ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 29-декабры  № 181/26-4 Токмок шаарынын мэриясынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы тууралуу жобосун бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 29-декабры  № 181/26-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXVI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын мэриясынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы тууралуу жобосун бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын “Бузуулар жөнүндө” кодексинин 313-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин ишке ашыруу боюнча планы, Кыргыз Республикасынын “Жоруктар жөнүндө” кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, Кыргыз Республикасынын “Бузуулар жөнүндө” кодексин, Кыргыз Республикасынын «Пробация жөнүндө», «Мунапыс берүү негиздери жана колдонуу тартиби жөнүндө» Мыйзамдарын ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планын турмушка ашыруу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17 октябрындагы №01-18/126 буйругунун негизинде, Токмок шаардык кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Токмок шаардык кеңешинин 2008-жылдын 20-мартындагы № 129/19-4 «Административдик укук бузууларды  кароо боюнча административдик комиссиясынын Жобосун бекитүү жөнүндө» токтому күчүн жоготту  деп таанылсын.
 2. Токмок шаардынын мэриясынын укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы туралуу жобо, тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Токмок шаарынын укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы, төмөнкү курамында түзүлсүн:

— Сатыбалдиев Улан Султанбекович – шаардык кеңештин депутаты;

— Кочкорбаев Кубанычбек Төлөбекович- шаардык кеңештин депутаты;

— Айылчиева Айнура –шаардык кеңештин депутаты;

— Чотбаев Кадырбек Каныбекович – Токмок шаардынын биринчи  вице мэри;

— Айдаралиев Акжолтой Айдаралиевич —  Токмок шаарынын мэриясынын башкы адиси;

— Кусанов Самат Арстанбекович – Муниципалдык менчик башкармалыгынын укуктук документтерди камсыздоо бөлүмүнүн башчысы;

— Мурзахметов Илим Мурсалиевич – шаардык кеңештин жетектөөчү адиси;

— Насеков Айбек Рыспекович – жарандык активист;

— Бейшебекова Гүлүмкан – “Таза Токмок” коомдук бирикмесинин өкүлү;

— Мукашева Салтанат – ММБнын кадр адиси;

— Эшенов Элчибек Акматбекович — “Адилетүү келечек” коомдук бирикмесинин өкүлү.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токмок шаардык кеңешинин укук тартиби жана коргонуу боюнча депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                  Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29-декабря 2018 года     №181/26-4

XXVI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении положения о комиссии мэрии г.Токмок

 по рассмотрению дел о нарушениях

Согласно Закона Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, в целях реализации статьи № 313 Кодекса Кыргызской Республики «О нарушениях», плана мероприятий по реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики “О проступках», Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики «О нарушениях», Законов Кыргызской Республики «О пробации», «Об основах амнистии и порядке ее применения», а также руководствуясь приказом Государственного Агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики от 17 октября 2018 года за №01-18/126, Токмокский  городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша № 129/19-4 от 20 марта 2018 года «Об утверждении положения об административной комиссии мэрии г.Токмок по рассмотрению дел об административных правонарушениях».
 2. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению дел о нарушениях г.Токмок по рассмотрению дел о нарушениях, согласно приложению №1.
 3. Создать комиссию по рассмотрению дел о нарушениях г.Токмок, в следующем составе:

— Сатыбалдиев Улан Султанбекович – депутат городского кенеша;

— Кочкорбаев Кубанычбек Төлөбекович — депутат городского кенеша;

— Айылчиева Айнура–депутат городского кенеша;

— Чотбаев Кадырбек Каныбекович – первый  вице мэр г.Токмок;

— Айдаралиев Акжолтой Айдаралиевич — главный специалист мэрии г.Токмок по работе с правоохранительными органами;

— Кусанов Самат Арстанбекович – заведуюший отдела УМС г.Токмок  документационно правового обеспечения;

— Мурзахметов Илим Мурсалиевич – ведущий специалист городского кенеша по юридическим вопросам;

—  Насеков Айбек Рысбекович– гражданский  активист;

—  Бейшебекова Гүлүмкан – представитель общественного объединение “Таза Токмок”

—  Мукашева Салтанат – специалист по кадрам УМС;

—  Эшенов Элчибек — представитель общественного объединение “Адилетүү келечек”

 1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского кенеша по правопорядку и обороне.

Председатель                                 Т.А.Солтобаев

 

Токмок шаардык кеңешинин

 2018-жылдын 29-декабрындагы

№181/26-4 токтомуна

тиркеме

 

Токмок шаардындагы  бузуулар жөнүндө комиссиясынын

ЖОБОСУ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул жобо Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде (мындан ары — Кодекс) каралган Кыргыз Республикасынын Токмок шаарын өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияларын (мындан ары — Комиссия) түзүүнүн жана алардын ишинин тартибин аныктайт.

2. Комиссия Токмок шаардык кеңеш тарабынан түзүлөт жана туруктуу иштөөчү коллегиалдуу орган болуп эсептелет.

3. Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана персоналдык курамы Токмок шаардык кеңештин чечими менен бекитилет.

4. Комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Комиссия кодексте каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.

6. Комиссия Токмок шаардык кеңештин алдында отчет берет. Комиссия жыл сайын, 15-январдан кеч эмес өткөн календарлык жылда аткарган өз иштери тууралуу отчет даярдап Токмок шаардык кеңешке киргизет.

7. Комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоо Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинде каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.

2. Комиссияны түзүүнүн жана анын ишмердүүлүгүн токтотуунун тартиби

8. Комиссия так санда, 5-11 адамдан, Комиссиянын төрагасынын, төрагасынын орун басарынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.

10. Жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчү Комиссиянын курамына төмөндөгүлөр киришет:

— жергиликтүү кеңештин депутаттары;

— муниципалдык кызматчылар;

— шаардын, айыл аймагынын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).

Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми Комиссиянын катчысы мэриянын (айыл окмөтүнүн) муниципалдык кызматчысы болгон комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.

 1. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн 21 жашка толгон, атайын орто жана (же) жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын жараны Комиссиянын мүчөсү боло алат.
 2. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн:

— соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган;

— соттулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттулугу бар;

— акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган, мурда жазык жоопкерчилигине тартылган;

— медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы Комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган

адамдар Комиссиянын мүчөсү боло албайт.

 1. Комиссиянын иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары жергиликтүү кеңеш Комиссияны түзүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып башталат жана Комиссиянын жаңы курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.
 2. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле:

— жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлү болуп эсептелген Комиссиянын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу жүзүндо арыз берген учурда;

— Комиссиянын мүчөсү муниципалдык кызматын токтоткондо;

— Комиссиянын мүчөсүнө карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенде;

— күчүнө кирген соттун чечими менен Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз жок болгон же өлгөн деп табылганда;

— медициналык корутундуга ылайык Комиссиянын мүчөсүнүн ден соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган учурда;

— Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам Комиссиянын мүчөсүнүн намысын жана кадыр-баркын кетирүүчү жосун жасаган учурда;

— Комиссиянын мүчөсү өлгөндө;

— Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерге туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;

— Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

— жергиликтүү кеңештин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда;

— жарандык коом жана жергиликтүү жамаат тарабынан өз өкүлүн кайра чакырып алганда

токтотулат.

 1. Комиссиянын жаңы мүчөсү Комиссиянын мурдагы мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан 15 календарлык күндөн кеч эмес бекитилет.
 2. Комиссиянын ыйгарым укуктары Комиссия өз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда жергиликтүү кеңештин чечими менен токтотулушу мүмкүн.
 3. Комиссиянын жаңы курамы Комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым укуктары токтотулгандан 5 календарлык күндөн кеч эмес түзүлөт.

3. Комиссиянын ишинин тартиби

18. Комиссиянын ыйгарым укуктары Кодексте аныкталган.

19. Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди отурумдарда карайт. Комиссиянын отурумдары зарылчылыгына жараша (материалдардын түшүшүнө карата) өткөрүлөт. Комиссиянын отурумдарынын мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мөөнөттөрүн сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.

20. Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышса, Комиссиянын отуруму укуктуу болот.

Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.

 1. Бузуулар жөнүндө ишти Комиссия иштин материалдары келип түшкөндөн баштап он күндүк мөөнөттө, Кодексте аныкталган тартипте карайт.
 2. Токмок шаарынын мэри өз чечими менен бузуулар жөнүндө протокол түзүү боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.
 3. Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө чыгарат.
 4. Комиссия, бузуу жөнүндө ишти карап чыгып:

а) төмөндөгү токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2) туумду кошуп эсептөө жөнүндө (Кодекстин 29-беренеси);

3) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.

б) ишти кароо Комиссиянын компетенциясына кирбей тургандыгы ачыкталган кезде,  ишти ведомстволук караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.

 1. Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

4. Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

26. Комиссиянын ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасы уюштурат.

27. Бузуу жөнүндө иштерди кароодо Комиссиянын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

28. Комиссиянын мүчөлөрү:

Төмөндөгүлөргө милдеттүү:

— Комиссия тарабынан каралып жаткан бузуу жөнүндө иштердин материалдары менен таанышууга;

— бузуу жөнүндө иштер боюнча иликтөөгө жана далилдерге баа берүүгө катышууга;

— Комиссиянын чечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш берүүгө катышууга;

— жүрүм-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого;

— Комиссиянын отурумдарынын протоколуна кол коюуга.

Төмөндөгүлөргө укуктуу:

— бузуу жөнүндө иштерге катышып жаткан адамдарга суроолорду берүүгө;

— бузуу жөнүндө иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды кийирүүгө;

— Кодексте каралган башка укуктарга.

 1. Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары, төмөндөгүлөргө милдеттүү:

— Комиссиянын ишмердүүлүгүн пландаштыруу, уюштуруу жана жетектөө;

— Комиссиянын отурумдарында төрагалык кылуу;

— Комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитүү;

— Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго), ошондой эле Комиссиянын башка документтерине кол коюу;

— Комиссиянын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.

Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары, төмөнкүдөй укуктарга ээ:

— өз компетенциясынын чегинде Комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамилелерде Комиссиянын кызыкчылыктарын билдирүүгө;

— Комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берүүгө;

— ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга.

 1. Комиссиянын төрагасынын орун басары Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары:

— бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын отурумунда кароого алдын-ала даярдоону уюштурат;

— Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

— Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;

— ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.

 1. Комиссиянын катчысы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттерин аткаруудан сырткары:

— бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;

— өз ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;

— Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

— келип түшкөн материалдарды, билдирүүлөрдү жана арыздарды, ошондой эле бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн, массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;

— бузуулар жөнүндо протоколдорду, Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздөөнү камсыз кылат;

— Комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар жөнүндө өндүрүшкө катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды Комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менен тааныштырат;

— Комиссиянын отурумдарынын протоколун жүргүзөт жана тариздейт, аларга кол коет;

— Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) кол коет;

— аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга белгиленген мөөнөттөрдө тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кылат;

— Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;

— Комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана токтомдордун аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;

— Комиссиянын иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылат;

— бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт, Комиссиянын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

— отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт;

— Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.

Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин комиссиянын төрагасынын тапшыруусу боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарып турат.

 1. Эгерде Комиссиянын мүчөлөрү:

— бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлануучунун, анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, коргоочусунун, өкүлүнүн, адвокатынын, ошондой эле күбөсүнүн, эксперттин, адистин, котормочунун туугандары болушса;

— иштин чечилишине тике же кыйыр түрдө кызыкдар болушса,

алардын бузуулар жөнүндө иштерди кароого катышууга акысы жок.

5. Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү

 1. Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик Комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы үчүн жоопкерчилик тартат.
 2. Эсеп журналдарынын сакталышы, аларга маалыматтардын өз убагында жана анык, так киргизилиши үчүн жоопкерчиликти Комиссиянын катчысы тартат.
 3. Бузуулар жөнүндө иш өндүрүшүнүн катышуучуларына бардык зарыл документтерди жөнөтүү Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.
 4. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки күндөн кеч эмес жиберилиши керек (№3-тиркеме).

Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы билинген учурда, Комиссиянын жооптуу катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу Комиссиянын төрагасына  билдирүүгө, анын көрсөтмөсү боюнча кабарламанын өз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.

Комиссиянын отурумуна келбеген адамдардын кабарламаларынын айырма бөлүгү ишке тигилет.,

 1. Бузуу жасалган жерде айып пул өндүргөн учурда айып пулду төлөө банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал эми төлөөнүн мындай формасы мүмкүн болбогондо, Комиссиянын катчысы бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган үлгүдөгү, атайын финансылык отчеттулуктун документи болуп эсептелүүчү жана эки нускада түзүлүүчү айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу төлөөгө макулдугун билдирип айып пул дүмүрчөгүнүн (квитанциясынын) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасы жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.
 2. Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү, аларды төмөндөгүдөй хронологиялык тартипте топтоштуруп тигүүнү камсыздайт:

— бузуулар жөнүндө протокол жана ишке байланыштуу башка материалдар;

— отурумдун процессинде ишке кошулган, келип түшкөн иретинде жайгаштырылган бардык документтер;

— белгиленген тартипте кол коюлган комиссиянын отурумунун протоколу;

— ишти кароонун жыйынтыгында отурумда чыгарылган аныктамалар, токтомдор.

Бардык документтер көктөмөгө алардын тексти көрүнүп тургандай болуп көктөлөт.

 1. Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат. Иштин номуру каттоо журналындагы катар номурун жана келип түшкөн жылды камтыйт.
 2. Бузуулар жөнүндө протокол түзүүчү кызмат адамдары бузуулар жөнүндө каралган иштер тууралуу маалыматтарды Комиссия менен ай сайын салыштырып турушат.
 3. Комиссия ай сайын Комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип түшүшүн казначылыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен салыштырып текшерип турат.
 4. Комиссия төмөнкүдөй эсеп журналдарын жүргүзө алат:

— бузуулар жөнүндо иштерди эсепке алуу журналы;

— айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;

— бузууну жасоо үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберилген кабарламаларды эсепке алуу журналы (№4-тиркеме).

 1. Журналдардын барактары номурланган, көктөлгөн, мөөр менен бекитилген болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, көк же сыя көк түстөгү сыя (паста) менен жазылат.
 2. Журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл. Бузуулар жөнүндо иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.
 3. Эсепке алуу журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан сырткары, Комиссиянын төрагасынын уруксатысыз берилбейт.

Токмок шаардык кенешинин жооптуу катчысы                С.А.Кабаева

 

Приложение

к постановлению № 181/26-4

Токмокского городского кенеша

 от 29-декабря 2018 года

 

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии о нарушениях г.Токмок

1. Общие положения

 1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы комиссии г.Токмок по рассмотрению дел о нарушениях (далее — Комиссия), предусмотренных Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях (далее — Кодекс).
 2. Комиссия создается Токмокским городским кенешем и является постоянно действующим коллегиальным органом.
 3. Положение о Комиссии, ее количественный и персональный состав утверждаются решением Токмокского городского кенеша.
 4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
 5. Комиссия уполномочена рассматривать дела о нарушениях, предусмотренных Кодексом.
 6. Комиссия подотчетна Токмокскому городскому кенешу. Комиссия ежегодно, не позднее 15 января представляет Токмокскому городскому кенешу отчет о проделанной работе за прошедший календарный год.
 7. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии обеспечивается за счет средств, предусмотренных в местном бюджете.

2. Порядок создания и прекращения деятельности Комиссии

 1. Комиссия создается в нечетном количестве из 5-11 человек, в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
 2. В состав Комиссии, утверждаемой Токмокским городским кенешем, входят:

— депутаты городского кенеша;

— муниципальные служащие мэрии г.Токмок и Токмокского городского кенеша;

-представители гражданского общества и местного сообщества, проживающие на территории города Токмок.

Председатель Комиссии назначается из числа членов комиссии, а секретарь комиссии – из членов Комиссии, являющихся муниципальными служащими мэрии г.Токмок или Токмокского городского кенеша.

 1. Членом Комиссии от гражданского общества и местного сообщества может быть гражданин Кыргызской Республики, достигший 21 года, имеющий среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.
 2. Членом Комиссии от гражданского общества и местного сообщества не может быть лицо:

— признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;

— имеющее судимость, не снятую или не погашенную в установленном законодательством порядке;

— ранее привлеченное к уголовной ответственности, в отношении которого прекращено уголовное преследование (уголовное дело) по нереабилитирующим основаниям;

— состояние здоровья которого в соответствии с медицинским заключением препятствует исполнению полномочий члена Комиссии.

 1. Полномочия действующего состава Комиссии начинаются со дня принятия Токмокским городским кенешем решения о создании Комиссии и прекращаются с момента утверждения нового состава Комиссии.
 2. Полномочия члена Комиссии прекращаются в случаях:

— подачи членом Комиссии-представителем от гражданского общества и местного сообщества письменного заявления о прекращении своих полномочий;

— прекращения членом Комиссии муниципальной службы;

— вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Комиссии;

— признание лица, являющегося членом Комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

— состояния здоровья, препятствующего исполнению членом Комиссии своих полномочий, подтвержденного медицинским заключением;

-совершения лицом, являющимся членом Комиссии, деяния, порочащего честь и достоинство члена Комиссии;

— смерти члена Комиссии;

— выезда члена Комиссии на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики;

— выхода члена Комиссии из гражданства Кыргызской Республики, утраты им гражданства Кыргызской Республики или принятия им гражданства иностранного государства.

— истечения срока полномочий депутата местного кенеша;

— отзыва своих представителей гражданским и местным сообществом.

 1. Новый член Комиссии утверждается не позднее 15 календарных дней со дня принятия решения о прекращении полномочий члена Комиссии.
 2. Полномочия Комиссии могут быть прекращены Токмокским городским кенешем в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения Комиссией своих полномочий.
 3. Новый состав Комиссии формируется не позднее 5 календарных дней со дня прекращения полномочий прежнего состава Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

 1. Полномочия Комиссии установлены в Кодексе.
 2. Комиссия рассматривает дела о нарушениях (протокол (приложение №1) и приложенные к нему материалы) на заседаниях. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (в зависимости от поступления материалов). Периодичность заседаний Комиссии должна обеспечить соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел о нарушениях.
 3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Комиссии.

 1. Комиссия рассматривает дела о нарушениях в десятидневный срок со дня получения материалов дела и в порядке, установленном Кодексом.
 2. Мэр г.Токмок своим решением определяет перечень должностных лиц, наделенных полномочиями составлять протокола о нарушениях.
 3. 23. Комиссия выносит решение в виде определения или постановления (приложение №2).
 4. Комиссия, рассмотрев дело о нарушении,

а) выносит одно из следующих постановлений:

1) о наложении взыскания;

2) о начислении пени (ст.29 Кодекса);

3) о прекращении производства по делу.

б) выносит определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности,  если  выяснено,  что  рассмотрение  дела   не относится к компетенции административной комиссии.

 1. Порядок обжалования постановления по делу, порядок исполнения постановления о взысканиях и дополнительных правовых последствиях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом.

4. Права и обязанности членов Комиссии

 1. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии.
 2. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении дел о нарушениях.
 3. Члены Комиссии:

обязаны:

— знакомиться с материалами по делам о нарушениях, рассматриваемыми Комиссией;

— участвовать в исследовании и оценке доказательств по делам о нарушениях;

— участвовать в обсуждении и голосовании при вынесении решений Комиссии;

— соблюдать правила этики поведения;

— подписывать протокол заседания Комиссии.

имеют право:

— задавать вопросы лицам, участвующим в делах о нарушениях;

— вносить предложения по решениям, принимаемым и выносимым по делу о нарушениях;

— другие права, предусмотренные Кодексом.

 1. Председатель Комиссии, кроме выполнения обязанностей члена Комиссии, обязан:

— планировать, организовывать и осуществлять руководство деятельностью Комиссии;

— председательствовать на заседаниях Комиссии;

— утверждать повестку дня заседания Комиссии;

— подписывать решения (определения и постановления), вынесенные Комиссией, а также другие документы Комиссии;

— осуществлять контроль за деятельностью Комиссии.

Председатель Комиссии, кроме прав члена Комиссии, имеет право:

— в пределах своей компетенции действовать без доверенности от имени Комиссии и представлять ее интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами;

— давать поручения по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии;

— другие права в соответствии с настоящим Положением и Кодексом.

 1. Заместитель председателя Комиссии кроме выполнения обязанностей члена Комиссии:

— организует предварительную подготовку дел о нарушениях к рассмотрению на заседании Комиссии;

— выполняет поручения председателя Комиссии;

— исполняет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия;

— исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях.

 1. Секретарь комиссии, кроме выполнения обязанностей члена Комиссии:

— организует подготовку дел о нарушениях к рассмотрению на заседании Комиссии;

— осуществляет свою деятельность под руководством председателя Комиссии;

— выполняет поручения председателя Комиссии;

— принимает и регистрирует поступившие материалы, сообщения и заявления, а также сообщения в средствах массовой информации (в том числе в Интернете), содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения;

— обеспечивает подготовку и оформление протоколов о нарушениях, постановлений и определений, выносимых и принимаемых Комиссией, в соответствии с требованиями Кодекса и настоящего Положения;

— оповещает должным образом членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по делам о нарушениях, о времени и месте рассмотрения дел, знакомит их с материалами дел, внесенных на рассмотрение Комиссии;

— ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии и подписывает их;

— подписывать решения (определения и постановления), вынесенные Комиссией,

— обеспечивает вручение либо отправку копий постановлений, определений, вынесенных Комиссией в установленные сроки, соответствующим лицам;

— принимает жалобы на постановления, определения, выносимые Комиссией по делам о нарушениях, организует их рассмотрение;

— осуществляет контроль за исполнением постановлений, определений, вынесенных Комиссией;

— обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел Комиссии;

— изучает и обобщает практику рассмотрения дел о нарушениях, готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Комиссии;

— ведет отчетность и статистическую отчетность;

— исполняют иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и Кодексом.

В период временного отсутствия Секретаря Комиссии его обязанности осуществляет один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.

 1. Члены Комиссии не вправе участвовать в рассмотрении дел о нарушениях в случаях, если они:

— являются родственниками лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, потерпевшего, его законных представителей, защитника, представителя, адвоката, а также свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

— лично, прямо или косвенно заинтересованы в разрешении дела о нарушении.

5. Ведение делопроизводства Комиссии

 1. Общее руководство делопроизводством осуществляется председателем Комиссии, который несет ответственность за его состояние.
 2. Ответственность за хранение журналов учета, своевременность и достоверность вносимых в них сведений несет ответственный секретарь Комиссии.
 3. Отправка всех необходимых документов участникам производства по делу о нарушениях производится ответственным секретарем комиссии.
 4. Уведомления по делам о нарушениях должны быть направлены не позднее следующего дня после назначения даты рассмотрения дела (приложение №3).

В тех случаях, когда направленное уведомление окажется неврученным адресату, ответственный секретарь Комиссии обязан немедленно выяснить причины его невручения, доложить об этом председателю Комиссии и по указанию последнего принять меры, обеспечивающие своевременное вручение уведомления.

Отрывная часть бланка уведомления лиц, не явившихся на заседание комиссии, подшивается к делу.

 1. При взыскании штрафа оплата штрафа производится через терминал с использованием банковской карты, а при невозможности такой формы оплаты — лицу, привлекаемому к ответственности за нарушение, секретарь Комиссии выдает штрафную квитанцию установленной формы, являющуюся документом строгой финансовой отчетности и составляемую в двух экземплярах. Лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение, подтверждает свое согласие с наложенным взысканием добровольной оплатой штрафа и подписью на первом экземпляре штрафной квитанции, при этом второй ее экземпляр выдается лицу, в отношении которого применена данная мера взыскания.
 2. Секретарем комиссии обеспечивается формирование дел о нарушениях, в которые в хронологическом порядке подшиваются:

— протокол о нарушениях и другие материалы по делу;

— все приобщенные к делу в процессе заседания документы в порядке их поступления,

— протокол заседания комиссии, подписанный в установленном порядке,

— определения, постановления, вынесенные на заседании по результатам рассмотрения дела.

Все документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был полностью виден.

 1. 39. Все дела о нарушениях, рассматриваемые Комиссией подлежат учету. Номер дела о нарушениях включает в себя порядковый номер дела по журналу регистрации и год поступления.
 2. Уполномоченные должностные лица, составляющие протокола о нарушениях, на ежемесячной основе проводят с Комиссией сверку данных о рассмотренных делах о нарушениях.
 3. 41. Комиссия на ежемесячной основе проводит сверку поступивших денежных средств в качестве оплаты наложенных Комиссией штрафов с районным (городским) отделом казначейства.
 4. Комиссия вправе вести следующие журналы учета:

— журнал учета дел о нарушениях;

— журнал учета лиц, подвергнутых штрафу;

— журнал учета уведомлений, направленных лицам, привлекаемым к ответственности за совершение нарушения (приложение №4).

 1. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью, все записи в журнале учета делаются разборчиво, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета.
 2. Срок хранения журналов 3 года. Срок хранения дел о нарушениях 5 лет. По истечении указанного срока они сдаются по описи в архив.
 3. Журналы учета являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям, физическим или должностным лицам без разрешения председателя комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Ответственный секретарь   Токмокского городского кенеша                         С.А.Кабаева

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *