2019-жылдын 5-сентябры  № 221/30-4 XXX КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ “Токмок шаарынын курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана С-3 зонасынан С-1 зонасына жер тилкесин которуу жөнүндө 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 5-сентябры  № 221/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН  IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXX КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

“Токмок шаарынын курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана С-3 зонасынан С-1 зонасына жер тилкесин которуу жөнүндө 

Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевдин  2019-жылдын 30-августундагы чыг.№1522/1-4 “Жер тилкесинин зоналдык категориясын которуу жөнүндө” катын жана “Токмок шаарынын курулуш жана жерди пайданалуу комиссиясынын чечимин карап жана  талкуулап чыгып, ошондой эле, Токмок шаардык кеңешинин  орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү жана муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Токмок шаарынын курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:
  — Токмок шаары, Дунларов көчөсү, 274 дарегинде жайгашкан жалпы аянты 25644м2 болгон №13 мектептин жатаканасынын муниципалдык жер тилкеси С-3 зонасынан С-1 зонасына которулсун.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссияна жүктөлсүн.

  Төрага                                                            Т.А.Солтобаев

   

  ТОКТОМ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от  5 сентября  2019 года     № 221/30-4

  XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

  ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

  О переводе земельного участка из зоны С-3 в зону С-1 и о внесении изменений в ст. 25  «Правила застройки и землепользования города Токмок»

  Рассмотрев и обсудив письмо мэра   г.Токмок Д.Дж. Амангельдиева  от 30 августа 2019 года №1522/1-4 «О переводе зональной категории земельного участка» и решения протокола комиссии по застройке и землепользованию г. Токмок, а также  согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша  по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу по контролю за муниципальной собственностью и руководствуясь законами  Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей»,   Токмокский городской кенеш

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. В статью 25 «Правил застройки и землепользования г.Токмок» внести следующие изменения:
   -перевести муниципальный земельный участок площадью 25644 кв.м., рассположенный по адресу г. Токмок ул. Дунларова 274 общежитие школы №13 из зоны С-3 в зону С-1.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                                      Т.А.Солтобаев