№1 тиркеме №275/35-4

Токмок шаардык кеӊешинин
2020-жылдын 7-сентябрынын
№275/35-4 токтомуна
№1 тиркеме

“Менин шаарым Токмок-Мой город Токмок”

жарнама кызматына акы төлөнүүчү үчүн бааларынын прейскуранты

ЖЕКЕ ЖАКТАРГА:

 1. Сатуу жөнүндө кулактандыруу – 20 сом, рамка менен – 30 сом, бешинчи кулактандыруу – акысыз;
 2. Сатып алам, ижарага алуу/берүү – 30 сом;
 3. Куттуктоо: түстүү – 200 сом, түссүз – 100;
 4. Көңүл айтуу – 100 сом;
 5. Документ жоготуу – 50 сом;
 6. Кызматтар – 70 сом;
 7. Талап кылынат – 40 сом;
 8. Ар кандай кулактандырууну рамка менен чыгаруу +10 сом.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА:

 1. Сатуу, алуу, ижара тууралуу кулактандыруулар – 50 сом;
 2. Куттуктоо: түстүү – 300 сом, түссүз – 200;
 3. Көңүл айтуу – 200 сом;
 4. Документ жоготуу – 100 сом;
 5. Түстүү жарнама – 1 кв. см. – 6 сом, түссүз жарнама 1 кв. см – 4 сом, 1чи тилкеге (1чи бетине) 8 сом.
 6. Акы төлөнүүчү материалдар жарнаманын баасынан 50%, түстүү тилкеге кв. см – 3 сом, ал эми ак-кара(түссүз) тилкеге – 2 сом.

САЯСИЙ ЖАРНАМАЛАР ҮЧҮН:

  1. Гезиттин биринчи түстүү бетине – кв. см 35 сом;
  2. 2 жана 3- ак-кара тилкеге – кв. см. 10 сом;
  3. 4, 5, 8 түстүү тилкеге – кв. см. 20 сом;

Тез арада чыгаруу үчүн – 10%;
Материалды даярдоо үчүн кабарчыга – 30%.

Жооптуу катчы                                                                        С.А.Кабаева