2021-жылдын 09-августу №1/1-5 Фракциялардын көпчүлүк “Ак” коалициясын каттоо жөнүндө    

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 09-августу    №1/1-5

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН I СЕССИЯСЫ

Фракциялардын көпчүлүк “Ак” коалициясын каттоо жөнүндө

Токмок шаардык кеңешинин Регламентинин жана 2021-жылдын 06 — августундагы “Бирге”, «Патриот Ынтымагы» жана «Эл Биримдиги» фракцияларынын ортосунда “Ак” коалициясы түзүлгөн келишимге  ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Фракциялардын көпчүлүк коалициясы “Ак” деп катталсын.

2. Фракциялардын көпчүлүк “Ак” коалициясынын төрагасы — Чокеев Кайрат Кубанычбекович жана катчысы — Доконов Бактияр Болотбекович болуп белгиленсин.

3. Ушул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына басылып чыгарылсын.

Төрага                                 Т.М.Сансызбаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» августа 2021 года     №1/1-5

I СЕССИЯ

ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША V СОЗЫВА

О регистрации коалиции фракций большинства “Ак”

В соответствии с Регламентом Токмокского городского Кенеша и Соглашения о создании коалиции «Ак» между фракциями «Бирге», «Патриот Ынтымагы» и «Эл Биримдиги» от 06.08.2021 года, руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать коалицию фракций большинства “Ак”.

2. Считать председателем коалиции фракций большинства – Чокеева Кайрата Кубанычбековича, секретарем – Доконова Бактияра Болотбековича.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель                                  Т.М.Сансызбаев