2019-жылдын 26-декабры  № 248/31-4 «Кыргыз Темир Групп» ЖЧКга мүлк салыгынан жана жер салыгынан 5 жылдык мөөнөткө толук бошотууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры  № 248/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

«Кыргыз Темир Групп» ЖЧКга мүлк салыгынан жана жер салыгынан 5 жылдык мөөнөткө толук бошотууга макулдук берүү жөнүндө

 Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевдин  2019-жылдын 12-декабрындагы чыг.№2135/1-4 “ «Кыргыз Темир Групп» ЖЧКга мүлк салыгынан жана жер салыгынан 5 жылдык мөөнөткө толук бошотууга макулдук берүү” жөнүндө катын карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин  экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. “Кыргыз Темир Групп» ЖЧКга Инвестициялык макулдашуу түзүлгөн учурдан баштап мүлк салыгынан жана жер салыгынан 5 жылдык мөөнөткө толук бошотууга макулдук берилсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссияна жүктөлсүн.

  Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     № 248/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О дачи согласия ОсОО «Кыргыз Темир Групп» от полного освобождения от уплаты налога на имущество и земельного налога сроком на 5 лет

 Рассмотрев и обсудив письмо мэра   г.Токмок Д.Дж. Амангельдиева  от 12 декабря 2019 года №2135/1-4 «О даче согласия на предоставление для ОсОО «Кыргыз Темир Групп» полного освобождения от уплаты налога на имущество и земельного налога сроком на 5 лет», а также  согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша  по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиции и руководствуясь законами  Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Дать согласие ОсОО «Кыргыз Темир Групп» от полного освобождения уплаты налога на имущество и земельного налога сроком на 5 лет с момента заключения Инвестиционного соглашения.
  2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиции.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев