2019- жылдын 12- июну   № 210/29-4 Ленин көч. 389, 111-кабинет дарегинде жайгашкан “Жакшы үмүт” коомдук кайрымдуулук фондун ижара жана коммуналдык төлөмдөрдү төлөөдөн бошотуу жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019- жылдын 12- июну   № 210/29-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXIX СЕССИЯСЫ

Ленин көч. 389, 111-кабинет дарегинде жайгашкан “Жакшы үмүт”

коомдук кайрымдуулук фондун ижара жана коммуналдык төлөмдөрдү төлөөдөн бошотуу жөнүндө

Токмок ш. мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин демилгечи тобунун келип түшкөн катынын негизинде, ошондой эле  Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Ленин көч. 389, 111-кабинет (ТРЭСТ имараты) дарегинде жайгашкан “Жакшы үмүт” коомдук кайрымдуулук фондун ижара жана коммуналдык төлөмдөрдү төлөөдөн бошотууга макулдук берилсин.
  2. Ленин көч. 389, 111-кабинет (ТРЭСТ имараты) дарегинде жайгашкан “Жакшы үмүт” коомдук кайрымдуулук фондунун коммуналдык төлөмдөрүн төлөө боюнча акча каражаты Токмок ш. мэриясы тарабынан таап берилсин.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                               Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12-июня  2019 года   № 210/29-4

XXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об освобождении Общественного Благотворительного Фонда «Надежда Добра», по адресу ул. Ленина 389 кабинет 111, от уплаты аренды и коммунальных платежей

На основании поступившего письма инициативной группы родителей детей с ограниченными возможностями г.Токмок, а также на основании протокола заседания постоянной депутатской комиссии по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственность и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О муниципальной собственности на имущества», «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

  1. Дать согласие на освобождение от уплаты аренды Общественному Благотворительному Фонду «Надежда Добра», находящийся по адресу г. Токмок ул. Ленина 389 кабинет 111(Здание Треста).
  2. Мэрии г. Токмок изыскать денежные средства по оплате коммунальных платежей Общественному Благотворительному Фонду «Надежда Добра» находящегося по адресу г. Токмок ул. Ленина 389 каб. 111 (Здание Треста).
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                               Т.А.Солтобаев