2019-жылдын  4-апрели    №  196/28-4 Чүй областтык өнүктүрүү фондуна  Токмок шаарынын Санэпидемстанциясынын чатырларын жана тосмолорун капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  4-апрели    №  196/28-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКСИЗ XXVIII СЕССИЯСЫ
 
Чүй областтык өнүктүрүү фондуна  Токмок шаарынын Санэпидемстанциясынын чатырларын жана тосмолорун капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

Токмок шаарынын мэриясынан берилген материалдарды карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алып, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чүй областтык өнүктүрүү фондуна Токмок шааарынын Санэпидемстанциясынын чатырларын жана тосмолорун капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча конкурска катышууга макулдук берилсин.
2. Бул долбоордун сметалык наркынан 20% кошо каржылоо бөлүп берүүгө макулдук берилсин.
3. Мониторингдик топтун курамына төмөнкүлөр бекитилсин:
— Киртенов Ж. К. — Токмок шаардык кеӊешинин депутаты — топтун жетекчиси;
— Чефранова О.Д.- «Рябинушка» ТЖЭШнин төрайымы;
— Мамбетаева А.Т.- №5 АКӨБнун төрагасы (макулдашуу боюнча);
4. Демилгечи топтун курамына төмөнкүлөр бекитилсин:
— Батырбек уулу А. — Токмок шаардык кеӊешинин депутаты — демилгечи топтун лидери;
— Садамкулова Ф.И.- Токмок шаарынын Санэпидемстанциясынын директору;
— Исламов Р.Р.- №40 кварталдык комитетинин төрагасы;
— Кенешова Г.С.- №6 АКӨБнун төрайымы;
— Махмутова М.Н.- №33 кварталдык комитетинин төрайымы;
— Кубатбек уулу А.- Токмок шаарынын ММБнын бөлүмүнүн башчысы, катчы (добуш берүүгө укугу жок).
5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                             Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4-апреля  2019 г.     № 196/28-4

XXVIII  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на участие в конкурсе Чуйского областного фонда развития по проведению капитального ремонта кровли и ограждения Санэпидемстанции г.Токмок

Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протокола заседания постоянной  депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на участие в конкурсе Чуйского областного фонда развития по проведению капитального ремонта кровли и ограждения Санэпидемстанции г.Токмок.
2. Дать согласие на выделение софинансирование 20% от сметной стоимости данного проекта с местного бюджета.
3. Утвердить мониторинговую группу в следующем составе:
— Киртенов Ж.К.-депутат Токмокского городского кенеша — руководитель группы;
— Чефранова О.Д.- председатель ТСЖ «Рябинушка»;
— Мамбетаева А.Т.- председатель ТОС №5 (по согласованию);
4. Утвердить инициативную группы в следующем составе:
— Батырбек уулу А.-депутат Токмокского городского кенеша — лидер инициативной группы;
— Садамкулова Ф.И.- директор Санэпидемстанции г.Токмок;
— Исламов Р.Р.- председатель квартального комитета №40;
— Кенешова Г.С.- председатель ТОС №6;
— Махмутова М.Н.- председатель квартального комитета №33;
— Кубатбек уулу А.- заведующий отделом УМС г.Токмок, секретарь (без права голоса).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую  комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                             Т.А.Солтобаев