2019-жылдын  12- июну   № 207/29-4 Токмок шаарынын  1-3-кичирайондорунун соода пункттарында алкоголдук жана тамеки продукцияларын сатууга тыюу салуу жана чектөө белгилөө жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  12- июну   № 207/29-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXIX СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын  1-3-кичирайондорунун соода пункттарында алкоголдук жана тамеки продукцияларын сатууга тыюу салуу жана чектөө белгилөө жөнүндө

Токмок ш. 1-3-кичирайонунун тургундарынын 2019-жылдын 8-февралындагы “Токмок шаарынын  1-3-кичирайондорунун соода пункттарында алкоголдук жана тамеки продукцияларын сатууга тыюу белгилөө жөнүндө” кайрылуусун карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун тузүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 31-беренесинин 15-пунктун, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен,  Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок ш. 1-3-кичирайондорунун төмөнкү жайларда жайгашкан соода пункттарында алкоголдук жана тамеки продукцияларын сатууга тыюу салуу100 метр радиус аралыгында белгиленсин:

— балдар, билим берүү уюмдарына жакын жана аларга жакын жайгашкан аймактарда;

— медициналык мекемелердин аймактарында;

— дене тарбия-ден соолукту чыңдоо жана спорттук курулмаларда;

  1. Токмок ш. 1-3-кичирайондорунун соода пункттарында саат 22:00дөн 8:00гө чейин алкоголдук жана тамеки продукцияларын сатууга чектөө белгиленсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаарынын мэри Д.Ж.Амангельдиевге жүктөлсүн.

Төрага                                             Т. А. Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12- июня 2019г.   № 207/29-4

XXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об установлении запрета и ограничения на продажу алкогольной и табачной продукции в торговых пунктах 1-3 микрорайонов города Токмок

Рассмотрев и обсудив обращения  жителей  1-3 мкр. г.Токмок от  08.02.2019 года   « Об установлении запрета на продажу алкогольной и табачной продукции в торговых пунктах 1-3мкр г.Токмок», а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по мандатам, по этике депутатов и становлению самоуправления и  руководствуясь п.15 ст. 31 Закона Кыргызской Республики, «О местном самоуправлении» «Закон о статусе местных кенешей», Закон О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Установить запрет на продажу алкогольной и табачной продукции в торговых пунктах 1-3мкр г.Токмок находящихся в радиусе 100 метров от:

— детских, образовательных организациях и на прилегающих к ним территориях, на территориях медицинских учреждений;

— физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

  1. Установить ограничение на реализацию, продажу алкогольной и табачной продукции в торговых пунктах 1-3мкр г.Токмок с 22-00 до 8:00 часов.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мэра г. Токмок Амангельдиева Д.Ж.

Председатель                                             Т. А. Солтобаев