ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ     2018-жылдын 14-августу № 155/24-4   ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 2018-жылдын 14-августу № 155/24-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

 Участкалык шайлоо комиссияларынын курамы жана резервдин тизмесин бекитүү жөнүндө

 

            “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-берененин 1-бөлүгү  «Шайлоо комиссияларын түзүү жана таркатуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен  бекитилген жобону жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Тургундардын чогулушунан көрсөтүлгөн, участкалык шайлоо комиссияларынын курамы жана талапкерлердин тизмеси бекитилсин (тизмеси тиркелет 28 баракта).
  2. Тиешелүү документтер менен бирге, Токмок шаарынын шайлоо комиссиясына участкалык шайлоо комиссияларынын курамы жана талапкерлердин бекитилген тизмеси багытталсын.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                       Т.А. Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 14-августа  2018 года    № 155/24-4

XXIV ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 Об утверждении списка кандидатов в составы и резерв участковых

 избирательных комиссий

 В соответствии с частью 1 статьи 19  Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», а также на основании Положения «О порядке формирования и расформирования избирательных комиссий», утвержденного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 8 июля 2011 года № 7,  Токмокский городской кенеш

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить список кандидатур в составы и резерв  участковых избирательных комиссий, выдвинутых от собрания граждан (список прилагается на  28 листах).
  2. Направить в Токмокскую территориальную избирательную комиссию утвержденный список кандидатур в составы и резерв участковых избирательных комиссий с приложением соответствующих документов.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по мандатам, этике депутатов и становлению местного самоуправления.

 

Председатель                                                                                                          Т.Солтобаев