2019-жылдын  5-сентябры  № 222/30-4  Токмок шаары, Дунларов көчөсү,  274 дарегинде жайгашкан муниципалдык объект  №13 мектептин жатаканасын соодасы жок узак мөөнөттүү ижарага берүүгө макулдук берүү жөнүндө     

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  5-сентябры  № 222/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН  IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXX КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

Токмок шаары, Дунларов көчөсү,  274 дарегинде жайгашкан муниципалдык объект  №13 мектептин жатаканасын соодасы жок узак мөөнөттүү ижарага берүүгө макулдук берүү жөнүндө

Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевдин “№13 мектептин муниципалдык менчиктеги жалпы аянты 25644м2 болгон жатаканасын соодасы жок 15 жылдык ижарага берүү жөнүндө” катын жана “Токмок ш. курулуш жана жерди пайдалануу” комиссиясынын чечимин карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү жана муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаары, Дунларов көчөсү, 274 дарегинде жайгашкан, жалпы аянты 25644м2 болгон муниципалдык объект  №13 мектептин жатаканасын «Борбор Ас-Сафа»  коомдук бирикмесине жетим, каралбай калган балдарга жана начар жашаган үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн соодасы жок 15 жылдык мөөнөттүк ижарага мектеп курууга макулдук берилсин.
  2.   Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                         Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2019 года     № 222/30-4

XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на долгосрочную аренду без торгов муниципального объекта общежития школы №13 расположенного по адресу город Токмок ул. Дунларова 274

 Рассмотрев и обсудив письмо мэра   г.Токмок Амангельдиева Д.Дж. О даче согласия в аренду объекта муниципальной собственности общежития школы №13 общей площадью 25644кв.м. на 15-лет без торгов, и решения протокола комиссии по застройке и землепользованию г. Токмок, а также  согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша  по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу по контролю за муниципальной собственностью и руководствуясь Законами  Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей»,   Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Дать согласие мэрии г. Токмок, передать в аренду без торгов на 15-лет муниципального объекта общежития школы №13, общей площадью 25644кв.м. расположенного по адресу: г. Токмок ул. Дунларова 274, в ОО «Центр Ас-Сафа» для строительства школы безпризорным детям, детям сиротам и детям из малоимущих семей.
  2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                          Т.А.Солтобаев