Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы № 247 токтомуна тиркеме