2019-жылдын  4-апрели  № 198/28-4 Токмок шаардык кеңешинин 2014-жылдын 5-мартындагы №84/12-3 «Токмок шаарында коомдук унаалар менен жүргүнчүлөрдү ташуунун тарифтерин жогорулатуу жөнүндө» токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  4-апрели  № 198/28-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКСИЗ  XXVIII СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 2014-жылдын 5-мартындагы №84/12-3 «Токмок шаарында коомдук унаалар менен жүргүнчүлөрдү ташуунун тарифтерин жогорулатуу жөнүндө» токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жөнүндө

“Чүй-Токмок Транс” ЖЧКнун 2019-жылдын 30-январындагы “КММнын тетиктеринин бааларынын өсүшүнүн, ошондой эле камсыздандыруу төгүмдөрүнүн көбөйгөндүгүнө байланыштуу,  пенсионерлерге жана окуучуларга жеңилдетилген жол кирени жокко чыгаруу тууралуу” катын карап чыгып, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык – турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алып, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаардык кеңешинин 2014-жылдын 5-мартындагы №84/12-3 «Токмок шаарында коомдук унаалар менен жүргүнчүлөрдү ташуунун тарифтерин жогорулатуу жөнүндө» токтомуна төмөнкү ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин.
— 1-пункта Токмок ш. жана Чүй айылынын  аймагында жашаган (күбөлүк көрсөткөндө)  пенсионерлердин жашы боюнча, жалпы оорунун майыптары үчүн тариф 5 (беш) сом суммасында өзгөрүүсүз калтырылсын.
Бул токтомдун ушул эле пунктунда “9-00дөн 17-00гө чейин чектөө белгиленсин, 17-00дөн кийин толук тариф  боюнча акы алынат” деген сөздөр менен толуктоо киргизилсин.
1-пунктунун 2-абзацындагы “окуучуну (окуу убагында)” сөзү жокко чыгарылсын.
2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык – турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4-апреля  2019 г.     № 198/28-4

XXVIII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«О внесении изменений в постановление за № 84/12-3 от 5.03.2014 года «О повышении тарифов на перевозку пассажиров общественным пассажирским транспортом в г.Токмок»

Рассмотрев письмо ОсОО «Чуй-Токмок Транс» от 30.01.2019 года  «Об отмене льготного проезда пенсионерам и учащимся, в связи с увеличением роста цен на ГСМ, запчасти, а также страховых взносов», согласно протокола  постоянной депутатской комиссии по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Токмокского городского кенеша за № 84/12-3 от 5-марта 2014 года, «О повышении тарифов на перевозку пассажиров общественным пассажирским транспортом  в г.Токмок»  внести следующие изменения:
— В пункт 1  для пенсионеров по возрасту, инвалидов общего заболевания проживающих на территории г.Токмок и с.Чуй  (при предъявлении удостоверение) оставить тариф неизменным в сумме 5 (пять)  сомов. В этом же в пункте  данного постановления внести дополнения словами «установить  ограничение с 9-00 до 17-00 часов, после 17-00 ч.,  оплата взимается по полному тарифу».
В абзаце 2 пункта 1 слово «школьника (в учебное время)» отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам.

Председатель                                                  Т.А.Солтобаев