ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 29-декабры    № 191/26-4    Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 29-декабры    № 191/26-4                                                                                                                                                                                                                                                                 

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXVI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токмок шаарынын мэриясы тарабынан берилген материалдарды карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика,бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдорунун негизинде, Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн өзгөртүүлөрүнүн тизмеси бюджеттик ассигнованиелерди жылдырууларынын эсебинен, №1, №2  жана №3 тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин Чүй башкармалыгынын кызматкерлерине 268,4 миӊ сом материалдык жардам 2018-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен бɵлүп берүүгɵ макулдук берилсин (тиркеме №4).
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                              Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29-декабря 2018 года      № 191/26-4

XXVI  ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений в расходной части  местного бюджета г.Токмок

Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протоколов заседаний постоянной  депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить перечень изменений расходной части местного бюджета за счет передвижек бюджетных ассигнований согласно приложений №1, №2 и №3.
  2. Дать согласие на выделение денежных средств за счет свободного остатка на 01.01.2018 года в сумме 268,4 тыс.сом для материальной помощи сотрудникам Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (приложение №4).
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                             Т.А.Солтобаев

№1 тиркеме
Токмок шаардык кенешинин
№191/26-4 токтомуна
2018-жылдын 29- декабры

 

Приложение №1
к постановлению сессии Токмокского
городского кенеша №191/26-4
от 29 декабря 2018 года.

Тиркеме №2
Токмок шаардык кенешинин
№ 191/26-4 токтомуна
2018-жылдын 29-декабры

 

Приложение №2
к постановлению сессии Токмокского
городского кенеша № 191/26-4
от 29 декабря 2018 года.

Тиркеме №3
Токмок шаардык кеӊешинин
№191-26-4 токтомуна
2018-жылдын 29-декабры

Приложение №3
к постановлению сессии Токмокского
городского Кенеша № 191/26-4
от 29 декабря 2018 года.

Тиркеме №4
Токмок шаардык кенешинин
№191/26-4 токтомуна
2018-жылдын 29-декабры

Приложение №4
к постановлению сессии Токмокского
городского кенеша № 191/26-4
от 29 декабря 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *