2019-жылдын  4-апрели  № 197/28-4 Чүй областтык өнүктүрүү фондуна “Токмок ш. үчүн атайын техникаларды сатып алуу” долбоору боюнча конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  4-апрели  № 197/28-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКСИЗ XXVIII СЕССИЯСЫ

Чүй областтык өнүктүрүү фондуна “Токмок ш. үчүн атайын техникаларды сатып алуу” долбоору боюнча конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

Токмок шаарынын мэриясынын катын карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алып, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чүй областтык өнүктүрүү фондуна “Токмок ш. үчүн атайын техникаларды сатып алуу” долбоору боюнча конкурска катышууга макулдук берилсин.
2. Бул долбоорду кошо каржылоого 500 000 (беш жүз миң) сом бөлүп берүүгө макулдук берилсин.
3. Мониторингдик топтун курамына төмөнкүлөр бекитилсин:
— Сатыбалдиев У.С.-Токмок шаардык кеӊешинин депутаты — топтун жетекчиси;
— Чефранова О.Д.-«Рябинушка» ТЖЭШнин төрайымы;
— Мамбетаева А.Т.-№5 АКӨБнун төрагасы (макулдашуу боюнча);
4. Демилгечи топтун курамына төмөнкүлөр бекитилсин:
— Батырбек уулу А.-Токмок шаардык кеӊешинин депутаты-демилгечи топтун лидери;
— Кубатбек уулу А.-Токмок шаарынын ММБнын мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы.
-Жакупбеков Э.Т.-Токмок шаарынын Коммуналдык ишканалар комбинатынын директору;
— Касмалиев К.К.-«Айнек-Жол» ТЖЭШнин төрагасы;
— Кенешова Г.С.-№6 АКӨБнун төрагасы;
— Махмутова М.Н.-№33 кварталдык комитетинин төрайымы;
— Абдыбалиев А.А.-Токмок шаарынын 3-кичирайонунун тургуну.
5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                       Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4-апреля 2019 г.     № 197/28-4

XXVIII  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на участие в конкурсе  Чуйского областного фонда развития на проект «Приобретения специальной техники для г.Токмок»

Рассмотрев письмо мэрии г.Токмок и на основании протокола заседания постоянной  депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на участие в конкурсе Чуйского областного фонда развития на проект «Приобретения специальной техники для г.Токмок».
2. Дать согласие выделить 500 000 (пятьсот тысяч) сом на софинансирование данного проекта.
3. Утвердить мониторинговую группу в следующем составе:
— Сатыбалдиев У.С.- депутат Токмокского городского кенеша — руководитель группы;
— Чефранова О.Д.- председатель ТСЖ «Рябинушка»;
— Мамбетаева А.Т.- председатель ТОС №5 (по согласованию);
4. Утвердить инициативную группу в следующем составе:
— Батырбек уулу А.-депутат Токмокского городского кенеша — лидер инициативной группы;
— Кубатбек уулу А.-заведующий отделом государственных закупок УМС г.Токмок;
— Жакупбеков Э.Т.-директор Комбината коммунальных предприятий г.Токмок;
— Касмалиев К.К.- председатель ТСЖ «Айнек-Жол»;
— Кенешова Г.С.- председатель ТОС №6;
— Махмутова М.Н.- председатель квартального комитета №33;
— Абдыбалиев А.А.-житель 3микрорайона г.Токмок.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую  комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                       Т.А.Солтобаев