2021-жылдын 10- июну №319/42-4 Токмок шаарынын участкалык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтʏлгөн талапкерлердин тизмесин кароо жана  бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 10- июну №319/42-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXXII СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын участкалык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтʏлгөн талапкерлердин тизмесин кароо жана  бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Мыйзамына жана “Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобосуна ылайык, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча комиссиясынын отурумунун протоколун эске алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарынын участкалык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтʏлгөн талапкерлердин тизмеси тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Токмок шаарынын участкалык шайлоо комиссияларынын резервине көрсөтʏлгөн талапкерлердин тизмеси, Токмок шаары жана Чʏй району боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын өкʏлʏнɵ жиберилсин.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу  депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

приложение русск 319 тиркеме №319/42-4

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2021 года    №319/42-4

XXXXII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О рассмотрении и утверждении списка кандидатов, выдвинутых в резерв участковых избирательных комиссий города Токмок

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» от 05.11.2019 г., за №121, и положением «О порядке формирования и ведения резерва избирательных комиссий», принимая во внимание протокол заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по мандатам, по этике и становлению самоуправления, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список кандидатур в резерв участковых избирательных комиссий города Токмок, согласно приложению.
2. Список кандидатов, выдвинутых в резерв участковых избирательных комиссий города Токмок, направить представителю ЦИК по г.Токмок и Чуйскому району.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по мандатам, этике и становлению самоуправления.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев

приложение №319/42-4