2019-жылдын 4-апрели   № 201/28-4 Токмок ш. ММБнын муниципалдык  менчигиндеги № 4  үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын  медициналык багытын турак эмес жайга  өзгөртүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 4-апрели   № 201/28-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКСИЗ  XXVIII СЕССИЯСЫ

Токмок ш. ММБнын муниципалдык  менчигиндеги № 4  үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын  медициналык багытын турак эмес жайга  өзгөртүү жөнүндө

Муниципалдык менчигиндеги объекттерди натыйжалуу жана экономикалык  максатта пайдаланууну оптималдаштыруу үчүн жана ошондой эле Токмок ш. биринчи вице-мэри К.К.Чотбаевдин “№ 4  үй-бүлөлук дарыгерлер тобунун имаратынын  медициналык багытын турак эмес жайга  өзгөртүү жөнүндө” кайрылуусун карап, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алып, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарынын Орозбеков көчөсүндө жайгашкан № 4 уй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун  имаратынын түндүк жагы медициналык багыттан турак эмес жайга  өзгөртүлсүн.
2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                       Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4-апреля  2019 г.     №  201/28-4

XXVIII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О перепрофилировании функционального назначения здания ГСВ-4 с медицинского на нежилое помещение находящееся в муниципальной  собственности УМС г.Токмок

В целях оптимизации эффективной и экономической целесообразности использования объектов муниципальной собственности,  а также  рассмотрев обращения первого вице мэра г. Токмок  К.К.Чотбаева «О перепрофилировании здания ГСВ-4, с медицинского  учреждения на нежилое помещение», согласно протокола заседания постоянной депутатской комиссии по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перепрофилировать функциональное назначение северной части здания ГСВ-4, расположенного в г.Токмок ул.Орозбекова № б/н с медицинского на нежилое помещение.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                       Т.А.Солтобаев