2020-жылдын 4-февралы № 254/32-4 Токмок шаарынын 2019-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын жана 2020-жылга социалдык-экономикалык Программасын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020-жылдын  4-февралы № 254/32-4
ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН 
КЕЗЕКТЕГИ XXXII СЕССИЯСЫ
Токмок шаарынын 2019-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын жана 2020-жылга социалдык-экономикалык Программасын бекитүү жөнүндө
Токмок ш. мэри Д.Дж.Амангельдиевдин “Токмок шаарынын 2019-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы жана 2020-жылга социалдык-экономикалык Программасы жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевдин “Токмок ш. 2019-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү” отчету эске алынсын (тиркеме №1).
2. Токмок шаарынын 2020-жылга социалдык-экономикалык программасы бекитилсин (№2, №3, №4 тиркеме).
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевге жана Токмок шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.
 Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

Тиркеме №1 Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылдын 4-февралындагы №254/32-4 токтомуна
Тиркеме №2 Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылдын 4-февралындагы №254/32-4 токтомуна
Тиркеме №3 Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылдын 4-февралындагы №254/32-4 токтомуна
Тиркеме №4 Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылдын 4-февралындагы №254/32-4 токтомуна

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2020 года  № 254/32-4
XXXII ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА
Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2019 год и об утверждении Программы социально-экономического развития г.Токмок на 2020 год
Заслушав и обсудив отчет мэра г.Токмок Д.Дж.Амангельдиева “Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2019 год и Программу социально-экономического развития на 2020 год”, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет мэра г.Токмок Д.Дж.Амангельдиева “Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2019 год” (приложение №1).
2. Утвердить Программу социально-экономического развития г.Токмок на 2020 год (приложение №2, №3, №4).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мэра г.Токмок Амангельдиева Д.Дж. и на постоянные депутатские комиссии Токмокского городского кенеша.
 Төрага                                                   Т.А.Солтобаев