2019-жылдын 5-сентябры  № 218/30-4 Токмок шаарынын коммуналдык кызматтарынын 2019-2020-жылдары  үчүн күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 5-сентябры  № 218/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXX СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын коммуналдык кызматтарынын 2019-2020-жылдары
 үчүн күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө

  “Токмок жылуулук берүү ишканасы” МИ жана “Токмок Жылуулук” МИнын директорлорунун  “Токмок шаарынын коммуналдык кызматтарынын 2019-2020-жылдары үчүн күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак-жай коммуналдык кызматтар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун чечимине ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок ш. жылуулук берүү боюнча коммуналдык кызматтарынын жетекчилеринин “2019-2020-жылдары үчүн күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндөгү” отчету эске алынсын
  2. “Токмок жылуулук берүү ишканасы” МИ жана “Токмок Жылуулук” МИнын директорлоруна дебитордук карызды азайтуу боюнча активдүү иш жүргүзүү сунушталсын.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак-жай коммуналдык кызматтар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок ш. биринчи вице-мэри К.К. Чотбаевге жүктөлсүн.

Төрага                                                        Т.А. Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2019 года     № 218/30-4

XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О подготовке коммунальных служб города Токмок
к осенне-зимнему периоду 2019-2020года

Заслушав и обсудив отчеты директоров  ГП «Токмокское предприятие теплоснабжения» и МП «Токмок Жылуулук» О подготовке коммунальных служб к осенне-зимнему периоду на 2019-2020 год, а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам  и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Отчеты руководителей коммунальных служб по теплоснабжению г. Токмок О подготовке к осеннее — зимнему периоду на 2019-2020 год принять к сведению.
  2. Рекомендовать директорам ГП «Токмокское предприятие теплоснабжения» и МП «Токмок Жылуулук» провести активную работу по снижению дебиторской задолженности.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам и на первого вице-мэра г. Токмок К.К. Чотбаева.

Председатель                                      Т.А. Солтобаев