2019-жылдын  12- июня  № 209/29-4 Токмок шаардык кеңешинин  кварталдык комитетеринин айлык акысы тууралуу буюрмаларын жокко чыгаруу жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  12- июня  № 209/29-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

 КЕЗЕКТЕГИ XXIX СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин  кварталдык комитетеринин айлык акысы тууралуу буюрмаларын жокко чыгаруу жөнүндө

Токмок ш. прокуратурасынын 2019-жылдын 7-майындагы “Токмок шаардык кеңешинин 2011-жылдын 1-августунун № 30, 2012-жылдын 3-февралындагы № 7, 2015-жылдын 13-мартындагы № 17, 2018-жылдын 23-январындагы №2 буюрмаларын жокко чыгаруу жөнүндө” протестинин негизинде, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколун эске алып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ :

  1. Токмок шаардык кеңешинин ”АКӨАБнун төрагаларына жана кварталдык комитеттердин эмгек акысын белгилөө жөнүндө” төмөнкү буюрмалары жокко чыгарылсын:

— 2011-жылдын 1-августунун № 30;
— 2012-жылдын 3-февралындагы № 7;
— 2015-жылдын 13-мартындагы № 17;
— 2018-жылдын 23-январындагы № 2.

  1. Кварталдык комитеттердин төрагаларына 3200 сом суммасында, АКӨАБнун  төрагаларына 3700 сом суммасында эмгек акы белгиленсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрага                                                Т. А. Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12- июня 2019 года   № 209/29-4

XXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об отмене Распоряжения Токмокского городского кенеша «об установлении заработной платы квартальным комитетам»

На основании протеста прокуратуры г. Токмок от 07.05.2019 года «Об отмене Распоряжений Токмокского городского кенеша за № 2 от 23.01.2018 года, а также учитывая протокол заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций, руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

  1. Отменить нижеследующие Распоряжения Токмокского городского кенеша «Об установлении заработной платы председателям ТОС и квартальным комитетам»:

— за № 30 от 01.08.2011 года;
— за № 7 от 03.02.2012 года;
— за № 17 от 13.03.2015 года;
— за № 2 от 23.01.2018 года.

  1. Установить заработную плату квартальным комитетам в сумме 3200 сом, председателям ТОС 3700 тысяч сомов.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                               Т. А. Солтобаев