2019-жылдын 26-декабры   № 234/31-4  “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери” жана “С. Ибраимов көчөсү боюнча КДТнын эски нугун калыбына келтирүү” долбоорлоруна Чүй областтык өнүктүрүү фондунун каражаттары аркылуу конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры   № 234/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

 “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери” жана “С. Ибраимов көчөсү боюнча КДТнын эски нугун калыбына келтирүү” долбоорлоруна Чүй областтык өнүктүрүү фондунун каражаттары аркылуу конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

Токмок ш. мэри Д.Дж.Амангельдиевдин катын карап жана талкуулап чыгып, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери” жана “С. Ибраимов көчөсү боюнча КДТнын эски нугун калыбына келтирүү” долбоорлоруна Чүй областтык өнүктүрүү фондунун каражаттары аркылуу конкурска катышууга макулдук берилсин.
 2. Токмок ш мэри:

— “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери” долбоорун ишке ашыруу үчүн кошо каржылоо катарында 2020-жылга бюджеттин долбоорунан 4,5 млн. сом суммасында акча каражатын карасын.

— “С. Ибраимов көчөсү боюнча КДТнын эски нугун калыбына келтирүү” долбоорун ишке ашыруу үчүн кошо каржылоо катарында 2020-жылга бюджеттин долбоорунан 1,5 млн. сом суммасында акча каражатын карасын.

 1. “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери” долбоорун ишке ашыруу боюнча мониторингдик топту төмөнкү курамда түзүүгө макулдук берилсин:
Аилчиева А. — Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
Дуйшенов У. — Токмок ш. мэриясынын башкы адиси;
Исманова Г. — Токмок ш. ММБнын жетектөөчү адиси;
Хамидулина Т.А. — №19 кварталдык комитетинин төрайымы;
Эсеналиев А.

Абдрахманов А.

— Токмок ш., Жантаев көч., 23/23 дарегинин тургуну;

— Токмок ш., Гагарин көч., 78 дарегинин тургуну;

Алкожоев К. — Токмок ш.,Тоголок Молдо көч.,29 дарегинин тургуну.
 1. “С. Ибраимов көчөсү боюнча КДТнын эски нугун калыбына келтирүү” долбоорун ишке ашыруу боюнча мониторингдик топту төмөнкү курамда түзүүгө макулдук берилсин:
Ваншу Ю.О. — Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
Малабаева Ф.А. — Токмок ш. ЖЭӨ бөлүмүнүн башчысы;
Кусанов С.А.

Рыжих С.В.

— Токмок ш. ММБнын бөлүм башчысы;

— №4 АКӨАБнун төрайымы;

Жылдызев М. — Токмок ш., Балкашин көч., 31 дарегинин тургуну;
Абдрахманов А. — Токмок ш., Гагарин көч., 78 дарегинин тургуну;
Акишова Г. — Токмок ш., Токмок көч., 71 дарегинин тургуну.
 1. “С. Ибраимов көчөсү боюнча КДТнын эски нугун калыбына келтирүү” долбоорун ишке ашыруу боюнча демилгечи топту төмөнкү курамда түзүүгө макулдук берилсин:
Каптагаева Г.Э. — Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
Туратбек уулу А. — Токмок ш. мэриясынын башкы адиси;
Кубатбек уулу А.

Нурманбетова М.Б.

— Токмок ш. ММБнын бөлүм башчысы;

— №44 кварталдык комитетинин төрайымы;

Жаркынбаева К.А. — Токмок ш., Победа көч., 138 дарегинин тургуну;
Сапарова Н.Б. — Токмок ш., Шамси көч., 4/30 дарегинин тургуну;
Бейшеева Д. — Токмок ш., Шамси көч., 354/25 дарегинин тургуну.
 1. “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери” долбоорун ишке ашыруу боюнча демилгечи топту төмөнкү курамда түзүүгө макулдук берилсин:
Батырбек уулу А. — Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
Чечейбаев Ж.Т. — Токмок ш. мэриясынын башкы адиси;
Сапарбаев А.

Хамидулина Т.А.

— Токмок ш. ММБнын башкы адиси;

— №19 кварталдык комитетинин төрайымы;

Джукешова Н. — Токмок ш., Зеленая көч., 21 дарегинин тургуну;
Канатбек уулу К. — Токмок ш., Гвардейская көч., 24 дарегинин тургуну;
Солтонкулова Р.Т. — Токмок ш.,Дубовицкая көч.,63/26 дарегинин тургуну.
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

 ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     №234/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О дачи  согласия на участие в конкурсе проекта «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова» и «Восстановления старого русла КДС по ул.С.Ибраимова» по средствам Чуйского областного фонда развития

Рассмотрев и обсудив письмо мэра г.Токмок Амангельдиева Д.Дж. и согласно протокола постоянной депутатской комиссии  Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Дать согласие на участие в конкурсе проектов «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова» и «Восстановление старого русла КДС по ул.С.Ибраимова» через Чуйский областной фонд развития.
 2. Мэру г. Токмок – Амангельдиеву Д.Дж. :

— предусмотреть денежные средства в сумме 4,5 млн. сомов в качестве со финансирования  в проекте бюджета на 2020 год для реализации проекта «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова».

— предусмотреть  денежные средства в сумме 1,5 млн.сомов в качестве со финансирования в проекте бюджета на 2020 год для реализации проекта «Восстановление старого русла КДС по ул.С.Ибраимова».

 1. Дать согласие на создание мониторинговой группы по реализации проекта «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова» в следующем составе:
Аилчиева А. -депутат Токмокского городского кенеша;
Дуйшенов У. -главный специалист мэрии г.Токмок;
Исманова Г. -ведущий специалист УМС г.Токмок;
Хамидулина Т.А. -председатель квартального комитета №19;
Эсеналиев А.

Абдрахманов А.

житель г.Токмок ул.Жантаева, 23/23;

житель г.Токмок ул.Гагарина,78;

Алкожоев К. житель г.Токмок ул. Тоголок Молдо, 29.
 1. Дать согласие на создание мониторинговой группы по реализации проекта «Восстановление старого русла КДС по ул.С.Ибраимова» в следующем составе:
Ваншу Ю.О. -депутат Токмокского городского кенеша;
Малабаева Ф.А.  -заведующий отделом МЭР г.Токмок;
Кусанов С.А.

Рыжих С.В.

-заведующий отделом УМС г.Токмок;

-председатель ТОС№4

Жылдызев М. -житель г.Токмок ул. Балкашина,31;
Абдрахманов А. -житель г.Токмок ул. Гагарина,78;
Акишова Г. -житель г.Токмок ул. Токмокская,71.
 1. Дать согласие на создание инициативной  группы по реализации  проекта «Восстановление старого русла КДС по ул.С.Ибраимова», в  следующем составе:
Каптагаева Г.Э. -депутат Токмокского городского кенеша;
Туратбек уулу А.  -главный специалист мэрии г.Токмок;
Кубатбек уулу А.

Нурманбетова М.Б.

-заведующий отделом УМС г.Токмок;

-председатель квартального комитета№44;

Жаркынбаева К.А. -житель г.Токмок ул. Победы,138;
Сапарова Н.Б. -житель г.Токмок ул. Шамсинская, 4/30;
Бейшеева Д. -житель г.Токмок ул. Шамсинская, 354/25.
 1. Дать согласие на создание инициативной  группы по реализации проекта «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова», в следующем составе:
Батырбек уулу А. -депутат Токмокского городского кенеша;
Чечейбаев Ж.Т.  -ведущий  специалист мэрии г.Токмок;
Сапарбаев А.

Хамидулина Т.А.

-главный специалист УМС г.Токмок;

— председатель квартального комитета №19;

Джукешова Н. -житель г.Токмок ул. Зеленая,21;
Канатбек уулу К. -житель г.Токмок ул. Гвардейская,24;
Солтонкулова Р.Т. -житель г.Токмок ул. Дубовицкого, 63/26.
 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев