2021-жылдын 13-августу №5/2-5  Токмок шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларынын курамын бекитүү жөнүндө    

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 13-августу    №5/2-5

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКСИЗ II СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларынын курамын бекитүү жөнүндө

Токмок шаардык кеңешинин Регламентинин, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү кеңешинин статусу жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Туруктуу депутаттык комиссияларынын курамы № 1 — тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.Туруктуу депутаттык комиссияларынын төрагалары № 2 — тиркемеге ылайык бекитилсин.

Төрага                                 Т.М. Сансызбаев

№5/2-5 токтомуна №1-тиркеме

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» августа 2021 года     №5/2-5

II ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША V СОЗЫВА

Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий

В соответствии с Регламентом Токмокского городского кенеша, Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав постоянных депутатских комиссий согласно приложению № 1.

2.Утвердить председателей постоянных депутатских комиссий согласно приложению № 2.

Председатель                                  Т.М. Сансызбаев

Приложения №1, №2 к постановлению №5/2-5