2019-жылдын 26-декабры   №244/31-4 Токмок шаарындагы аты жок көчөлөргө  аталыштарды ыйгаруу жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры   №244/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарындагы аты жок көчөлөргө  аталыштарды ыйгаруу жөнүндө

Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын кайрылуусун “Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык карап чыгып, ошондой эле 2020-жылы эл жана турак жай фондун каттоо боюнча Республикалык комиссиясынын 2019-жылдын 5-июлундагы 3-отурумунун  протоколун аткаруу үчүн, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок ш. Новостройка районундагы эки көчөгө чиймеге ылайык “Биримдик” жана “Ынтымак” деген аталыштар ыйгарылсын.
  2. Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы (М.К.Макешев) тарабынан көчөлөрдүн аталыштары менен тактачалар жасалып жана орнотулсун.
  3. Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигинин Чүй башкармалыгынын башчысы (Жумалиева Г) жана Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы (Макешев М.К.) менен биргеликте көчөлөрдүн аталыштары менен тактачаларды жасатып жана орнотуу үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражаты изделип табылсын.
  4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Чүй-Токмок филиалы (Момункулов М. А.), архитектура жана шаар куруу боюнча Токмок башкармалыгы (Кыдырбаев А. Ю.) эсептик, инвентаризациялык маалыматтарга жана даректик каттоого тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.
  5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     № 244/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О присвоении названий безымянным улицам города Токмок

Рассмотрев обращение УМС г.Токмок  в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О географических названиях в Кыргызской Республике», а также во исполнение протокола  3го заседания Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года от 5 июля 2019 года, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Присвоить двум улицам в районе Новостройки г. Токмок, наименование улиц «Биримдик» и улицы «Ынтымак» согласно приложению № 1(схема).
  2. Начальнику управления муниципальной собственности города Токмок (Макешову М.К.) изготовить и установить таблички с названиями улиц.
  3. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Жумалиевой Г.) совместно с начальником  управления муниципальной собственности города Токмок (Макешевым К.К.) изыскать денежные средства из местного бюджета на изготовление и установку табличек с названиями улиц.
  4. Токмок-Чуйскому филиалу государственного учреждения «Кадастр» при государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики (Момункулову М.А.), Токмокскому управлению по архитектуре и градостроительству (Кыдырбаеву А.Ю.) внести соответствующие изменения в учетно-инвентаризационные данные и в адресный регистр.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев