2020-жылдын  4-февралы №256/32-4 Токмок шаарынын 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө   

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  4-февралы №256/32-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКТЕГИ XXXII СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгынын башчысы Г.Т.Жумалиеванын “Токмок шаарынын 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” докладын угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 78, 102-беренелерине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин контролдук цифраларын, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколун жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарынын бюджети киреше жана чыгаша боюнча 2020-жылга атайын каражаттарды эсепке алуу менен — 272446,4 миң сом суммасында, 2021-жылга болжол -291540,4 миң сом, 2022-жылга — 301532,4 миң сом (№1, №2 тиркемелерге ылайык) жана 2020-2022-жылдарга киреше бөлүгү боюнча жөнгө салуу планы (№3 тиркеме) бекитилсин.

2. 2020-жылдын жана 2021-2022-жылдарга болжолун жергиликтүү бюджеттин чыгашаларын анык алынган кирешенин чегинде, ошол эле учурда биринчи кезекте корголгон беренелер боюнча (кызмат акы, Социалдык фондго чегерүү, тамактануу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул), коммуналдык кызматтарын, көмүр алууну ошондой эле шаардын бюджеттик мекемелеринин кредитордук карыздарын жабууга каржылоо белгиленсин.

3. Токмок ш. жергиликтүү бюджети боюнча жүгүртүлүүчү кассалык накталай каражат 2020-жылдын 1-январына карата 250,0 миң сом суммасында белгиленсин.

4. Кыргыз Республикасынын Финансы  министрлигинин Чүй башкармалыгынын башчысы  (Жумалиева Г.Т.):

— Токмок ш. жергиликтүү бюджетин аткаруу процессинде, экономикалык кырдаал өзгөрүлгөн учурларда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен 2020-жылга карата киреше жана чыгаша бөлүктөрү боюнча планды тактоо боюнча иштер квартал сайын жүргүзүлсүн;

— шаардык жергиликтүү бюджеттин аткаруунун жүрүшүндө, шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылбагандыгы жана ашык аткарылгандыгы күтүлгөн учурда, шаардык жергиликтүү бюджеттин кирешелер жана чыгашалар бөлүктөрүн баланстуу оңдоп-түзөөгө уруксат берилсин;

— 2020-бюджеттик жылдын ичинде 2019-жыл үчүн шаардын бюджеттик мекемелеринин кредитордук карызын жабуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлсүн;

— шаардык жергиликтүү бюджетти аткаруунун жүрүшүндө кызматтык муктаждык пайда болгон учурда, шаардык бюджеттин каражатын алуучулардын сунушу боюнча, бөлүмдүн ичинде (кызмат акыдан, Социалдык фондго чегерүүдөн тышкары) жана бюджеттик жылдын кварталынан кварталга, чыгашалар бөлүмүнүн бөлүмүнө бюджеттик ассигнованиелерди жылдыруу, өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маселе Токмок ш. мэринин кайрылуусунун негизинде, шаардын мэриясынын буюрмасы, бөлүнгөн сметалык ассигнованиянын чегинде каралган, шаардык кеңештин сессиясында кийин бекитилүүсү менен, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунда карап чыгуу киргизилсин;

— Токмок ш. мэрине Токмок ш. мэриясынын буюрмасына, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 109-беренесине ылайык, бюджеттик каражаттардын жалпы ассигнованиелерин чыгашалардын экономикалык классификациясынын беренелеринин ортосундагы жана ар бир башкы башкаруучуга (башкаруучуга, алуучуга) өз-өзүнчө бюджеттик каражаттардын чыгашаларынын жыйынды көлөмүнүн белгиленген лимиттин (5 пайыздан ашпашы керек) чегинде бюджеттик ассигнованиелерди жылдыруу укугу берилсин;

— шаардын жергиликтүү бюджетинин аткаруусунун жүрүшүндө зарылчылык пайда болгон учурда, белгиленген лимиттен ашканда (5 пайыздан), чыгашалар бюджеттик ассигнованиелерин бөлүмдөн-бөлүмгө жылдыруу Токмок ш. мэринин кайрылуусунун негизинде, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунда каралгандан кийин, шаардык кеңештин сессиясында бекитилүүсү менен жүргүзүлсүн.

5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгына (Жумалиева Г.Т.) шаардын жергиликтүү бюджетине республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер келип түшкөн учурларда, көрсөтүлгөн каражаттардын максаттуу багытта колдонулушун Токмок ш. мэриясынын буюрмасына ылайык бекитүүгө Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын кароосуна киргизүү укугу берилсин. Түшкөн каражаттар биринчи кезекте 2019-жыл үчүн шаардын бюджеттик мекемелеринин коммуналдык кызматтар жана башка биринчи кезекте каржылануучу чыгашалар беренелери боюнча, ошондой эле, шаардын калкына берилген жылуулук энергиясын субсидиялоого жөнөтүлсүн.

6. Токмок ш. боюнча Мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын башчысы (Майтиков Т.К.) тарабынан:

— экономиканын көмүскө секторун мыйзамдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүү жана тескөөнү жакшыртуу жолдору менен салыктарды жана төлөмдөрдү көбөйтүү боюнча чаралар кабыл алынсын;

— салыктык жана салыктык эмес кирешелердин бардык түрлөрү боюнча бекитилген пландардын ай сайын аткарылышы камсыздалсын;

— жергиликтүү бюджеттин салыктар жана төлөмдөр калдыктарын кыскартуу боюнча иштер күчөтүлсүн;

— ай сайын шаардык жергиликтүү бюджеттин кирешелеринин салыктар жана салык эмес кирешелердин бардык түрү боюнча келип түшүүлөр жана чегерүү боюнча керектүү маалыматтар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгына сунушталсын.

7. Токмок ш. ММБнын башчысы (Макешев М.К.) тарабынан:

— шаардын муниципалдык менчигиндеги объектилерди жана жерлерди натыйжалуу пайдалануу боюнча иштерди жүргүзүү жана тескөөнү жакшыртуу жолдору менен төлөмдөрдү жана жыйымдарды көбөйтүү боюнча чаралар кабыл алынсын;

— ай сайын шаардык жергиликтүү бюджеттин муниципалдык менчиктеги объектилерин пайдалануудан түшкөн жана чегерүү боюнча кирешелердин, төлөөчүлөр жана ижарачылар боюнча (юридикалык жана жеке жактар) маалыматтар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгына сунушталсын.

8. Токмок ш. жергиликтүү бюджетинен “Менин шаарым Токмок – Мой город Токмок” муниципалдык мекемесин 10 штаттык бирдиги менен штаттык санын каржылоого каражат каралсын.

9. Төмөнкү кызматкерлердин кызмат акысына тамак-аш, жол кире, турак-жай – коммуналдык кызмат көрсөтүүгө ай сайын берилүүчү компенсациялык төлөмдөр 8000 сом өлчөмүндө белгиленсин:

— Токмок ш. мэриясынын;

— Токмок шаардык кеңешинин;

— Токмок ш. дене тарбия жана спорт комитетинин;

— Токмок ш. ММБ.

9.1. Билим берүү чөйрөсүнүн кызматкерлеринин кызмат акысына турак-жай – коммуналдык кызмат көрсөтүүгө ай сайын берилүүчү үстөк акы 300 сом өлчөмүндө белгиленсин.

9.2. Токмок ш. боюнча МСКБнын жергиликтүү салыктар бөлүмүнүн кызматкерлеринин кызмат акысына турак-жай – коммуналдык кызмат көрсөтүүгө ай сайын берилүүчү үстөк акы 3500 сом өлчөмүндө белгиленсин.

10. Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-январындагы №193/27-4 токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

8-пунктундагы “үстөк акы” деген сөзү “компенсациялык төлөмдөр” деген сөздөр менен алмаштырылсын, ошондой эле “сом” деген сөздөн кийин “тамак-аш, жол кире жана төлөөгө” деген сөздөр менен толукталсын.

11. Кирешелердин кошумча булактары табылган учурда, бюджеттик каражатттарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу, киреше бөлүмүн ашыра аткаруу болгон учурларда шаардын жергиликтүү бюджетинен Токмок ш. мэриясынын, Токмок шаардык кеңешинин, Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлерине ар бир кызматкердин салымын жана ишинин жыйынтыктарына жараша сый акы, материалдык жардам жана коммуналдык кызматтар үчүн компенсациялык төлөмдөр Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын чечими боюнча каралсын.

12. Кошумча штаттык бирдиктер белгиленсин:

— Токмок ш. маданият бөлүмүнүн аппараты боюнча иш кагаздарды жүргүзүүчүсүнө 0,5 шт. бирдиги;

— “Менин шаарым Токмок – Мой город Токмок” гезитинин редакциясы боюнча сайттын администраторуна 1,0 шт.бирдиги;

— Чүй райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы боюнча “Түнөк” социалдык мейманканасынын кароолчусуна 1,0 ш. бирдиги.

13. 2020-жылдын 1-февралынан тартып Токмок ш. дене тарбия жана спорт бөлүмү боюнча 2 штаттык бирдигинин эмгек акысын каржылоо токтотулсун, анын ичинде: башкы адистин 1 штаттык бирдиги жана бухгалтердин 1 штаттык бирдиги.

13.1. Токмок ш. дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн бухгалтеринин функционалдык милдеттери Токмок ш. мэриясынын башкы бухгалтерине жүктөлсүн.

14. Шаардык жергиликтүү бюджеттен каржыланган бюджеттик мекемелери шаардын бюджети бекитилген 14 күн ичинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгына бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча чыгашалар сметасын, штаттык түзүмүн жана чыгашалар беренелери боюнча чечмелөөнү сунуштоого милдеттендирилсин.

15. Шаардын бюджеттик мекемелерине атайын каражаттарды колдонууда казына системасын четтеп өтүүгө тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартипти бузган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы жергиликтүү бюджеттин кирешесине алынат.

16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимине ылайык, Токмок шаардык бюджеттик мекемелери тарабынан коммуналдык кызматтар боюнча (суу, электр энергиясы, жылуулук энергиясы, байланыш кызматтары үчүн төлөм) коюлган ченем катуу кармалсын.

17. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 24-беренесине ылайык Токмок ш. мэринин резервдик фонду бюджеттик чыгымдын көлөмүнүн 1% өлчөмүнө чейин түзүлсүн (2080,0 миң сом).

18. Шаардын бекитилген бюджетинин чыгаша жана киреше бөлүгүнүн аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок ш. мэрине (Амангельдиев Д.Дж.) жүктөлсүн.

19. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                        Т.А.Солтобаев

 

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2020 года    № 256/32-4

XXXII ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О бюджете г.Токмок  на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы

Заслушав и обсудив доклад начальника Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики Жумалиевой Г.Т. «О бюджете города Токмок на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», в соответствии со ст.78, 102 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», «О статусе депутатов местных кенешей», контрольными цифрами Министерства финансов Кыргызской Республики, протокола заседания постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций, Токмокский  городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет г.Токмок по доходам и расходам, с учетом специальных средств на 2020 год в сумме 272446,4 тыс. сом, прогноз на 2021 год  — 291540,4 тыс. сом, на 2022 год  — 301532,4 тыс. сом (согласно приложений №1, №2) и план регулирования по доходной части на 2020-2022 годы  (приложение №3).

2. Установить, что финансирование расходов местного бюджета на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы производить  в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищенным статьям расходов (заработная плата, отчисления в Социальный фонд, питание, пособия по социальной помощи населению), коммунальным услугам, приобретение угля, а также на погашение кредиторской задолженности бюджетных организаций города.

3. Установить оборотную кассовую наличность по местному бюджету г. Токмок на 1 января 2020 года в сумме 250,0 тыс.сом.

4. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Жумалиева Г.Т.):

— в процессе исполнения местного бюджета г. Токмок, в случаях изменения экономической ситуации, проводить ежеквартально с Министерством финансов Кыргызской Республики работу по уточнению плана по доходной и расходной частям местного бюджета города на 2020 год;

— разрешить в ходе исполнения местного бюджета города, при ожидаемом не выполнении и перевыполнении доходной части местного бюджета города, производить сбалансированную корректировку доходной и расходной частей местного бюджета г.Токмок;

— принять необходимые меры по погашению кредиторской задолженности бюджетных организаций города за 2019 год в течение 2020 бюджетного года.

— при возникновении производственной необходимости,по предоставлению получателей средств бюджета города, внесения изменений внутри раздела (кроме заработной платы и взносов в Социальный фонд) и с квартала на квартал бюджетного года, передвижки бюджетных ассигнований с раздела на раздел расходов,изменения произвести на основании обращения мэра г.Токмок, распоряжений мэрии г.Токмок, в пределах предусмотренных сметных ассигнований, с рассмотрением на заседании постоянной депутатской комиссии по экономике,  бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций Токмокского городского кенеша, с последующим утверждением на сессии городского кенеша

— предоставлять право Мэру г.Токмок проводить передвижку бюджетных ассигнований согласно распоряжению мэрии г.Токмок  в соответствии со ст.109 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, в пределах общих ассигнований бюджетных средств между статьями экономической классификации расходов и установленного лимита (не должен превышать  5 процентов) совокупного объема расходов по каждому главному распорядителю (распорядителю, получателю) бюджетных средств по отдельности;

— при возникновении необходимости в ходе исполнения местного бюджета города, при превышении установленного лимита (5 процентов), передвижку бюджетных ассигнований с раздела на раздел расходов, проводить на основании обращения мэра г.Токмок, с рассмотрением на заседании постоянной депутатской комиссии по экономике,  бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций Токмокского городского кенеша, с последующим утверждением на сессии городского кенеша;

5. Предоставить право Чуйскому управлению Министерства финансов Кыргызской Республики (Жумалиева Г.Т.) при поступлении целевых трансфертов из республиканского бюджета в местный бюджет города, целевое направление указанных средств утверждать согласно распоряжению мэрии г.Токмок и вносить на рассмотрение постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций. При этом, поступившие средства в первоочередном порядке направить на погашение кредиторской задолженности бюджетных организаций города за 2019 год по коммунальным услугам и по другим первоочередным статьям расходов, а также на субсидирование тепловой энергии, отпускаемой населению города.

6. Начальнику Управления Государственной налоговой службы по г.Токмок (Майтиков Т.К.):

— принять меры по увеличению сборов по налогам и платежам, путем улучшения администрирования и проведения работ по легализации теневого сектора экономики;

— ежемесячно обеспечить выполнение утвержденного плана сборов по всем видам налоговых и  неналоговых доходов;

— усилить работу по сокращению недоимки по налогам и платежам местного бюджета;

— ежемесячно предоставлять в Чуйское управление Министерства финансов Кыргызской Республики все необходимые сведения по начислению и поступлению в местный бюджет города доходов по видам налоговых и неналоговых доходов.

7. Начальнику УМС г. Токмок (Макешев М.К.):

— принять меры по увеличению сборов и платежей, путем улучшения администрирования и проведения работ по эффективному использованию объектов и земель, находящихся в муниципальной собственности города;

— ежемесячно представлять в Чуйское управление Министерства финансов Кыргызской Республики данные по начислению и поступлению в бюджет города доходов от использования объектов муниципальной собственности (аренда и продажа муниципальной собственности), в разрезе плательщиков и арендаторов (юридические и физические лица).

8. Предусмотреть в местном бюджете г.Токмок средства на содержание муниципального учреждения “Менин шаарым Токмок – Мой город Токмок” со штатной численностью 10 штатных единиц.

9. Установить ежемесячные компенсационные выплаты к заработной плате в размере 8000 сом на оплату питания, проезда и жилищно-коммунальных услуг работникам:

— мэрии г.Токмок;

— Токмокского городского кенеша;

— комитета ФК и спорта г.Токмок;

— УМС г.Токмок.

9.1. Установить ежемесячные надбавки к заработной плате в размере 300 сом на оплату жилищно-коммунальных услуг работникам сферы образования.

9.2. Установить ежемесячные надбавки к заработной плате в размере 3500 сом на оплату жилищно-коммунальных услуг работникам отдела местных налогов УГНС по г.Токмок.

10. В постановление Токмокского городского кенеша от 25.01.2019 года № 193/27-4 внести следующие изменения:

В пункт 8 слово “надбавки” заменить словами “компенсационные выплаты”, а также после слова “сом” дополнить словами “на оплату питания, проезда и” и дальше по тексту.

11. При выявлении дополнительных источников доходов, эффективном, рациональном использовании бюджетных средств и перевыполнении доходной части предусмотреть средства из местного бюджета города на премирование, материальное поощрение и компенсационные выплаты за коммунальные услуги сотрудникам мэрии г.Токмок, Токмокского городского кенеша, Управления муниципальной собственности г.Токмок, в зависимости от результата работы и вклада каждого сотрудника.

12. Установить дополнительные штатные единицы:

— по аппарату Отдел культуры г.Токмок 0,5 шт.единицы делопроизводителя;

— по редакции газеты “Менин шаарым Токмок – Мой город Токмок” 1,0 шт.единицы администратора сайта;

— по Чуйскому межрайонному управлению труда и социального развития 1,0 шт.единицы сторожа социальной гостиницы “Тунок”.

13. Прекратить с 1 февраля 2020 года финансирование заработной платы 2-х штатных единиц по Отделу физической культуры и и спорта г.Токмок, в том числе: 1 штатной единицы главного специалиста и 1 штатной единицы бухгалтера.

13.1. Возложить функциональные обязанности бухгалтера Отдела физической культуры и  и спорта г.Токмок главному бухгалтеру мэрии г.Токмок.

14. Обязать бюджетные организации, финансируемые из местного бюджета города, представлять в Чуйское управление Министерства финансов Кыргызской Республики сметы расходов, штатное расписание и расшифровку по статьям расходов, по бюджетным и специальным средствам, в течение 14 дней после утверждения бюджета города.

15. Запретить бюджетным организациям города использовать специальные средства, минуя систему казначейства. При нарушении указанного порядка 100 процентов специальных средств изымается в доход местного бюджета.

16. Бюджетным организациям г.Токмок строго придерживаться лимитов по коммунальным услугам (плата за воду, электроэнергию, теплоэнергию и услуги связи) в соответствии с решением Правительства Кыргызской Республики.

17. Согласно статье 24 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики образовать и утвердить резервный фонд мэра города Токмок в размере 1% к объему расходов бюджета города (2080,0 тыс.сом).

18. Контроль за исполнением доходной и расходной частей утвержденного бюджета города возложить на мэра г.Токмок (Амангельдиев Д.Дж.).

19. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского кенеша по экономике,  бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                               Т. Солтобаев