ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын  29-декабры   № 182/26-4 Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын жана Токмок шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн жааматтык келишимдерин бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  29-декабры   № 182/26-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXVI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын жана Токмок шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн жааматтык келишимдерин бекитүү жөнүндө

Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын жана Токмок шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн 2018-жылдын 25-январындагы кир.№109, 2018-жылдын 25-январындагы кир.№8 каттарынын, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 30-январындагы протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жамааттык келишимдер жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 8-февралындагы Токмок шаарынын мэриясынын жана Токмок шаардык кеңешинин кызматкерлердин жааматтык келишимин бекитүү жөнүндө №122/17-4 токтому күчүн жоготту деп таанылсын.
  2. Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын жана Токмок шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн жааматтык келишимдери бекитилсин (1,2 -тиркеме).
  3. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу жана социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясияларына жүктөлсүн.

Төрага                                           Т.А. Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29-декабря  2018 года     № 182/26-4

XXVI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении коллективного договора работников УМС и отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок

На основании писем за №1982/1-4 от 09.08.2018 года и за №45 от 16.10.2018 года Управлении муниципальной собственности г.Токмок и отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок, протокола заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций, в целях материальной поддержки муниципальных служащих, руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении” и “О Коллективных договорах”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша №122/17-4 от 8 — февраля  2018 года  “Об утверждении коллективных договоров Управлении муниципальной собственности г.Токмок и отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок”.
  2. Утвердить Коллективные договора работников управления муниципальной собственности г.Токмок и отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок (приложения №1, 2).
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций и на комиссию по социальным вопросам.

Председатель                                         Т.А.Солтобаев

 

Тиркеме № 1

Токмок шаардык Кеңешинин

2018-жылдын 29-декабрында

№ 182/26-4 токтомуна

2018-2020-жылдарга карата  Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын

ЖАМААТТЫК КЕЛИШИМИ

Токмок ш. Муниципалдык менчик

башкармалыгынын

жамаатынын 2018-жылдын

_________________________ жалпы

чогулушунда кабыл алынган

Бул жамааттык келишим  Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын башкаруучусу М.К.Макешевдин, мындар ары  “Администрациясы” жагы деп аталуучу жана  Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын эмгек жамаатынын кесиптик биримдигинин төрайымы С.Дж. Эралиеванын, мындан ары “Кесиптик биримдигинин комитети” жагы деп аталуучу, ортосунда түзүлгөн жергиликтүү ченемдик актысы.

Жамааттык келишим  Кыргыз Республикасынын «Жамааттык келишимдер жөнүндөгү  мыйзамдарына,  Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексине ылайык, муниципалдык кызматкерлердин — эмгекчилердин укуктарын  жана кызыкчылыктарын коргоого кепил болгон юридикалык документ болуп эсептелет жана мыйзамда каралган кошумча эмгек, социалдык — тиричилик  жеңилдиктерди жана кепилдиктерди камтыйт.

I бөлүк

Жамааттын ишмердиги жана андагы өз ара эмгек мамилелери

1. Эмгек жамаатынын алдында турган башкы милдеттер.

1.1. Конституцияны жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо жана аткаруу;

1.2. Токмок ш. калкына социалдык жана маданияттык тейлөөлөрдү көрсөтүү, аймактагы жашоону камсыздандыруу тутумун өнүктүрүү жана иштерин уюштуруу;

1.3. Токмок ш. өнүгүү стратегиясынын Программасынын аткарылышын, аймактагы социалдык-экономикалык өнүгүү жана Токмок ш. калкын социалдык коргоо пландарын иштеп чыгуу, бекитүү жана көзөмөлгө алуу.

1.4. Шаардын тургундарынын муктаждыктарын жана керектөөсүн канааттандырууга кесиптик комитеттин мүчөлөрү-кызматкерлердин күчтөрүн багыттоо.

1.5. Шаардык жамааттардын бардык катмарларынын күчтөрүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жандандырууга, социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө, токмоктуктардын жашоо деңгээлин көтөрүүгө мобилизациялоо.

2. Администрациянын милдеттери

2.1. Кесиптик комитеттин мүчөлөрү — кызматкерлер үчүн өндүрүмдүүлүгү жогору жана натыйжалуу эмгектенүүсүнө зарыл шарттарды түзүү.

2.2. Белгиленген эмгек акынын өз убагында жана ай сайын отчеттук айдан кийин 5-числосунан кеч эмес убакытта төлөп берүү (КРЭКтин 157-б.).

Иштеген жылдарына, класстык чинге, ардактуу наамга, квалификациялык разрядына жана өзгөчө эмгек шарттары үчүн кошумча акыларды, төлөмдөрдү жүргүзүү («Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзам).

2.3. Кызматкер өргүүгө кетип жатканда эки айлык эмгек акы өлчөмүндө ден соолугун чыңдоого материалдык жардам көрсөтүлсүн (Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 116-117-беренелери, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 38-беренеси );

2.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлерди сыйлоо жөнүндө токтому чыккан учурда, кызматлердин эмгегин социалдык коргоо жана дем берүү максатында материалдык жардамдарды төлөө ишке ашырылсын.

2.5. Төмөндөгүлөр бекитилсин:

2.5.1. Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгында кийинки күн тартиби бекитилсин:

жумуштун башталышы-саат 8.30 (КР ЭК 101-б.);

жумуштун аягы- саат 17.30;

тамактанууга тыныгуу: саат 12.00-13.00 чейин (КР ЭК 110-б.);

техникалык тыныгуулар: саат 10.00-10.20 чейин, 15.00-15.20 чейин;

2.5.2. Жумуш аптасы 5 жумуш күндөрү жана 2 эс алуу күндөрү менен бекитилсин;

2.5.3. Өзгөчө учурларда ченелбеген жумуш күндөрү, ошондой эле ишемби, жекшемби күндөрү кезметке чыгуу, же суткалык кезметтер каралган.

3. Кесиптик комитеттин милдеттери

3.1. Эмгек жана аткаруу тартибин бекемдөөгө колдоо көрсөтүү;

3.2. Жамаатты иш милдеттер менен аныкталган маселелерди аткарууга мобилизациялоо;

3.3. Кызматкерлерге эмгек мыйзамын, эмгектин, сыйлоонун, тартиптик жоопкерчиликтин шарттарын түшүндүрүү;

3.4. Кызматкерлерди мөөнөттөн ашык ишке тартуунун негиздүүлүгүн көзөмөлдөө;

3.5. Мезгил-мезгили менен айлык акыны эсептөөнүн тууралыгын текшерүү;

3.6. Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгында иштеген кесиптик комитеттин мүчөсү болгон ар бир кызматкердин эмгек укуктарын коргоону ашыруу;

3.7. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 68-беренесине ылайык,  кызматкерлердин ортосундагы жакын туугандыгы бар фактыны аныктоо.

2-БӨЛҮК

Кызматкерлердин социалдык укуктары жана кепидиктери

4. Администрациянын милдеттери

4.1. Кесиптик комитеттин мүчөлөрү- кызматкерлерди материалдык колдоо максатында, 2018-жылдын 1-октябрынан баштап ай сайын биринчи зарылчылыктагы товарларга жана тейлөөлөргө керектөөчүлөр бааларынын өсүшүнө байланыштуу 8000 (сегиз миң) сом өлчөмүндө турак жай-коммуналдык тейлөөлөргө компенсациялык кошумча төлөөлөр белгиленсин (КРӨнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-п. 4п.п.).

4.2. Эмгек жамаатынын мүчөлөрүн социалдык колдоо максатында, Администрация жыл сайын, инфляциянын өсүшүн эсепке алуу менен  август айында айыл чарба продукциясын даярдоо үчүн 2 айлык маянадан төлөп берүүгө милдеттенет. (КРӨнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-п. 4п.п.).

4.3. Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгында иштеген  кызматкерлерге ай сайын зыян шарттарда эмгектенгендиги үчүн ( компьютер менен иштөө) тиешелүү кызмат айлыгынын 15% дан 25% га чейинки өлчөмдө кошумча төлөмдөр жүргүзүлсүн  (КРӨнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 токтому).

4.4. Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоону эсепке алуу менен  (эмгек акы фондунун каражаттарын үнөмдөө эсебинен) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча кызматкерге сый акы жүргүзө алат (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 3-беренесинин 7-п. );

4.5. Бир айлык эмгек акы өлчөмүндө бир жолу берилүүчү жөлөк пул үйлөнгөндө, бала төрөлгөндө, ошондой эле жакын туугандар каза болгондо (чоң апа, чоң ата,  ата-эне, бир туугандар, ошондой эле балдар) төлөнүп берилсин;

4.6. Муктаж болгондорго, жеке турак жай үй куруу үчүн жер участкаларын бөлүп берүү же турак жай аянтын алуу үчүн кезекке тургузуу;

4.7. Айлык акысын сактоо менен 5 күнгө чейин өзгөчө шарттарда өргүү берүү: никелешүүдө, жакындары каза болгондо;

4.8. Жумуш эмес майрам күндөрү астында жумуштун узактыгын бир саатка кыскартуу (КР ЭКтин  96-беренеси).

 5. Кесиптик комитеттин милдеттери

5.1. Жамааттык келишимге киргизилген иш-чараларды аткаруу үчүн, ошондой эле кызматкерлерди социалдык коргоо боюнча ченемдик жоболордун колдонушу үчүн көзөмөлдү туруктуу ишке ашыруу;

5.2. Туулган күнүндө кызматкерлерди куттуктоону уюштуруу.

3-БӨЛҮК

Кызматкерлердин эмгегин жана ден соолугун коргоо

6. Администрациянын милдеттери

6.1. Жумуш орундарында зарыл  тартипти, жарык берүүнү, жылуулук режимин камсыздоо, коопсуздук техникасын так сактоо камсыздалсын.

7. Кесиптик комитеттин милдеттери

7.1. Коопсуздук техникасынын ченемдерин жана белгиленген укуктарын сактоо үчүн, ошондой эле бул жамааттык келишимдин шарттарын аткаруу үчүн коомдук көзөмөлдү уюштуруу.

7.2.Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлерине санитардык-курорттук  дарыланууну жана эс алууну уюштуруу.

4-БӨЛҮК

Кесиптик биримдиктин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери

8. Администрациянын милдеттери

8.1. Кесиптик комитетке акысыз колдонууга иш боюнча зарыл байланыш каражаттарын, компьютердик техниканы берүү.

8.2. Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын бухгалтериясы аркылуу кесиптик биримдиктин мүчөлүк төлөмдөрүн накталай эмес кармоону камсыздоо.

9. Кесиптик комитеттин милдеттери

9.1. Бул жамааттык келишимдин жоболорун ишке ашырууга көмөктөшүү, эмгек жамаатында социалдык чыңалууну төмөндөтүү, жамааттык эмгек талаштарынын пайда болуусунун алдын алуу.

9.2. Кайра түзүүдө, кыскартууда, эмгек чырларын чечүүдө кесиптик биримдиктин мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын сактоо жана алардын мыйзамдуу укуктарын коргоо боюнча чараларды көрүү.

5-БӨЛҮК

Келишимдин мөөнөтү жана жактардын аны ишке ашыруу боюнча жоопкерчилиги

10.1. Жамааттык келишимге кол коюу учурдан тартып, 2 жылдын ичинде иштейт. Келишим түзгөн жактар жамааттык келишимдин иштөө мөөнөтүн 3 жылдан ашык эмес мөөнөткө узарта алат (Кыргыз Республикасынын «Жамааттык келишими жөнүндө» Мыйзамынын 13-беренеси );

10.2. Жамааттык келишимдин аткарылышына эки тарап тең көзөмөл жүргүзө алат. Жамааттык келишимге өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү эки тараптын тең макулдугу боюнча киргизилет.

10.3. Жамааттык келишимдин аткарылышынын жүрүшү жыл сайын эмгек жамаатынын жалпы чогулушунда талкууланат.

10.4. Бул жамааттык келишимде каралган милдеттер аткарылбагандыгы үчүн эки тарап Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

Токмок шаарынын мэри

___________________

Д.Дж.Амангельдиев

 

   «Администрация»

Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын башкаруучусу

_____________       М.К.Макешев

Токмок шаардык кеңешинин төрагасы

______________________

Т.А.Солтобаев

 

        «Кесиптик комитет»

Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын кесиптик биримдик комитетинин

төрайымы____________

С.Дж.Эралиева

 

Приложение № 1
к постановлению Токмокского
городского кенеша
29-декабря 2018года № 182/26-4


КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
 

на 2018-2020 годы

Управления муниципальной собственности города Токмок

 

Принят на Общем

собрании коллектива

Управления муниципальной

собственности г.Токмок

«___» _________ 2018 года

Настоящий коллективный договор является локальным нормативным актом, заключаемый между работодателем в лице начальника Управления муниципальной собственности г.Токмок Макешева М.К., именуемый в дальнейшем «Администрация» и трудовым коллективом Управления муниципальной собственности г.Токмок, в лице председателя профсоюзного комитета Управления муниципальной собственности города Токмок Эралиевой С.Дж. именуемый в дальнейшем «Профсоюзный комитет».

Коллективный договор является юридическим документом, гарантирующим защиту прав и интересов муниципальных служащих, работников являющихся членами профсоюза в соответствии с Законом Кыргызской Республике «О коллективных договорах», Трудовым кодексом Кыргызской Республики и содержит установленные и дополнительные трудовые, социально-бытовые льготы и гарантии, предусмотренные законодательством.

РАЗДЕЛ I

Деятельность коллектива и трудовые отношения

1. Главные задачи, стоящие перед трудовым коллективом

1.1. Соблюдение и выполнение Конституции и Законов Кыргызской Республики;

1.2. Организация функционирования и развития системы жизнеобеспечения территории, предоставление населению города Токмок социальных и культурных услуг;

1.3. Разработка, утверждение и контроль за выполнение Программ Стратегии развития г.Токмок, планов социально-экономического развития территории и социальной защиты населения  г.Токмок ;

1.4. Направление усилий работников членов Профсоюзного комитета на удовлетворение нужд и потребностей жителей города Токмок;

1.5. Мобилизация усилий всех слоев городского сообщества на возрождение экономического потенциала, решение социальных, экономических проблем, повышение жизненного уровня горожан.

2. Обязанности Администрации

2.1. Создать для работников членов Профсоюзного комитета, необходимые условия для высокопроизводительного и эффективного труда;

2.2. Своевременно, ежемесячно выплачивать установленную заработную плату не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем (ст. 157 ТК КР):

Производить надбавки, доплаты за выслугу лет, классный чин, почетные звания и  за особые условия труда (Закон «О государственной  гражданской службе и муниципальной службе»).

2.3. При уходе в отпуск оказывать работникам материальную помощь на оздоровление в размере двухмесячной заработной платы (ст.ст.116,117 Трудового кодекса Кыргызской Республики, ст. 38 Закона Кыргызской Республики «О государственной  гражданской службе и муниципальной службе»);

2.4. В случае выхода постановления Правительства Кыргызской Республики о поощрении служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществлять выплату материальной помощи, в целях социальной поддержки и стимулирования труда работников.

2.5. Установить следующее:

2.5.1. Распорядок дня в Управлении муниципальной собственности города Токмок:

начало работы – 8-30 часов (ст. 101 Трудового кодекса Кыргызской Республики)

конец работы – 17-30 часов;

перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов (ст. 110 Трудового кодекса Кыргызской Республики)

технические перерывы с 10 до 10-20, с 15 до 15-20 часов.

2.5.2. Установить пятидневную с 2 выходными днями рабочую неделю.

2.5.3. В отдельных случаях предусматривается дежурство в  субботние, воскресные дни либо суточные дежурства.

3. Обязанности Профсоюзного комитета

3.1. Способствовать укреплению трудовой и исполнительской дисциплины:

3.2. Мобилизовать коллектив на выполнение задач определенных функциональными обязанностями;

3.3. Разъязнять работникам трудовое законодательство, условия труда, премирования, дисциплинарной ответственности;

3.4. Контролировать обоснованность привлечения работников к сверхурочным работам;

3.5. Периодически проверять правильность начисления заработной платы.

3.6. Осуществлять защиту трудовых прав каждого служащего, работника являющегося членом Профсоюза Управления муниципальной собственности города Токмок.

3.7. Выявлять факт наличия близкого родства между работниками в соответствии со ст.68 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

РАЗДЕЛ 2

Социальные права и гарантии работников

4. Обязанности Администрации

4.1. В целях материальной поддержки работников-членов Профсоюзного комитета Управления муниципальной собственности города Токмок с 1 октября 2018 года установить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 8000 (восемь тысяч) сом на оплату жилищно-коммунальных услуг, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги  первой необходимости (пп.4 п.4 постановления ПКР от 01.03.2017г. №131).

4.2. В целях социальной поддержки членов трудового коллектива. Администрация обязуется ежегодно, с учетом растущей инфляции в августе месяце выплачивать по двухмесячной заработной плате для проведения заготовки сельхозпродукции (пп.4 п.4 Постановления ПКР от 01.03.2017г. №131).

4.3. Производить ежемесячные доплаты работникам Управления муниципальной собственности города Токмок за работу с вредными условиями труда (работа за компьютером) в размере от 15% до 25 % от размера соответствующего должностного оклада (постановление ПКР от 27.04.2015г. №258).

4.4. Служащему могут выплачиваться премии по результатам деятельности органа местного самоуправления с учетом оценки деятельности служащего (за счет экономии средств фонда заработной платы) (п.7 ст.31 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»).

4.5. Производить выплату единовременного пособия в размере одного оклада при бракосочетании, рождении ребенка, а также смерти близких родственников (бабушек, дедушек, родителей, братьев, сестер, а также детей).

4.6. Нуждающимся, выделять земельные участки для строительства индивидуальных домов или ставить в очередь для получения жилой площади.

4.7. Представлять отпуск с сохранением заработной платы до 5 дней при особых обстоятельствах: бракосочетание, смерти близких.

4.8. Уменшить на один час продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней (ст.96 Трудового кодекса Кыргызской Республики).

5. Обязанности Профсоюзного комитета

5.1. Систематически осуществлять контроль за выполнением мероприятий включенных в коллективный договор, а также за соблюдением нормативных положений по социальной защите работников;

5.2. Организовывать поздравления работников в День рождения;

РАЗДЕЛ 3.

Охрана труда и здоровья работников

6. Обязанности Администрации

6.1. Обеспечить на рабочих местах необходимый порядок, световой, тепловой режим, строгое соблюдение техники безопасности.

7. Обязанности Профсоюзного комитета

7.1. Организовать общественный контроль за соблюдением установленных правил и норм техники безопасности и законодательства по  охране труда, а также за выполнением условий настоящего коллективного договора

7.2. Организовывать санитарно-курортное лечение и отдых работников Управления муниципальной собственности города Токмок.

РАЗДЕЛ 4

Гарантии деятельности профсоюза

8. Обязанности Администрации

8.1. Предосталять профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для работы средства связи, компьютерную технику.

8.2. Обеспечить через бухгалтерию Управления муниципальной собственности города Токмок безналичное удержание членских профсоюзных взносов.

9. Обязанности Профсоюзного комитета

9.1. Содействие в реализации положений настоящего коллективного договора, снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, предупреждению возникновения коллективных трудовых споров.

9.2. Представлять интересы членов профсоюза при реорганизации, сокращении, разрешении трудовых споров и принимать меры по защите их законных прав.

РАЗДЕЛ 5

Срок действия договора и ответственность  сторон за его реализацию

10.1. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2-х лет. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3-х лет  (ст.13 Закона Кыргызской Республики «О коллективных договорах»).

10.2. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется обеими сторонами. Изменения и дополнения коллективного договора производиться только по взаимному согласию обеих сторон.

10.3. Ход выполнения коллективного договора обсуждается ежегодно на общем собрании трудового коллектива.

10.4. Ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим коллективным договором несут обе стороны в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Мэр города Токмок

 

________________________

Д.Дж.Амангельдиев

  «Администрация»

Начальник Управления муниципальной собственности города Токмок

 

_______________________М.К.Макешев

Председатель Токмокского городского Кенеша

 

________________________

Т.А.Солтобаев

  «Профсоюзный комитет»

Председатель профсоюзного комитета Управления муниципальной собственности города Токмок

 

________________________С.Дж.Эралиева

 

Тиркеме № 2

Токмок шаардык Кеңешинин

2018-жылдын 29-декабрында

бекитилген № 182/26-4 токтомуна

 Токмок ш. жаштар ишери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн

ЖАМААТТЫК КЕЛИШИМИ

 

 

Токмок ш. жаштар иштери, дене

трабия жана спорт бөлүмүнүн

жамаатынын 2018-жылдын

_________________________ жалпы

чогулушунда кабыл алынган

Бул жамааттык келишим  Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы А. Б. Базаркуловдун, Токмок шаарынын мэри

Д. Ж. Амангельдиевдин   мындар ары  “Администрациясы” жагы деп аталуучу жана  Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн эмгек жамаатынын кесиптик биримдигинин төрайымы Ф. М. Ушунбаеванын, мындан ары “Кесиптик биримдигинин комитети” жагы деп аталуучу, ортосунда түзүлгөн жергиликтүү ченемдик актысы.

Жамааттык келишим  Кыргыз Республикасынын «Жамааттык келишимдер жөнүндөгү  мыйзамдарына,  Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексине ылайык, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин — эмгекчилердин укуктарын  жана кызыкчылыктарын коргоого кепил болгон юридикалык документ болуп эсептелет жана мыйзамда каралган кошумча эмгек, социалдык — тиричилик  жеңилдиктерди жана кепилдиктерди камтыйт.

I бөлүк

Жамааттын ишмердиги жана андагы өз ара эмгек мамилелери

1. Эмгек жамаатынын алдында турган башкы милдеттер.

1.1. Конституцияны жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо жана аткаруу;

1.2. Токмок ш. калкына социалдык жана маданияттык тейлөөлөрдү көрсөтүү, аймактагы жашоону камсыздандыруу тутумун өнүктүрүү жана иштерин уюштуруу;

1.3. Токмок ш. өнүгүү стратегиясынын Программасынын аткарылышын, аймактагы социалдык-экономикалык өнүгүү жана Токмок ш. калкын социалдык коргоо пландарын иштеп чыгуу, бекитүү жана көзөмөлгө алуу.

1.4. Шаардын тургундарынын муктаждыктарын жана керектөөсүн канааттандырууга кесиптик комитеттин мүчөлөрү-кызматкерлердин күчтөрүн багыттоо.

1.5. Шаардык жамааттардын бардык катмарларынын күчтөрүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жандандырууга, социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө, токмоктуктардын жашоо деңгээлин көтөрүүгө мобилизациялоо.

2. Администрациянын милдеттери

2.1. Кесиптик комитеттин мүчөлөрү — кызматкерлер үчүн өндүрүмдүүлүгү жогору жана натыйжалуу эмгектенүүсүнө зарыл шарттарды түзүү.

2.2. Белгиленген эмгек акынын өз убагында жана ай сайын отчеттук айдан кийин 5-числосунан кеч эмес убакытта төлөп берүү (КРЭКтин 157-б.).

Иштеген жылдарына, класстык чинге, ардактуу наамга, квалификациялык разрядына жана өзгөчө эмгек шарттары үчүн кошумча акыларды, төлөмдөрдү жүргүзүү («Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзам).

2.3. Кызматкер өргүүгө кетип жатканда эки айлык эмгек акы өлчөмүндө ден соолугун чыңдоого материалдык жардам көрсөтүлсүн (Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 116-117-беренелери, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 38-беренеси );

2.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлерди сыйлоо жөнүндө токтому чыккан учурда, кызматлердин эмгегин социалдык коргоо жана дем берүү максатында материалдык жардамдарды төлөө ишке ашырылсын.

2.5. Төмөндөгүлөр бекитилсин:

2.5.1. Токмок ш. жаштар иштери, дене трабия жана спорт бөлүмүндө  кийинки күн тартиби бекитилсин:

жумуштун башталышы-саат 8.30 (КР ЭК 101-б.);

жумуштун аягы- саат 17.30;

тамактанууга тыныгуу: саат 12.00-13.00 чейин (КР ЭК 110-б.);

техникалык тыныгуулар: саат 10.00-10.20 чейин, 15.00-15.20 чейин;

2.5.2. Жумуш аптасы 5 жумуш күндөрү жана 2 эс алуу күндөрү менен бекитилсин;

2.5.3. Өзгөчө учурларда ченелбеген жумуш күндөрү, ошондой эле ишемби, жекшемби күндөрү кезметке чыгуу, же суткалык кезметтер каралган.

3. Кесиптик комитеттин милдеттери

 3.1. Эмгек жана аткаруу тартибин бекемдөөгө колдоо көрсөтүү;

3.2. Жамаатты иш милдеттер менен аныкталган маселелерди аткарууга мобилизациялоо;

3.3. Кызматкерлерге эмгек мыйзамын, эмгектин, сыйлоонун, тартиптик жоопкерчиликтин шарттарын түшүндүрүү;

3.4. Кызматкерлерди мөөнөттөн ашык ишке тартуунун негиздүүлүгүн көзөмөлдөө;

3.5. Мезгил-мезгили менен айлык акыны эсептөөнүн тууралыгын текшерүү;

3.6. Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүндө иштеген кесиптик комитеттин мүчөсү болгон ар бир кызматкердин эмгек укуктарын коргоону ашыруу;

3.7. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 68-беренесине ылайык,  кызматкерлердин ортосундагы жакын туугандыгы бар фактыны аныктоо.

2-БӨЛҮК

Кызматкерлердин социалдык укуктары жана кепидиктери

4. Администрациянын милдеттери

4.1. Кесиптик комитеттин мүчөлөрү- кызматкерлерди материалдык колдоо максатында, 2018-жылдын 1-октябрынан баштап ай сайын биринчи зарылчылыктагы товарларга жана тейлөөлөргө керектөөчүлөр бааларынын өсүшүнө байланыштуу 8000 (сегиз миң) сом өлчөмүндө турак жай-коммуналдык тейлөөлөргө компенсациялык кошумча төлөөлөр белгиленсин (КРӨнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-п. 4п.п.).

4.2. Эмгек жамаатынын мүчөлөрүн социалдык колдоо максатында, Администрация жыл сайын, инфляциянын өсүшүн эсепке алуу менен  сентябрь айында айыл чарба продукциясын даярдоо үчүн 2 айлык маянадан төлөп берүүгө милдеттенет (КРӨнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-п. 4п.п.).

4.3. Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүндө иштеген  кызматкерлерге ай сайын зыян шарттарда эмгектенгендиги үчүн ( компьютер менен иштөө) тиешелүү кызмат айлыгынын 15% дан 25% га чейинки өлчөмдө кошумча төлөмдөр жүргүзүлсүн  (КРӨнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 токтому).

4.4. Кызматкердин ишмердүүлүгүн баалоону эсепке алуу менен  (эмгек акы фондунун каражаттарын үнөмдөө эсебинен) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча кызматкерге сый акы жүргүзө алат (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 3-беренесинин 7-п. );

4.5. Бир айлык эмгек акы өлчөмүндө бир жолу берилүүчү жөлөк пул үйлөнгөндө, бала төрөлгөндө, ошондой эле жакын туугандар каза болгондо (чоң апа, чоң ата,  ата-эне, бир туугандар, ошондой эле балдар) төлөнүп берилсин;

4.6. Муктаж болгондорго, жеке турак жай үй куруу үчүн жер участкаларын бөлүп берүү же турак жай аянтын алуу үчүн кезекке тургузуу;

4.7. Айлык акысын сактоо менен 5 күнгө чейин өзгөчө шарттарда өргүү берүү: никелешүүдө, жакындары каза болгондо;

4.8. Жумуш эмес майрам күндөрү астында жумуштун узактыгын бир саатка кыскартуу (КР ЭКтин  96-беренеси).

5.Кесиптик комитеттин милдеттери

5.1. Жамааттык келишимге киргизилген иш-чараларды аткаруу үчүн, ошондой эле кызматкерлерди социалдык коргоо боюнча ченемдик жоболордун колдонушу үчүн көзөмөлдү туруктуу ишке ашыруу;

5.2. Туулган күнүндө кызматкерлерди куттуктоону уюштуруу.

3-БӨЛҮК

Кызматкерлердин эмгегин жана ден соолугун коргоо

6. Администрациянын милдеттери

6.1. Жумуш орундарында зарыл  тартипти, жарык берүүнү, жылуулук режимин камсыздоо, коопсуздук техникасын так сактоо камсыздалсын.

7. Кесиптик комитеттин милдеттери

7.1. Коопсуздук техникасынын ченемдерин жана белгиленген укуктарын сактоо үчүн, ошондой эле бул жамааттык келишимдин шарттарын аткаруу үчүн коомдук көзөмөлдү уюштуруу.

7.2.Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн  кызматкерлерине санитардык-курорттук  дарыланууну жана эс алууну уюштуруу.

4-БӨЛҮК

Кесиптик биримдиктин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери

8.Администрациянын милдеттери

8.1. Кесиптик комитетке акысыз колдонууга иш боюнча зарыл байланыш каражаттарын, компьютердик техниканы берүү.

8.2. Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн  бухгалтериясы аркылуу кесиптик биримдиктин мүчөлүк төлөмдөрүн накталай эмес кармоону камсыздоо.

9. Кесиптик комитеттин милдеттери

9.1. Бул жамааттык келишимдин жоболорун ишке ашырууга көмөктөшүү, эмгек жамаатында социалдык чыңалууну төмөндөтүү, жамааттык эмгек талаштарынын пайда болуусунун алдын алуу.

9.2. Кайра түзүүдө, кыскартууда, эмгек чырларын чечүүдө кесиптик биримдиктин мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын сактоо жана алардын мыйзамдуу укуктарын коргоо боюнча чараларды көрүү.

5-БӨЛҮК

Келишимдин мөөнөтү жана жактардын аны ишке ашыруу боюнча жоопкерчилиги

10.1. Жамааттык келишимге кол коюу учурдан тартып, 2 жылдын ичинде иштейт. Келишим түзгөн жактар жамааттык келишимдин иштөө мөөнөтүн 3 жылдан ашык эмес мөөнөткө узарта алат (Кыргыз Республикасынын «Жамааттык келишими жөнүндө» Мыйзамынын 13-беренеси );

10.2. Жамааттык келишимдин аткарылышына эки тарап тең көзөмөл жүргүзө алат. Жамааттык келишимге өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү эки тараптын тең макулдугу боюнча киргизилет.

10.3. Жамааттык келишимдин аткарылышынын жүрүшү жыл сайын эмгек жамаатынын жалпы чогулушунда талкууланат.

10.4. Бул жамааттык келишимде каралган милдеттер аткарылбагандыгы үчүн эки тарап Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

      «Администрация»

Токмок шаарынын мэри

________________Д.Дж.Амангельдиев

 

  Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы

_____________  А. Б. Базаркулов

 

 

 

Токмок шаардык кеңешинин төрагасы

___________________Т.А.Солтобаев

 

   

 

 

«Кесиптик комитет»

Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн кесиптик биримдик комитетинин

төрайымы

______________Ф. М. Ушунбаева

 

 

Приложение  № 2

к  постановлению  Токмокского

городского  Кенеша

29-декабря  2018 год  За № 182/26-4

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Трудового коллектива отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г. Токмок

Принят на общем собрании
коллектива отдела по делам молодежи,
ФК и спорта г. Токмок
«___»________________2018 года
                                              

Общее положение

Настоящий коллективный договор является нормативным актом, регулирующим трудовые и социальные отношения и заключаемый между работодателями в лице Базаркулова А. Б. начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г. Токмок, мэра города Токмок Амангельдиева Д. Дж., именуемых, в дальнейшем «Администрация» и трудовым коллективом отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г. Токмок, председателя профсоюзного комитета работников отдела по делам молодежи, физической культуры  и спорта г. Токмок Ушунбаевой Ф. М.  именуемый в дальнейшем «Профсоюзный комитет».

Коллективный договор является юридическим документом, гарантирующим защиту прав и интересов государственных служащих- работников являющихся членом профсоюза в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О коллективных договорах», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О социальном партнерстве», Трудовым кодексом Кыргызской Республики и содержит установленные и дополнительные трудовые, социально-бытовые льготы и гарантии, не предусмотренные законодательством.

Сокращения, используемые в настоящем Договоре:

ТК — Трудовой Кодекс Кыргызской Республики;

КД — Закон Кыргызской Республики «О коллективных договорах»;

МСУ — Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»;

РАЗДЕЛ 1

Деятельность коллектива и трудовые взаимоотношения в нем

1. Главные задачи, стоящими перед трудовыми коллективами членов Профсоюзного комитета:

1.1. Соблюдение и выполнение Конституции и Законов Кыргызской Республики;

1.2. Организация функционирования и развития системы жизнеобеспечения территории, предоставление населению города Токмок социальных и культурных услуг;

1.3. Разработка, утверждение и контроль за выполнение Программ Стратегии развития г.Токмок, планов социально-экономического развития территории и социальной защиты населения г.Токмок;

1.4. Направление усилий работников отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г. Токмок на удовлетворение нужд и потребностей жителей города;

1.5. Мобилизация усилий всех слоев городского сообщества на возрождение экономического потенциала, решение социальных, экономических проблем, повышение жизненного уровня Токмокчан.

2. Обязанности Администрации

2.1. Создать, для работников членов Профсоюзного комитета, необходимые условия для высокопроизводительного и эффективного труда;

2.2. Своевременно, ежемесячно выплачивать установленную заработную плату не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем (ст. 157 ТК): производить надбавки, доплаты за выслугу лет, классный чин, почетные звания, квалификационный разряд и за особые условия труда (ст.28 Закон о МС, постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 марта 2002 года№ 161);

2.3. Посогласованию с Профсоюзным комитетом:

2.3.1. При уходе в отпуск оказывать работникам материальную помощь в размере двухмесячного фонда заработной платы и выделять пособие на оздоровление (ст. 38.П.1 Закона КР от 30.05.2016 г. № 75 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе);

2.3.2. Установить распорядок дня  в отделе по делам молодежи, физической культуры и спорта г. Токмок.

начало работы — 08-30 часов (ст. 101 ТК.)

конец работы — 17-30 часов

перерыв на обед с 12 до 13 часов (ст.114 ТК.) технические перерывы с 10 до 10-20, с 15 до 15-20 часов.

2.3.3. Установить пятидневную с 2 выходными днями рабочую неделю.

2.4. В отдельных случаях предусматриваются дежурство в субботние, воскресные дни либо суточные дежурства.

2.5. В случае выхода постановления Правительства Кыргызской Республики о поощрении служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления осуществлять выплату материальной помощи в целях социальной поддержки и стимулирования труда работников.

3. Обязанности профсоюзного комитета

3.1. Способствовать укреплению трудовой и исполнительской дисциплины;

3.2. Мобилизовать        коллектив являющихся членом профсоюза на выполнение задач,  определенных функциональными обязанностями;

3.3. Разъяснять работникам трудовое законодательство, условия труда, премирования, дисциплинарной ответственности;

3.4. Контролировать обоснованность привлечения работников к сверхурочным работам;

3.5. Периодически проверять правильность начисления заработной платы и взимания налогов.

З.6. Осуществлять защиту трудовых прав каждого служащего и работников являющего членом Профсоюза.

3.7.  Выявлять факт наличия близкого родства между руководящим составом работников и рядовыми сотрудниками в соответствии со ст.68 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

РАЗДЕЛ 2

Социальные права и гарантии работников

Обязанности Администрации

4.1 В     целях материальной поддержки работников — членов Профсоюзного комитета с 1 октября 2018 года установить ежемесячные компенсационные доплаты в размере 8000 сом (восемь тысяч) сом на питание, проезд, оплату жилищно-коммунальных услуг, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги первой необходимости (ст. 12КД).

4.2. В целях социальной поддержки членов трудового коллектива, Администрация обязуется ежегодно, с учетом растущей инфляции в сентябре месяце выплачивать по две месячной заработной платы для проведения заготовки сельхоз продукции.

4.3. Оплачивать надбавку к должностным окладам за вредные условия труда за работу на персональном компьютере в размере от 15% до 25% согласно Постановления Правительства КР №258 от 27 апреля 2015 года.

4.4. 3а успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, сверхурочную работу, предусмотреть следующие поощрения: (ст. 17 МС)

4.4.1. Объявление благодарности;

4.4.2. Награждение Почетной грамотой Мэрии;

4.4.3  Представление к наградам Кыргызской Республики.

4.4. Нуждающимся, выделять земельные участки для строительства индивидуальных домов или ставить в очередь для получения жилой площади (ст. 12 КД).

4.5. Содействовать в получении беспроцентной или льготной ссуды на строительство жилья.

4.6. Представлять        выходной день 1 сентября с сохранением заработной платы женщинам, имеющим детей младшего школьного возраста.

4.7. Представлять отпуск с сохранением заработной платы до 5 дней при особых обстоятельствах: бракосочетание, смерти близких.

4.8. Уменьшить на один час продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней (ст.96 ТК).

5. Обязанности Профсоюзного комитета

5.1. Систематически осуществлять контроль за выполнением мероприятий, включенных в коллективный договор, а также за соблюдением нормативных положений по социальной защите работников;

5.2. Организовывать процедуру поздравления работников в День рождения;

5.3. Организовать учет и ежегодную перерегистрацию жилищных условий, в соответствии с жилищным законодательством.

РАЗДЕЛ 3

Охрана труда и здоровья работников

6 Обязанности Администрации

6.1. Обеспечить на рабочих местах необходимый порядок, световой, тепловой режим, строгое соблюдение техники безопасности

7 Обязанности Профсоюзного комитета:

7.1. Организовать общественный контроль за соблюдением установленных правил и норм техники безопасности и законодательства по охране труда, а также за выполнением условий по охране труда настоящего коллективного договора;

7.2. Организовывать санитарно-курортное лечение и отдых работников мэрии и городского Кенеша.

РАЗДЕЛ 4

Гарантии деятельности профсоюза

Обязанности Администрации

8.1. Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для работы средства связи, компьютерную технику;

8.2. Обеспечить через бухгалтерию безналичное удержание членских профсоюзных взносов.

9. Обязанности Профсоюзного комитета:

9.1 Содействование  в реализации положений настоящего коллективного договора, снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, предупреждению возникновения коллективных трудовых споров;

9.2. Предоставлять  интересы членов профсоюза при реорганизации, сокращении, разрешении трудовых споров и принимать меры по защите их законных прав.

РАЗДЕЛ 5

Срок действия договора и ответственность сторон за его реализацию.

10.1. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания действует в течение 2-х лет. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3-х лет (ст.43 ТК, ст. 13 КД).

10.2. Контроль          за ходом выполнения коллективного договора осуществляется обеими сторонами. Изменения и дополнения коллективного договора производится только по взаимному согласию обеих сторон (ст. 15 КД).

10.3. Ход выполнения коллективного договора обсуждается ежегодно на общем собрании трудового коллектива (ст. 15 КД).

10.4. Администрация         устанавливает дифференцированную сетку выплат премий по итогам кварталов и года, с учетом вклада каждого работника в

достижении общих целей, которая является неотъемлемой частью данного договора.

10.5. Ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим коллективным договором несут обе стороны в порядке установленном законодательством Кыргызской Республики (ст. 16 КД).

«Администрация»                                                              Начальник

Мэр г. Токмок                                                             отдела по делам молодежи,

ФК и спорта г. Токмок

 

________________Д. Дж. Амангельдиев           ____________А. Б. Базаркулов

 

 

Председатель Токмокского городского                           «Профком»

Кенеша                                                                   председатель профсоюзного

комитета ОМФК и С г.Токмок

 

__________________Т. А. Солтобаев                ____________Ф. М. Ушунбаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *