2020-жылдын 26-июну № 267/34-4 Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 2400,0 миң сом ѳлчѳмүндѳгү максаттуу трансферттерди жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер Фондунан келген 75 тонна ун жана 9 тонна кумшекерди Чүй райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына багыттоо жѳнүндѳ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын 26-июну № 267/34-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXIV СЕССИЯСЫ

Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 2400,0 миң сом ѳлчѳмүндѳгү максаттуу трансферттерди жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер Фондунан келген 75 тонна ун жана 9 тонна кумшекерди Чүй райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына багыттоо жѳнүндѳ

Токмок ш. мэриясынын берилген материалдарын карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2020-жылдын 22-апрелиндеги отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине келген 2400,0 миң сом ѳлчѳмүндѳгү максаттуу трансферт, коронавирустук инфекциясы менен байланышкан Өзгөчө кырдаал мезгилинде, турмуштук оор кырдаалда калган адамдарды тамак-аш азыктары менен камсыз кылуу иш-чараларга Чүй райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына аркылуу “Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул ” 2721 беренесине багыттоого макулдук берилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер Фондунан келген 75 тонна ун жана 9 тонна кумшекерди Чүй райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына багыттоо макулдук берилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктѳлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-июня 2020 года № 267/34-4

XXXIV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О направлении целевых трансфертов, поступивших из республиканского бюджета в местный бюджет города в сумме 2400,0 тыс.сом и о направлении 75 тонн муки и 9 тонн сахара, поступивших из Фонда государственных материальных резервов при ПКР в Чуйское межрайонное управление труда и социального развития

Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протокола заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций от 22.04.2020 года, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие направить поступившие целевые трансферты из республиканского бюджета в местный бюджет города в сумме 2400,0 тыс.сом на мероприятие по обеспечению продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации в период ЧС связанной с коронавирусной инфекцией, через Чуйское межрайонное управление труда и социального развития по статье 2721 “Пособия по социальной помощи населению”.

2. Дать согласие направить 75 тонн муки и 9 тонн сахара, поступившие из Фонда государственных материальных резервов при ПКР, в Чуйское межрайонное управление труда и социального развития.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев