2019-жылдын 26 – декабры    № 242/31-4 Токмок шаарынын ММБнын түзүмүн бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26 – декабры    № 242/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын ММБнын түзүмүн бекитүү жөнүндө

Токмок ш. мэри Д.Дж.Амангельдиевдин катын карап жана талкуулап чыгып, Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун тузүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн башчысынын эмгек акысын каржылоо токтотулсун.
 2. Токмок ш. ММБнын түзүмүнө — мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнө долбоорлор менен иштөө боюнча адис — бир штаттык бирдиги Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн башчысынын эмгек акысынын эсебинен киргизилсин.
 3. Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн башчысынын функционалдык милдеттери Токмок ш. вице-мэрине жүктөлсүн.
 4. Токмок ш. ММБнын түзүмүнө “Ишеним телефону-146” кызматы боюнча төрт штаттык бирдик киргизилсин.
 5. Токмок шаардык кеңешинин 2014-жылдын 5-мартындагы № 80/12-3 токтому күчүн жоготту деп табылсын.
 6. Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын түзүмү тиркемеге ылайык бекитилсин.
 7. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок ш. вице-мэри С.В.Ступниковго жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

Тиркеме Токмок ш. кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы № 242/31-4 токтомуна тиркеме

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря  2019 г.   № 242/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении структуры Управления муниципальной собственности города Токмок

Рассмотрев и обсудив  письмо мэра г.Токмок, согласно протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам, по этике депутатов и становлению самоуправления, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Прекратить финансирование заработной платы начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок.
 2. Включить в структуру УМС г.Токмок одну штатную единицу — специалиста по работе с проектами в отдел государственных закупок, за счет заработной платы начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок.
 3. Функциональные обязанности начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок возложить на вице-мэра г.Токмок, курирующий социальный сектор.
 4. Включить в структуру УМС г.Токмок четыре штатных единиц службы «Телефон доверия — 146».
 5. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша от 5 марта 2014 года № 80/12-3.
 6. Утвердить структуру Управления муниципальной собственности города Токмок  согласно приложения.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по мандатам, по этике депутатов и становлению самоуправления и на вице-мэра г.Токмок С.В. Ступникова.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев

Приложение к постановлению Токмокского городского кенеша от 26 декабря 2019г. № 242/31-4