отчеттук мезгилде  Токмок ш. курулуш жана жерди колдонуу комиссиясынын 4 отуруму жүргүзүлдү, 48 ар кандай мүнөздөгү маселелер каралды. Чегараларды тактоо максатында комиссиялык 8 чыгуу уюштурулган. Массалык маалымат аркылуу 10 макала түзмө түз сүйлөшүүлөр боюнча -4 коомдук угуулар  жана 6 аукцион боюнча чагылдырган.

Жеке менчикке 4 жер тилкеси — жалпы аянты 298,0 ч.м., 76,3  миң сомго берилген.

Мөөнөтсүз убакытка Слободская-Октябрьга 70 жыл көчөлөрүндө (эки көчөнүн кесилиши) 2,1 ч.м. балдарга ылайыктуу спорт аянтчасын курууга берилген.

Муниципалдык менчикти мыйзамдуу жана максаттуу колдонууга, эстетикалык көрүнүшүнө, соода объектеринин (киоскалар, соода чатырларын ж.б.) мүлк каттоо боюнча иштери туруктуу негизинде жүргүзүлүүдө. Шаар боюнча  өз алдынча орнотулган соода объектери КР мыйзамдарына ылайык бузулат.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-муниципалдык менчик объектерин ишкердик субъектерине берүү боюнча иштер улантылсын;

-шаарга кире бериштеги шаардык түндүк стелласын реконструкциялоого көмөк көрсөтүлсүн;

-жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө ылайык шаардын көчөлөрүнө капиталдык оңдоо жүргүзүлсүн.

 

УКУК КОРГОО

 

Токмок ш. ИИБ тарабынан,  укук бузуулардын жана кылмыш иштеринин алдын алууну үзгүлтүксүз жүргүзүүнүн негизинде, жашы жете электердин  укук бузууларын  эскертүү, көчөлөрдөгү кылмыштуулуктар жана уурулуктар, диний экстремизм менен күрөшүү чаралары, кылмышкерлерди жана дайынсыз жоголгондорду  издөө туруктуу ишке ашууда, баңгизат бизнеси менен күрөшүү боюнча, экономикалык кылмыштуулуктар, коррупциялык чыгуулар менен иштер жүргүзүлүүдө, шаардыктардын коопсуздугу жана коомдук тартип камсыз болууда.

2016-жылдын 12 айынын ичинде өткөн жылдагы 552 кылмыштуулукка салыштырмалуу 570 кылмыш иштери катталган, ал анын ичинен өткөн 407 кылмыштуулукка  салыштырмалуу 438 кылмыш иши  ачылган,  ачылган кылмыштар 76,8% түздү, кылмыштуулукту ачуу өткөн жылдын  ушул мезгилине салыштырсак  3,1 % жогорулады.

Оор жана өзгөчө оор кылмыштуулуктун  саны бул жылы 48 болсо, өткөн жылы 38, анын ичинен кылмыштын  42 бети ачылган, бул 87,5 % түздү. Өткөнгө салыштырганда бетин ачуу 0,7% жогорулаган.

Киши өлтүрүү -11,өткөн жылы -6; тең ачылганы-10, бетин ачуу 90,9% түздү,  зордуктоо -4 өткөн жылы -11, ачылганы -3, бул 75% түздү, тоноо -38, өткөн жылы 29, ачылганы 31 бул 81,6% түздү. каракчылык менен кол салуу 13, өткөндө -11, иштин ачылганы -10, бул иштин бетин ачууда 76,9%түздү. Башка бирөөнүн мүлкүн тоноо — 248 факт, өткөн жылы 247, б.а 156 – иш  ачылды, же бетин ачуу 62,9 % түздү.

2016-жылы ГБНОНдун линиясы боюнча 38 факт аныкталган, өткөн жылы 39, анда  кылмыштуу жүгүртүүдөн  быйылкы жылдын отчеттук мезгилинде  53434 гр. баңги заты алынып коюлду, ал эми былтыркы жылы 53070 гр.баңгизат алынган.

2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында  Токмок шаарынын ИИБ ЖККБ тапрабынан 774 жол эрежесин бузуулар катталып, өткөн жылдын отчеттук мезгилинде 1202 катталган, же 428 фактыга азайган (35,6%). Отчеттук мезгил ичинде 100 жол кырсыктары катталып, 147 адам жаракат алган, 15 адам каза болгон. Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде 103 жол кырсыктары катталып, 161 адам жаракат алган, 21 адам каза болгон.

Отчеттук мезгилде коомдук-алдын алуу борборунун кызматкерлери тарабынан аймактарына ылайык 226 жарандардын арыздары каралып, алар боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза-кодексин бузууларга тиешелүү даярдалган материалдар ШИИБга берилет. Калган маселелер аксакалдар соту жана аялдар кеңеши тарабынан жергиликтүү коомчулуктун жана кварталдык комитеттердин жигердүү мүчөлөрүнүн катышуусу менен каралат.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-укук бузуулардын алдын алуу боюнча жана ушул максатта үгүттөө жана үйрөтүү иш-чараларын даярдоо,  өткөрүү иштери күчөтүлсүн;

-Токмок ш. мэриясы, бейөкмөт жана укук коргоо уюмдары  тарабынан, коомчулук менен өз ара аракеттенүү боюнча иштер жандандырылсын;

-жасалган кылмыш  иштерин ачууда  жана  аныктоодо иликтөө жана ыкчам  топторунун иштери жандандырылсын;

-окуу жайлардын, уюмдардын, мекемелердин жамааттары аркылуу коомдо толеранттулукту тарбиялоо боюнча иштер жандандырылсын;

-улутчулук көрүнүштөрдүн жана мүмкүндүү терроризмдин актыларын алдын алуу боюнча зарыл чаралар кабыл алынсын.

 

ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА ЖАНА ШААРДЫ ЫҢГАЙЛАШТЫРУУ

 

Токмок ш. турак жай-коммуналдык чарбасында оңдоп-түзөө, кайрадан куруу жана инженердик- техникалык тармактарды жана коммуникацияларды кеңейтүү, тиричилик фондун кармоо жана оңдоп-түзөө жана  ынгайлуу шарттар менен камсыздандыруу боюнча иш-чара программалары жүзөгө ашырылат.

Бүгүнкү күндө шаардын турак жай фондун кармоо жана тейлөө менен 50 ТЖМЭШ, 1-МИ «ТЖЭУ», 1-ЖЧК «Жилсервис» жана аскердик үй башкармалыгы иштейт.

Бүгүнкү күндө Токмок ш. турак жай-коммуналдык чарбасынын акыбалы өнүгүүгө менчик жүгүртүү каражаттары жоктугуна байланыштуу шаар боюнча көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Бирок кыйынчылыктарга карабастан турак жай-коммуналдык чарбасы өз учурунда шаарды сапаттуу жана убагы менен камсыздандырууда.

Мисал катары “Токмок Жылуулук” МИси болгон кырдаалды алсак болот,ишкананын от жагуучу жайы жарабай калгандыгынан өткөн мезгилде берилген ченемден тышкары  3 эсе көп жаратылыш газы керектелген, бул “Газпорм Кыргызстан”ЖЧКнын алдында кредитордук карызды  44,5 млн.сомго көбөйткөн.

Бардык кыйынчылыктарга карабастан, коммуналдык кызматтар жашоонун бардык ченемдерине жана параметрлерине тиешелүү көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн өз убагында жана сапаттуулугун камсыздоодо.

2017-жылдын 1-январына карата дебитордук карыздар:

-«Токмок жылуулук менен камсыздоо ишканасы» МИ –68,4 млн.сом, анын ичинде калк – 52,1 млн.сом. Өткөн жылдын ушул мезгилине караганда дебитордук карыздын жогорулаганы 5,6 % түздү;

-Токмок Жылуулук» МИ -11,1 млн.сом, анын ичинде калк – 1,9 миң.сом. Өткөн жылдын ушул мезгилине караганда дебитордук карыз 41,0% жогорулаган;

-МИ «Токмок Водоканал» — 8,6 млн.сом, анын ичинде калк – 5,8 млн.сом, өткөн жылга салыштырганда дебитордук карыз 6,1% төмөндөгөн.

-Токмок РЭС – 21,8 млн.сом, анын ичинде калк 12,3 млн.сом, өткөн жылга салыштырганда дебитордук карыз 8,9 % төмөндөгөн.

ЕБР иР каражатына “Токмок ш. суу менен камсыздоо жана агынды суулардын тутумун реабилитациялоо”долбоору боюнча иш-чараларды 5,1млн.Евро көлөмүндө ишке ашыруу стадиясында.Долбоорду ишке ашыруу  мезгили 2016-2018-жылдар.

Токмок Жылуулук» МИ  үчүн от жагуучу чарбасын жана жылуулук берүү трассасын 70,0млн. сом суммасында реконструкциялоого Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдында ГФЭР аркылуу республикалык бюджеттен ссуданы алууну уюштуруу иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

-“Токмок жылуулук менен камсыздоо” ишканасы жана МИ “Токмок Жылуулук”  тарабынан 2016-2017- жылдары жаңы жылуулук берүү мезгилин  үзгүлтүксүз жүрүшү камсыздалынсын;

-МИ «Токмок Водоканал» тарабынан « Токмок ш. суу менен камсыздоо жана агынды суулардын тутумун реабилитациялоо” долбоорун ишке ашуусуна толук көмөк көрсөтүлсүн;

Токмок Жылуулук» МИ  үчүн от жагуучу чарбасын жана жылуулук берүү трассасын реконструкциялоо жүргүзүлсүн.

— коомуналдык ишканалар  даректүү жардам  көрсөтүү менен дебитордук карыздардын деңгээлин кыскартуу боюнча соттук тартипте карыздарды кайтаруу тажрыйбасын колдонуу жана ЖМКда (жалпыга маалымдоо каражаттарында) маалыматтарды чагылдыруу менен иштер күчөтүлсүн.

-Токмок шаардык Кеңешинин сессиясында “Токмок Жылуулук» МИ  үчүн от жагуучу чарбасын жана жылуулук берүү трассасын 70,0млн. сом суммасында реконструкциялоого Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдында ГФЭР аркылуу республикалык бюджеттен ссуданы алууга депутаттардын макулдугун алуу жөнүдөгү маселе  чечилсин.

 

КӨРКТӨНДҮРҮҮ

 

2016-жылдын ичинде  шаарды көрктөндүрүү боюнча белгиленген иштер жүргүзүлдү. Авто унаа  жолдорун кышында кармоого, кар жыйноого жана көк жылгаяктын алдын алууга багытталган иштер аткарылды, көчөлөрдүн жарыгын сактоо, санитардык тазалоо боюнча иштер дайыма жүргүзүлдү. Шаардын сугаруу тутумун калыбына келтирүү жана жашылдандыруу, ыңгайлаштыруу боюнча иш-чаралар улантылууда.

Отчеттук мезгилде  шаарды ыңгайлаштыруу боюнча иштердин көлөмү 25,5 млн. сомду түзгөн.

Отчеттук мезгилде бардыгы 55,7 миң куб.м. ТКК алып чыгарылып 71 кичиташтандылар жоюлду. Мындан тышкары, жазгы ишембиликтерде шаарды тазалоодо комбинат тарабынан 3,9 миң  куб.м.тонн таштанды чыгарылган.

476 ийне жалбырактуу бактары отургузулду. Шаардын көчөлөрүндөгү 1389 бактарды кыюу аткарылды. Шаардын  гүл бакчаларында 6981 гүлдүн көчөтү отургузулду.

Сугат суусун жүгүртүү үчүн арык тутумунун 11,1 км тазаланды жана оңдолду.

Жаныбарлардын кутурма оорусунун алдын алуу максатында 1816 жолбун иттер атылган.

Көчөлөргө жарык берүүчү 1181 шам чырактарды жана 8 светофордук объектерди тейлөө боюнча иштер дайыма жүргүзүлдү. 56 жаңы жол чырактары орнотулду.

Жол кыймылынын  коопсуздугун камсыздоо үчүн кошумча 35 жол белгилери орнотулду, 27 жол белгилерине оңдоо жана алмаштыруу иштери жүргүзүлдү.

Шаардык көчөлөрдүн оңдоо ремонтуна 2016-жылы жергиликтүү бюджетте 27,0 млн.сом каралган. Өткөрүлгөн тендерлер боюнча 9827,4 миң сомго келишимдер түзүлгөн.

Азыркы учурда 7432,6 миң сомго жумуштар аяктаган. Анын ичинде:

— Ибраимов көчөсүндө 3243,0 ч.м.аянт 1754,1 миң. сом;

— Слабодская көчөсүндө 3000,0 ч.м.аянт 1843,9 миң. сом;

-С.Ибраимов көчөсүндө (чуңкурларды оңдоонун жалпы аянты 220,0 ч.м., бүтүндөй асфальттоонун жалпы аянты 720,0 ч.м.) жалпы суммасы 610,1 мин сом;

-Гагарин көчөсүндө (чуңкурларды оңдоонун жалпы аянты 241,0 ч.м., 207,5 мин сом;

-Дубовицкая көчөсүндө бүтүндөй асфальттоонун жалпы аянты 5201,0 ч.м. 3016,8 миң сом.

            Мамлекеттик менчик шериктештик долбоору боюнча шаардын санитардык тазалоо иштери башталган. Божомолдуу маалымат  боюнча инвестициянын суммасы 24,0 млн.сом болууда.

«Камаз» автомашинасынын базасында таштанды ташуучу  3 машинаны  жана  шаар боюнча заманбап тереңдетилген көлөмү боюнча темир челектерден  7 эсе көбүрөөк таштанды челектерин сатып алуу пландашылган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

*шаарды ынгайлаштыруу шаардын инфраструктурасын реконструкциялоо, баш аламан таштандыларга жол бербөө жана келишимдеги милдеттерге ылайык  турмуш тиричилик таштандылары өз убагында чыгаруу иштери сапаттуу жүзөгө ашырылсын;

*шаардын ТЖМЭШтери, АКӨБдөрү менен келишимдин милдеттерине ылайык:

-үйлөрдүн аймагында санитардык ченемдерди сактоого катуу көзөмөл  жүргүзүлсүн;

-таштандыларды чыгаруу үчүн акы өз убагында чогултуу камсыздалынсын.

-калк арасында коммуналдык тейлөөлөргө төлөмдөрдү төлөө үчүн келишимдик милдеттерди сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн.

— Токмок шаардык Кеңешинин сессиясында төмөнкү иштер чечилсин:

-“Токмок ш. ТКК натыйжалуу чогултуу, ташып чыгуу жана жок кылууну уюштуруу”ГЧП долбоорун демилгелөө жана ишке ашырууга депутаттардын макулдугун алуу;

-“Токмок ш. ТКК натыйжалуу чогултуу, ташып чыгуу жана жок кылууну уюштуруу” ГЧП долбоорун даярдоо боюнча консультативдик кызматын каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы ГЧП долбоорун даярдоого финансылоо фондунун каражаттарын тартууга депутаттардын макулдугун алуу;

 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ

 

Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелинде №151-б буюрмасы менен  иш-чаралардын планы бекитилиптолугу менен аткарылды.

Шаардык деңгээлдеги иш-чараларды алсак, 2016-жылдын 21-февралындагы “Бүткүл дүйнөлүк  эне тил күнү” Токмок агро өнөр жай колледжинде, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программасынын талабына ылайык мамлекеттик тилдин ролун күчөтүү, кадыр – баркын эл арасына жайылтуу  жана этностор аралык тилге айланышы боюнча, 3-мартта Ак калпак күнүн белгилөө Токмок ш. шаардын окуу жайларынын 300 ашык студенттери кошулуп 7 колонна болуп,   С.Ибраимов атындагы борбордук аянтка  чейинки жүрүшүндө флеш — моп уюштурулуп, Медициналык колледждин студенттери улуттук символ болгон Ак калпакты даңазалашты, мамлекеттик символдордун (Туунун, гербдин, гимндин) маанилерин чечмелеп түшүндүрүп беришти. Апрель айында маданият бөлүмү тарабынан Н.Байтемировдун 100 жылдыгы белгиленди, залкар жазуучунун чыгармалары боюнча көркөм окуулар өткөрүлдү.

Жылдык планга киргизилген 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү маданият үйүндө Республикалык маданият колледжи тарабынан талаптагыдай  даярдык менен өткөрүлдү.

2016-жылы октябрь айында Улуттук программанын 1-этабы боюнча мэрия тарабынан “Кыргызтест” системасы боюнча адистер чакырылып, ТИПКнын компьютердик классында окуу жайлар, ишкана –мекемелер катышып, сыноо тести өткөрүлдү.

2-этап боюнча 2017-жылдан баштап, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүүсү боюнча  “КыргызТестен” тестирлөөдөн өтөт. Бул деңгээлдер боюнча окуу курстарын өткөрүү улантылат.

Декабрда ТИПКда “Манас эпосу күнү” айтылуу манасчынын катышуусу менен белгиленди. ТТИде “Улуу Үркүндүн 100 жылдыгына” арналган студеттик конференция өткөрүлдү.

“Кыргыз Республикасында  2015 — 2020-жылдары  мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программасын натыйжалуу аткаруу максатында,  Токмок ш. мэриясынын  2017-жылдын 10-январындагы №01 буюрмасы менен мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин негизинде Токмок ш. мэриясынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө, шаардык кызматтарда жалпысынан 2016-жылдын  иш кагаздары  расмий тилде  жүргүзүлүүдө, “Тамга КИТ” программаларынын, электрондук сөздүктөрдүн жоктугу белгиленди.

 

2017-жылы төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”  Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №151-б буйругунун аткарылышы так көзөмөлгө алынсын:

-кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу курстарында кызматкерлерди окутуу жүргүзүлсүн.

-мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилдин деңгээлдерин билүү боюнча тесттерди тапшыруу үчүн окутуу курстарына катышуу так уюштурулсун.

-КРӨнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2016-жылдын 10-майындагы №95-б “2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча Чүй облусундагы иш-аракеттер планын ишке ашыруу жөнүндө” буюрмасын аткаруу үчүн квартал сайын отчеттор Токмок ш. мэриясына тапшырылсын.

 

КАТТАР, КАЙРЫЛУУ ЖАНА АРЫЗДАР МЕНЕН ИШТӨӨ ЖАНА АТКАРУУ ТАРТИБИ

 

Токмок ш. мэриясы тарабынан жарандардын кайрылууларын жана доолорун кароо боюнча белгиленген иштер жүргүзүлүүдө.

2016-жылдын ичинде 789 арыздар жана кайрылуулар каралды, алардын ичинен 125 оң чечилди, 599 арыздануучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, 51 кайрылууну аткаруудан баш тартылды, 14 кайрылуу аткарууу иретинде турат.

Анын ичинен: Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратынан 24 (7- оң чечилди, 17 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү), Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн аппаратынан 14 (3- оң чечилди, 11 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү), КРӨ Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 37 (7-оң чечилди, 30 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү), Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин -2, экөө оң чечилди. Келип түшкөн арыздардын каралбай калганы жок.

Түшкөн арыздарды өз мөөнөтүндө карап жетишпеген учурда жооптуу кызматкерлерге административтик чара  көрүлөт. 2016-жылдын ичинде 1 факты белгиленген. Аткаруучу адиске ооз эки эскертүү жана алдын алуу эскертүү жарыяланган.

Отчеттук мезгилде 2 электрондук кайрылуу келип түштү, алар боюнча 2 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле мэрдин катышуусу менен 8 видеоконференция өткөрүлгөн.

“Ишеним телефону 146” кызматына 7892 чалуулар түштү, анын ичинде социалдык маселелер менен 204, коммуналдык маселелер менен 7211 жана башкалар 477. Оң чечилген кайрылулар-5241, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн-2529, 122-кайрылууну аткаруудан баш тартылды.

Жарандарды ооз эки кайрылуусу боюнча 82 келүүчү кабыл алынган, 28 оң чечилди, 54 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

Бардык арыздар,  каттар жана даттануулар  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөгү” мыйзамга ылайык так каралып турат.

Тушкөн каттардын аткаруусу:

2016-жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын  2527- ченемдик укуктук актылары келип түшкөн. Алардын ичинен 2516-аткарылды; 11- аткарууда турат. Алардын ичинде:

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буюрмалары -1;
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин каттары- 4;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каттары -25;
 • КРӨ Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн каттары-1138 (849 документтер жана 289 телефонограмма);
 • Кыргыз Республикасынын министерстволорунан жана ведомстволорунан 377 — иш кагаз келип түшкөн;
 • Токмок   шаардык түзүмдөрүнөн 982 –кат келип түшкөн.

Аткаруу тартиби дайыма жетекчиликтин көзөмөлүндө.

 

 

 

Жергиликтүү экономиканы

өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы                                       М.А.Табалдиев

 

 

 

    СПРАВКА ОБ ИТОГАХ

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.ТОКМОК

ЗА 2016 ГОД И ЗАДАЧАХ

НА 2017 ГОД

 

Местным самоуправлением г.Токмок при непосредственном участии всего городского сообщества в рамках реализации Стратегии развития г.Токмок на период 2013-2017 годы, разработанной на основе Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, а также Указа Президента Кыргызской Республики УП № 286 от 30.12.2015 год «Об объявлении 2016 года — Годом истории и культуры» за отчетный 2016 год проведена определенная работа по достижению целей и задач, установленных в Плане социально-экономических развития г.Токмок на 2016 год.

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 

По итогам 2016 года объем промышленного производства по городу составил 4222,8 млн. сом, при этом номинальный темп роста составил 130,3 %.

Индекс физического объема по итогам отчетного периода 2016 года составил 108,4 пунктов.

На начальном этапе вхождения в ЕврАзЭС были приостановлены процессы производства в начале отчетного года на некоторых предприятиях города, таких как ОсОО «КазГрейн», ОсОО «Бока», ЗАО «Токмок Буллс» и ОсОО «Виватекс», связанных со сбытом готовой продукции.

В рамках мероприятий по вводу новых мощностей близки к завершению мероприятия по запуску полноценной работы ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод».

Завершены мероприятия по монтажу агрегата изомеризации легких бензинов, который позволит производить бензин марки АИ-93, АИ-95, изомерный бензин, прямогонный бензин, сухой газ, парафин.

Завершены мероприятия по проведенеию адаптации проектно-сметной документации проекта и переданы в Госэкотехинспекцию для проведения экспертизы проекта.

Ведутся переговоры с компаниями РФ на поставку 200,0 тыс. тн нефти в год.

В рамках мероприятий, по запуску простаивающих и созданию новых мощностей продолжаются поиски потенциальных инвесторов.

К примеру, совместно с Агентством по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики было организовано посещение ОсОО «СССР АС» Послом Украины в Кыргызской Республике, 2 бизнесменами из Индии, 3 делегациями из Голландии, представителями Российской масложировой компанией «ЭФКО», 1 делегацией из РК и 2 отечественными бизнесменами.

Только в 2016 году было организовано посещений ОсОО «СССР АС» и ОАО «ТзКСМ» 17 делегациями из 10 стран мира.

В предстоящий отчетный период 2017 года объем промышленного производства необходимо довести до уровня 4,3 млрд. сом, при темпе роста 102,5 %, с учетом полноценного запуска ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» в начале года.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

            *усилить работу по поиску потенциальных инвесторов для запуска простаивающих и созданию новых мощностей;

*оказать содействие в полноценном запуске ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод».

Кроме того, субъектам экономики необходимо продолжить целенаправленную работу по обеспечению темпов роста объемов производства, модернизации технологического оборудования для повышения производительности труда и снижения себестоимости производимой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности. Рассмотреть вопрос по диверсификации производства и поиску новых рынков сбыта.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

 

За 12 месяцев 2016 года объемы капитальных вложений по городу (по предварительным данным) составит 1387,8 млн. сом при темпе роста 224,2 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию 50 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,7 тыс. кв. м. против 67 индивидуальных жилых домов общей площадью 10,5 тыс. кв. м. При этом темп роста составил 54,7 %.

На снижение данного показателя повлиял мировой экономический кризис, который непосредственным образом отразился на экономиках поссоветских стран, таких как Российская Федерация и Казахстан. Инфляционные процессы и снижение курсов национальных валют непосредственным образом повлияли на доходы граждан Кыргызской Республики, работающих в данных государствах.

Ранее, когда сом к рублю был 1,0 к 1,5 соответственно, отправленный заработок своим семья в основном использовался на строительство или приобретение недвижимости на территории Кыргызской Республики.

Но, к сожалению, в настоящее время ситуация выглядит иначе, передаваемые средства используются в основном на проживание (пропитание) всей семьи.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*оказать содействие в воде в эксплуатацию 5-ти этажного 40 квартирного жилого дома, переданного МВД Кыргызской Республики;

*оказать содействие в завершении строительства и сдаче в эксплуатацию коттеджного городка «Социум» с вводом в эксплуатацию 56 квартир, общей площадью 4368 кв.м.

 

ТРАНСПОРТ

 

Транспортными организациями города и индивидуальными предпринимателями по итогам 2016 года перевезено 837,8 тыс. тн. грузов или 102,0 % против уровня прошлого года. Кроме того, грузооборот составил 16,7 млн. тн/км, что соответствует 102,0 %.

За отчетный период 2016 года пассажирооборот составил 109,1 млн. пасс/км., что составляет 102,1 % против уровня прошлого года.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*принять жесткие меры по патентированию частных легковых и грузовых такси с целью увеличения налоговых поступлений в местный бюджет, вплоть до привлечения Государственной  службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

*провести работу по улучшению качества обслуживания и культуры поведения водителей маршрутных такси с пенсионерами и льготной категорией граждан.

 

 

СВЯЗЬ    

 

Связистами города за 12 месяцев 2016 года получено 35,0 млн. сом тарифных доходов, увеличение против прошлого года составило  107,3%. Объем оказанных услуг составил 24,4 млн. сом, что соответствует 105,6 % соответственно.

За отчетный период установлено 560 телефонных аппаратов цифровой связи.

Завершен проект по подключению к оптово-волоконному кабелю университет МУЦА, район Новостройки, Центральный рынок, а также абоненты, проживающие по улице Шамсинская, Т-Молдо и Жантаева. Установлена выносная цифровая установка по проекту «Школа № 6»,  переключено 480 абонентов и проект «Ворошилова», переключено 62 абонента.

За отчетный период 2016 года к Интернету подключено 1056 абонентов.

Произведен капитальный ремонт кабельных линий связи протяженностью 4,54 км. на сумму 1804,5 тыс.сом и текущий ремонт протяженностью 113,6 км. на сумму 1380,9 тыс.сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить мероприятия по подключению к услуге Интернет посредством проведения оптоволокна ул.Татарскую и Трясина (2000 абонентов);

*переключение действующих станций на станцию нового типа  «MCAN».

 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

 

Розничный товарооборот по итогам 2016 года составил 4971,9 млн. сом, при этом темп роста, в фактических ценах, составил 102,3 процентов к уровню прошлого года.

Объем платных услуг по видам экономической деятельности за 2016 год составил 450,0 млн. сом, при темпе роста 100,8 процентов в фактических ценах к уровню прошлого года.

            Продолжаются мероприятия по благоустройству действующих рынков для создания максимальных удобств для реализаторов и покупателей.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

 

*на постоянной основе осуществлять контроль над соблюдением государственно-правового регулирования в сфере торговли, потребительского рынка и представляемых услуг;

*продолжить проведение мероприятий по благоустройству действующих рынков.

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 

За 12 месяцев 2016 года объем промышленного производства субъектов МСБ составил 1681,9 млн. сом, при этом темп роста по сравнению с уровнем прошлого года составил 167,1 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию 35 субъектов малого и среднего бизнеса и создано 204 новых рабочих мест.

За 2016 года выдано микрокредитов  (9885 чел.) на сумму 1401,8 млн. сом, против 1233,7 млн. сом (9880 чел.) уровня  прошлого года, при этом темп роста составил 113,6 %.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу с  Союзом предпринимателей г.Токмок и Жаш ишкер ассоциацией по организации и проведению семинаров, конференций в вопросах консультации, обучения, поддержки в создании и ведении бизнеса;

*продолжить мероприятия по обеспечению защиты прав потребителей в полном объеме.

 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ

 

Внешнеторговый оборот г.Токмок за январь-ноябрь 2016 года составил 54,1 млн. долларов США. Объем импорта составил 36,5 млн. долларов США, а объем экспорта 17,6 млн. долларов США.

За отчетный период отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 8,8 млн. долларов США.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо продолжить работу по развитию приоритетных отраслей экономики, поддержке и оздоровлению конкретных предприятий, ориентированных на экспорт и импортозамещение, с использованием местного сырья и материальных ресурсов.

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 

По итогам 2016 года государственный бюджет выполнен на 100,3 %, при плане 323,9 млн. сом поступило 324,7 млн. сом или сверх плана поступило 811,0 тыс. сом.

В том числе, республиканский бюджет выполнен на 98,4 %, при плане 185,5 млн. сом собрано 182,4 млн. сом или недопоступило 3,0 млн. сом. Местный бюджет выполнен на 102,8 %, при плане 138,4 млн.сом, поступило 142,2 млн.сом, сверх плана поступило 3,8 млн.сом.

Доходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и специальных средств за 2016 год  исполнена на 92,8 %, при уточненном плане 226,9 млн. сом, факт составил 210,7 млн. сом, или не допоступило 16,2 млн. сом.

За 2016 год по ОсОО «Интергласс» и ОсОО «Брент» (предприятия курирующие УККН при ПКР КР) произведены отчисления в местный бюджет города налогов и платежей в  сумме 15,3 млн.сом, при плане 33,3 млн.сом, что составляет 36,4% или недопоступило в бюджет  17,9 млн. сом.

Общий план в основном не выполнен по следующим видам налогов и платежей:

-налог на прибыль- 67,9 % или не выполнен на 3686,7 тыс. сом;

-единый налог для субъектов малого предпринимательства – 86,5% или недопоступило 367,6 тыс. сом;

-налог на недвижимое имущество, не используемое для осуществления предпринимательской деятельности-74,8% или не выполнен на 51,1 тыс. сом;

— налог с владельцев транспортных средств-93,3% или не выполнен на 819,4 тыс. сом;

-земельный налог сельхоз.назначения- 82,2% или не выполнен на 13,3 тыс. сом;

-НДС на импорт – 80,7 % или не выполнен на 8,8 млн. сом.

-аренда помещений – 97,2 % или недопоступило 48,6 тыс. сом;

-сбор за парковку автотранспорта-98,3% или недопоступило 11,0 тыс.сом.

Причинами невыполнения отдельных видов налогов явилось:

Налога на прибыль — в связи с вхождением в ЕврАзЭС в начале отчетного периода был приостановлен процесс производства на ОсОО «КазГрейн», ОсОО «Бока», ЗАО «Токмок Буллс» и ОсОО «Виватекс», что привело к определенным трудностям связанных со сбытом готовой продукции.

НДС на импорт — потери бюджета наблюдаются по предприятиям, осуществляющих ввоз зерна, предназначенного для переработки импортерами и последующей поставки муки. В связи с внесением изменений в НККР недопоступило в бюджет по ОсОО “Каз-Грейн”составили 73,2 млн.сом. По ОсОО “Бока” (реализация угля)– в 2015 году реализована крупная партия угля Кантскому цементно-шиферному заводу, в текущем году частично только населению в связи с отсутствием сбыта и снижением цены на уголь. ОсОО “Токмок Дан” в связи с отсутствием сбыта выпускаемой продукции сдают в аренду помещения для хранения зерна.

Налог с продаж — в связи с внесеным изменением в НККР, статья 319 Налогового кодекса КР, где ставка налога с продаж в размере “О” процентов устанавливается при реализации товаров, работ и услуг, облагаемых НДС или освобожденных от НДС, оплоченных в безналичной форме, недопоступило в бюджет 13,0 млн.сом, также по экспортным поставкам 3,2 млн.сом. Всего с начало года потеря налога с  продаж составило 16,2 млн.сом, в том числе в местный бюджет 8,1 млн.сом.

Недоимка по налогам и платежам государственного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года составила 6,9 млн. сом или уменьшена с начало года на 405,1 тыс. сом. В том числе, недоимка по налогам и платежам местного бюджета составила 2,4 млн. сом против 5,1 млн. сом или уменьшена на 2,6 млн. сом.

В целях снижения уровня теневой экономики совместно с УГНС по г.Токмок за отчетный период проведено 64 рейдов, выявлено 177 субъектов МСБ, работающих без разрешительных документов.

Также, в целях создания условий для проведения оплаты налоговых отчислений по городу установлено 25 платежных терминалов.

Расходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и спец. средств исполнена на  92,0 %, при уточненном плане 228,2 млн. сом, фактически израсходовано 209,9 млн. сом, из них:

-специальные средства исполнены на — 86,1 %, при уточненном плане 19,5 млн. сом, фактически израсходовано 16,8 млн. сом;

-бюджетные средства освоены на – 92,5 %, при уточненном плане 208,8 млн. сом, фактически израсходовано 193,0 млн. сом.

По состоянию на 01 января 2017 года кредиторская задолженность бюджетных организаций города составила 24,1 млн. сом, из них:

-по коммунальным услугам-13,9 млн.сом (в т.ч. теплоэнергия -12,8 млн.сом);

-ремонт дорог —  5,9 млн. сом;

-другие расходы –4,2 млн. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*обеспечить ежемесячное выполнение плана сборов по всем видам налоговых и неналоговых платежей как государственного, так и местного бюджетов;

*предпринять исчерпывающие меры по недопущению роста налоговых недоимок и обеспечению их дальнейшего снижения;

*принять исчерпывающие меры по сокращению кредиторской задолженности бюджетных организаций, в первоочередном порядке по защищенным статьям расходов;

*активизировать работу по снижению уровня теневой экономики города с проведением рейдов.

 

ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

 

Среднемесячная  заработная  плата, начисленная  работникам  за январь-ноябрь 2016  года, составила 11487,4 сомов, при номинальном темпе роста 105,0 %.

На 01.01.2017 года в Токмокском городском управлении  социального развития г.Токмок состоит на учете 429 безработных.

С начала отчетного периода поступило 438 вакансий от работодателей независимо от форм собственности на 207 рабочих специальностей.

За отчетный период трудоустроено 446 безработных граждан. Направлены на общественно-оплачиваемые работы – 25 человек, на профобучение 50 человек. Провайдерами обучения являются ПЛ № 23, ТИПК, ПЛ№ 61. Обучение проводится по следующим специальностям: парикмахер, газоэлектросварщик, токарь, тракторист, швея, повар, штукатур, гипсокартонщик, пользователь ПК.

Пособие по безработице выплачено 68 безработному гражданину на сумму 48,8 тыс. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по ликвидации проблем дефицита кадров, посредством исполнения заказов на обучение необходимого количества специалистов с учетом запуска новых предприятий;

*оказать содействие в максимальном трудоустройстве безработных граждан.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

 

Всего получателей государственных пособий по г.Токмок за 2016 год составляет 1291 человек. Из республиканского бюджета за 2016 год профинансировано:

-государственных пособий на сумму 28,7 млн. сом;

-денежных компенсаций на сумму 13,9 млн. сом.

Задолженностей по выплате пособий и денежных компенсаций нет.

Объем финансирования из местного бюджета льготной категории граждан и малоимущих слоев населения по итогам отчетного периода составил 2,3 млн. сом.

Социально незащищенным слоям населения предоставляются материальная, гуманитарная и спонсорская виды помощи. За 12 месяцев 2016 года материальную помощь из местного бюджета получили 6995 человек, на общую сумму 3787,1 тыс. сом, участники ВОВ и труженики тыла – 35 чел. на сумму 198,5 тыс. сом, гуманитарную помощь получили 180 человек, на общую сумму 90,0 тыс. сом.

За отчетный период компенсацию за проезд получили 1575 человек на сумму 916,2 тыс. сом, социальную стипендию по 360 сом получили 2500 человек, на зубопротезирование 3 человек на сумму 3,0 тыс. сом и 17 человек получили кресло-коляски на сумму 145,2 тыс. сом, льготы на отопление (40,0%) получили 195 чел на сумму 169,3 тыс.сом, компенсацию на твердое топливо получили 109 чел на сумму 381,5 тыс.сом.

Услугами приюта для лиц без определенного места жительства «Түнөк» воспользовались 49 человек, а социальной гостиницы 7 человек.

За отчетный период 2016 года по г.Токмок было заполнено социальных паспортов на 2213 семей, указаны причины бедности и пути их вывода из бедности. Уровень бедности составил 10,8 %, выведены за черту бедности 57 семей.

За 12 месяцев 2016 года выявлено 91 детей оставшихся без попечения родителей. Установлена опека над 16 несовершеннолетними, передано на воспитание в семью – 30, направлено в интернатные учреждения -19 детей, возвращены к обучению –6 детей и дети, возращенные из детских учреждений интернатного типа в биологическую семью – 2.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по расширению форм, видов и качеству предоставляемых льгот и услуг нуждающимся, включая адресную поставку продуктов первой необходимости, выделяемых государством по льготным ценам;

*усилить работу по привлечению спонсорской помощи остронуждающимся гражданам и малообеспеченным слоям населения;

*обеспечить проведение своевременных выплат государственных пособий, льгот и компенсаций;

*продолжить процедуру перевода получателей денежной компенсации состоящих на учете в УСР на банковскую карточную систему.

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

За 2016 год собрано страховых взносов на сумму 361,7 млн. сом, при плане 357,3 млн. сом или выполнение составило 101,3 %.

Задолженность по страховым взносам (по оперативным данным) перед управлением Социального фонда на 01.01.2017 года составляет 114,2 млн. сом, из них предприятия-банкроты – 92,3 млн. сом, хозяйствующие субъекты – 19,6 млн. сом и безнадежные долги – 2,3 млн. сом.

В целях взыскания задолженности по страховым взносам за 2016 года направлено 175 уведомления на сумму 26,1 млн. сом, поступило 10,7 млн. сом. Передано в суд на 153 частных предпринимателя  на сумму 1129,3 тыс. сом, поступило 263,4 тыс. сом.

В городе 6189 пенсионеров, месячная потребность для выплаты пенсий составляет 35,6 млн. сом.

За 2016 год профинансировано на выплату пенсий  353,6 млн.сом. Средний размер пенсии составляет 5396 сом. Задолженностей по выплате пенсий на 1 января 2017 года нет.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*обеспечить выполнение плановых показателей по сбору страховых взносов и платежей в полном объеме;

*продолжить работу по обеспечению выплат пенсий своевременно и в полном объеме;

*усилить работу по сокращению суммы задолженности по сбору страховых взносов и платежей не менее чем на 5,0 % ежемесячно.

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

За 12 месяцев 2016 года госпитализировано 8763 человек, из них количество льготников составляет 5544 человек, что составляет 63,2 %.

За 2016 год демографическая ситуация характеризуется ростом показателя рождаемости на 1,3 %, составив 1454 детей против 1426 детей уровня прошлого года. Снизился коэффициент общей смертности на 0,7 %, составив 423 человек против 435 человек уровня прошлого года. Показатель естественного прироста населения составил 16,5 пунктов или 1031 человек против 991 человек уровня прошлого года.

Уменьшился показатель младенческой смертности на 2,3 %, составив 14 детей против 17 соответственно. Основными причинами младенческой смертности остаются перинатальные патологии.

Ежемесячно, врачебным контингентом совместно с ЦСМ, проводятся анализы по недопущению материнской и снижению детской смертности,  разбору летальных случаев.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация за отчетный период была стабильная. В городе имеются 115 больных страдающих туберкулезом, из них вновь выявлено 64 больных туберкулезом, в том числе с легочной формой заболевания 49 больных. Заболеваемость туберкулезом составила 102,5 на 100,0 тыс. населения против 109,8.

Большое внимание уделяется туберкулинодиагностике и вакцинации новорожденных детей. За отчетный период охват вакцинированных детей составил 96,3 %.

За отчетный период 2016 года Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора не было  зарегистрировано ни одного случая чумы, холеры, сибирской язвы.

За 2016 года зарегистрировано 4987 случаев инфекционных и паразитных заболеваний против 3389 случаев уровня прошлого года, то есть отмечается увеличение на 1598 случая, за счет роста ОРВИ и гриппа.

Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и руководителями общеобразовательных учреждений осуществляется жесткий контроль над предупреждением заболеваний и проведением профилактических мероприятий.

За 12 месяцев 2016 года обследовано 1040 объектов, проведено 52 рейдовых проверок. Из обследованных объектов выявлены 2373 нарушения и выдано 244 сан. предписаний, временно приостановлено 40 объектов Постановлением главного государственного санитарного врача г.Токмок.  Выписано 61 штрафов на сумму 149,8 тыс. сом, из них удержано 51 штрафов на сумму 122,8 тыс.сом. Не прошли медицинский осмотр и отстранено 123 человека.

Для поддержания материально-технической базы отделений ТТБ проведен текущий ремонт отделений на сумму 3658,5 тыс. сом.

Кроме этого, Токмокской территориальной больницей выигран грант Турецкого Правительства «Тико» на проведение капитального ремонта здания ЦСО на сумму 1800,0 тыс. сом. На средства ОМС закуплен мягкий и твердый инвентарь.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по предоставлению качественного медицинского обслуживания населению и профилактики заболеваний, укреплению и поддержке кадрового состава медперсонала, а также повышению оснащенности и благоустройства медицинских учреждений;

*усилить работу по совершенствованию и повышению эффективности осуществляемого государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

*усилить меры по противодействию коррупции в учреждениях здравоохранения;

*усилить контроль над проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий с обеспечением охвата всего населения города

*активизировать работу по поиску проектов с целью привлечения грантов и спонсорской помощи.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

На начало 2016-2017 учебного года укомплектовано в 12 школах и одного филиала города 467 класс-комплектов с общим охватом 14065 учащихся.

Уровень качества знаний составляет 36,3 %. Обеспеченность педагогическими кадрами -94,4 %. Укомплектованность учебниками в школах города составляет с кыргызским языком обучения 82,4%, с русским языком обучения 58,0%.

Городским отделом образования продолжается работа по повышению качества обучения и образования.

По итогам учебного года успеваемость составило 100,0 %. По итогам областной олимпиады команда г.Токмок заняло 1 место, завоевав 31 призовое место, в том числе I- мест-13; II мест- 11; III мест-6.

Кроме этого,  в республиканской олимпиаде участвовало 13 человек, из них занято I- мест-1; II мест- 2; III мест-1. Следует отметить, что из них ученица СШ № 12 Камбаралиева Жылдыз заняла I- место по математике, ее включили в состав команды на Международную  олимпиаду в Гонконг.

Лидерами олимпиадного движения в городе по прежнему остается Токмокский лицей им.Ж.Баласагына (1-место, 18 призовых мест), школа-гимназия №1 (2-место, 11 призовых мест), и СШ № 9 (3-место, 11 призовых мест), также неплохие результаты по Христианской школе «Ак-Бата», технической школа-лицей №11, СШ № 2 и №7.

Для решения вопросов дефицита дошкольных учреждений, руководствуясь постановлением Правительства по оптимизации и использования малоэффективных учреждений и по просьбе жителей города, завершено перепрофилирование СШ № 4 в дошкольное учреждение ДОО №1 «Балажан» с созданием 120 детских мест.

В 2016 году проведен капитальный ремонт СШ № 1 и № 2 за счет средств Департамента по инвестициям, ремонту и материальному обеспечению при Министерстве образования и науки КР на сумму 26,6 млн.сом. На текущий ремонт школ города из средств республиканского бюджета выделено 1,2 млн. сом, из средств местного бюджета выделено 564,5 тыс. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по улучшению материально-технической базы городских учреждений образования с использованием средств спонсоров и меценатов, а также подготовке проектов для вовлечения средств международных организаций и неправительственных фондов и грантов;

*обеспечить постоянный контроль над работой учреждений образования по вопросам ведения учебно-воспитательного процесса, профилактики правонарушений, повышения педагогического мастерства, санитарно-гигиенического состояния и т.д.;

*продолжить работу по повышению качества обучения и уровня образования в школах, СУЗах и ВУЗах города;

*активизировать работу по поиску проектов с целью привлечения грантов и спонсорской помощи.

 

КУЛЬТУРА

 

За 12 месяцев 2016 года проведено 100 плановых мероприятий, в том числе 30 крупных мероприятий, посвященных: Году истории и культуры, 90-летию образования Чуйской области, 90-летию Киргизской АССР,  80-летию Киргизской ССР, 100-летию народного восстания 1916 года (Уркун), 1000-летию со дня рождения Ж.Баласагына, 25-летия Независимости КР, День государственного языка, День пожилого человека и другие.

Принято участие в подготовке и проведении мероприятий посвященных 90-летию образования Чуйской области, проходившего в с.Кун-Туу Сокулукского района, в праздновании 1000-летия Жусупа Баласагына, проходившего в Чуйском районе и культурно-массовых мероприятиях во время Всемирных Игр кочевников, в частности урочище «Кырчын» Иссык-Кульской области, а также в проведении библио-каравана «Жаштык-Китеп Кербени 2016» на тему «Ярмарка знаний».

Большая работа по организации досуга горожан выполняется Дворцом культуры им.Н. Байтемирова. Городской ДК является социально-культурным центром по организации культурно-досуговой и культурно-массовой работы с молодежью и подрастающим поколением.

Во Дворце культуры им. Н. Байтемирова работают фольклорные группы «Баласагын», «Аимдар-Элечеги», хор ветеранов «Славянка», а с детьми работают творческие танцевальные коллективы «Жаштык» и «Биримдик».

ЦБС учитывая спрос пользователей библиотек, среди которых есть и лица с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Чуйской областной библиотеки получила 4 аудио плеера с наушниками и флеш-картами. Сотрудник библиотеки регулярно посещает слабо видящих людей и проводит индивидуальные литературные часы согласно разработанному графику.

На сегодняшний день для разных пользователей учреждений культуры имеется свободная зона WI-FI в Центральной библиотеке, во Дворце культуры и Историко-краеведческом музее.

Организовываются книжные и тематические выставки, проводятся семинары, диспуты, беседы и совещания на различные темы.

В целом, вся работа учреждений культуры направлена на удовлетворение духовно-нравственных и эстетических запросов горожан.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

            *продолжить работу по дальнейшему обеспечению массовости художественной и творческой самодеятельности горожан, подготовке и проведению в более содержательной форме фестивалей, смотров-конкурсов, выставок и других мероприятий, а также воспитанию высокопрофессиональных исполнителей;

*продолжить работу по увеличению количества кружков, клубов по интересам с охватом большего количества населения;

*повышать качество проводимых культурно-массовых и досуговых городских мероприятий.

 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

За 2016 год отделом по физической культуре и спорту мэрии г.Токмок, согласно утвержденного плана работы и календарного плана были проведены 31 спортивно-массовых мероприятий приуроченных к знаменательным датам и праздникам.

В спортивных секциях регулярно тренируются более 2,0 тысяч человек. В городе действуют спортивные секции по 15 видам спорта.

Спортсмены нашего города участвовали в 32 международных, 38 республиканских, 17 областных соревнований и проведено 5 учебно-тренировочных сборов,  в которых завоевано много призовых мест.

Также спортсмены г.Токмок приняли участие в XVI международных Иссык-Кульских спортивных играх под девизом «Азия регион сотрудничества и мира».

6 спортсменов г.Токмок в составе сборной команды Кыргызской Республики по видам спорта принимали участие в Чемпионатах Азии и мира, из них:

-Усеналиев Азат стал Третьим призером турнира «Азии и Океании» 2016 года по боксу в г. Куян (КНР);

-Мияров Куттубек  стал Чемпионом мира по таэквондо 2016 года (Германия);

-Гончаров Павел стал Бронзовым призером Чемпионата Азии 2016 по самбо (Туркменистан), Серебряный призер Чемпионата мира среди студентов 2016 года (Кипр);

-Баратов Акрам стал Чемпионом мира по кикбоксингу 2016 года (Ирландия);

-Маслянов Дильшат стал Серебрянным призером Чемпионата мира по кикбоксингу 2016 года (Ирландия);

-Кадыров Каниет  стал Бронзовым призером Чемпионата мира по кикбоксингу 2016 года (Ирландия).

 

В рамках мероприятий по увеличению количества спортивных объектов на основании письма компании «Газпром» мэрией г.Токмок произведен отвод земельного участка площадью 2,0 га для строительства спортивного комплекса. В настоящее время отделом архитектуры разработан План земельного участка (ПЗУ).

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

-продолжить создание новых физкультурных и спортивных секций в ряде общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и других учреждений города;

-подготовить и провести ряд популярных среди жителей физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий, таких как массовые забеги, соревнования спортивных семей и дворовых команд, различные турниры среди школ и учреждений.

 

МЧС

 

Работа отдела МЧС г.Токмок в течение 2016 года велась согласно утвержденного плана подготовки Гражданской Защиты на 2016 год. За отчетный период проведены все запланированные мероприятия, учения и т.д.

За 12 месяцев 2016 года на территории г.Токмок произошло 89 пожаров, материальный ущерб составил 2,3 млн.сом, человеческих жертв – 3 человека, кроме этого фактов ДТП-19, жертв 3 человека.

По данным метеорологических наблюдений метеостанции г.Токмок 15 июня 2016 года прошел ветер северо-западного направления силой 14 м/сек, с порывами 29 м/сек, ливневые осадки интенсивного характера сопровождались грозой. За 1,5 часа выпало 55,9 мм осадков. По линии МЧС всем пострадавшим была произведена выдача кровельного шифера в количестве 124 штук на сумму 37,2 тыс. сом.

17 июня 2016 года из-за обильных ливневых осадков и перелива канала «Осмон-алыш», произошло подтопление жилых домов п.Сахзавод. На ликвидацию ЧС была привлечена техника из МП «Токмокводоканал» и ККП г.Токмок. Из местного бюджета на ликвидацию ЧС из местного бюджета выделено 140 литров дизельного топлива.

В результате обследования выявлено, что жилые дома и хозпостройки не пострадали.

Проведены защитные мероприятия СПЛМ (Специальные привентивные ликвидационные мероприятия) из местного бюджета по 13 улицам города. Всего объем выполненных работ составил 1400 м3, протяженностью 1500 м.п. на сумму 380,7 тыс.сом. Проведен демонтаж на 5 улицах, на что выделено 500,0 тыс.сом из местного бюджета, 1500 литров д/топлива, из запасов, находящихся на ответственном хранении в АЗС «ШНОС» и «Султан».

Проведены мероприятия оперативной подготовки г.Токмок. В соответствии с утвержденным планом  подготовки  на 2016 год,  в целях повышения готовности объектов хозяйствования  и учебных заведений к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведена  комплексная проверка состояния ГЗ: автотранспортной службы, коммунально-технической службы, службы охраны общественной безопасности г. Токмок, ЦГСЭН г. Токмок.

Из местного  бюджета выделено 26,5 тыс.сом на изготовление 10,0 тыс. буклетов по действиям населения при ЧС природного и техногенного характера. Буклеты розданы учебным заведениям, объектам хозяйствования.

Во исполнение распоряжения Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области от 11 января 2016 года №1-р «О мерах по предупреждению и ликвидации паводковых и селевых вод, понижения уровня грунтовых вод, защиты населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на 2016 год» отделом МЧС совместно с муниципальным предприятием «Токмок-Водоканал» проведены обследования по объектам водного хозяйства и водоснабжения г.Токмок.

Также, в целях своевременного выполнения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, вызванных природно-климатическими явлениями и проведению предупредительных мероприятий, отдел МЧС совместно с ККП г.Токмок провели обследование по существующим на территории города коллекторно-дренажным системам.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*на постоянной основе вести мониторинг поднятия уровня грунтовых вод по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

*активизировать работу по снижению уровня грунтовых вод с проведением мероприятий по ликвидации последствий их поднятия;

*продолжить работу по обследованию общественных зданий и сооружений на сейсмоустойчивость;

*продолжить мероприятия по улучшению жилищных условий населения, проживающего в ветхих и аварийных домах, путем переселения.

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

 

Доходная часть управления муниципальной собственности г.Токмок исполнена на 113,9 % при утвержденном плане 9,9 млн. сом фактически собрано 11,3 млн. сом или сверх плана поступило 1,3 млн. сом.

Исполнение доходной части местного бюджета по части аренды земель составило 164,0 %, при плане 3150,0 тыс. сом фактически поступило 5166,2 тыс. сом.

Исполнение доходной части местного бюджета по части аренды нежилых помещений, зданий и сооружений составило 144,3 %, при плане 1185,0 тыс. сом фактически поступило 1709,8 тыс. сом.

Исполнение доходной части местного бюджета по части продажи несельскохозяйственных земель составило 400,4 %, при плане 462,5 тыс. сом фактически поступило 1851,7 тыс. сом, перевыполнение составило 1389,2 тыс.сом.

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии по застройке и землепользованию г.Токмок, где были рассмотрены 48 вопросов. Организовано 8 комиссионных выездов по определению межевых границ.

В сердствах массовой информации размещено 10 статей по проведению аукционов и прямых переговоров, из них 4 по проведению общественных слушаний и 6 по проведению аукционов.

В частную собственность было предоставлено 4 земельных участка, общей площадью 298 кв.м. на сумму 76,3 тыс.сом.

В бессрочное пользование было предоставлено 2,16 тыс.кв.м. под строительство детской спортивной площадки по адресу г.Токмок ул.Слободская-ул.70 лет Октября (пересечение).

На постоянной основе ведется работа по инвентаризации торговых объектов (киоски, торговые палатки и т.д.) на предмет законности пользования муниципальной собственности, эстетического вида и целевого пользования. Самовольно установленные торговые объекты по городу демонтируются согласно законодательства КР.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по предоставлению объектов муниципальной собственности субъектам предпринимательства;

*завершить мероприятия по реконструкции городской западной Стеллы при въезде в город;

*завершить ремонт городских улиц в установленные сроки.

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

ГОВД на постоянной основе проводится профилактика правонарушений и преступлений, предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, уличной преступности и краж, борьба с религиозным экстремизмом, систематически осуществляется поиск преступников и без вести пропавших лиц, ведется работа по линии борьбы с наркобизнесом, экономическими преступлениями, коррупционными проявлениями, обеспечивается общественный порядок и безопасность горожан.

За 12 месяцев 2016 года было зарегистрировано 570 преступлений против 552 преступлений прошлого года, из которых раскрыто 438 против 407 преступлений, процент раскрываемости составил 76,8 % при этом раскрываемость увеличилась на 3,1 % в сравнении с уровнем прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 48 преступлений против 38 уровня прошлого года, из которых раскрыто 42 преступления против 33, раскрываемость составила 87,5% или рост составил на 0,7 %.

Совершено убийств 11 против 6, раскрыто  10, раскрываемость составила 90,9 %, изнасилований 4 против 11, раскрыто 3,  раскрываемость 75,0 %, грабеж 38 против 29, раскрыто 31, раскрываемость 81,6 %, разбойное нападение 13 против 11, раскрыто  10, раскрываемость 76,9 %, кражи чужого имущества 248 фактов против 247, раскрыто 156,  раскрываемость  62,9 %.

За 2016  год по линии ГБНОН выявлено 38 фактов против 39, при этом из преступного оборота было изъято 53434 грамм наркотических веществ против 53070 грамм уровня прошлого года.

По линии ОБДД ОВД г.Токмок выявлено 774 нарушений ПДД против 1202 нарушений уровня прошлого года, что меньше на 428 фактов или уменьшение на 35,6%.

Зарегистрировано 100 ДТП против 103, при которых ранено 147 человек против 161, погибло 15 человек против 21.

За отчетный период работниками Общественно-профилактических центров рассмотрено 226 заявлений граждан согласно территориальности, по которым вынесены соответствующие решения. По вопросам касающихся нарушений Уголовного кодекса Кыргызской Республики подготовленные материалы передаются в ГОВД. Остальные вопросы рассматриваются судами аксакалов и женсоветами при участии активных членов местного сообщества и квартальных комитетов.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*усилить работу по предупреждению и профилактике правонарушений, подготовке и проведению с этой целью ряда пропагандистских и обучающих мероприятий;

*активизировать работу по взаимодействию с общественностью, мэрией г.Токмок, неправительственными и правозащитными организациями;

*активизировать работу следственных и оперативных групп в раскрытии и выявлении имеющихся преступлений;

*активизировать работу по воспитанию толерантности в обществе через коллективы учебных заведений, организаций и учреждений;

*предпринять необходимые меры по предупреждению возможных актов терроризма и националистических проявлений.

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

В коммунальном и жилищном хозяйстве г.Токмок осуществляется программа по ремонту, реконструкции и расширению сетей инженерно-технического обеспечения, ремонту и содержанию жилищного фонда.

На сегодняшний день в городе работают 50 ТСЖ, 1-МП «ТЖЭУ», 1-ОсОО «Жилсервис» и домоуправление военного гарнизона.

Большую озабоченность вызывает финансовое состояние коммунальных служб города. Состояние этой сферы на сегодняшний день остается одной из важных проблем города ввиду того, что у коммунальных служб практически отсутствуют собственные финансовые средства на их развитие.

Примером может послужить ситуация с МП «Токмок Жылуулук». Из-за износа котельного хозяйства предприятия в прошлый отопительный сезон было потреблено в 3 раза больше допустимой нормы природного газа, что увеличило кредиторскую задолженность перед ОсОО «Газпром Кыргызстан» на 44,5 млн. сом.

Несмотря на все трудности, коммунальные службы обеспечивают своевременность и качество предоставляемых услуг, соответствующих всем нормам и параметрам жизнеобеспечения.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года:

-по ГП «Токмокское предприятие теплоснабжения» составила 68,4 млн. сом, в том числе население- 52,1 млн. сом. Рост дебиторской задолженности составило на 5,6 % против уровня прошлого года;

-по МП «Токмок Жылуулук» составила 11,1 млн. сом, в том числе население-1,9 тыс. сом. Рост  дебиторской задолженности составило на 41,0 % против уровня прошлого года;

-по МП «Токмок Водоканал» составила 8,6 млн. сом,  в том числе население- 5,8 млн. сом. Снижение дебиторской задолженности составило на 6,1 % против уровня прошлого года;

-по Токмокскому РЭС составила 21,8 млн. сом, в том числе население – 12,3 млн. сом. Снижение дебиторской задолженности составило  на 8,9 % против уровня прошлого года.

В стадии реализации мероприятия по проекту «Улучшение системы водоснабжения и водоотведения в г.Токмок» на средства ЕБРиР в объеме 5,1 млн. Евро. Период реализации проекта 2016-2018 годы.

Ведутся мероприятия по организации получения ссуды из республиканского бюджета через ГФЭР при Министерстве финансов Кыргызской Республики для МП «Токмок Жылуулук» на проведение реконструкции котельного хозяйства и теплотрассы на сумму порядка 70,0 млн. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*Токмокскому предприятию «Теплоснабжения» и МП «Токмок Жылуулук» обеспечить бесперебойное прохождение отопительного периода 2016-2017 годы;

*МП «Токмок Водоканал» оказать полное содействие в реализации проекта «Улучшение системы водоснабжения и водоотведения в г.Токмок»;

 

*коммунальным предприятиям усилить адресную работу по сокращению уровня дебиторской задолженности с применением практики взыскания долгов в судебном порядке и освещения информации в СМИ

*на сессии Токмокского городского Кенеша решить вопрос о получении согласия депутатов на получение ссуды из республиканского бюджета через ГФЭР при Министерстве финансов Кыргызской Республики для МП «Токмок Жылуулук» на проведение реконструкции котельного хозяйства и теплотрассы на сумму порядка 70,0 млн. сом.

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 

За 2016 год проведена определенная работа и по благоустройству города. Проводились мероприятия по зимнему содержанию городских улиц, уборке снега, предупреждению гололеда, по благоустройству и озеленению города, восстановлению ирригационных сетей, содержанию уличного освещения и санитарной очистке.

За 2016 год общий объем работ по благоустройству города составил 25,5 млн. сом.

Всего по городу вывезено ТБО в объеме 55,7 тыс. куб.м, в том числе ликвидировано 83 микросвалок. Кроме этого во время проведения весенних субботников по уборке территория города, комбинатом вывезено 3,9 тыс. куб.м. мусора.

Высажено 476 саженцев деревьев хвойных пород. Выполнена обрезка 1389 деревьев по улицам города. Высажено на клумбы города 6981 корень рассады цветов. Очищены и отремонтированы 11,1 км арычной сети для пропуска поливной воды.

В рамках проводимых мероприятий по предупреждению бешенства животных отстреляно 1816 бродячих собак.

Велась постоянная работа по обслуживанию 1181 светильников уличного освещения и 8 светофорных объектов. Произведена работа по реконструкции и замене светильников по ул. Жантаева, С.Ибраимова, Парковая, где всего установлено 56 новых светильников.

Для организации безопасности дорожного движения дополнительно установлено 35 дорожных знаков, произведен ремонт и замена 27 дорожных знаков.

В 2016 году было на ремонт городских дорог было предусмотрено 9555,9 тыс.сом. По итогам проведенных тендеров заключено договоров на сумму 7296,3 тыс.сом, при этом экономия бюджетных средств в составила 2259,5 тыс.сом.

В настоящее время завершены работы на сумму 7432,6 тыс. сом по:

-ул.Ибраимова площадью 3243,0 кв.м на сумму 1754,1 тыс. сом;

-ул.Слободская площадью 3000,0  кв.м на сумму 1843,9 тыс. сом;

-ямочный ремонт и сплошное асфальтирование ул. С.Ибраимова площадью 940,0 кв.м.на сумму 610,1 тыс. сом.;

-ямочный ремонт ул. Гагарина площадью 241 кв.м.на сумму 207,5 тыс. сом.;

            — ул.Дубовицкая площадью 5201,0  кв.м на сумму 3016,8 тыс. сом.

Начаты мероприятия по реализации проекта ГЧП (государственно частного партнерства) по санитарной очистке города. По предварительным данным сумма инвестиций составит около 24,0 млн. сом.

Планируется закупить 3 мусоровоза на базе автомашины «Камаз» и установить по городу современные заглубленные мусорные баки, которые в 7 раз по объему превышают металлические.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по качественному проведению мероприятий по благоустройству города, реконструкции городской инфраструктуры, недопущению образования стихийных свалок и своеременному вывозу ТБО;

*согласно договорных обязательств с ТСЖ, ТОС города:

-вести строгий контроль за соблюдением санитарных норм на придомовых территориях;

-обеспечить своевременный сбор платы за вывоз мусора;

*проводить разъяснительную беседу с населением о соблюдении договорных обязательств по оплате за коммунальные услуги.

*на сессии Токмокского городского Кенеша решить следующие вопросы:

-получить согласие депутатов на инициирование и реализацию проекта ГЧП «Организация эффективного сбора, вывоза и утилизации ТБО в г.Токмок» на условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами в сфере ГЧП;

— получить согласие депутатов на привлечение средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП при Министерстве экономики Кыргызской Республики для финансирования консультационных услуг по подготовке проекта ГЧП «Организация эффективного сбора, вывоза и утилизации ТБО в г.Токмок».

 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ

 

Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелинде №151-б буюрмасы менен  иш-чаралардын планы бекитилиптолугу менен аткарылды.

2016-жылдын 21-февралындагы “Бүткүл дүйнөлүк  эне тил күнү” Токмок агро өнөр жай колледжинде, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программасынын талабына ылайык мамлекеттик тилдин ролун күчөтүү, кадыр – баркын эл арасына жайылтуу  жана этностор аралык тилге айланышы боюнча, 3-мартта Ак калпак күнүн белгилөө Токмок ш. шаардын окуу жайларынын 300 ашык студенттери кошулуп 7 колонна болуп,   С.Ибраимов атындагы борбордук аянтка  чейинки жүрүшүндө флеш — моп уюштурулуп, Медициналык кооледждин студенттери улуттук символ болгон Ак калпакты даңазалашты, мамлекеттик символдордун (Туунун, гербдин, гимндин) маанилерин чечмелеп түшүндүрүп беришти. Апрель айында маданият бөлүмү тарабынан Н.Байтемировдун 100 жылдыгы белгиленди, залкар жазуучунун чыгармалары боюнча көркөм окуулар өткөрүлдү.

Жылдык планга киргизилген 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү маданият үйүндө Республикалык маданият колледжи тарабынан талаптагыдай  даярдык менен өткөрүлдү.

2016-жылы октябрь айында Улуттук программанын 1-этабы боюнча мэрия тарабынан “Кыргызтест” системасы боюнча адистер чакырылып, ТИПКнын компьютердик классында окуу жайлар, ишкана –мекемелер катышып, сыноо тести өткөрүлдү.

2-этап боюнча 2017-жылдан баштап, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүсү боюнча  “КыргызТестен” тестирлөөдөн өтөт. Бул деңгээлдер боюнча окуу курстарын өткөрүү улантылат.

“Манастын тарыхы боюнча ТИПКда декабрда Манас эпосу күнү белгиленди.

“Кыргыз Республикасында  2015 — 2020-жылдары  мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программасын натыйжалуу аткаруу максатында,  Токмок ш. мэриясынын  2017-жылдын 10-январындагы №01 буюрмасы менен мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин негизинде Токмок ш. мэриясынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө, шаардык кызматтарда жалпысынан 2016-жылдын  иш кагаздары  расмий тилде  жүргүзүлүүдө, “Тамга КИТ” программаларынын, электрондук сөздүктөрдүн жоктугу белгиленди.

 

2017-жылы төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”  Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №151-б буйругунун аткарылышы так көзөмөлгө алынсын:

-кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу курстарында кызматкерлерди окутуу жүргүзүлсүн.

-мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилдин деңгээлдерин билүү боюнча тесттерди тапшыруу үчүн окутуу курстарына катышуу так уюштурулсун.

-КРӨнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2016-жылдын 10-майындагы №95-б “2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча Чүй облусундагы иш-аракеттер планын ишке ашыруу жөнүндө” буюрмасын аткаруу үчүн квартал сайын отчеттор Токмок ш. мэриясына тапшырылсын.

 

РАБОТА С ПИСЬМАМИ, ЖАЛОБАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

 

Со стороны мэрии г.Токмок проводится определенная работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан.

За 2016 год  рассмотрено 789 заявления  и обращения, из них положительно решены 125, даны разъяснения 599 заявителям, отказано 51 заявителям, 14 обращений находится в стадии исполнения. Их них из Аппарата Президента КР -24 (из них 7-положительных, 17 –даны разъяснения); из Аппарата Правительства КР -14( 3-полож., 11- Д/Р);  из АПППКР в ЧО – 37 заявлений (7-полож., 30 д/р); из ЖККР -2 заявления, положительно. Из поступивших заявлений не рассмотренных нет. При нарушениях рассмотрения сроков заявлений  к сотрудникам принимаются дисциплинарные взыскания. В 2016 году было зафиксировано 1 -нарушение. К специалистам было объявлено устное замечание и предупреждение.

По электронным поступило 2 электронных обращений граждан, где по двум даны разъяснения. Проведено 8 видеоконференций с участием мэра

В течение 2016 года в службу «Телефон –доверия 146» поступило -7892 звонка, в том числе по социальным вопросам 204, по коммунальным услугам-7211 и прочие-477.  Решено положительно-5241; даны разъяснения-2529; отказано-122. Регулярно на страницах городской газеты «Менин шаарым Токмок- мой город Токмок» публикуется рубрика «Неделя в городе» о характере и содержании  обращений граждан.

Руководителями мэрии  г.Токмок осуществлен прием граждан-82-человека. По итогам рассмотрения: из них 28 -решены положительно; 54 –даны разъяснения.

Все обращения граждан рассматриваются в строгом соответствии с законодательством о порядке рассмотрения заявлений, писем и жалоб граждан и берутся на контроль.

Внимательное и принципиальное отношение к заявлениям, предложениям, жалобам и устным обращениям граждан является одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления, позволяющих вести анализ важнейших социальных проблем, текущих и перспективных вопросов.

Исполнение по  поступившим документам:

За 2016 год в мэрию г.Токмок поступило 2527 нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, в том числе исполнено 2516 документов, на стадии исполнения 11 документов. В том числе:

—     Распоряжение Правительства Кыргызской Республики-1;

 • Письма Жогорку Кенеша Кыргызской республики — 4;
 • Письма Правительства Кыргызской Республики — 25;
 • Письма Аппарата Правительства КР в Чуйской области -1138 (849-документов и 289 телефонограмм);
 • Письма с министерств и ведомств Кыргызской Республики поступило 377;
 • Письма с городских организаций, учреждений -982.

Исполнительская дисциплина находится под постоянным контролем у руководства.

 

 

 

Заведующий отделом

местного экономического развития                              М.А. Табалдиев

 

БЕКИТИЛГЕН

Токмок шаардык кеңешинин

2017-жылдын “28”02.

№55/11-4сессиясынын токтому менен

2017-ЖЫЛГА КАРАТА  ТОКМОК ШААРЫНЫН

СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Токмок ш.

КИРИШҮҮ

 МАКСАТТАР ЖАНА МИЛДЕТТЕР

 

2017-жылга карата Токмок ш. социалдык-экономикалык өнүгүү Программасы Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы ПБ №11 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдар мезгилинде Туруктуу улуттук өнүгүү стратегиясынын, ошондой эле Токмок шаардык Кеңешинин 2013-жылдын 24-апрелиндеги  IX сессиясында №44/9-3 токтому менен бекитилген, Токмок ш. 2013-2017-жылдар мезгилинде өнүгүү стратегиясынын алкагында иштелип чыккан.

Программанын негизине шаарды өнүктүрүүнүн негизги тенденцияларын талдоо, кызматтардын, түзүмдүк бөлүмдөрдүн, ишканалардын жана уюмдардын пландары жана  иштеп чыгуулары, ошондой эле шаардын мэринин тургундар  менен жолугушууларында, жыйындарында жана мэрдин отчетторунда айтылган жарандардын сунуштары жана эскертүүлөрү кирди.

Заманбап шаарды илгери (прогрессивдүү) өнүктүрүү үчүн негизги шаттарынын бири анын инфраструктурасын өнүктүрүү жана анын жаңы мезгилге шайкештиги.

Шаардык чарбаны өнүктүрүүнүн интенсификациялык максаттары:

-муниципалдык башкаруунун сапатын жакшыртуу жана экономиканын өсүүсүн күчөтүүнү камсыздоо менен шаардын мүмкүнчүлүгүн жана потенциалын жогорулатуу;

-шаардын коммуналдык кызматтарынын сапаттуу тейлөөлөрүн камсыздоо аркылуу, шаардыктардын жашоо сапатын жана деңгээлин жогорулатуу;

-колдонуудагы ченемдерди толук кандуу камсыздоо менен, ошондой эле инновациялык жана хай-тек технологияларын киргизүүгө көмөк көрсөтүү менен социалдык объектерди материалдык-техникалык  жабдууларынын мүмкүнчүлүгүн күчөтүү;

-маданият, спорт жана шаардыктардын эс алуу инфраструктураларын өнүктүрүү жана көрсөтүлүүчү тейлөөрлөрдүн тизмесин жиктөө (дифференциациялоо);

-калктын аяр катмарына даректүүколдоо көрсөтүү үчүн бизнестин социалдык багыттуулугун күчөтүү;

-демографиялык жылыштынпозитивдүүлүгүн камсыздоого көмөк көрсөтүү.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин негизги жана башкы критейрилери болуп жергиликтүү бюджеттин туруктуу өсүүсүн, түзүлүшүн жана аткарылышын  көзөмөлгө алуу шартында шаардын экономикасын калыптандыруу.

Бул максатка жетүү кризистен кийинки мезгилде социалдык чөйрөнүн абалын оңдоо үчүн зарыл шарт, эмгек рыногун жандандырууну, өндүрүштөгү болгон кубаттулуктарды толук колдонууну, өндүрүлүп жаткан продукцияны диверсификациялоону кошуп, анын дүйнөлүк экономикада атаандаштык туруктуулугун жогорулатуу.

Бул чаралар бизге аяккы натыйжаларга жетүүгө мүмкүнчүлүк берет-жумуштуулукту жогорулатуу, калктын кирешесин жана жалпысынан шаардыктардын жашоо сапатын мүнөздөөчү көрсөткүчтөрдү жакшыртуу.

Шаардын мэриясы бизнес жүргүзүү үчүн жиктелген  (дифференциациялаган) талаа түзүп жана алардын ишмердүүлүгүнө  кийлигишүү даражаларын чектеши керек. Ал үчүн шаардын администрациясынын ишмердүүлүгүнүн ачык, айкындыгын камсыздоо зарыл. Мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн, кайтолоочу иштерин алып таштоо менен, иш-милдетерин так чектөөөнү камсыздоо зарыл.

Муниципалитеттин ишинин тактыгы жана системдүүлүгү коомдун көз алдында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аброюн жогорулатат. Көйгөйлүү маселелердин  бири кадрлардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу, аткаруу тартибин күчөтүү жана алып барып жаткан иштердин айкындыгын камсыздоо.

2017-жылга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын негизги жоболору алдыдагы мезгилге  шаардык коомчулуктун ишмердүүлүгүнүн башкы багыты болот, алардын толук көлөмдө ишке ашуусу- шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун негизги милдети, шаардын бардык калкынын, ишкер топторунун жана БЭУлардын (НПО), коомдук уюмдардын жана жарандык бирикмелердин, ишканалардын, уюмдардын жигердүү катышуусу менен.

 

I БӨЛҮК

 

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ

 

 

ӨНӨР ЖАЙ

 

2016-жылдын жыйынтыктары боюнча шаарда  өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 4222,8 млн. сомду,  же номиналдык өсүү темпи 130,3 % түздү.

Отчеттук мезгилдин жыйынтыктары боюнча, заттык көлөмдүн индекси 2015-жылдын отчеттук мезгилине салыштырганда 108,4 пунктту түздү.

ЕврАзЭС биримдигине кирүүнүн башталыш этабында Токмоктогу бир топ ишканаларда өндүрүш процесси токтоп калган, «КазГрейн»ЖЧКсы,  «Бока» ЖЧКсы,  «Токмок Буллс» ЖЧКсы жана  «Виватекс» ЖЧКсында даяр өндүрүмдү сатып өткөрүүгө байланыштуу кыйынчылыктар өндүрүштүн көлөмүн азайтууга алып келген.

Жаңы күч-кубаттуу ишканаларды ишке киргизүү максатында “Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКсында толугу менен ишке киргизүү иш-чараларын аяктоодо.

«Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКсында  жеңил бензиндин изомеризациялоо агрегатын чогултуу (монтаждоо) боюнча иш-чаралар аяктоодо, бул бизге АИ-93, АИ-95 бензин маркаларын, изомердик бензинди,  түз иштетилүүчү бензинди, кургак газды, парафинди өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Андан тышкары долбоордун сметалык документтерин ылайыкташтыруу максатында иш-чаралар аяктап, Мамлекеттик экотехинспекцияга долбоор экспертизага берилди.

Россия Федерациясынын компаниялары менен жыл сайын 200,0 миң тн нефти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.

Токтоп турган ишканаларды ишке киргизүү жана жаңы ишканаларды түзүү үчүн мүмкүнчүлүгү бар инвесторлорду издөө улантылууда.

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы  инвестиция жылдыруу Агенсттиги менен биргелешип “СССР АС” ЖЧКсына Украинанын Кыргыз Республикасындагы элчиси болуп катышуулар уюштурулду, андан тышкары Индия мамлекетинен 2 бизнесмен, Голландиядан 3 делегация, Россиядагы май чыгаруучу «ЭФКО» компаниядан, Казахстан Республикасынан 1 делегация жана ата мекендик бизнесмендер барып көрүшкөн.

2016-жылы“СССР АС” ЖЧКсына жана “ТзКСМ” ААКка дүйнөдөгү 10 өлкөдөн 17 делегациянын   катышуулары уюштурулган.

2017-жылдын отчеттук мезгилинде «Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКсын толук ишке киргизүү менен   өнөр-жай өндүрүшүнүн көлөмүн 4,3 млрд.сомго же 102,5% өсүш темпине жеткизүү зарыл.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-токтоп турган ишканаларды иштетүү боюнча иштер күчөтүлсүн;

-«Токмок нефтини кайра иштетүүчү ишкер заводу» ЖЧКны 2016-жылдын аягына чейин ишке киргизилишине көмөк көргөзүлсүн.

-өнөр жай ишканаларынын жетекчилери тарабынан өндүрүштүн көлөмүнүн өсүү темпин камсыздоо боюнча, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн технологиялык жабдууларды модернизациялоо жана  өндүрүлгөн продукциянын өздүк наркын төмөндөтүү, өндүрүштү диверсификациялоо боюнча максаттуу иштер улантылсын жана жаңы сатуу базарларын издөө боюнча  маселелер  каралсын.

 

КУРУЛУШ

 

2016-жылдын ичинде капиталдык салымдардын  көлөмү шаар боюнча (алдын ала маалыматтар боюнча) 1387,8 млн. сомду түздү, өсүү темпи өткөн жыл менен салыштырганда 224,2 % түздү.

Отчеттук мезгилде жалпы аянты 5,7 миң ч.м. болгон 50 жеке турак үйлөр пайдаланууга берилген, өткөн жылы жалпы аянты 10,5 миң ч.м. болгон 67 жеке турак үйлөр пайдаланууга берилген. Өсүү темпи 54,7 % түздү.

Бул көрсөткүчтөрдүн төмөндөшүнө дүйнөлүк экономикалык кризиси, Советтик өлкөлөрдүн, атап кетсек- Россия Федерациясы жана Казакстан,  экономикаларына түздөн –түз таасирин тийгизди.

Инфляция процесси жана улуттук валютанын курсунун төмөндөшү  көрсөтүлгөн өлкөлөрдө иштеген, Кыргыз Республикасынын жарандарынын кирешесине   түздөн –түз таасир берди.

Мурун улуттук валюта сомдун рубльга тиешелүү ченеми 1,0 жана 1,5 курсуна ылайык келгенде, үй-бүлөлөрүнө жиберилген эмгек маяналары негизинен курулушка жана Кыргыз Республикасынын аймагында кыймылсыз мүлктү сатып алууга колдонулган.

Бирок, тилекке каршы, азыркы убактагы кырдаал башкача, берилүүчү каражаттар негизинен үй-бүлөнүн жашоо-тиричилигине колдонулууда.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

*кыргыз Республикасынын ИИМге өткөрүлүп берилген 5 кабаттуу 40 батирлүү турак үйдү колдонууга киргизүүгө көмөк көрсөтүлсүн;

*курулуп жаткан жалпы аянты 4368 ч.м. болгон, 56 батирлүү “Социум” котедждик шаарчасынын курулушунун аякталышына жана  пайдаланууга берилишине көмөк көрсөтүлсүн.

 

УНАА

 

Шаардын унаа уюмдары жана жеке ишкерлер тарабынан 2016-жылдын ичинде 837,8 миң тн. жүк ташылды, же өткөн жылга салыштырмалуу 102,0 % түздү. Мындан тышкары, жүк айлануу 16,7 млн.тн/км,  бул 102,0% ылайык болду.

2016-жылдын отчеттук мезгилинде жүргүнчүлөрдү ташуу 109,1 млн. жүрг./км түздү, бул өткөн жылдын деңгээлине ылайык 100,0 % түздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы (финансы полициясы) экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча Мамлекеттик  кызматты тартууга чейин, жергиликтүү бюджетке салыктардын түшүүсүн жогорулатуу максатында жеке жеңил жана жүк ташуучу таксилерди патентөө иштери улантылсын;

-каттам таксилеринин айдоочуларынын пенсионерлер жана жеңилдик алуучу категориядагы жарандарды  тейлөө маданиятын жакшыртуу боюнча иштер  улантылсын.

 

БАЙЛАНЫШ

 

2016-жылдын жыйынтыгы менен 12 айылдын ичинде  35,0 млн. сом тарифтик  кирешелер  алынган, бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 107,3 % жогорулаган. Калкка көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү 24,4 млн. сомду түздү, бул тиешелүү пайыздын 105,6 % ылайык.

Отчеттук мезгилдин ичинде  санариптик  байланыштын 560 телефон аппараты коюлду.

Оптоволокно кабельдерине туташтыруу долбоор аякталып МУЦА университети, жаңы конуш району, борбордук базар жана Шамшы, Т-Молдо, Жантаев көчөлөрүндөгү абоненттер кошулган.

Отчеттук мезгилинде Интернетке 1056 абонент кошулду.

Кабельдик  байланыш линияларын 4,54 ч.м. капиталдык оңдоо иштери 1804,5 миң.сомго жана учурдагы 113,6 ч.м.  оңдоолору 1380,9 миң сомго жасалган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

* оптоволокно кабельдерине туташтыруу долбоор боюнча иш-чаралар Татарская жана Трясин көчөлөрүндө улантылсын (2000 абонент);

* иштеп жаткан станцияларды жаңы заманбап  «MCAN» станцияга которулсун.

 

СООДА ЖАНА КЫЗМАТТАР

 

2016-жылдын ичинде чекене товар жүгүртүү  4971,9 млн. сомду  түздү, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу, иш жүзүндө баалар боюнча өсүү темпи  102,3 % түздү.

Отчеттук мезгилинде экономикалык  ишмердиктин түрлөрү  боюнча  акы төлөнүүчү тейлөөлөрдүн  көлөмү 450,0 млн. сомду, бул өткөн жылдын деңгээлине  салыштырмалуу иш жүзүндө баалардын өсүү темпи  100,8 %  түздү,

Иштеп жаткан базарларды ыңгайлаштыруу боюнча сатуучулар жана сатып алуучулар үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн иш-чаралар улантылууда.

                  

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-соода чөйрөсүндө, керектөөчүлөрдүн базарынын жана көрсөтүлүүчү тейлөөлөрдү мамлекеттик-укуктук жөнгө салуунун сакталышына  туруктуу негизде көзөмөл жүргүзүү улантылсын;

-иштеп жаткан базарларды ыңгайлаштыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү улантылсын.

 

ИШКЕРДҮҮЛҮК

 

2016-жылдын 12 айдын ичинде ЧОБдун  субъектилеринин өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 1681,9 млн. сомду түздү, өнүгүү темпи 167,1 % түздү.

Отчеттук мезгилде ЧОБдун 35 субъектиси колдонууга берилди жана 204 жаңы жумуш орундары түзүлдү.

            2016-жылдын жыйынтыктары боюнча чакан насыялар 1401,8 млн. сомго, (9885 адам) бул өткөн  жылдын ушул мезгилине салыштырганда 1233,7 млн.сомду (9880 адам), өсүү темпи 113,6 % түздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

— Токмок ш. Ишкерлер биримдиги жана Жаш ишкерлер  ассоциациясы менен бизнес түзүү, жүргүзүү маселесин колдоо жана кеңеш берүү, окутуу маселеси кирген семинарларды, конференцияларды өткөрүү жана уюштуруу боюнча иштер улантылсын;

-керектөөчүлөрдүн укуктарын толук көлөмдө камсыздоо боюнча иш-чаралар улантылсын.

 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ

 

2016-жылдын январь-ноябрь айларында Токмок ш. тышкы соода жүгүртүүсү  АКШнын 54,1 млн. долларын түздү. Импорттун көлөмү АКШнын 36,5 млн.доллар, ал эми экспорттун көлөмү — АКШнын 17,6 млн. долларын түзгөн.

Отчеттук  мезгилдин ичинде  тышкы соода жүгүртүүнүн терс сальдосу   АКШнын 8,8 млн. долларын түздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-экономиканын  артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүү, жергиликтүү чийки заттарды (сырье) жана материалдык ресурстарды колдонуу менен иштеп жаткан экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу   өндүрүштү чыңдоо жана колдоо боюнча иштер улантылсын.

 

 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ

 

2016-жылдын жыйынты менен мамлекеттик бюджет 100,3 % аткарылды, план боюнча каралган 323,9 млн.сом болсо, 324,7 млн.сом чогултулду, же бюджетке 811,0 миң.сом ашыгы менен түшкөн.

Анын ичинен, республикалык бюджет 98,4 % аткарылды, план боюнча 185,5 млн. сом болсо, 182,4 млн. сом чогултулду, же 3,0 млн.сом түшпөй калды. Жергиликтүү бюджет 102,8 % аткарылды, план боюнча 138,4 млн. сом болсо, 142,2 млн. сом чогултулду, же бюджетке 3,8 млн.сом ашыгы менен түшкөн.

2016-жылдык мезгилде алынган расмий трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алуу менен жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү 92,8 %  аткарылды, такталган план боюнча 226,9 млн. сом болсо,  иш жүзүндө 210,7 млн. сомду  түздү, же 16,2 млн. сом түшпөй калды.

2016-жылы “Интергласс” ЖЧКсы жана “Брент” ЖЧКсы (КР МСКалдындагы ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо боюнча башкармалыгы (УККН) жетектеген ишкана) боюнча бюджетке салыктардан жана төлөмдөрдөн 15,3 млн.сом түшкөн, бул пландагы 33,3 млн.сомдун 36,4% тузүп бюджетке 17,9 млн.сом түшпөй калган.

Бюджеттин киреше бөлүгү төмөнкү салыктардын жана төлөмдөрдүн түрлөрү боюнча аткарылган жок:

— пайдадан түшкөн салык 67,9% же бюджетке 3686,7 мин сом түшпөй калган;

— бирдиктүү салык негизинде түшүүлөр 86,5 % же бюджетке 367,6 миӊ сом түшкөн жок;

-өндүрүштүк ишмердүүлүктү ишке ашырууда колдонулбаган  кыймылсыз мүлккө  салык- 74,8 %, же 51,1 миң сомго аткарылган жок;

-унаа каражаттарынын ээлеринен түшкөн салык -93,3% түзгөн, же 819,4 миң сомго аткарылган эмес;

— айыл чарба жерлердин пайдалануу үчүн жер салыгы 82,2 % же бюджетке 13,3 миң сом түшкөн жок;

— айыл чарба эмес жерлердин жер салыгы 97,4 % же бюджетке 283,4 миң сом түшкөн жок;

-импортко КНС (ндс)-80,7% же бюджетке 8,8 млн.сом түшкөн жок.

— имараттардын ижара акысы-97,2% же бюджетке 48,6 млн.сом түшкөн жок.

-унаа токтотмо үчүн чогултуу-98,3% же бюджетке 11,0 млн.сом түшкөн жок.

Айрым салык түрлөрүнүн аткарылбагандыгынын себептери төмөнкүлөр:

Пайдадан түшкөн салык боюнча- ЕврАзЭС биримдигинин башталыш этабында Токмоктогу «КазГрейн» ЖЧК, «Бока» ЖЧК, «Токмок Буллс» ЖАК жана «Виватекс» ЖЧК ишканаларда өндүрүш процесси токтоп калгандыгына байланыштуу даяр продукциялардын сатылышына кыйынчылыктарды алып келди.

Импортко салынган КНС – унду кийин жеткирүү жана импортчулар тарабынан кайра иштетүүгө дайындалган дан эгиндерин сырттан ташып киргизүүнү ишке ашырган  ишканалар боюнча бюджеттик жоготуулар байкалууда, КРСКга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу “Каз-Грейн”ЖЧК боюнча  бюджетке  түшпөй калганы 73,2 млн.сомду түзгөн.. “Бока” ЖЧКсы боюнча (көмүр сатуу) —  2015-жылы Кант цементно-шифер заводуна көмүрдүн ири партиясы, ал эми үстүбүздөгү жылы сатыктын жоктугунан жана  көмүрдүн баасы азайгандыгына байланыштуу калкка бир аз гана  бөлүгү сатылган.  “Токмок Дан”ЖЧКсы  чыгарган продукциянын сатыгынын жоктугунан дан эгиндерин сактоо үчүн жайларын ижарага берүүдө.

Сатуудан түшкөн салык — КРСКга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу КР Салык кодексинин 319-беренесинде, Сатуудан түшкөн салыктын ставкасы “О” % өлчөмүндө товарларды сатууда, жумуштарга  жана тейлөөлөргө салык алынуучу КНС (НДС) же КНСтен бошотулган акчасыз формада  төлөгөндөр белгиленип, бюджетке түшпөй калганы  13,0 млн.сомду түздү, ошондой эле экспорттук алып келүүлөр боюнча  3,2 млн.сом. Бардыгы болуп жыл башынан сатуудан түшкөн салыктан жоготуулар 16,2 млн. сомду, анын ичинде жергиликтүү бюджеттеги жоготуулар 8,1 млн.сомду түздү.

 

2017-жылдын 1 -январында салык төлөмдөрү боюнча түшпөй калган каражаттар 6,9 млн. сом түзгөн, бул карыз жылдын башынан бери 405,1 миң сомго кыскартылган. Анын ичинен жергиликтүү бюджеттин салыктар жана төлөмдөр боюнча калдыгы 2,5 млн.сомду түзгөн, бул өткөн жылдагы 5,1 сомго карата,  же 2,6 млн.сомго  кыскарган.

Отчеттук мезгилде көмүскө экономикасынын деңгээлин төмөндөтүү максатында Токмок ш. боюнча МСКБ менен биргелешип 64 рейддер жүргүзүлүп, уруксат документтери жок иштеген 177 ЧОБ субъектери аныкталган.

Бюджетке салык төлөмдөргө шарт түзүү жана тездетүү максатында шаар боюнча 25 салык терминалдар колдонууга коюлган.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү расмий алынган трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алуу менен  91,9% аткарылды, же такталган планда 228,3 млн. сом болсо,  иш жүзүндө 209,9 млн. сом каржыланды, анын ичинде:

-атайын каражаттар-86,1% аткарылды же такталган план боюнча 19,5 млн.сом, иш жүзүндө 16,8 млн.сом колдонулган;

— бюджеттик  каражаттар 92,5 % колдонулду же план боюнча 208,8 млн. сом болсо, иш жүзүндө 194,1 млн.сом  сарпталды.

2017-жылдын 01-январына карата шаардын бюджеттик мекемелеринин кредитордук карыздары 24,6 млн.сомду түздү,  анын ичинде:

-коммуналдык төлөмдөр-14,4 млн.сом (анын ичинде жылуулук энергиясына -13,3 млн. сом);

-жолдорду оңдоого-5,9 млн. сом;

-башка чыгашалар-4,2 млн.сом.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-ай сайын мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттердин салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнүн жыйымдарынын планынын аткарылышы камсыздалсын;

-салык калдыктарынын өсүшүнө жол бербөө  жана алардын кийинки  төмөндөшүн камсыздоо боюнча толук чаралар көрүлсүн;

-бюджеттик уюмдардын кредитордук карыздарын кыскартуу боюнча,  биринчи кезекте чыгашалардын корголгон беренелери боюнча зарыл чаралар кабыл алынсын;

-рейддерди жүргүзүү менен көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүү боюнча иштер улантылсын.

 

II БӨЛҮК

СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ

 

КИРЕШЕЛЕР  ЖАНА  КАЛКТЫ  ИШКЕ  ОРНОШТУРУУ

 

Шаардагы эмгек акынын орточо айлыгы 2016-жылдын январь-ноябрь айлары боюнча 11487,4 сомду түздү, мында номиналдык өсүү темпи 105,0 % түздү.

2017-жылдын 01-январына карата Токмок шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында жумушсуз  429 адам катталган.

Отчеттук мезгилде 446 адам жумушка орноштурулду. Коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга 25 киши, немецтердин техникалык борборунун колдоосу менен кесиптик окууга 50 киши багытталган.

№23 кесиптик лицей, ТИПК, КЛ №61 жумушсуз жарандарды окутушат. Окутуу төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт: чач тарач, газоэлектроширетүүчү, токарь, тракторист, тигүүчү, ашпозчу, шыбакчы, гипсокартончу, ПКны колдонуучу, бычуучу жана тигүүчү.

Отчеттук мезгилдин ичинде 68 адамга жумушсуздук боюнча жөлөк пул 48,8 миң сом суммасына төлөнүп берилди.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

— кадрлардын жетишсиздик көйгөйлөрүн жоюу жана багытын алмаштыруу боюнча иштер керектүү сандагы адистерди окутууга тапшырыктарды аткаруу аркылуу жаңы ишканаларды ачууну эсепке алуу менен улантылсын;

-жумушсуз адамдарды максималдуу ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү;

 

КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК КОЛДОО

 

2016-жылында мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын бардыгы 1291 адам. Отчеттук мезгилде республикалык бюджеттен төмөнкүдөй каржыланды:

-мамлекеттик жөлөк пул 28,7 млн.  сом суммасына;

-акчалай компенсациялар  13,9 млн. сом суммасына.

Республикалык бюджеттен алынуучу 2016-жылдын 9-айынында жөлөк пул жана акчалай компенсацияларды төлөө боюнча карыздар жок.

Отчеттук мезгилде жеңилдик алуучу категориядагы  жарандардын жана аз камсыз болгон калк катмарларын жергиликтүү бюджеттен каржылоо көлөмү 2,3 млн. сомду түздү.

Калктын социалдык корголбогон катмарларына материалдык, гуманитардык жана демөөрчүлүк жардамдар көрсөтүлүүдө. 2016-жылдын ичинде жергиликтүү бюджеттен 6995 адам жалпы суммасы 3787,1 миң сом болгон, УАМСтын катышуучулары жана оорукун эмгекчилери 35 адам-198,5 миң сом, гуманитардык жардамды 180 адам, жалпы суммасы  90,0 миң сомго  алышты.

2016-жылдын ичинде жол киреге жеңилдик  1575 адам 916,2 миң сомго, 360 сомдон социалдык стипендияны 2500 адам, тиш салууга 3 адам 3,0 миң сомго жана  17 майып адам майып коляскаларын  145,2 миң сомго алышты,  195 адамга жылуулукка 40,0% женилдөөгө 169,3 миң.сом, жана көмүргө компенсация 109 адамга 381,5 миң сом берилген.

Социалдык мейманкананын тейлөөсү менен 7 адам, “Түнөк” жайсыз адамдар үчүн социалдык жардам борборунун тейлөөсүн 49 адам колдонду.

2016-жылдын ичинде Токмок ш. боюнча 2213 үй-бүлөгө социалдык паспорттору, жакырчылыктын себептери жана андан чыгуу жолдорун көрсөтүү менен толтурулган. Жакырчылык деңгээли 10,8 % түздү, жакырчылыктын чегинен 57 үй-бүлө чыгарылды.

2016-жылдын ичинде ата-энесинин кароосуз калган 91 бала аныкталган, 16 жашы жете электерге камкордук бекитилген, үй-бүлөгө  тарбиялоого  30, жатак мекемелерине 19 бала багытталган, окууга 6 бала кайтарылган жана  балдардын жатак мекемелеринен биологиялык үй-бүлөсүнө -2 бала кайтарылды.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-муктаж болгондорго берилүүчү жеңилдиктердин жана тейлөөлөрдүн сапатын, түрүн, формасын кеңейтүү боюнча иштер, мамлекет тарабынан жеңилдик баалары боюнча биринчи зарыл продуктыларын даректүү берүү менен улантылсын;

-өтө муктаж болгон жарандарга жана аз камсыз болгон калктын катмарына демөөрчүлүк жардам тартуу иштери күчөтүлсүн;

-жеңилдиги бар жарандарга жана аз камсыз болгон калктын катмарына жергиликтүү бюжеттен өз убагында каржылоо камсыздалынсын;

-СӨБдүн каттосунда турган адамдардын акчалай компенсациясын банктардын карта тутумуна которуу иштери улантылсын.

 

ПЕНСИЯЛЫК КАМСЫЗДОО

 

2016-жылдын ичинде 361,7 млн. сом суммасында  камсыздандыруу төлөмү чогулду, бул планда  357,3 млн. сом болсо, аткаруу 101,3 % түздү.

Социалдык фонддун башкармалыгы алдындагы камсыздандыруу төлөмү боюнча карыздар 01.01.2017–жылга карата (ыкчам маалыматтар боюнча) 114,2 млн. сомду түздү, анын ичинде банкрот ишканаларынын карыздары – 92,3 млн. сом, чарбалык субъекттер- 19,6 млн.сом жана кайтарылбас карыздар- 2,3 млн. сом.

2016-жылдын ичинде камсыздандыруу төгүмү  боюнча карыздарды кайтаруу максатында 175 билдирме 26,1 млн. сомго жиберилген, анын ичинен 10,7 млн.сом бюджетке түшүрүлгөн. Сотко 153 жеке ишкерлер 1129,3 миң сомго өткөрүлгөн, 263,4 миң сом келип түштү.

Шаар боюнча 6189 бар, пенсионерлерди толук бир айлык пенсия  менен камсыздоо үчүн  муктаждык 35,6 млн. сомду түзөт.

2016-жылдын ичинде пенсияны төлөөгө 353,6 млн.сом каржыланган. Пенсиянын орто өлчөмү 5396 сомду түзөт. 01.01.2017-жылга карата пенсияны төлөп берүү боюнча карыздар жок.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-камсыздандыруу төлөмүн жана төлөмдөрдү толук көлөмдө  чогултуу камсыздалынсын;

-пенсияны өз убагында  жана толук көлөмдө төлөп берүүнү камсыздоо  боюнча иштер улантылсын;

-учурдагы камсыздандыруу жыйымын чогултуу боюнча иштер  карыздардын суммасын ай сайын  5,0% кыскартуу менен  күчөтүлсүн.

 

САЛАМАТТЫК САКТОО

 

2016-жылдын ичинде  8763 миң адам ооруканага жаткырылды, жеңилдиктери бар адамдардын саны 5544, бул 63,2 % түздү.

Отчеттук мезгилинде төрөлүүнүн 1000 адамга карата өсүү темпи 1,3% жогорулады, бул 1454 баланы түздү, өткөн жылдын ушул мезгилине карата 1426 адам түзгөн.

Жалпы өлүм коэффициенти 2,3 % төмөндөдү, бул 423 кишини түздү, былтыр ушул убакта 435 киши деңгээлин түзгөн.

Калктын табигый өсүүсү 16,5 пунктка, бул 1031 адамды түздү, былтыркы жылы 991 адам деңгээлине караганда.

Наристелердин өлүмү 2,3% азайган, же 100 ымыркайга санаганда быйыл 14 окуя катталса, былтыр 17 окуя катталган. Негизги себеп болуп наристелердин өлүмү перинаталдуу патология болуп саналат.

Ай сайын, ҮБДБнын дарыгерлер контингенти тарабынан энелердин өлүмүнө жол бербөө жана наристелердин өлүмүн кыскартуу боюнча талдоолор жүргүзүлөт.

Санитардык эпидемиологиялык абал отчеттук мезгилде туруктуу болду.

Шаарда кургак учук менен 150 оорулуу бар, былтыркы жылдын 64 оорулуу болгон,   анын ичинде өпкө формасы менен 49 оорулуу катталган. Кургак  учук менен калктын ооругандары 100,0 миң адамга өткөн жылга 109,8 салыштырмалуу 102,5 түздү,  Жаңы төрөлгөн наристелерди эмдөөгө жана туберкинодиагностикага көп көңүл бурулууда. Отчеттук мезгилдин ичинде эмдөөгө балдардын  96,3 % тартылган.

2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында  мамлекеттик санитардык –эпидемиологиялык борбору тарабынан кара тумоо, холера, сибирь жарасы, кызамыктын  бир да окуясы катталган жок.

2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында  Токмок ш. өткөн жылдын отчеттук мезгилине  салыштырмалуу жугуштуу оорулар жана мите оорулар 4987 окуя катталган, өткөн жылдын отчеттук мезгилинде 3389 окуя катталса, 1598 окуяга жогорулуган.Бул көрсөткүчтүн себеби сасык тумоо жана ОРВИ болгон.

Мамлекеттик санитардык –эпидемиологиялык борбору жана жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери тарабынан жугуштуу оорулардын алдын алуу иш-чараларына так көзөмөл жүргүзүлүүдө.

            2016-жылы 1040 объект текшерилди, 52 текшерүү рейддери жүргүзүлгөн. Иликтенген объектер боюнча 2373 бузуулар жана  244 сан. көрсөтүүлөр аныкталды. Токмок ш. мамлекеттик санитардык дарыгеринин токтому менен убактылуу 40 объект жабылды. 61 жаза пул 149,8 миң сомго жазылды, анын ичинен 51 айып 122,8 мин сомго кармап калынган. Медикалык кароодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу 123 адам жумуштан чектелди.

2016-жылдын ичинде ТАОнун бөлүмүндө   учурдагы оңдоолор 3658,5 миң сомго жүргүзүлгөн.

Мындан тышкары, Токмок аймактык ооруканасы тарабынан, ҮБДБнын имаратына капиталдык оңдоо жүргүзүү үчүн  Түрк өкмөтүнүн “Тико” гранты  1800,0 миң сом суммасына грант утуп алынган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражатына жумшак жана катуу шаймандар (инвентарь) сатылып алынган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-калкка сапаттуу медициналык  тейлөө көрсөтүү жана   жугуштуу ооруларды алдын алуу, медперсоналдын кадрдык курамын бекемдөө жана колдоо, ошондой эле медициналык мекемелердин жабдылышын жана ыңгайлаштырылуусун жогорулатуу боюнча иштер улантылсын;

-мамлекеттик санитардык — эпидемиологиялык көзөмөлдү өнүктүрүүнүн натыйжалуулугун өркүндөтүү жана жогорулатуу боюнча иштер күчөтүлсүн;

-саламаттык сактоо мекемелеринде коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар күчөтүлсүн;

-шаардын калкын толук камтууну камсыздоо менен алдын алуу жана эпидемияларга каршы иш-чараларды жүргүзүлүшүнө көзөмөл күчөтүлсүн;

-гранттарды жана демөөрчүлүк жардамдарды тартуу максатында долбоорлорду издөө боюнча иштер жандандырылсын.

 

БИЛИМ БЕРҮҮ

 

2016-2017-окуу жылынын башталышына 12 шаардын мектептери жана бир филиалы  жалпысынан 14065 окуучу камтыган 467 класс-комплектери  толтурулган.

Билимдин сапаты 36,3% түздү. Педагогикалык кадрлар менен камсыздоо 94,4% түздү. Шаардын мектептеринде китептер менен комплектациялоо кыргыз тил  боюнча 82,4%, орус тил боюнча 58,0%.

Шаардын билим берүү бөлүмү тарабынан окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча иштер улантылууда.

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жетишүү (успеваемость) 100% түздү.

Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча Токмок шаарындагы командасы 1 орунду ээлеп 31 приздүү орундуга ээ болду, анын ичинде I орундан-13; II орундан- 11; III орундан-6. Андан тышкары республикалык олимпиада 13 адам катышкан, анын ичинде I орундан-1; II орундан- 2; III орундан-1 адам. Өзгөчө белгилеп кетсек анын ичинде 12 орто мектептен Камбаралиева Жылдыз математикадан 1 орунду ээлеп, Гонконгдогу Эл аралык олимпиаданын катышуучулардын тизмесине киргизилди. Токмок шаары боюнча мурдагыдай эле олимпиада кыймылында алдыдагы лидер болуп Ж.Баласагын атындагы Токмок лицеи (1-орун, байгелүү орун), №1 Гимназия мектеп (2-орун, 11-байгелүү орун) жана № 9 орто мектеп (3-орун, 11-байгелүү орун) ошондой эле “Ак-Бата” христиандык мектеп жана техникалык лицей-мектеп №11, орто мектеп №2,7 жакшы көрсөткүчтөрду көрсөтө алган.

Билим берүү уюмунун “Жылдыз” Элдик наамын алган бий тобу өз жетишкендиктери менен Токмок ш. атын чыгарды.

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тартыштык маселесин чечүү үчүн, Өкмөттүн аз натыйжалуу оптимизациялоо жана колдонуу боюнча токтомун жетекчиликке алуу менен, шаардын тургундарынын суранычы боюнча №4 орто мектептин имараты багытын өзгөртүп ББМ №1 “Балажан” деп аталды. Бала бакчада 120 бала орундук түзүлдү.

2016-жылы КР билим берүү жана илимий министрлигине караштуу инвестиция тартуу Департаментинин каражатынын эсебинен № 1жана 2 орто мектепке 26,6 млн.сомго капиталдык ремонт жасалган. Республиканын бюджетинен 1,1 млн.сом жана жергиликтүү бюджеттен 564,5 мин сом бөлүнгөн.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-шаардын билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу боюнча демөөрчүлөрдүн жана меценаттардын каражаттарын, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана бейөкмөт фонддордун, гранттардын каражаттарын тартуу үчүн долбоорлорду даярдоого чаралар кабыл алынсын;

-билим берүү мекемелерде окутуу-тарбиялоо процесстеринин жүрүшүнө, укук бузуулардын алдын алуу,  педагогикалык чеберчиликти жогорулатуу, санитардык гигиеналык абалын сактоо иштерине дайыма көзөмөл жүргүзүү камсыздалынсын;

-шаардын мектептеринде, АООЖдордо жана ЖОЖдордо окуучулардын билиминин сапатын жогорулатуу жана окуунун дэңгээлин жогорулатуу боюнча иштер улантылсын;

-гранттарды жана демөөрчүлүк жардамдарды тартуу максатында долбоорлорду издөө боюнча иштер жандандырылсын.

 

МАДАНИЯТ

 

Шаардын маданий мекемелеринин иши бекитилген иш-чаралардын күн барактык планына ылайык жүргүзүлүүдө. 2016-жылдын  ичинде  100 пландаштырылган иш-чаралар өткөрүлдү, анын ичинде 30 маанилүү иш-чаралар, алар төмөнкүлөргө арналган: Тарых жана маданият жылына, Чүй облусунун 90 жылдыгына, Кыргыз АССРинин 90 жылдыгына, Кыргыз ССРинин 80 жылдыгына,  1916-жылдагы Үркүндүн 100 жылдыгына, Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына, КР 25-жылдык  эгемендүлүүгүнө, Мамлекеттик тил күнүнө жана карылардын күнүн өткөрүүгө караштуу жана башка майрамдарга арналган иш чаралар.

Сокулук  районундагы Күн –Туу айылында өткөрүлгөн Чүй областынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына,  Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына, Ысык –Көл областындагы «Кырчын» жайлоосунда өткөрүлгөн Бүткүл Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыштык,  ошондой эле китеп-кербени «Жаштык — Китеп Кербени 2016» «Билим  жарманкеси” темасында өткөрүлдү.

Андан тышкары маанилүү иш-чаралардан болуп Сокулук районунун Кун-Туу айылында Чүй облусунун 90 жылдыгына арналган аземге даярдык көрүү жана катышуу. Чүй районунда өткөн Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жана Иссык-Куль облусундагы Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарга караштуу “Кырчын” жайлоодо иш-чараларды алпаруу. Ошондой эле “Жаштык-Китеп Кербени 2016” аймакта библио кербени “Билим жарманкеси” темасында өткөрүлдү.

Н.Байтемиров атындагы маданият үйүндө шаардыктардын эс алуусун уюштуруу боюнча чоң иштер жүргүзүлүүдө.

Жаштар менен маданий-эс алуу жана өсүп келе жаткан муун менен массалык иштерди уюштуруу боюнча ШМҮ (ГДК)  социалдык –маданий борбору болот.

Н.Байтемиров атындагы маданият үйүндө “Баласагын”, “Айымдар элечеги” фольклордук топтору, “Славянка” ардагерлер хору, балдар менен “Жаштык”, Биримдик” чыгармачылык бий топтору иштейт.

Ден-соолугунун  мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын  жашоосун жакшыртуу максатында  Чүй облустук ооруканада  жана атайы жабдуулары менен камсыздалган  окуу курсу жана  жеке адабий  сааттар  өткөрүлдү.  Адабиятка  эркин жетишүү учүн  WI-FI зонасы  ачык жана эркин.  Китеп жана тематикалык көрсөтмөлөр, семинарлар, маектешүүлөр  ангемешүүлөр, пикир алмашуулар жана  ар кандай темаларга  уюштурулуп өткөрүүлүдө.

Жалпысынан, маданият мекемелеринин бардык иши шаардыктардын жан дүйнөсүнүн руханий жана эстетикалык талаптарын канааттандырууга багытталган.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-мазмундуу фестивалдарды, кароо-сынактарды, көргөзмөлөрдү ж.б. иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кесиптик аткаруучуларды тарбиялоо менен шаардыктардын жалпы көркөм-чыгармачылыгын мындан ары өркүндөтүү боюнча иштер улантылсын;

-калктын көп санын камтыган кызыкчылыктары боюнча клубдарды, ийримдердин санын кеңейтүү боюнча иштер улантылсын;

-шаардагы өткөрүлүүчү  жалпы-маданий жана эс алуу иш -чараларынын сапаты жогорулатылсын.

 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТТУ ӨНҮКТҮРҮҮ

 

2016-жылдын ичинде ДТ жана спорт бөлүмү тарабынан бекитилген иштер планына жана календардык иш планына ылайык бардык жалпы-спорттук  31 дене тарбия – чыңдоочу иш-чаралар өткөрүлдү.

2000 ашык шаардын тургундары- балдар жана улуу муундардын өкүлдөрү дайыма спорт секцияларында машыгышат. Шаарда спорттун 15 түрү боюнча ийримдер иштейт.

Биздин шаардын спортчулары көптөгөн байгелүү орундарды ээлеген- 32 эл аралык жана 38 республикалык, 17 облустук мелдештерге жана турнирлерге катышты жана 5 окутуу-машыгуучу чогултуулар  өткөрүлдү.

Ошондой эле Токмок шаарынын спортчулары Иссык-куль облусундагы XVI эл аралык «Азия кызматташтык жана тынчтык региону» атындагы спорт оюндары өткөрүлгөн.

Токмок шаардык 6 спортчулар түрлүү оюндар боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасына кирип, Дүйнөлүк жана Азия чемпионат оюндарына катышкан, анын ичинен:

-Мияров Куттубек -2016-жылы (Германияда) таэквандо  боюнча Дүйнөнүн чемпиону болду;

-Усеналиев Азат -2016-жылы (КЭР) Куян ш. бокс боюнча “Азия жана Океания”  турниринде Үчүнчү призер болгон;

Гончаров Павел-2016-жылы (Туркменистанда) – самбо боюнча  Коло  медалдын жана Кипрде  өткөн студенттер арасындагы чемпионатта Күмүш медалдын ээси болду,

Баратов Акрам -2016-жылы (Ирландияда) кикбоксинг боюнча Дүйнөнүн чемпиону болду;

Маслянов Дильшат-2016-жылы (Ирландияда) кикбоксинг боюнча чемпионатта Күмүш медалдын ээси  болду;,

Кадыров Каниет -2016-жылы (Ирландияда) кикбоксинг боюнча чемпионатта Коло медалдын ээси  болду.

 

Спорт объектилерин  санын көбөйтүү боюнча иш-чаралардын алкагында “Газпром” компаниясынын катынын негизинде Токмок ш. мэриясы тарабынан жер участкасы 2,0 га аянтында  спорт комплексинин курулушу үчүн бөлүндү.Учурда архитектура бөлүмү менен жер участкасынын планы (ЖУП) иштелип чыгууда.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-бир катар жалпы билим берүү мектеринде, атайын орто окуу жайларда жан башка мекемелерде жаңы  дене тарбия жана спорт секцияларын түзүү улантылсын;

-тургундар арасында жалпы чуркоо, спорттук үй-бүлөлөр, короолор командасы арасында  мелдештер, мектептердин жана мекемелердин ар түрдүү турнилери  катары массалык-дене тарбия жана ден соолугун чыңдоочу бир нече иш-чаралар даярдалып, өткөрүлсүн.

 

ӨКМ

 

ӨКМдин Токмок ш. бөлүмү тарабынан өткөн жылдын ичинде  2016-жылга карата  бекитилген Жарандык Коргоону даярдоо планына ылайык иштерди жүргүздү. Отчеттук мезгилде бардык пландаштырылган иш-чаралар, окуулар ж.б.жүргүзүлдү.

2016-жылдын ичинде Токмок ш. аймагында 89 өрт чыкты, материалдык зыян 2,3 млн. сомду түздү, 3 адам каза болгон, андан тышкары 19 жол кырсык болуп 3 адам каза болгон.

Метеобекеттин метеорологиялык байкоосунун маалыматы боюнча 2016-жылдын 15-июнунда түндүк-батыш багытында шамал секундасына 14 метр күчү менен өттү, мезгили менен секундасына 29 метрге жетти,  чагылгандар менен коштолгон нөшөрлөгөн жаан өттү. 1,5 саатын ичинде 55,9 мм жаан-чачын жаады. ӨКМ тарабынан жапа чеккендерге 124 даана шифер 37,2 миң сом суммасына  берилди.

2016-жылдын 17-июнунда жаан-чачындын көптүгүнөн “Осмон- Алыш” каналы толуп кетип Сахзавод айылын каптап кеткен. ӨК жоюуга “Токмокводоканал” МИнин жана Токмок ш. КИКтин техникасы тартылды. Жыйынтыгында  турак жай үйлөр жана чарба курулуштары жапа чекпегендиги аныкталды. Өзгөчө кырдаалды жоюуга жергиликтүү бюджеттен 140 литр дизель май бөлүнгөн.

Иликтөөнүн жыйынтыгында турак жай үйлөр жана чарбалык курулуштар ураган жок.

Текшерүүнүн  натыйжасында,  турак үйлөр жана  чарбалык курулуштар жабырланган жок.13 көчөнү коргоо максатында СПЛМ  (өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш- чаралары) жергиликтүү бюджеттен  иш- чаралар өткөрүлдү. Бардык аткарылган иштердин көлөмү 1500м.п. жерге  созулгандыгы боюнча 1400 м3түздү, же 380,7миң.сомду түздү.

Жергиликтүү бюджеттен 5- көчөнү бузуу жүргүзүлгөн.  500,0мин.сом, 1500 литр дизель май,  “Шнос” жана  “Султан”  май куючу бекеттеринин жоопкерчилиги менен  сакталган  көрөнгөдөн бөлүнгөн.  Токмок ш. ыкчам даярдык  иш-чаралар өткөрүлдү. 2016-ж  бекитилген план боюнча чарбалык объектилеринин жана окуу жайлар даярдыгын  жогорлатуу максатында, жаратылыш жана техноген  мүнөзүнө   байланыштуу, өзгөчө кырдаал жана коркунуч шарттарында ЖК  (ГЗ)  комплекстүү текшерүүсү  өткөрүлдү: автоунаа кызмат, комуналдык-техникалык кызмат,  Токмок ш.  коомдук  коопсуздук  коргоо кызматы,  Токмок  ш.  МСЭКБ.

Жаратылыш жана  техногендик мүнөздөмөсү,  өзгөчө кырдаал шарттында, калктын аракети боюнча 10 000 буклет даярдоого жергиликтүү бюджеттен 26,5 мин.сом каралган. Буклеттер окуу жайларга жана чарбалык субъектилерине таратылып берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2016-жылдын 11-январындагы №1-б “2016-жылга карата  тургундар жайгашкан пунктарды жана жашоону камсыздоочу объектерди коргоо, жер алдындагы суулардын деңгээлин төмөндөтүү,  ташкын  суулардын  алдын алуу жана жоюу боюнча чаралар жөнүндө” буюрмасын аткаруу максатында ӨКМдин бөлүмү “Токмок -Водоканал” муниципалдык ишканасы менен биргелешип Токмок ш. суу чарбасынын объектерин жана суу менен камсыздоо чарбаларын  изилдөө жүргүзүлгөн.

Ошондой эле  өзгөчө кырдаалдан калкты жана аймакты коргоо боюнча ӨКМ бөлүмү КИК менен биргелешип табигый-жаратылыш  көрүнүштөрү алып келүүчү жана алдын алуу иш-чараларын өз убагында аткаруу максатында шаардын коллектордук-дренаждык тутумуна иликтөө жүргүздү.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-өтмө кырдаалдардын алдын алуу боюнча жер алдындагы суулардын көтөрүлгөн деңгээлине мониторинг туруктуу негизинде жүргүзүлсүн;

-активизировать работу по снижению уровня грунтовых вод с проведением мероприятий по ликвидации последствий их поднятия;

-коомдук имараттардын жана курулуштардын сейсмотуруктуулукка иликтөө боюнча иштер улантылсын;

-эски жана авариялык үйлөрдө жашагандарды көчүрүү жолу менен калктын турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча иш-чаралар улантылсын.

 

МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИК БАШКАРМАЛЫГЫ

 

2016-жылдын жыйынтыгы менен  Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын киреше бөлүгү 113,9 % аткрылды же  такталган план боюнча 9,9 млн.сом болсо, же иш жүзүндө 11,3 млн. сом чогулду, же пландан тышкары 1,3 млн.сом түштү.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн жерлерди ижарага берүү бөлүгү 164,0 % аткарылды, план боюнча 3150,0 миң сом болсо, иш жүзүндө 5166,2 миң сом түштү.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн муниципалдык жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага бөлүгү 144,3 % аткарылды, план боюнча 1185,0 миң сом болсо, иш жүзүндө 1709,8 миң сом түштү.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн айыл чарбалык эмес жерлерди сатуу бөлүгү 400,4 % түздү, план боюнча 462,5 миң сом болсо, иш жүзүндө 1851,7 миң сом түштү, бюджетке ашыгы менен 1389,2 миң сом түшкөн.

Отчеттук мезгилде  Токмок ш. курулуш жана жерди колдонуу комиссиясынын 4 отуруму жүргүзүлдү, 48 ар кандай мүнөздөгү маселелер каралды. Чегараларды тактоо максатында комиссиялык 8 чыгуу уюштурулган. Массалык маалымат аркылуу 10 макала түзмө түз сүйлөшүүлөр боюнча -4 коомдук угуулар  жана 6 аукцион боюнча чагылдырган.

Жеке менчикке 4 жер тилкеси — жалпы аянты 298,0 ч.м., 76,3  миң сомго берилген.

Мөөнөтсүз убакытка Слободская-Октябрьга 70 жыл көчөлөрүндө (эки көчөнүн кесилиши) 2,1 ч.м. балдарга ылайыктуу спорт аянтчасын курууга берилген.

Муниципалдык менчикти мыйзамдуу жана максаттуу колдонууга, эстетикалык көрүнүшүнө, соода объектеринин (киоскалар, соода чатырларын ж.б.) мүлк каттоо боюнча иштери туруктуу негизинде жүргүзүлүүдө. Шаар боюнча  өз алдынча орнотулган соода объектери КР мыйзамдарына ылайык бузулат.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-муниципалдык менчик объектерин ишкердик субъектерине берүү боюнча иштер улантылсын;

-шаарга кире бериштеги шаардык түндүк стелласын реконструкциялоого көмөк көрсөтүлсүн;

-жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө ылайык шаардын көчөлөрүнө капиталдык оңдоо жүргүзүлсүн.

 

УКУК КОРГОО

 

Токмок ш. ИИБ тарабынан,  укук бузуулардын жана кылмыш иштеринин алдын алууну үзгүлтүксүз жүргүзүүнүн негизинде, жашы жете электердин  укук бузууларын  эскертүү, көчөлөрдөгү кылмыштуулуктар жана уурулуктар, диний экстремизм менен күрөшүү чаралары, кылмышкерлерди жана дайынсыз жоголгондорду  издөө туруктуу ишке ашууда, баңгизат бизнеси менен күрөшүү боюнча, экономикалык кылмыштуулуктар, коррупциялык чыгуулар менен иштер жүргүзүлүүдө, шаардыктардын коопсуздугу жана коомдук тартип камсыз болууда.

2016-жылдын 12 айынын ичинде өткөн жылдагы 552 кылмыштуулукка салыштырмалуу 570 кылмыш иштери катталган, ал анын ичинен өткөн 407 кылмыштуулукка  салыштырмалуу 438 кылмыш иши  ачылган,  ачылган кылмыштар 76,8% түздү, кылмыштуулукту ачуу өткөн жылдын  ушул мезгилине салыштырсак  3,1 % жогорулады.

Оор жана өзгөчө оор кылмыштуулуктун  саны бул жылы 48 болсо, өткөн жылы 38, анын ичинен кылмыштын  42 бети ачылган, бул 87,5 % түздү. Өткөнгө салыштырганда бетин ачуу 0,7% жогорулаган.

Киши өлтүрүү -11,өткөн жылы -6; тең ачылганы-10, бетин ачуу 90,9% түздү,  зордуктоо -4 өткөн жылы -11, ачылганы -3, бул 75% түздү, тоноо -38, өткөн жылы 29, ачылганы 31 бул 81,6% түздү. каракчылык менен кол салуу 13, өткөндө -11, иштин ачылганы -10, бул иштин бетин ачууда 76,9%түздү. Башка бирөөнүн мүлкүн тоноо — 248 факт, өткөн жылы 247, б.а 156 – иш  ачылды, же бетин ачуу 62,9 % түздү.

2016-жылы ГБНОНдун линиясы боюнча 38 факт аныкталган, өткөн жылы 39, анда  кылмыштуу жүгүртүүдөн  быйылкы жылдын отчеттук мезгилинде  53434 гр. баңги заты алынып коюлду, ал эми былтыркы жылы 53070 гр.баңгизат алынган.

2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында  Токмок шаарынын ИИБ ЖККБ тапрабынан 774 жол эрежесин бузуулар катталып, өткөн жылдын отчеттук мезгилинде 1202 катталган, же 428 фактыга азайган (35,6%). Отчеттук мезгил ичинде 100 жол кырсыктары катталып, 147 адам жаракат алган, 15 адам каза болгон. Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде 103 жол кырсыктары катталып, 161 адам жаракат алган, 21 адам каза болгон.

Отчеттук мезгилде коомдук-алдын алуу борборунун кызматкерлери тарабынан аймактарына ылайык 226 жарандардын арыздары каралып, алар боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза-кодексин бузууларга тиешелүү даярдалган материалдар ШИИБга берилет. Калган маселелер аксакалдар соту жана аялдар кеңеши тарабынан жергиликтүү коомчулуктун жана кварталдык комитеттердин жигердүү мүчөлөрүнүн катышуусу менен каралат.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

-укук бузуулардын алдын алуу боюнча жана ушул максатта үгүттөө жана үйрөтүү иш-чараларын даярдоо,  өткөрүү иштери күчөтүлсүн;

-Токмок ш. мэриясы, бейөкмөт жана укук коргоо уюмдары  тарабынан, коомчулук менен өз ара аракеттенүү боюнча иштер жандандырылсын;

-жасалган кылмыш  иштерин ачууда  жана  аныктоодо иликтөө жана ыкчам  топторунун иштери жандандырылсын;

-окуу жайлардын, уюмдардын, мекемелердин жамааттары аркылуу коомдо толеранттулукту тарбиялоо боюнча иштер жандандырылсын;

-улутчулук көрүнүштөрдүн жана мүмкүндүү терроризмдин актыларын алдын алуу боюнча зарыл чаралар кабыл алынсын.

 

III БӨЛҮК

 

ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА ЖАНА ШААРДЫ ЫҢГАЙЛАШТЫРУУ

 

Токмок ш. турак жай-коммуналдык чарбасында оңдоп-түзөө, кайрадан куруу жана инженердик- техникалык тармактарды жана коммуникацияларды кеңейтүү, тиричилик фондун кармоо жана оңдоп-түзөө жана  ынгайлуу шарттар менен камсыздандыруу боюнча иш-чара программалары жүзөгө ашырылат.

Бүгүнкү күндө шаардын турак жай фондун кармоо жана тейлөө менен 50 ТЖМЭШ, 1-МИ «ТЖЭУ», 1-ЖЧК «Жилсервис» жана аскердик үй башкармалыгы иштейт.

Бүгүнкү күндө Токмок ш. турак жай-коммуналдык чарбасынын акыбалы өнүгүүгө менчик жүгүртүү каражаттары жоктугуна байланыштуу шаар боюнча көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Бирок кыйынчылыктарга карабастан турак жай-коммуналдык чарбасы өз учурунда шаарды сапаттуу жана убагы менен камсыздандырууда.

Мисал катары “Токмок Жылуулук” МИси болгон кырдаалды алсак болот,ишкананын от жагуучу жайы жарабай калгандыгынан өткөн мезгилде берилген ченемден тышкары  3 эсе көп жаратылыш газы керектелген, бул “Газпорм Кыргызстан”ЖЧКнын алдында кредитордук карызды  44,5 млн.сомго көбөйткөн.

Бардык кыйынчылыктарга карабастан, коммуналдык кызматтар жашоонун бардык ченемдерине жана параметрлерине тиешелүү көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн өз убагында жана сапаттуулугун камсыздоодо.

2017-жылдын 1-январына карата дебитордук карыздар:

-«Токмок жылуулук менен камсыздоо ишканасы» МИ –68,4 млн.сом, анын ичинде калк – 52,1 млн.сом. Өткөн жылдын ушул мезгилине караганда дебитордук карыздын жогорулаганы 5,6 % түздү;

-Токмок Жылуулук» МИ -11,1 млн.сом, анын ичинде калк – 1,9 миң.сом. Өткөн жылдын ушул мезгилине караганда дебитордук карыз 41,0% жогорулаган;

-МИ «Токмок Водоканал» — 8,6 млн.сом, анын ичинде калк – 5,8 млн.сом, өткөн жылга салыштырганда дебитордук карыз 6,1% төмөндөгөн.

-Токмок РЭС – 21,8 млн.сом, анын ичинде калк 12,3 млн.сом, өткөн жылга салыштырганда дебитордук карыз 8,9 % төмөндөгөн.

ЕБР иР каражатына “Токмок ш. суу менен камсыздоо жана агынды суулардын тутумун реабилитациялоо”долбоору боюнча иш-чараларды 5,1млн.Евро көлөмүндө ишке ашыруу стадиясында.Долбоорду ишке ашыруу  мезгили 2016-2018-жылдар.

Токмок Жылуулук» МИ  үчүн от жагуучу чарбасын жана жылуулук берүү трассасын 70,0млн. сом суммасында реконструкциялоого Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдында ГФЭР аркылуу республикалык бюджеттен ссуданы алууну уюштуруу иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

-“Токмок жылуулук менен камсыздоо” ишканасы жана МИ “Токмок Жылуулук”  тарабынан 2016-2017- жылдары жаңы жылуулук берүү мезгилин  үзгүлтүксүз жүрүшү камсыздалынсын;

-МИ «Токмок Водоканал» тарабынан « Токмок ш. суу менен камсыздоо жана агынды суулардын тутумун реабилитациялоо” долбоорун ишке ашуусуна толук көмөк көрсөтүлсүн;

Токмок Жылуулук» МИ  үчүн от жагуучу чарбасын жана жылуулук берүү трассасын реконструкциялоо жүргүзүлсүн.

— коомуналдык ишканалар  даректүү жардам  көрсөтүү менен дебитордук карыздардын деңгээлин кыскартуу боюнча соттук тартипте карыздарды кайтаруу тажрыйбасын колдонуу жана ЖМКда (жалпыга маалымдоо каражаттарында) маалыматтарды чагылдыруу менен иштер күчөтүлсүн.

-Токмок шаардык Кеңешинин сессиясында “Токмок Жылуулук» МИ  үчүн от жагуучу чарбасын жана жылуулук берүү трассасын 70,0млн. сом суммасында реконструкциялоого Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдында ГФЭР аркылуу республикалык бюджеттен ссуданы алууга депутаттардын макулдугун алуу жөнүдөгү маселе  чечилсин.

 

КӨРКТӨНДҮРҮҮ

 

2016-жылдын ичинде  шаарды көрктөндүрүү боюнча белгиленген иштер жүргүзүлдү. Авто унаа  жолдорун кышында кармоого, кар жыйноого жана көк жылгаяктын алдын алууга багытталган иштер аткарылды, көчөлөрдүн жарыгын сактоо, санитардык тазалоо боюнча иштер дайыма жүргүзүлдү. Шаардын сугаруу тутумун калыбына келтирүү жана жашылдандыруу, ыңгайлаштыруу боюнча иш-чаралар улантылууда.

Отчеттук мезгилде  шаарды ыңгайлаштыруу боюнча иштердин көлөмү 25,5 млн. сомду түзгөн.

Отчеттук мезгилде бардыгы 55,7 миң куб.м. ТКК алып чыгарылып 71 кичиташтандылар жоюлду. Мындан тышкары, жазгы ишембиликтерде шаарды тазалоодо комбинат тарабынан 3,9 миң  куб.м.тонн таштанды чыгарылган.

476 ийне жалбырактуу бактары отургузулду. Шаардын көчөлөрүндөгү 1389 бактарды кыюу аткарылды. Шаардын  гүл бакчаларында 6981 гүлдүн көчөтү отургузулду.

Сугат суусун жүгүртүү үчүн арык тутумунун 11,1 км тазаланды жана оңдолду.

Жаныбарлардын кутурма оорусунун алдын алуу максатында 1816 жолбун иттер атылган.

Көчөлөргө жарык берүүчү 1181 шам чырактарды жана 8 светофордук объектерди тейлөө боюнча иштер дайыма жүргүзүлдү. 56 жаңы жол чырактары орнотулду.

Жол кыймылынын  коопсуздугун камсыздоо үчүн кошумча 35 жол белгилери орнотулду, 27 жол белгилерине оңдоо жана алмаштыруу иштери жүргүзүлдү.

2016-жылы шаардагы жолдорду оңдогонго бюджетте 9555,9 миң сом каралган. Өткөрүлгөн тендерлердин жыйынтыгы боюнча 7296,3 миң сомго келишимдер түзүлүп, бюджетте каралган 2259,5 миңсом каражаттар үнөмдөлгөн.

Азыркы учурда 7432,6 миң сомго жумуштар аяктаган. Анын ичинде:

— Ибраимов көчөсүндө 3243,0 ч.м.аянт 1754,1 миң. сом;

— Слабодская көчөсүндө 3000,0 ч.м.аянт 1843,9 миң. сом;

-С.Ибраимов көчөсүндө (чуңкурларды оңдоонун жалпы аянты 220,0 ч.м., бүтүндөй асфальттоонун жалпы аянты 720,0 ч.м.) жалпы суммасы 610,1 мин сом;

-Гагарин көчөсүндө (чуңкурларды оңдоонун жалпы аянты 241,0 ч.м., 207,5 мин сом;

-Дубовицкая көчөсүндө бүтүндөй асфальттоонун жалпы аянты 5201,0 ч.м. 3016,8 миң сом.

            Мамлекеттик менчик шериктештик долбоору боюнча шаардын санитардык тазалоо иштери башталган. Божомолдуу маалымат  боюнча инвестициянын суммасы 24,0 млн.сом болууда.

«Камаз» автомашинасынын базасында таштанды ташуучу  3 машинаны  жана  шаар боюнча заманбап тереңдетилген көлөмү боюнча темир челектерден  7 эсе көбүрөөк таштанды челектерин сатып алуу пландашылган.

 

 

2017-жылдын алдыдагы мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

*шаарды ынгайлаштыруу шаардын инфраструктурасын реконструкциялоо, баш аламан таштандыларга жол бербөө жана келишимдеги милдеттерге ылайык  турмуш тиричилик таштандылары өз убагында чыгаруу иштери сапаттуу жүзөгө ашырылсын;

*шаардын ТЖМЭШтери, АКӨБдөрү менен келишимдин милдеттерине ылайык:

-үйлөрдүн аймагында санитардык ченемдерди сактоого катуу көзөмөл  жүргүзүлсүн;

-таштандыларды чыгаруу үчүн акы өз убагында чогултуу камсыздалынсын.

-калк арасында коммуналдык тейлөөлөргө төлөмдөрдү төлөө үчүн келишимдик милдеттерди сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн.

— Токмок шаардык Кеңешинин сессиясында төмөнкү иштер чечилсин:

-“Токмок ш. ТКК натыйжалуу чогултуу, ташып чыгуу жана жок кылууну уюштуруу”ГЧП долбоорун демилгелөө жана ишке ашырууга депутаттардын макулдугун алуу;

-“Токмок ш. ТКК натыйжалуу чогултуу, ташып чыгуу жана жок кылууну уюштуруу” ГЧП долбоорун даярдоо боюнча консультативдик кызматын каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы ГЧП долбоорун даярдоого финансылоо фондунун каражаттарын тартууга депутаттардын макулдугун алуу;

 

IV БӨЛҮК

 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ

 

Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелинде №151-б буюрмасы менен  иш-чаралардын планы бекитилиптолугу менен аткарылды.

Шаардык деңгээлдеги иш-чараларды алсак, 2016-жылдын 21-февралындагы “Бүткүл дүйнөлүк  эне тил күнү” Токмок агро өнөр жай колледжинде, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программасынын талабына ылайык мамлекеттик тилдин ролун күчөтүү, кадыр – баркын эл арасына жайылтуу  жана этностор аралык тилге айланышы боюнча, 3-мартта Ак калпак күнүн белгилөө Токмок ш. шаардын окуу жайларынын 300 ашык студенттери кошулуп 7 колонна болуп,   С.Ибраимов атындагы борбордук аянтка  чейинки жүрүшүндө флеш — моп уюштурулуп, Медициналык колледждин студенттери улуттук символ болгон Ак калпакты даңазалашты, мамлекеттик символдордун (Туунун, гербдин, гимндин) маанилерин чечмелеп түшүндүрүп беришти. Апрель айында маданият бөлүмү тарабынан Н.Байтемировдун 100 жылдыгы белгиленди, залкар жазуучунун чыгармалары боюнча көркөм окуулар өткөрүлдү.

Жылдык планга киргизилген 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү маданият үйүндө Республикалык маданият колледжи тарабынан талаптагыдай  даярдык менен өткөрүлдү.

2016-жылы октябрь айында Улуттук программанын 1-этабы боюнча мэрия тарабынан “Кыргызтест” системасы боюнча адистер чакырылып, ТИПКнын компьютердик классында окуу жайлар, ишкана –мекемелер катышып, сыноо тести өткөрүлдү.

2-этап боюнча 2017-жылдан баштап, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүүсү боюнча  “КыргызТестен” тестирлөөдөн өтөт. Бул деңгээлдер боюнча окуу курстарын өткөрүү улантылат.

Декабрда ТИПКда “Манас эпосу күнү” айтылуу манасчынын катышуусу менен белгиленди. ТТИде “Улуу Үркүндүн 100 жылдыгына” арналган студеттик конференция өткөрүлдү.

“Кыргыз Республикасында  2015 — 2020-жылдары  мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программасын натыйжалуу аткаруу максатында,  Токмок ш. мэриясынын  2017-жылдын 10-январындагы №01 буюрмасы менен мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин негизинде Токмок ш. мэриясынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө, шаардык кызматтарда жалпысынан 2016-жылдын  иш кагаздары  расмий тилде  жүргүзүлүүдө, “Тамга КИТ” программаларынын, электрондук сөздүктөрдүн жоктугу белгиленди.

 

2017-жылы төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”  Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №151-б буйругунун аткарылышы так көзөмөлгө алынсын:

-кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу курстарында кызматкерлерди окутуу жүргүзүлсүн.

-мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилдин деңгээлдерин билүү боюнча тесттерди тапшыруу үчүн окутуу курстарына катышуу так уюштурулсун.

-КРӨнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2016-жылдын 10-майындагы №95-б “2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча Чүй облусундагы иш-аракеттер планын ишке ашыруу жөнүндө” буюрмасын аткаруу үчүн квартал сайын отчеттор Токмок ш. мэриясына тапшырылсын.

 

КАТТАР, КАЙРЫЛУУ ЖАНА АРЫЗДАР МЕНЕН ИШТӨӨ ЖАНА АТКАРУУ ТАРТИБИ

 

Токмок ш. мэриясы тарабынан жарандардын кайрылууларын жана доолорун кароо боюнча белгиленген иштер жүргүзүлүүдө.

2016-жылдын ичинде 789 арыздар жана кайрылуулар каралды, алардын ичинен 125 оң чечилди, 599 арыздануучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, 51 кайрылууну аткаруудан баш тартылды, 14 кайрылуу аткарууу иретинде турат.

Анын ичинен: Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратынан 24 (7- оң чечилди, 17 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү), Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн аппаратынан 14 (3- оң чечилди, 11 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү), КРӨ Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 37 (7-оң чечилди, 30 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү), Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин -2, экөө оң чечилди. Келип түшкөн арыздардын каралбай калганы жок.

Түшкөн арыздарды өз мөөнөтүндө карап жетишпеген учурда жооптуу кызматкерлерге административтик чара  көрүлөт. 2016-жылдын ичинде 1 факты белгиленген. Аткаруучу адиске ооз эки эскертүү жана алдын алуу эскертүү жарыяланган.

Отчеттук мезгилде 2 электрондук кайрылуу келип түштү, алар боюнча 2 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле мэрдин катышуусу менен 8 видеоконференция өткөрүлгөн.

“Ишеним телефону 146” кызматына 7892 чалуулар түштү, анын ичинде социалдык маселелер менен 204, коммуналдык маселелер менен 7211 жана башкалар 477. Оң чечилген кайрылулар-5241, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн-2529, 122-кайрылууну аткаруудан баш тартылды.

Жарандарды ооз эки кайрылуусу боюнча 82 келүүчү кабыл алынган, 28 оң чечилди, 54 түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

Бардык арыздар,  каттар жана даттануулар  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөгү” мыйзамга ылайык так каралып турат.

Тушкөн каттардын аткаруусу:

2016-жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын  2527- ченемдик укуктук актылары келип түшкөн. Алардын ичинен 2516-аткарылды; 11- аткарууда турат. Алардын ичинде:

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буюрмалары -1;
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин каттары- 4;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каттары -25;
 • КРӨ Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн каттары-1138 (849 документтер жана 289 телефонограмма);
 • Кыргыз Республикасынын министерстволорунан жана ведомстволорунан 377 — иш кагаз келип түшкөн;
 • Токмок   шаардык түзүмдөрүнөн 982 –кат келип түшкөн.

Аткаруу тартиби дайыма жетекчиликтин көзөмөлүндө.

 

КОРУТУНДУ

 

Токмок ш. 2017-жылга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын бул долбоору шаардын жана жергиликтүү коомчулуктун өнүгүүсүнүн негизги учурларын жана келечегин чыгылдырат.

Аны ишке ашыруунун жүрүшү жалпыга маалымат каражаттарында, шаардын мэринин тургундар менен жолугушууларында жана отчетторунда дайыма чагылдырылат.

Алдыдагы мезгилдердин ичинде социалдык-экономикалык өнүгүү программасына шаардык бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жана учурдагы кырдаалдар эске алынып, белгиленген өзгөртүүлөр киргизилет.

 

Жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү

бөлүмүнүн башчысы                                                        М.А. Табалдиев


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено

постановлением XI сессии

Токмокского городского Кенеша

№  55/11-4 от «28» 02.2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ГОРОДА ТОКМОК НА 2017 ГОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токмок

 


ВВЕДЕНИЕ

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Программа социально-экономического развития г.Токмок на 2017 год разработана в рамках Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики УП № 11 от 21.01.2013 год.

А также, Стратегии развития г.Токмок на 2013-2017 годы, утвержденной на IX сессии городского Кенеша № 44/9-3 от 24 апреля 2013 года.

В основу Программы легли результаты анализа основных тенденций в развитии города, разработки и планы служб, подразделений, предприятий и организаций, а также предложения и замечания горожан, высказанные на еженедельных  встречах, сходах  и отчетах мэра города перед жителями.

Одним из основных условий для прогрессивного развития современного города является развитие его инженерной инфраструктуры, и ее соответствие требованиям нового времени.

Целями интенсификации развития городского хозяйства являются:

-повысить потенциал и возможности города с обеспечением интенсивности по росту экономики и повышения качества муниципального управления;

-сделать жизнь горожан комфортной, обеспечив им доступ к качественным услугам городских коммунальных служб;

-модернизировать и активно развивать  социальную инфраструктуру города, обеспечив реконструкцию и строительство социальных объектов строго в соответствии с утвержденными планами;

-усилить потенциал материально-технического оснащения социальных объектов, обеспечив полное исполнение существующих норм, а также содействовать внедрению инновационных и «Хай-тек» технологий;

-развивать инфраструктуру объектов культуры, спорта и отдыха горожан и дифференцировать перечень оказываемых ими услуг;

-поддерживать усиление социальной ориентированности бизнеса для адресной поддержки уязвимых слоев населения;

-оказать содействие в обеспечении позитивного демографического сдвига.

Основными и главными критериями  действия местных органов самоуправления являются становление экономики города в условиях устойчивого ее роста и контроль образования и исполнения местного бюджета.

Достижение этой цели является необходимым условием для оздоровления ситуации в социальной сфере, включая оживление рынка труда, более полное использование имеющихся производственных мощностей, диверсификации производимой продукции и повышения ее конкурентоспособности в мировой экономике.

Эти меры позволят нам достичь конечных результатов – роста занятости, доходов населения и в целом, улучшения показателей, характеризующих качество жизни горожан.

Мэрия города должна создавать дифференцированное поле для ведения бизнеса и ограничить степень вмешательства в их деятельность. Для этого необходимо обеспечить обширную прозрачность в деятельности администрации города. Нам необходимо добиться обеспечения четкого разграничения в функциональной деятельности структурных подразделений мэрии, исключая дублирования их работы.

Четкость и системность в работе муниципалитета должны повышать престиж местных органов самоуправления и их надежность в глазах общества. Одним из важнейших вопросов является повышение профессионального уровня кадров, усиление исполнительской дисциплины и обеспечение прозрачности проводимых работ и мероприятий.

Основные положения Программы социально-экономического развития города на 2017 год являются главными ориентирами в деятельности городского сообщества в предстоящий период, а их реализация в полном объеме — основной задачей местного самоуправления города, при активном участии всего населения, деловых кругов и НПО, общественных организаций и объединений граждан, предприятий и организаций города.

 

РАЗДЕЛ I

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 

По итогам 2016 года объем промышленного производства по городу составил 4222,8 млн. сом, при этом номинальный темп роста составил 130,3 %.

Индекс физического объема по итогам отчетного периода 2016 года составил 108,4 пунктов.

 

 

На начальном этапе вхождения в ЕврАзЭС были приостановлены процессы производства в начале отчетного года на некоторых предприятиях города, таких как ОсОО «КазГрейн», ОсОО «Бока», ЗАО «Токмок Буллс» и ОсОО «Виватекс», связанных со сбытом готовой продукции.

В рамках мероприятий по вводу новых мощностей близки к завершению мероприятия по запуску полноценной работы ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод».

Завершены мероприятия по монтажу агрегата изомеризации легких бензинов, который позволит производить бензин марки АИ-93, АИ-95, изомерный бензин, прямогонный бензин, сухой газ, парафин.

Завершены мероприятия по проведенеию адаптации проектно-сметной документации проекта и переданы в Госэкотехинспекцию для проведения экспертизы проекта.

Ведутся переговоры с компаниями РФ на поставку 200,0 тыс. тн нефти в год.

В рамках мероприятий, по запуску простаивающих и созданию новых мощностей продолжаются поиски потенциальных инвесторов.

К примеру, совместно с Агентством по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики было организовано посещение ОсОО «СССР АС» Послом Украины в Кыргызской Республике, 2 бизнесменами из Индии, 3 делегациями из Голландии, представителями Российской масложировой компанией «ЭФКО», 1 делегацией из РК и 2 отечественными бизнесменами.

Только в 2016 году было организовано посещений ОсОО «СССР АС» и ОАО «ТзКСМ» 17 делегациями из 10 стран мира.

В предстоящий отчетный период 2017 года объем промышленного производства необходимо довести до уровня 4,3 млрд. сом, при темпе роста 102,5 %, с учетом полноценного запуска ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» в начале года.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

            *усилить работу по поиску потенциальных инвесторов для запуска простаивающих и созданию новых мощностей;

*оказать содействие в полноценном запуске ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» и выходу на полную производственную мощность.

Кроме того, субъектам экономики необходимо продолжить целенаправленную работу по обеспечению темпов роста объемов производства, модернизации технологического оборудования для повышения производительности труда и снижения себестоимости производимой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности. Рассмотреть вопрос по диверсификации производства и поиску новых рынков сбыта.

СТРОИТЕЛЬСТВО

 

За 12 месяцев 2016 года объемы капитальных вложений по городу составил 1387,8 млн. сом при темпе роста 224,2 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию 50 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,7 тыс. кв. м. против 67 индивидуальных жилых домов общей площадью 10,5 тыс. кв. м. При этом темп роста составил 54,7 %.

На снижение данного показателя повлиял мировой экономический кризис, который непосредственным образом отразился на экономиках поссоветских стран, таких как Российская Федерация и Казахстан. Инфляционные процессы и снижение курсов национальных валют непосредственным образом повлияли на доходы граждан Кыргызской Республики, работающих в данных государствах.

Ранее, когда сом к рублю был 1,0 к 1,5 соответственно, отправленный заработок своим семья в основном использовался на строительство или приобретение недвижимости на территории Кыргызской Республики.

Но, к сожалению, в настоящее время ситуация выглядит иначе, передаваемые средства используются в основном на проживание (пропитание) всей семьи.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*оказать содействие в воде в эксплуатацию 5-ти этажного 40 квартирного жилого дома, переданного МВД Кыргызской Республики;          

            *оказать содействие в завершении строительства и сдаче в эксплуатацию коттеджного городка «Социум» с вводом в эксплуатацию 56 квартир, общей площадью 4032,0 кв.м;

            *провести прокладку магистральной канализации вдоль проектируемых улиц.

 

ТРАНСПОРТ

 

Транспортными организациями города и индивидуальными предпринимателями по итогам 2016 года перевезено 837,8 тыс. тн. грузов или 102,0 % против уровня прошлого года. Кроме того, грузооборот составил 16,7 млн. тн/км, что соответствует 102,0 %.

За отчетный период 2016 года пассажирооборот составил 109,1 млн. пасс/км., что составляет 102,1 % против уровня прошлого года.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*принять жесткие меры по патентированию частных легковых и грузовых такси с целью увеличения налоговых поступлений в местный бюджет, вплоть до привлечения Государственной  службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

*провести работу по улучшению качества обслуживания и культуры поведения водителей маршрутных такси с пенсионерами и льготной категорией граждан.

 

СВЯЗЬ    

 

Связистами города за 12 месяцев 2016 года получено 35,0 млн. сом тарифных доходов, увеличение против прошлого года составило  107,3%. Объем оказанных услуг составил 24,4 млн. сом, что соответствует 105,6 % соответственно.

За отчетный период установлено 560 телефонных аппаратов цифровой связи.

Завершен проект по подключению к оптово-волоконному кабелю университет МУЦА, район Новостройки, Центральный рынок, а также абоненты, проживающие по улице Шамсинская, Т-Молдо и Жантаева. Установлена выносная цифровая установка по проекту «Школа № 6»,  переключено 480 абонентов и проект «Ворошилова», переключено 62 абонента.

За отчетный период 2016 года к Интернету подключено 1056 абонентов.

Произведен капитальный ремонт кабельных линий связи протяженностью 4,54 км. на сумму 1804,5 тыс.сом и текущий ремонт протяженностью 113,6 км. на сумму 1380,9 тыс.сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить мероприятия по подключению к услуге Интернет посредством проведения оптоволокна по ул.Татарская и Трясина на 2000 абонентов;

*переключение действующих станций на станцию нового типа  «MCAN».

 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

 

Розничный товарооборот по итогам 2016 года составил 4971,9 млн. сом, при этом темп роста, в фактических ценах, составил 102,3 процентов к уровню прошлого года.

 

 

Объем платных услуг по видам экономической деятельности за 2016 год составил 450,0 млн. сом, при темпе роста 100,8 процентов в фактических ценах к уровню прошлого года.

            Продолжаются мероприятия по благоустройству действующих рынков для создания максимальных удобств для реализаторов и покупателей.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*на постоянной основе осуществлять контроль над соблюдением государственно-правового регулирования в сфере торговли, потребительского рынка и представляемых услуг;

*активизировать работу по ликвидации стихийной торговли;

*продолжить проведение мероприятий по благоустройству действующих рынков.

 

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 

За 12 месяцев 2016 года объем промышленного производства субъектов МСБ составил 1681,9 млн. сом, при этом темп роста по сравнению с уровнем прошлого года составил 167,1 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию 35 субъектов малого и среднего бизнеса и создано 204 новых рабочих мест.

За 2016 года выдано микрокредитов  (9885 чел.) на сумму 1401,8 млн. сом, против 1233,7 млн. сом (9880 чел.) уровня  прошлого года, при этом темп роста составил 113,6 %.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу с  Союзом предпринимателей г.Токмок и ОО «ЖИА» (Жаш ишкер ассоциация) по организации и проведению семинаров, конференций в вопросах консультации, обучения, поддержки в создании и ведении бизнеса;

*продолжить мероприятия по обеспечению защиты прав потребителей в полном объеме.

 

 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ

 

Внешнеторговый оборот г.Токмок за январь-ноябрь 2016 года составил 54,1 млн. долларов США. Объем импорта составил 36,5 млн. долларов США, а объем экспорта 17,6 млн. долларов США.

За отчетный период отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 8,8 млн. долларов США.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо

—           оказывать содействие предприятиям, осуществляющих экспортные поставки, а также  ориентированных на импортозамещение с использованием местного сырья и материальных ресурсов.

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 

По итогам 2016 года государственный бюджет выполнен на 100,3 %, при плане 323,9 млн. сом поступило 324,7 млн. сом или сверх плана поступило 811,0 тыс. сом.

В том числе, республиканский бюджет выполнен на 98,4 %, при плане 185,5 млн. сом собрано 182,4 млн. сом или недопоступило 3,0 млн. сом. Местный бюджет выполнен на 102,8%, при плане 138,4 млн.сом, поступило 142,2 млн.сом, сверх плана поступило 3,8 млн.сом.

Доходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и специальных средств за 2016 год  исполнена на 92,8 %, при уточненном плане 226,9 млн. сом, факт составил 210,7 млн. сом, или не допоступило 16,2 млн. сом.

За 2016 год по ОсОО «Интергласс» и ОсОО «Брент» (предприятия курирующие УККН при ПКР КР) произведены отчисления в местный бюджет города налогов и платежей в  сумме 15,3 млн.сом, при плане 33,3 млн.сом, что составляет 36,4% или недопоступило в бюджет  17,9 млн. сом.

Общий план в основном не выполнен по следующим видам налогов и платежей:

-налог на прибыль- 67,9 % или не выполнен на 3686,7 тыс. сом;

-единый налог для субъектов малого предпринимательства – 86,5% или недопоступило 367,6 тыс. сом;

-налог на недвижимое имущество, не используемое для осуществления предпринимательской деятельности-74,8% или не выполнен на 51,1 тыс. сом;

— налог с владельцев транспортных средств-93,3% или не выполнен на 819,4 тыс. сом;

-земельный налог сельхоз.назначения- 82,2% или не выполнен на 13,3 тыс. сом;

-НДС на импорт – 80,7 % или не выполнен на 8,8 млн. сом.

-аренда помещений – 97,2 % или недопоступило 48,6 тыс  . сом;

-сбор за парковку автотранспорта-98,3% или недопоступило 11,0 тыс.сом.

Причинами невыполнения отдельных видов налогов явилось:

Налога на прибыль — в связи с вхождением в ЕврАзЭС в начале отчетного периода был приостановлен процесс производства на ОсОО «КазГрейн», ОсОО «Бока», ЗАО «Токмок Буллс» и ОсОО «Виватекс», что привело к определенным трудностям связанных со сбытом готовой продукции.

НДС на импорт — потери бюджета наблюдаются по предприятиям, осуществляющих ввоз зерна, предназначенного для переработки импортерами и последующей поставки муки. В связи с внесением изменений в НККР недопоступило в бюджет по ОсОО “Каз-Грейн”составили 73,2 млн.сом. По ОсОО “Бока” (реализация угля)– в 2015 году реализована крупная партия угля Кантскому цементно-шиферному заводу, в текущем году частично только населению в связи с отсутствием сбыта и снижением цены на уголь. ОсОО “Токмок Дан” в связи с отсутствием сбыта выпускаемой продукции сдают в аренду помещения для хранения зерна.

Налог с продаж — в связи с внесеным изменением в НККР, статья 319 Налогового кодекса КР, где ставка налога с продаж в размере “О” процентов устанавливается при реализации товаров, работ и услуг, облагаемых НДС или освобожденных от НДС, оплоченных в безналичной форме, недопоступило в бюджет 13,0 млн.сом, также по экспортным поставкам 3,2 млн.сом. Всего с начало года потеря налога с  продаж составило 16,2 млн.сом, в том числе в местный бюджет 8,1 млн.сом.

Недоимка по налогам и платежам государственного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года составила 6,9 млн. сом или уменьшена с начало года на 405,1 тыс. сом. В том числе, недоимка по налогам и платежам местного бюджета составила 2,5 млн. сом против 5,1 млн. сом или уменьшена на 2,6 млн. сом.

В целях снижения уровня теневой экономики совместно с УГНС по г.Токмок за отчетный период проведено 64 рейдов, выявлено 177 субъектов МСБ, работающих без разрешительных документов.

Также, в целях создания условий для проведения оплаты налоговых отчислений по городу установлено 25 платежных терминалов.

Расходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и спец. средств исполнена на  91,9 %, при уточненном плане 228,3 млн. сом, фактически израсходовано 209,9 млн. сом, из них:

-специальные средства исполнены на — 86,1 %, при уточненном плане 19,5 млн. сом, фактически израсходовано 16,8 млн. сом;

-бюджетные средства освоены на – 92,5 %, при уточненном плане 208,8 млн. сом, фактически израсходовано 193,0 млн. сом.

По состоянию на 01 января 2017 года кредиторская задолженность бюджетных организаций города составила 24,6 млн. сом, из них:

-по коммунальным услугам-14,4 млн.сом (в т.ч. теплоэнергия -13,3 млн.сом);

-ремонт дорог —  5,9 млн. сом;

-другие расходы –4,2 млн. сом.

 

Проект доходной части местного бюджета рассматривается в объеме 198,3 млн. сом.

В сравнении с 2015 годом уровень доходной части местного бюджета снижен Министерством финансов Кыргызской Республики на 43,1 млн. сом.

 

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*обеспечить ежемесячное выполнение плана сборов по всем видам налоговых и неналоговых платежей как государственного, так и местного бюджетов;

*предпринять исчерпывающие меры по недопущению роста налоговых недоимок и обеспечению их дальнейшего снижения;

*принять исчерпывающие меры по сокращению кредиторской задолженности бюджетных организаций, в первоочередном порядке по защищенным статьям расходов;

*активизировать работу по снижению уровня теневой экономики города с проведением рейдов.

 

РАЗДЕЛ II

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

 

Среднемесячная  заработная  плата, начисленная  работникам  за январь-ноябрь 2016  года, составила 11487,4 сомов, при номинальном темпе роста 105,0 %.

 

На 01.01.2017 года в Токмокском городском управлении  социального развития г.Токмок состоит на учете 429 безработных.

С начала отчетного периода поступило 438 вакансий от работодателей независимо от форм собственности на 207 рабочих специальностей.

За отчетный период трудоустроено 446 безработных граждан. Направлены на общественно-оплачиваемые работы – 25 человек, на профобучение 50 человек. Провайдерами обучения являются ПЛ № 23, ТИПК, ПЛ№ 61. Обучение проводится по следующим специальностям: парикмахер, газоэлектросварщик, токарь, тракторист, швея, повар, штукатур, гипсокартонщик, пользователь ПК.

Пособие по безработице выплачено 68 безработному гражданину на сумму 48,8 тыс. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по ликвидации проблем дефицита кадров, посредством исполнения заказов на обучение необходимого количества специалистов с учетом запуска новых предприятий;

*оказать содействие в максимальном трудоустройстве безработных граждан.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

 

Всего получателей государственных пособий по г.Токмок за 2016 год составляет 1291 человек. Из республиканского бюджета за 2016 год профинансировано:

-государственных пособий на сумму 28,7 млн. сом;

-денежных компенсаций на сумму 13,9 млн. сом.

Задолженностей по выплате пособий и денежных компенсаций нет.

Объем финансирования из местного бюджета льготной категории граждан и малоимущих слоев населения по итогам отчетного периода составил 2,3 млн. сом.

Социально незащищенным слоям населения предоставляются материальная, гуманитарная и спонсорская виды помощи. За 12 месяцев 2016 года материальную помощь из местного бюджета получили 6995 человек, на общую сумму 3787,1 тыс. сом, участники ВОВ и труженики тыла – 35 чел. на сумму 198,5 тыс. сом, гуманитарную помощь получили 180 человек, на общую сумму 90,0 тыс. сом.

За отчетный период компенсацию за проезд получили 1575 человек на сумму 916,2 тыс. сом, социальную стипендию по 360 сом получили 2500 человек, на зубопротезирование 3 человек на сумму 3,0 тыс. сом и 17 человек получили кресло-коляски на сумму 145,2 тыс. сом, льготы на отопление (40,0%) получили 195 чел на сумму 169,3 тыс.сом, компенсацию на твердое топливо получили 109 чел на сумму 381,5 тыс.сом.

Услугами приюта для лиц без определенного места жительства «Түнөк» воспользовались 49 человек, а социальной гостиницы 7 человек.

За отчетный период 2016 года по г.Токмок было заполнено социальных паспортов на 2213 семей, указаны причины бедности и пути их вывода из бедности. Уровень бедности составил 10,8 %, выведены за черту бедности 57 семей.

За 12 месяцев 2016 года выявлено 91 детей оставшихся без попечения родителей. Установлена опека над 16 несовершеннолетними, передано на воспитание в семью – 30, направлено в интернатные учреждения -19 детей, возвращены к обучению –6 детей и дети, возращенные из детских учреждений интернатного типа в биологическую семью – 2.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по расширению форм, видов и качеству предоставляемых льгот и услуг нуждающимся, включая адресную поставку продуктов первой необходимости, выделяемых государством по льготным ценам;

*усилить работу по привлечению спонсорской помощи остронуждающимся гражданам и малообеспеченным слоям населения;

*обеспечить проведение своевременных выплат государственных пособий, льгот и компенсаций;

*продолжить процедуру перевода получателей денежной компенсации состоящих на учете в УСР на банковскую карточную систему.

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

За 2016 год собрано страховых взносов на сумму 361,7 млн. сом, при плане 357,3 млн. сом или выполнение составило 101,3 %.

Задолженность по страховым взносам (по оперативным данным) перед управлением Социального фонда на 01.01.2017 года составляет 114,2 млн. сом, из них предприятия-банкроты – 92,3 млн. сом, хозяйствующие субъекты – 19,6 млн. сом и безнадежные долги – 2,3 млн. сом.

В целях взыскания задолженности по страховым взносам за 2016 года направлено 175 уведомления на сумму 26,1 млн. сом, поступило 10,7 млн. сом. Передано в суд на 153 частных предпринимателя  на сумму 1129,3 тыс. сом, поступило 263,4 тыс. сом. В городе 6189 пенсионеров, месячная потребность для выплаты пенсий составляет 35,6 млн. сом.

 

 

За 2016 год профинансировано на выплату пенсий  353,6 млн.сом. Средний размер пенсии составляет 5396 сом. Задолженностей по выплате пенсий на 1 января 2017 года нет.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*обеспечить выполнение плановых показателей по сбору страховых взносов и платежей в полном объеме;

*продолжить работу по обеспечению выплат пенсий своевременно и в полном объеме;

*усилить работу по сокращению суммы задолженности по сбору страховых взносов и платежей не менее чем на 5,0 % ежемесячно.

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

За 12 месяцев 2016 года госпитализировано 8763 человек, из них количество льготников составляет 5544 человек, что составляет 63,2 %.

За 2016 год демографическая ситуация характеризуется ростом показателя рождаемости на 1,3 %, составив 1454 детей против 1426 детей уровня прошлого года. Снизился коэффициент общей смертности на 0,7 %, составив 423 человек против 435 человек уровня прошлого года. Показатель естественного прироста населения составил 16,5 пунктов или 1031 человек против 991 человек уровня прошлого года.

Уменьшился показатель младенческой смертности на 2,3 %, составив 14 детей против 17 соответственно. Основными причинами младенческой смертности остаются перинатальные патологии.

Ежемесячно, врачебным контингентом совместно с ЦСМ, проводятся анализы по недопущению материнской и снижению детской смертности,  разбору летальных случаев.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация за отчетный период была стабильная. В городе имеются 115 больных страдающих туберкулезом, из них вновь выявлено 64 больных туберкулезом, в том числе с легочной формой заболевания 49 больных. Заболеваемость туберкулезом составила 102,5 на 100,0 тыс. населения против 109,8.

Большое внимание уделяется туберкулинодиагностике и вакцинации новорожденных детей. За отчетный период охват вакцинированных детей составил 96,3 %.

За отчетный период 2016 года Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора не было  зарегистрировано ни одного случая чумы, холеры, сибирской язвы.

За 2016 года зарегистрировано 4987 случаев инфекционных и паразитных заболеваний против 3389 случаев уровня прошлого года, то есть отмечается увеличение на 1598 случая, за счет роста ОРВИ и гриппа.

Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и руководителями общеобразовательных учреждений осуществляется жесткий контроль над предупреждением заболеваний и проведением профилактических мероприятий.

За 12 месяцев 2016 года обследовано 1040 объектов, проведено 52 рейдовых проверок. Из обследованных объектов выявлены 2373 нарушения и выдано 244 сан. предписаний, временно приостановлено 40 объектов Постановлением главного государственного санитарного врача г.Токмок.  Выписано 61 штрафов на сумму 149,8 тыс. сом, из них удержано 51 штрафов на сумму 122,8 тыс.сом. Не прошли медицинский осмотр и отстранено 123 человека.

Для поддержания материально-технической базы отделений ТТБ проведен текущий ремонт отделений на сумму 3658,5 тыс. сом.

Кроме этого, Токмокской территориальной больницей выигран грант Турецкого Правительства «Тико» на проведение капитального ремонта здания ЦСО на сумму 1800,0 тыс. сом. На средства ОМС закуплен мягкий и твердый инвентарь.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по предоставлению качественного медицинского обслуживания населению и профилактики заболеваний, укреплению и поддержке кадрового состава медперсонала, а также повышению оснащенности и благоустройства медицинских учреждений;

*усилить работу по совершенствованию и повышению эффективности осуществляемого государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

*усилить меры по противодействию коррупции в учреждениях здравоохранения;

*усилить контроль над проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий с обеспечением охвата всего населения города

*активизировать работу по поиску проектов с целью привлечения грантов и спонсорской помощи.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

На начало 2016-2017 учебного года укомплектовано в 12 школах и одного филиала города 467 класс-комплектов с общим охватом 14065 учащихся.

Уровень качества знаний составляет 36,3 %. Обеспеченность педагогическими кадрами -94,4 %. Укомплектованность учебниками в школах города составляет с кыргызским языком обучения 82,4%, с русским языком обучения 58,0%.

Городским отделом образования продолжается работа по повышению качества обучения и образования.

По итогам учебного года успеваемость составило 100,0 %. По итогам областной олимпиады команда г.Токмок заняло 1 место, завоевав 31 призовое место, в том числе I- мест-13; II мест- 11; III мест-6.

Кроме этого,  в республиканской олимпиаде участвовало 13 человек, из них занято I- мест-1; II мест- 2; III мест-1. Следует отметить, что из них ученица СШ № 12 Камбаралиева Жылдыз заняла I- место по математике, ее включили в состав команды на Международную  олимпиаду в Гонконг.

Лидерами олимпиадного движения в городе по прежнему остается Токмокский лицей им.Ж.Баласагына (1-место, 18 призовых мест), школа-гимназия №1 (2-место, 11 призовых мест), и СШ № 9 (3-место, 11 призовых мест), также неплохие результаты по Христианской школе «Ак-Бата», технической школа-лицей №11, СШ № 2 и №7.

Для решения вопросов дефицита дошкольных учреждений, руководствуясь постановлением Правительства по оптимизации и использования малоэффективных учреждений и по просьбе жителей города, завершено перепрофилирование СШ № 4 в дошкольное учреждение ДОО №1 «Балажан» с созданием 120 детских мест.

В 2016 году проведен капитальный ремонт СШ № 1 и № 2 за счет средств Департамента по инвестициям, ремонту и материальному обеспечению при Министерстве образования и науки КР на сумму 26,6 млн.сом. На текущий ремонт школ города из средств республиканского бюджета выделено 1,2 млн. сом, из средств местного бюджета выделено 564,5 тыс. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по улучшению материально-технической базы городских учреждений образования с использованием средств спонсоров и меценатов, а также подготовке проектов для вовлечения средств международных организаций и неправительственных фондов и грантов;

*обеспечить постоянный контроль над работой учреждений образования по вопросам ведения учебно-воспитательного процесса, профилактики правонарушений, повышения педагогического мастерства, санитарно-гигиенического состояния и т.д.;

*продолжить работу по повышению качества обучения и уровня образования в школах, СУЗах и ВУЗах города;

*активизировать работу по поиску проектов с целью привлечения грантов и спонсорской помощи.

 

Основные индикаторы

социального развития г.Токмок за 2016 год

 

Наименование индикаторов ед.

измерения

2015 г. 2016 г. Отклонения

(+ -)

Всего получателей государственных пособий чел. 1275 1291 +16
Обеспечение гос.пособий

(профинансировано)

млн./сом 28344,2 28761,2 +417,0
Денежные компенсации (р/б) млн./сом 16974,7 13921,0 -3053,7
Обеспечение финансированием льготной категории граждан из местного бюджета млн./сом 2652,9 2370,0 -282,9
Уровень бедности % 11,4 10,8 -0,6
Задолжность по страховым взносам млн./сом 21,6 19,6 -2,0
Годовая потребность пенсионных выплат млн./сом 321,4 389,2 +67,8
Всего госпитализировано чел. 8754 8763 +9,0
Освобождены от сооплаты чел. 57 64 +7
Рождаемость чел. 1426 1454 +28
Количество койко-мест мест 246 240 +6
Количество обследований ЦПЗ и ГСЭН кол. 1114 объектов

1463 обс-й

877

объектов

955 обс-й

-237
Количество обследований ветеринарной лаборатории кол. 1525 2953 +1428
Численность безработных чел. 405 327 -78
Состоит на учете чел. 582 429 -153
Получателей пособия по безработице чел. 34 34
Направлено на ООР чел. 50 25 +25
Направлено на профобучение чел. 38 50 +12
Трудоустроено чел. 770 446 -324
Качество знаний % 37% 39%
Укомплектованность учебниками % 78% 70%
Укомплектованность педагогическими кадрами % 501 507 +6
Инвестиции от негосударственных организаций тыс. сом
Количество проводимых мероприятий со стороны отдела культуры кол. 120 150 +30
Количество принявших участие чел. 13000 20
Количество спортивных мероприятий кол/чел. 965/32 1150/31 +185/-1
Обеспечение финансирования мероприятий из местного бюджета:  

 

 

млн./сом

-образование; 16553 32017 +15464
-здравоохранение; 960,0 845,6 -114,4
-культура; 17601,4 1452,8 -16148,6
-спорт; 4343400 4862980 519580
-социальная защита 1344,3 1394,9 50,6

 

КУЛЬТУРА

 

За 12 месяцев 2016 года проведено 100 плановых мероприятий, в том числе 30 крупных мероприятий, посвященных: Году истории и культуры, 90-летию образования Чуйской области, 90-летию Киргизской АССР,  80-летию Киргизской ССР, 100-летию народного восстания 1916 года (Уркун), 1000-летию со дня рождения Ж.Баласагына, 25-летия Независимости КР, День государственного языка, День пожилого человека и другие.

Принято участие в подготовке и проведении мероприятий посвященных 90-летию образования Чуйской области, проходившего в с.Кун-Туу Сокулукского района, в праздновании 1000-летия Жусупа Баласагына, проходившего в Чуйском районе и культурно-массовых мероприятиях во время Всемирных Игр кочевников, в частности урочище «Кырчын» Иссык-Кульской области, а также в проведении библио-каравана «Жаштык-Китеп Кербени 2016» на тему «Ярмарка знаний».

Большая работа по организации досуга горожан выполняется Дворцом культуры им.Н. Байтемирова. Городской ДК является социально-культурным центром по организации культурно-досуговой и культурно-массовой работы с молодежью и подрастающим поколением.

Во Дворце культуры им. Н. Байтемирова работают фольклорные группы «Баласагын», «Аимдар-Элечеги», хор ветеранов «Славянка», а с детьми работают творческие танцевальные коллективы «Жаштык» и «Биримдик».

ЦБС учитывая спрос пользователей библиотек, среди которых есть и лица с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Чуйской областной библиотеки получила 4 аудио плеера с наушниками и флеш-картами. Сотрудник библиотеки регулярно посещает слабо видящих людей и проводит индивидуальные литературные часы согласно разработанному графику.

На сегодняшний день для разных пользователей учреждений культуры имеется свободная зона WI-FI в Центральной библиотеке, во Дворце культуры и Историко-краеведческом музее.

Организовываются книжные и тематические выставки, проводятся семинары, диспуты, беседы и совещания на различные темы.

В целом, вся работа учреждений культуры направлена на удовлетворение духовно-нравственных и эстетических запросов горожан.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

            *продолжить работу по дальнейшему обеспечению массовости художественной и творческой самодеятельности горожан, подготовке и проведению в более содержательной форме фестивалей, смотров-конкурсов, выставок и других мероприятий, а также воспитанию высокопрофессиональных исполнителей;

*продолжить работу по увеличению количества кружков, клубов по интересам с охватом большего количества населения;

*повышать качество проводимых культурно-массовых и досуговых городских мероприятий.

 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

За 2016 год отделом по физической культуре и спорту мэрии г.Токмок, согласно утвержденного плана работы и календарного плана были проведены 31 спортивно-массовых мероприятий приуроченных к знаменательным датам и праздникам.

В спортивных секциях регулярно тренируются более 2,0 тысяч человек. В городе действуют спортивные секции по 15 видам спорта.

Спортсмены нашего города участвовали в 32 международных, 38 республиканских, 17 областных соревнований и проведено 5 учебно-тренировочных сборов,  в которых завоевано много призовых мест.

Также спортсмены г.Токмок приняли участие в XVI международных Иссык-Кульских спортивных играх под девизом «Азия регион сотрудничества и мира».

6 спортсменов г.Токмок в составе сборной команды Кыргызской Республики по видам спорта принимали участие в Чемпионатах Азии и мира, из них:

-Усеналиев Азат стал Третьим призером турнира «Азии и Океании» 2016 года по боксу в г. Куян (КНР);

-Мияров Куттубек  стал Чемпионом мира по таэквондо 2016 года (Германия);

-Гончаров Павел стал Бронзовым призером Чемпионата Азии 2016 по самбо (Туркменистан), Серебряный призер Чемпионата мира среди студентов 2016 года (Кипр);

-Баратов Акрам стал Чемпионом мира по кикбоксингу 2016 года (Ирландия);

-Маслянов Дильшат стал Серебрянным призером Чемпионата мира по кикбоксингу 2016 года (Ирландия);

-Кадыров Каниет  стал Бронзовым призером Чемпионата мира по кикбоксингу 2016 года (Ирландия).

 

В рамках мероприятий по увеличению количества спортивных объектов на основании письма компании «Газпром» мэрией г.Токмок произведен отвод земельного участка площадью 2,0 га для строительства спортивного комплекса. В настоящее время отделом архитектуры разработан План земельного участка (ПЗУ).

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

-продолжить создание новых физкультурных и спортивных секций в ряде общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и других учреждений города;

-подготовить и провести ряд популярных среди жителей физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий, таких как массовые забеги, соревнования спортивных семей и дворовых команд, различные турниры среди школ и учреждений.

 

МЧС

 

Работа отдела МЧС г.Токмок в течение 2016 года велась согласно утвержденного плана подготовки Гражданской Защиты на 2016 год. За отчетный период проведены все запланированные мероприятия, учения и т.д.

За 12 месяцев 2016 года на территории г.Токмок произошло 89 пожаров, материальный ущерб составил 2,3 млн.сом, человеческих жертв – 3 человека, кроме этого фактов ДТП-19, жертв 3 человека.

По данным метеорологических наблюдений метеостанции г.Токмок 15 июня 2016 года прошел ветер северо-западного направления силой 14 м/сек, с порывами 29 м/сек, ливневые осадки интенсивного характера сопровождались грозой. За 1,5 часа выпало 55,9 мм осадков. По линии МЧС всем пострадавшим была произведена выдача кровельного шифера в количестве 124 штук на сумму 37,2 тыс. сом.

17 июня 2016 года из-за обильных ливневых осадков и перелива канала «Осмон-алыш», произошло подтопление жилых домов п.Сахзавод. На ликвидацию ЧС была привлечена техника из МП «Токмокводоканал» и ККП г.Токмок. Из местного бюджета на ликвидацию ЧС из местного бюджета выделено 140 литров дизельного топлива.

В результате обследования выявлено, что жилые дома и хозпостройки не пострадали.

Проведены защитные мероприятия СПЛМ (Специальные привентивные ликвидационные мероприятия) из местного бюджета по 13 улицам города. Всего объем выполненных работ составил 1400 м3, протяженностью 1500 м.п. на сумму 380,7 тыс.сом. Проведен демонтаж на 5 улицах, на что выделено 500,0 тыс.сом из местного бюджета, 1500 литров д/топлива, из запасов, находящихся на ответственном хранении в АЗС «ШНОС» и «Султан».

Проведены мероприятия оперативной подготовки г.Токмок. В соответствии с утвержденным планом  подготовки  на 2016 год,  в целях повышения готовности объектов хозяйствования  и учебных заведений к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведена  комплексная проверка состояния ГЗ: автотранспортной службы, коммунально-технической службы, службы охраны общественной безопасности г. Токмок, ЦГСЭН г. Токмок.

Из местного  бюджета выделено 26,5 тыс.сом на изготовление 10,0 тыс. буклетов по действиям населения при ЧС природного и техногенного характера. Буклеты розданы учебным заведениям, объектам хозяйствования.

Во исполнение распоряжения Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области от 11 января 2016 года №1-р «О мерах по предупреждению и ликвидации паводковых и селевых вод, понижения уровня грунтовых вод, защиты населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на 2016 год» отделом МЧС совместно с муниципальным предприятием «Токмок-Водоканал» проведены обследования по объектам водного хозяйства и водоснабжения г.Токмок.

Также, в целях своевременного выполнения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, вызванных природно-климатическими явлениями и проведению предупредительных мероприятий, отдел МЧС совместно с ККП г.Токмок провели обследование по существующим на территории города коллекторно-дренажным системам.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*на постоянной основе вести мониторинг поднятия уровня грунтовых вод по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

*активизировать работу по снижению уровня грунтовых вод с проведением мероприятий по ликвидации последствий их поднятия;

*продолжить работу по обследованию общественных зданий и сооружений на сейсмоустойчивость;

*продолжить мероприятия по улучшению жилищных условий населения, проживающего в ветхих и аварийных домах, путем переселения.

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

 

Доходная часть управления муниципальной собственности г.Токмок исполнена на 113,9 % при утвержденном плане 9,9 млн. сом фактически собрано 11,3 млн. сом или сверх плана поступило 1,3 млн. сом.

Исполнение доходной части местного бюджета по части аренды земель составило 164,0 %, при плане 3150,0 тыс. сом фактически поступило 5166,2 тыс. сом.

Исполнение доходной части местного бюджета по части аренды нежилых помещений, зданий и сооружений составило 144,3 %, при плане 1185,0 тыс. сом фактически поступило 1709,8 тыс. сом.

Исполнение доходной части местного бюджета по части продажи несельскохозяйственных земель составило 400,4 %, при плане 462,5 тыс. сом фактически поступило 1851,7 тыс. сом, перевыполнение составило 1389,2 тыс.сом.

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии по застройке и землепользованию г.Токмок, где были рассмотрены 48 вопросов. Организовано 8 комиссионных выездов по определению межевых границ.

В сердствах массовой информации размещено 10 статей по проведению аукционов и прямых переговоров, из них 4 по проведению общественных слушаний и 6 по проведению аукционов.

В частную собственность было предоставлено 4 земельных участка, общей площадью 298 кв.м. на сумму 76,3 тыс.сом.

В бессрочное пользование было предоставлено 2,16 тыс.кв.м. под строительство детской спортивной площадки по адресу г.Токмок ул.Слободская-ул.70 лет Октября (пересечение).

На постоянной основе ведется работа по инвентаризации торговых объектов (киоски, торговые палатки и т.д.) на предмет законности пользования муниципальной собственности, эстетического вида и целевого пользования. Самовольно установленные торговые объекты по городу демонтируются согласно законодательства КР.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по предоставлению объектов муниципальной собственности субъектам предпринимательства;

*усилить контроль по недопущению самовольного установления объектов;

*завершить мероприятия по реконструкции городской западной Стеллы при въезде в город.

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

ГОВД на постоянной основе проводится профилактика правонарушений и преступлений, предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, уличной преступности и краж, борьба с религиозным экстремизмом, систематически осуществляется поиск преступников и без вести пропавших лиц, ведется работа по линии борьбы с наркобизнесом, экономическими преступлениями, коррупционными проявлениями, обеспечивается общественный порядок и безопасность горожан.

За 12 месяцев 2016 года было зарегистрировано 570 преступлений против 552 преступлений прошлого года, из которых раскрыто 438 против 407 преступлений, процент раскрываемости составил 76,8 % при этом раскрываемость увеличилась на 3,1 % в сравнении с уровнем прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 48 преступлений против 38 уровня прошлого года, из которых раскрыто 42 преступления против 33, раскрываемость составила 87,5% или рост составил на 0,7 %.

Совершено убийств 11 против 6, раскрыто  10, раскрываемость составила 90,9 %, изнасилований 4 против 11, раскрыто 3,  раскрываемость 75,0 %, грабеж 38 против 29, раскрыто 31, раскрываемость 81,6 %, разбойное нападение 13 против 11, раскрыто  10, раскрываемость 76,9 %, кражи чужого имущества 248 фактов против 247, раскрыто 156,  раскрываемость  62,9 %.

За 2016  год по линии ГБНОН выявлено 38 фактов против 39, при этом из преступного оборота было изъято 53434 грамм наркотических веществ против 53070 грамм уровня прошлого года.

По линии ОБДД ОВД г.Токмок выявлено 774 нарушений ПДД против 1202 нарушений уровня прошлого года, что меньше на 428 фактов или уменьшение на 35,6%.

Зарегистрировано 100 ДТП против 103, при которых ранено 147 человек против 161, погибло 15 человек против 21.

За отчетный период работниками Общественно-профилактических центров рассмотрено 226 заявлений граждан согласно территориальности, по которым вынесены соответствующие решения. По вопросам касающихся нарушений Уголовного кодекса Кыргызской Республики подготовленные материалы передаются в ГОВД. Остальные вопросы рассматриваются судами аксакалов и женсоветами при участии активных членов местного сообщества и квартальных комитетов.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*усилить работу по предупреждению и профилактике правонарушений, подготовке и проведению с этой целью ряда пропагандистских и обучающих мероприятий;

*активизировать работу по взаимодействию с общественностью, мэрией г.Токмок, неправительственными и правозащитными организациями;

*активизировать работу следственных и оперативных групп в раскрытии и выявлении имеющихся преступлений;

*активизировать работу по воспитанию толерантности в обществе через коллективы учебных заведений, организаций и учреждений;

*предпринять необходимые меры по предупреждению возможных актов терроризма и националистических проявлений.

 

 

РАЗДЕЛ III

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

В коммунальном и жилищном хозяйстве г.Токмок осуществляется программа по ремонту, реконструкции и расширению сетей инженерно-технического обеспечения, ремонту и содержанию жилищного фонда.

На сегодняшний день в городе работают 50 ТСЖ, 1-МП «ТЖЭУ», 1-ОсОО «Жилсервис» и домоуправление военного гарнизона.

Большую озабоченность вызывает финансовое состояние коммунальных служб города. Состояние этой сферы на сегодняшний день остается одной из важных проблем города ввиду того, что у коммунальных служб практически отсутствуют собственные финансовые средства на их развитие.

Примером может послужить ситуация с МП «Токмок Жылуулук». Из-за износа котельного хозяйства предприятия в прошлый отопительный сезон было потреблено в 3 раза больше допустимой нормы природного газа, что увеличило кредиторскую задолженность перед ОсОО «Газпром Кыргызстан» на 44,5 млн. сом.

Несмотря на все трудности, коммунальные службы обеспечивают своевременность и качество предоставляемых услуг, соответствующих всем нормам и параметрам жизнеобеспечения.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года:

-по ГП «Токмокское предприятие теплоснабжения» составила 68,4 млн. сом, в том числе население- 52,1 млн. сом. Рост дебиторской задолженности составило на 5,6 % против уровня прошлого года;

-по МП «Токмок Жылуулук» составила 11,1 млн. сом, в том числе население-1,9 тыс. сом. Рост  дебиторской задолженности составило на 41,0 % против уровня прошлого года;

-по МП «Токмок Водоканал» составила 8,6 млн. сом,  в том числе население- 5,8 млн. сом. Снижение дебиторской задолженности составило на 6,1 % против уровня прошлого года;

-по Токмокскому РЭС составила 8,6 млн. сом, в том числе население – 7,7 млн. сом. Рост дебиторской задолженности составило  на 33,3 % против уровня прошлого года.

В стадии реализации мероприятия по проекту «Улучшение системы водоснабжения и водоотведения в г.Токмок» на средства ЕБРиР в объеме 5,1 млн. Евро. Период реализации проекта 2016-2018 годы.

Ведутся мероприятия по организации получения ссуды из республиканского бюджета через ГФЭР при Министерстве финансов Кыргызской Республики для МП «Токмок Жылуулук» на проведение реконструкции котельного хозяйства и теплотрассы на сумму порядка 70,0 млн. сом.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*Токмокскому предприятию «Теплоснабжения» и МП «Токмок Жылуулук» обеспечить бесперебойное прохождение отопительного периода 2016-2017 годы;

*МП «Токмок Водоканал» оказать полное содействие в реализации проекта «Улучшение системы водоснабжения и водоотведения в г.Токмок»;

*провести мероприятия по реконструкции котельного хозяйства и теплотрассы МП «Токмок Жылуулук» при условии получения ссуды из республиканского бюджета через ГФЭР при Министерстве финансов Кыргызской Республики на сумму 70,0 млн. сом;

*обеспечить ежемесячное сокращение уровня дебиторской задолженности на 5,0 %, без учета месячных начислений за коммунальные услуги.

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 

За 2016 год проведена определенная работа и по благоустройству города. Проводились мероприятия по зимнему содержанию городских улиц, уборке снега, предупреждению гололеда, по благоустройству и озеленению города, восстановлению ирригационных сетей, содержанию уличного освещения и санитарной очистке.

За 2016 год общий объем работ по благоустройству города составил 25,5 млн. сом.

Всего по городу вывезено ТБО в объеме 55,7 тыс. куб.м, в том числе ликвидировано 83 микросвалок. Кроме этого во время проведения весенних субботников по уборке территория города, комбинатом вывезено 3,9 тыс. куб.м. мусора.

Высажено 476 саженцев деревьев хвойных пород. Выполнена обрезка 1389 деревьев по улицам города. Высажено на клумбы города 6981 корень рассады цветов. Очищены и отремонтированы 11,1 км арычной сети для пропуска поливной воды.

В рамках проводимых мероприятий по предупреждению бешенства животных отстреляно 1816 бродячих собак.

Велась постоянная работа по обслуживанию 1181 светильников уличного освещения и 8 светофорных объектов. Произведена работа по реконструкции и замене светильников по ул. Жантаева, С.Ибраимова, Парковая, где всего установлено 56 новых светильников.

Для организации безопасности дорожного движения дополнительно установлено 35 дорожных знаков, произведен ремонт и замена 27 дорожных знаков.

В 2016 году было на ремонт городских дорог было предусмотрено 9555,9 тыс.сом. По итогам проведенных тендеров заключено договоров на сумму 7296,3 тыс.сом, при этом экономия бюджетных средств в составила 2259,5 тыс.сом.

В настоящее время завершены работы на сумму 7432,6 тыс. сом по:

-ул.Ибраимова площадью 3243,0 кв.м на сумму 1754,1 тыс. сом;

-ул.Слободская площадью 3000,0  кв.м на сумму 1843,9 тыс. сом;

-ямочный ремонт и сплошное асфальтирование ул. С.Ибраимова площадью 940,0 кв.м.на сумму 610,1 тыс. сом.;

-ямочный ремонт ул. Гагарина площадью 241 кв.м.на сумму 207,5 тыс. сом.;

            — ул.Дубовицкая площадью 5201,0  кв.м на сумму 3016,8 тыс. сом.

В текущем году запланировано повести мероприятия по ремонту городских улиц на сумму не менее 10,0 млн. сом.

Это ямочный ремонт район Сахзавод (ул.Дзержинская, Мира, Токмакская), в Микрорайонах города (кольцевая дорога) и ул. Шамсинская от ул. Жантаева до ул.Ленина, от Типографии до ул.Гагарина, от ул.Трясина до ул.Пушкина.

Сплошное асфальтирование ул.С. Ибраимова отрезок дороги от ул. Куйбышева до ул.Дунларова.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета планируется отремонтировать ул.Сарбагышева от ул.Победы до ул.Жантаева и ул. Колхозная от ул.Ленина до ул.Жантаева.

Начаты мероприятия по реализации проекта ГЧП (государственно частного партнерства) по санитарной очистке города. По предварительным данным сумма инвестиций составит около 24,0 млн. сом.

Планируется закупить 3 мусоровоза на базе автомашины «Камаз» и установить по городу современные заглубленные мусорные баки, которые в 7 раз по объему превышают металлические.

 

В предстоящий период 2017 года необходимо:

*продолжить работу по качественному проведению мероприятий по благоустройству города, реконструкции городской инфраструктуры, недопущению образования стихийных свалок и своеременному вывозу ТБО;

*согласно договорных обязательств с ТСЖ, ТОС города:

-вести строгий контроль за соблюдением санитарных норм на придомовых территориях;

-обеспечить своевременный сбор платы за вывоз мусора;

*проводить разъяснительную беседу с населением о соблюдении договорных обязательств по оплате за коммунальные услуги.

*на сессии Токмокского городского Кенеша решить следующие вопросы:

*активизировать работу по реализации проекта ГЧП «Организация эффективного сбора, вывоза и утилизации ТБО в г.Токмок».

 

 

РАЗДЕЛ IV

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ

 Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелинде №151-б буюрмасы менен  иш-чаралардын планы бекитилиптолугу менен аткарылды.

2016-жылдын 21-февралындагы “Бүткүл дүйнөлүк  эне тил күнү” Токмок агро өнөр жай колледжинде, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программасынын талабына ылайык мамлекеттик тилдин ролун күчөтүү, кадыр – баркын эл арасына жайылтуу  жана этностор аралык тилге айланышы боюнча, 3-мартта Ак калпак күнүн белгилөө Токмок ш. шаардын окуу жайларынын 300 ашык студенттери кошулуп 7 колонна болуп,   С.Ибраимов атындагы борбордук аянтка  чейинки жүрүшүндө флеш — моп уюштурулуп, Медициналык кооледждин студенттери улуттук символ болгон Ак калпакты даңазалашты, мамлекеттик символдордун (Туунун, гербдин, гимндин) маанилерин чечмелеп түшүндүрүп беришти. Апрель айында маданият бөлүмү тарабынан Н.Байтемировдун 100 жылдыгы белгиленди, залкар жазуучунун чыгармалары боюнча көркөм окуулар өткөрүлдү.

Жылдык планга киргизилген 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү маданият үйүндө Республикалык маданият колледжи тарабынан талаптагыдай  даярдык менен өткөрүлдү.

2016-жылы октябрь айында Улуттук программанын 1-этабы боюнча мэрия тарабынан “Кыргызтест” системасы боюнча адистер чакырылып, ТИПКнын компьютердик классында окуу жайлар, ишкана –мекемелер катышып, сыноо тести өткөрүлдү.

2-этап боюнча 2017-жылдан баштап, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүсү боюнча  “КыргызТестен” тестирлөөдөн өтөт. Бул деңгээлдер боюнча окуу курстарын өткөрүү улантылат.

“Манастын тарыхы боюнча ТИПКда декабрда Манас эпосу күнү белгиленди.

“Кыргыз Республикасында  2015 — 2020-жылдары  мамлекеттик тилди өнүктүрүү  жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программасын натыйжалуу аткаруу максатында,  Токмок ш. мэриясынын  2017-жылдын 10-январындагы №01 буюрмасы менен мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин негизинде Токмок ш. мэриясынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө, шаардык кызматтарда жалпысынан 2016-жылдын  иш кагаздары  расмий тилде  жүргүзүлүүдө, “Тамга КИТ” программаларынын, электрондук сөздүктөрдүн жоктугу белгиленди.

 

2017-жылы төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлүшү зарыл:

 

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”  Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №151-б буйругунун аткарылышы так көзөмөлгө алынсын:

-кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу курстарында кызматкерлерди окутуу жүргүзүлсүн.

-мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилдин деңгээлдерин билүү боюнча тесттерди тапшыруу үчүн окутуу курстарына катышуу так уюштурулсун.

-КРӨнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2016-жылдын 10-майындагы №95-б “2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча Чүй облусундагы иш-аракеттер планын ишке ашыруу жөнүндө” буюрмасын аткаруу үчүн квартал сайын отчеттор Токмок ш. мэриясына тапшырылсын.

 

РАБОТА С ПИСЬМАМИ, ЖАЛОБАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

 

Со стороны мэрии г.Токмок проводится определенная работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан.

За 2016 год  рассмотрено 789 заявления  и обращения, из них положительно решены 125, даны разъяснения 599 заявителям, отказано 51 заявителям, 14 обращений находится в стадии исполнения. Их них из Аппарата Президента КР -24 (из них 7-положительных, 17 –даны разъяснения); из Аппарата Правительства КР -14( 3-полож., 11- Д/Р);  из АПППКР в ЧО – 37 заявлений (7-полож., 30 д/р); из ЖККР -2 заявления, положительно. Из поступивших заявлений не рассмотренных нет. При нарушениях рассмотрения сроков заявлений  к сотрудникам принимаются дисциплинарные взыскания. В 2016 году было зафиксировано 1 -нарушение. К специалистам было объявлено устное замечание и предупреждение.

По электронным поступило 2 электронных обращений граждан, где по двум даны разъяснения. Проведено 8 видеоконференций с участием мэра

В течение 2016 года в службу «Телефон –доверия 146» поступило -7892 звонка, в том числе по социальным вопросам 204, по коммунальным услугам-7211 и прочие-477.  Решено положительно-5241; даны разъяснения-2529; отказано-122. Регулярно на страницах городской газеты «Менин шаарым Токмок- мой город Токмок» публикуется рубрика «Неделя в городе» о характере и содержании  обращений граждан.

Руководителями мэрии  г.Токмок осуществлен прием граждан-82-человека. По итогам рассмотрения: из них 28 -решены положительно; 54 –даны разъяснения.

Все обращения граждан рассматриваются в строгом соответствии с законодательством о порядке рассмотрения заявлений, писем и жалоб граждан и берутся на контроль.

Внимательное и принципиальное отношение к заявлениям, предложениям, жалобам и устным обращениям граждан является одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления, позволяющих вести анализ важнейших социальных проблем, текущих и перспективных вопросов.

Исполнение по  поступившим документам:

За 2016 год в мэрию г.Токмок поступило 2527 нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, в том числе исполнено2516 документов, на стадии исполнения 11 документов. В том числе:

—     Распоряжение Правительства Кыргызской Республики-1;

 • Письма Жогорку Кенеша Кыргызской республики — 4;
 • Письма Правительства Кыргызской Республики — 25;
 • Письма Аппарата Правительства КР в Чуйской области -1138 (849-документов и 289 телефонограмм);
 • Письма с министерств и ведомств Кыргызской Республики поступило 377;
 • Письма с городских организаций, учреждений -982.

Исполнительская дисциплина находится под постоянным контролем у руководства.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Настоящий проект Программы социально-экономического развития г.Токмок на 2017 год отражает основные моменты перспективы развития города и местного сообщества в отчетный период.

Ход его реализации будет регулярно освещаться через средства массовой информации, докладываться на встречах и отчетах мэра города перед жителями.

В течение предстоящего периода предполагается вносить в него определенные коррективы, с учетом текущего момента и имеющихся возможностей городского бюджета.

 

 

 

Заведующий отделом

местного экономического развития                              М.А. Табалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *