2019-жылдын 5-сентябры  № 216/30-4  Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жана эс алууну уюштуруу үчүн шарттарды түзүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 5-сентябры  № 216/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXX СЕССИЯСЫ

Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жана

эс алууну уюштуруу үчүн шарттарды түзүү жөнүндө

Токмок ш. Маданият бөлүм башчысы М.М.Туркменованын “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жана эс алууну уюштуруу үчүн шарттарды түзүү жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун чечимине ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок ш. Маданият бөлүм башчысы М.М.Туркменованын “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жана эс алууну уюштуруу үчүн шарттарды түзүү жөнүндөгү” отчету эске алынсын.
  2. Маданият бөлүм башчысы М.М.Туркменова Токмок ш. дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмү менен биргеликте, балдар үчүн кызыктыруучу-таанытуучу оюндарды жана конкурстарды өткөрүүнү уюштуруу бөлүгүндө ишти күчөтүү сунушталсын.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок ш. вице-мэри С.В.Ступниковго жүктөлсүн.

Төрага                                                    Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5  сентября 2019 года     № 216/30-4

XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О создании условий для организации досуга и проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью

Заслушав и обсудив, отчет начальника отдела культуры г. Токмок М.М.Туркменовой  «О создании условий и проведения мероприятий по организации досуга для детей и молодежи», а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Отчет начальника отдела культуры г. Токмок М.М. Туркменовой «О создании условий и проведения  мероприятий по организации досуга для детей и молодежи» принять к сведению.
  2. Рекомендовать начальника отдела культуры г.Токмок М.М.Туркменову совместно с отделом физической культуры и спорта усилить работу в части организации  увлекательных познавательных игр и проведении конкурсов для детей.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по социальным вопросам и на вице-мэра г. Токмок С.В. Ступникова

Председатель                                               Т.А.Солтобаев