2021-жылдын 09-августу №3/1-5 Токмок шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын төрагасынын орун басарларын шайлоо жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 09-августу №3/1-5

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН
V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН I СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын төрагасынын орун басарларын шайлоо жөнүндө

Фракциялардын коалицияларынын тарабынан сунуштаган талапкерлерди карап чыгып жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын, Токмок шаардык кенешинин Регламентин жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын көпчүлүк коалициясынын тарабынан төрагасынын орун басары болуп депутат Маликов Анарбек Туйгунбекович шайлансын.

2. Токмок шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын азчылык коалициясынын тарабынан төрагасынын орун басары болуп депутат Иманалиев Мирбек Сагынбекович шайлансын.

Төрага                                Т.М. Сансызбаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 августа 2021 года №3/1-5

I СЕССИЯ
ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША V СОЗЫВА

Об избрании заместителей председателя Токмокского городского кенеша

Рассмотрев и обсудив кандидатуры, предложенные коалициями фракций, руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Регламентом Токмокского городского кенеша, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать заместителем председателя Токмокского городского кенеша 5 созыва от коалиции большинства депутата – Маликова Анарбека Туйгунбековича.

2. Избрать заместителем председателя Токмокского городского кенеша 5 созыва от коалиции меньшинства депутата – Иманалиева Мирбека Сагынбековича.

Председатель                                  Т.М.Сансызбаев