2019-жылдын  5-сентябры  № 217/30-4 Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  5-сентябры  № 217/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXX СЕССИЯСЫ

Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жөнүндө

Токмок ш. дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысынын м.а. Ф. Ушунбаеванын “Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер (билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, дин, туризм, жаштар иши) боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун чечимине ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок ш. дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысынын м.а. Ф.Ушунбаеванын “Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жөнүндөгү” отчету эске алынсын.
  2. Токмок ш. дене тарбия жана спорт бөлүмүнө:

— спорттук бөлүктөрдө жана ийримдерде иштөө үчүн жаш адистерди тартуу боюнча иш жүргүзүү;

— спорттук натыйжаларды жана көрсөткүчтөрдү жогорулатуу боюнча ишти күчөтүү сунушталсын.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок ш. вице-мэри С.В.Ступниковго жүктөлсүн.

 

Төрага                                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5 сентября 2019 года     № 217/30-4

XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О создании условий для развития физической культуры и массового спорта

Заслушав и обсудив отчет и.о. начальника  отдела физической культуры и спорта г. Токмок Ф. Ушунбаевой О создании условий для развития физической культуры и массового спорта, а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по социальным вопросам и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Отчет и.о. начальника физической культуры и спорта г.Токмок Ф. Ушунбаевой О создании условий для развития физической культуры и массового спорта принять к сведению.
  2. Рекомендовать отделу физической культуры и спорта г. Токмок:

—  проводить работу по привлечению молодых специалистов, для работы в спортивных секциях и кружках;

—   усилить работу по  повышению спортивных результатов и показателей.

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по социальным вопросам и на вице-мэра г. Токмок С.В. Ступникова

Председатель                                               Т.А. Солтобаев