2019-жылдын 5-сентябры  № 214/30-4 Токмок ш. китепканаларынын ишин камсыз кылуу  жана уюштуруу жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 5-сентябры  № 214/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXX СЕССИЯСЫ

Токмок ш. китепканаларынын ишин камсыз кылуу  жана уюштуруу жөнүндө

Токмок ш. Маданият бөлүм башчысы М.М.Туркменованын “Токмок ш. китепканаларынын жасалган иши жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер (билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, дин, туризм, жаштар иши) боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун чечимине ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок ш. Маданият бөлүм башчысы М.М.Туркменованын “Токмок ш. китепканаларынын жасалган иши жөнүндөгү” отчету эске алынсын.
  2. Токмок ш. борборлоштурулган китепканалар тармагынын директору Н.С. Джаныбаевага жаш муундарды китептерди окууга жана китепканаларга барууга тартуу боюнча маалыматтык-үгүт иштерди такай өткөрүү сунушталсын.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок ш. вице-мэри С.В.Ступниковго жүктөлсүн.

Төрага                                                            Т.А. Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2019 года     № 214/30-4

XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об организации и обеспечении работы библиотек г.Токмок

Заслушав и обсудив отчет начальника отдела культуры М.М. Туркменовой О проделанной работе библиотек г.Токмок, а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Отчет начальника отдела культуры М.М. Туркменовой «О проделанной работе библиотек г. Токмок» принять к сведению.
  2. Рекомендовать директору Централизованной библиотечной системы г. Токмок Н.С. Джаныбаевой регулярно проводить агитационно-информационную работу по привлечению молодого поколения к чтению книг и посещению библиотек.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по социальным вопросам и на вице-мэра г. Токмок С.В. Ступникова.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев