2019-жылдын 26-декабры  № 232/31-4 Шаардын жергиликтүү бюджетине республикалык бюджеттен келип түшкөн 30800,0 миң сом суммасында акча каражатын “Токмок Жылуулук” МИнын Токмок ш. калкка жылуулук энергиясын берүү жана иштеп чыгуу боюнча кеткен иш жүзүндөгү чыгымдарына компенсация алууга максаттуу трансферттердин багытталуусу жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры  № 232/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Шаардын жергиликтүү бюджетине республикалык бюджеттен келип түшкөн 30800,0 миң сом суммасында акча каражатын “Токмок Жылуулук” МИнын

Токмок ш. калкка жылуулук энергиясын берүү жана иштеп чыгуу боюнча кеткен иш жүзүндөгү чыгымдарына компенсация алууга максаттуу трансферттердин багытталуусу жөнүндө

Токмок ш. мэри Д.Дж.Амангельдиевдин 2019-жылдын 4-ноябрындагы №1912/1-4 жана 2019-жылдын 6-ноябрындагы  №1912/1-4 келип түшкөн каттарынын негизинде, Токмок шаардык кеңешинин экономика,бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдоруна ылайык, Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Шаардын жергиликтүү бюджетине республикалык бюджеттен 30800,0 миң сом суммасында келип түшкөн максаттуу трансферттер максаттуу багыты боюнча, б.а.“Токмок Жылуулук” МИнын Токмок ш. калкка жылуулук энергиясын берүү жана иштеп чыгуу боюнча кеткен иш жүзүндөгү чыгымдарынын компенсациясы үчүн, “Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар” 2511 беренеси боюнча, Токмок ш. ММБ аркылуу жиберилсин.
  2. “Токмок Жылуулук” МИнын директору (Шамиль уулу Тамерлан) бөлүнгөн каражаттарды багыты боюнча гана пайдалансын.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     № 232/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«О направлении целевых трансфертов, поступивших  из республиканского бюджета в местный бюджет г. Токмок  в сумме 30800,0 тыс.сом на компенсацию фактических затрат МП «Токмок Жылуулук» по выработке и отпуску тепловой энергии населению города Токмок”

Согласно поступивщих писем от мэра г.Токмок Амангельдиева Д.Дж. от  04.11.2019 года за №1912/1-4 и от 06.11.2019 года за №1912/1-4, согласно протоколов заседаний постоянных  депутатских комиссий  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Поступившие целевые трансферты из республиканского бюджета в местный бюджет города Токмок в сумме 30800,0 тыс.сом направить по целевому назначению, т.е. для компенсации фактических затрат МП «Токмок Жылуулук» по выработке и отпуску тепловой энергии населению города, по ст.2511 “Субсидии нефинансовым государственным предприятиям”, через УМС г.Токмок;
  2. Директору МП “Токмок Жылуулук” (Шамил уулу Тамерлан) выделенные денежные средства использовать строго по назначению.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию  Токмокского  городского Кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

 Председатель                                                 Т.А.Солтобаев