2019-жылдын 26-декабря  № 250/31-4 Жер тилкесин Р-2 зонасынан Ж -1 зонасына которуу жана “Токмок ш. курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабря  № 250/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Жер тилкесин Р-2 зонасынан Ж -1 зонасына которуу жана “Токмок ш. курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токмок ш. ММБнын башчысы М.К.Макешевдин “Жер тилкесинин зоналык категориясын Р-2 зонасынан Ж-1 зонасына  которуу жөнүндө” катын карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок ш. курулуш жана жер пайдалануу боюнча жана Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдоруна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. “Токмок ш. курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Р-2 (рекреациялык-ландшафттык аймактардын зонасы) зонасы Ж-1A (шаардын чет жактарындагы жеке усадьбалык турак-жай курулушунун зонасы)  зонасына которулсун.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26-декабря  2019 г.     № 250/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О переводе земельного участка из зоны Р-2 в зону Ж -1 и  о внесении изменений
в ст.25 «Правила застройки и землепользования г. 
Токмок» 

Рассмотрев и обсудив письмо начальника УМС г.Токмок М.К.Макешева  « О переводе зональной категории земельного участка из зоны Р-2 в зону Ж-1», а также согласно протокола  комиссии по застройке и землепользованию  г.Токмок  и постоянной депутатской комиссии по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по    контролю за муниципальной собственностью, руководствуясь Законами  Кыргызской  Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», «О муниципальной собственности на имущество» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. В статью 25 «Правила застройки и землепользования г.Токмок» внести следующее изменение:

-перевести  из категории зона Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) на категории  зона  Ж-1A (зона индивидуальной усадебной жилой застройки на периферии города)

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев