2019-жылдын 26-декабры  № 235/31-4 Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры  № 235/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

 Токмок ш. биринчи вице-мэри К.К.Чотбаевдин 2019-жылдын 22-ноябрындагы чыг.№1307/1-4 “Үлүштүк (дем берүүчү) гранттарды алууга конкурска катышуу үчүн долбоорлорду тандоо боюнча комиссияны түзүү жөнүндө” кайрылуусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015- жылдын 21-апрелиндеги №230  “Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу  жөнүндө” Мыйзамдарын  жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 29-декабрындагы №170/26-4 “Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.
  2. “Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссиянын курамы төмөнкү түрдө бекитилсин:

Комиссиянын төрагасы -Батырбек уулу Арнур Токмок шаардык кеңешинин депутаты;

Комиссиянын катчысы — Эсеналиев Мирбек Таалайбекович  Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин Чүй башкармалыгынын каржы-бюджет координация бөлүмүнүн башкы адиси.

Комиссиянын мүчөлөрү:

-Бейшеналиева Айнура Таштанбековна – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн регионалдык өнүгүү бөлүмүнүн башкы адиси;

-Эшенов Элчибек Акматбекович – “Адилеттүү келечек” коомдук фондунун жергиликтүү менеджери;

-Насеков Айбек Рыспекович – “Токмок жаштар кеңеши” коомдук бирикмесинин төрагасы;

-Усупбеков Калыс Дамирбекович – “Общество Карнелиуса” коомдук фондунун мүчөсү; -Есенбаев Усенбек Есенбаевич – “Есенбаевдердин үй-бүлөсү” кайрымдуулук фондунун төрагасы;

-Лавринович Ольга Викторовна — “Общество Карнелиуса” коомдук фондунун төрайымы;

-Киртенов Жамангул Камчибекович — “Жетинчи апрельдин баатырлары” коомдук бирикмесинин  мүчөсү.

  1. Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен кошо каржылоого долбоорлорду тандоо боюнча комиссияны көзөмөлдөө жоопкерчилиги Токмок шаарынын биринчи вице- мэрине (Чотбаев К.К.) жүктөлсүн.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                              Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря  2019 г.     № 235/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении состава комиссии по отбору проектов на софинансирование

за счет долевых (стимулирующих) грантов

На основании обращения первого вице-мэра г.Токмок К.К.Чотбаева от 22-ноября 2019 года исх.№1307/1-4 о создании комиссии по отбору  проектов для участия в конкурсе на получение стимулирующих (долевых) грантов, в соотвествии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2015 года №230 “Об утверждении Положения по отбору и финансированию проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов”, руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” и “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Признать утратившим силу поставноление Токмокского городского кенеша за №170/26-4 от 29 декабря 2018 года “Об утверждении состава комиссии по отбору проектов на софинансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов”.
  2. Утвердить комиссию по отбору проектов на софинансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов в следующем составе:

— Председатель комиссии Батырбек уулу Арнур — депутат Токмокского городского кенеша;

— Секретарь комиссии — Эсеналиев Мирбек  Таалайбекович  главный специалист отдела финансово-бюджетной координации Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики.

Члены комиссии:

-Бейшеналиева Айнура Таштанбековна — главный специалист отдела регионального развития АПППКР в Чуйской области;

-Эшенов Элчибек Акматбекович — местный менеджер Общественного фонда “Адилеттүү келечек”;

-Насеков Айбек Рыспекович — председатель Общественного объединения “Токмок жаштар кеңеши”;

-Усупбеков Калыс Дамирбекович — член Общественного фонда “Общество Карнелиуса”;

-Есенбаев Усенбек Есенбаевич — Председатель БФ “Семьи Есенбаевых”;

-Лавринович Ольга Викторовна — председатель Общественного фонда “Общество Карнелиуса”;

-Киртенов Жамангул Камчибекович — член Общественного объединения “Герои седьмого апреля”.

  1. Контроль за работой комиссии по отбору проектов на софинансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов возложить на первого вице-мэра г.Токмок (К.К. Чотбаева).
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиции.

Председатель                                       Т.А.Солтобаев