2019-жылдын 26-декабры  № 252/31-4 Муниципалдык менчикке кыймылдуу мүлктү кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры  № 252/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Муниципалдык менчикке кыймылдуу мүлктү кабыл алууга

макулдук берүү жөнүндө

Токмок ш. биринчи вице-мэри К.К.Чотбаевдин “Диаметри 400 мм, узундугу 1200 метр болгон түтүктү муниципалдык менчикке кабыл алууга макулдук берүү жөнүндөгү” катын карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдоруна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Таш иштетүүчү темир жол тармагынан баштап Токмок-Мичурин автоунаа жолуна чейин 3 метр тереңдикте жайгашкан, диаметри 400 мм, узундугу 1200 метр бир катарлуу металл түтүгүнөн болгон түтүктү Токмок ш. ММБнын балансына кабыл алууга макулдук берилсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     № 252/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на принятие в муниципальную собственность

движимого имущество

 Рассмотрев и обсудив письмо первого вице-мэра г.Токмок Чотбаева К.К. «О согласии на принятии в муниципальную собственность трубопровод диаметром 400 мм протяженностью 1200 метров, а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей»,» «О муниципальной собственности на имущество»  Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

  1. Дать согласие принять на баланс УМС г. Токмок трубопровод в одну нитку из металлической трубы диаметром 400 мм протяженностью 1200 метров, от железно дорожной ветки камнеобработки до автомобильной дороги Токмок-Мичурина при глубине заложения 3 метра.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью и на первого вице мэра г. Токмок Чотбаева К.К.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев